MenuZamknij

WIADOMOŚCI

SPORT

Zaczarowany Parasol musi się przenieść. Co będzie z tym przedszkolem?

Wiadomości: Jelenia Góra
Piątek, 8 marca 2013, 7:49
Aktualizacja: Sobota, 9 marca 2013, 9:31
Autor: UM/Red
Fot. Mea
Z końcem lutego br. szefowa Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Parasol” w Jeleniej Górze–Cieplicach otrzymała wypowiedzenie umowy użytkowania zajmowanego przez tę placówkę obiektu. Miasto ma inne plany związane z tym budynkiem. Co będzie z tą placówką?

„Zaczarowany Parasol” w swojej obecnej siedzibie musi skończyć działalność 31. sierpnia 2013. - W ostatnich miesiącach władze Jeleniej Góry przedstawiły dyrekcji przedszkola inne lokalizacje umożliwiające kontynuowanie działalności, tymczasem bez deklaracji przyjęcia – informuje rzecznik Urzędu Miasta Cezary Wiklik.

Według stanu na 1 lutego 2013 r. do Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Parasol” uczęszcza 79 dzieci, z tego 64 – z Jeleniej Góry (w tym - liczna grupa z osiedla Zabobrze), a 15 – z innych Gmin.

- Miasto gwarantuje miejsca wszystkim dzieciom z tej placówki w innych przedszkolach, zarówno leżących w pobliżu (MP 10 przy ul. Zjednoczenia Narodowego i MP 14 przy ul. Junaków), jak i w innych, jeśli ze względu na miejsce pracy lub zamieszkania rodzice będą mieli odmienne oczekiwania – czytamy w informacji rzecznika.

- Stan prawny obiektu: budynek, w którym się mieści przedszkole „Zaczarowany Parasol”, jak i teren przyległy jest własnością Miasta. Obiekt z kompletem wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia przedszkola został przekazany użytkownikowi (planującemu uruchomienie placówki niepublicznej) przekazany za darmo wraz z kompletem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności. Termin – od 2006 do listopada 2016 - relacjonuje rzecznik.

Umowa „użytkowania” przewidywała m.in., że w okresie swojej działalności, zapisanej w umowie Użytkownik dokonuje na własny koszt: utrzymania budynku, wykonywanie remontów kapitalnych i in. Miasto – jako użyczający – ma prawo do corocznego przeglądu technicznego obiektu i wskazania prac niezbędnych do utrzymania obiektu.

- Na tym właśnie tle dochodziło do trudnych sytuacji (pomijając nawet sprawy niewpuszczania wykonawców „Term Cieplickich” na obszar, który musieli wykorzystywać realizując tę inwestycję). Miasto bowiem ma w planie podłączenie obiektu zajmowanego przez Przedszkole do sieci kanalizacji, co wynika z konieczności realizowania zapisów ustawowych o obowiązku utrzymania czystości i porządku w gminach. Jest to także element realizowanego programu globalnego włączania do sieci kolejnych części Cieplic) – informuje Cezary Wiklik.

- Przedszkole użytkuje obecnie dwa szamba i Użytkownik przez swoją postawę praktycznie uniemożliwia ich likwidację i przyłączenie do nowo budowanej sieci kanalizacyjnej. (m.in. uniemożliwiono sprawdzenie stanu technicznego szamb przez komisję miejską). Dyrekcja Przedszkola uznając, iż próby poprawienia jakości urządzeń w obiekcie są naruszeniem praw do użytkowania, skierowała do sądu pozew przeciw Miastu o wydanie całego terenu objętego umową. Podejmowane przez Dyrekcję Przedszkola działania sądowe oznaczają w praktyce blokowanie budowy „Term Cieplickich” – informuje rzecznik.

- W tym stanie rzeczy Właściciel (Miasto Jelenia Góra) mając podstawy do obaw, iż działania te wpływają w konsekwencji na pogorszenie stanu obiektu, a ponadto mogą uniemożliwić realizację kolejnych etapów inwestycji „Termy Cieplickie” zdecydował o wypowiedzeniu „umowy użytkowania”, które wręczono Dyrekcji placówki w dniu 28 lutego 2013 - dodaje.

Dzisiaj otrzymaliśmy stanowisko dyrektora Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol" wobec oświadczenia rzecznika prasowego Miasta. Oto ono:

"Prawdą w przedstawionym stanowisku jest tylko fakt że w dniu 28.02.2013r. wręczono mi oświadczenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o wypowiedzeniu z dn. 31.08.2013r. umowy użytkowania budynku przy ul. Fabrycznej 1a przeznaczonego na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol".

Jesteśmy tym faktem bardzo zaskoczeni ponieważ Pan Prezydent wielokrotnie oświadczał publicznie w mediach oraz na spotkaniu z rodzicami i pracownikami przedszkola że nie wypowie umowy przed terminem na jaki została podpisana, czyli do 2016r. Gdy kierowałam do władz miasta wnioski o zmianę lokalizacji przedszkola, jeszcze przed rozpoczęciem budowy i w trakcie jej trwania otrzymywałam informację że nie ma takiej potrzeby, że przedszkole będzie funkcjonowało nadal a lokalizacja blisko Term podniesie jego atrakcyjność.

Oświadczam, że nigdy władze Jeleniej Góry nie zaproponowały mi innej lokalizacji zastępczej dla przedszkola w formie zamiany budynków, również w kwestii zakupu nieruchomości wskazanych przeze mnie, z zasobów miasta, nie podejmowano rozmów i współpracy. Wszystkie planowane w związku z realizacją Term prace na terenie przedszkola zostały wykonane zgodnie z zaplanowanymi terminami, poza podłączeniem budynku do kanalizacji miejskiej, która nie jest gotowa. Posiadam dokument potwierdzający stwierdzenie stanu faktycznego szamb na terenie przedszkola przez Komisję Miejską oraz Decyzję Zastępcy Prezydenta Miasta Jeleniej Góry zobowiązującą mnie do podłączenia budynku przedszkola do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu 1 miesiąca.

Po odwołaniu do Kolegium Odwoławczego, Decyzję uchylono ze względu na brak sieci kanalizacyjnej w tej części Cieplic oraz na zobowiązania Miasta dotyczące podłączenia obiektu do kanalizacji. Inwestor czyli Miasto i Wykonawca Term swobodnie dysponowali terenem przedszkola, nawet wówczas gdy zostało zerwane Porozumienie z Miastem z przyczyn leżących po stronie miasta tj. nieprzestrzegania zapisów podpisanego porozumienia. Wspólnie z rodzicami wielokrotnie zgłaszaliśmy problemy do władz miasta. Nie zgodziliśmy się tylko na podłączenie czyli wpięcie do licznika przedszkola oświetlenia wykonanego w ramach realizacji Term, ponieważ musielibyśmy z tego tytułu ponosić dodatkowe koszty.

W przedszkolu zgodnie z wymogami, przeprowadzane są kontrole i przeglądy. Stan przedszkola uległ znacznej poprawie od momentu przejęcia go od miasta. W sądzie toczy się sprawa o naruszenie posiadania, ponieważ po dokonaniu zniszczeń np. dewastacji i przekazywania osobom trzecim sprzętu będącego wyposażeniem placu zabaw a jednocześnie moją własnością, Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania. Na wszystkie przedstawione przeze mnie kwestie posiadam dokumentację. Chciałabym aby rzecznik prasowy Miasta poparł swoją wypowiedź stosownymi dokumentami potwierdzającymi taki stan rzeczy, jaki przedstawił.
Dorota Czekaj

Ogłoszenia

Czytaj również

Rozrywki tu nie będzie, powstanie market

Przychodnia wyrzucała igły i strzykawki do śmieci?

Młodzi przeciw zmianom klimatycznym

Komentarze (71) Dodaj komentarz

~ciepliczak 8-03-2013 8:16
hahaha ze względu na złe działania dot obiektu !!! ja się kur........... pytam jakie WYYYYY podejmujecie działania z budynkami komunalnymi , które wyglądają w większości jak slamsy !!!! Ale ktoś dostanie łapuwę za takie ładne miejsce i taki obiekt . Kolejna kompromitacja Naszych Władz !!!!!
~popieram 8-03-2013 8:33
jeżeli "Zaczarowana" dyrekcja boi się czegokolwiek związanego z modernizacją tylko dlatego, że uważa to za skok na swoje funkcjonowanie (być albo nie być) - to ja im dziękuję.
~poza tym 8-03-2013 8:34
to miasto jest właścicielem
~Koja II 8-03-2013 8:36
I wszystko wiadomo!! Poczekamy i zobaczymy kto w "uczciwym przetargu" wygra zakup tego "zrujnowanego obiektu" - i wszystko będzie jasne! Przerobiony zostanie na hotelik - i kasa gra!!! Brawo - "nasze kochane władze jednak myślą"!!!!!!!!!!!!!!!!!!
~mieszkaniec1 8-03-2013 8:47
Miasto ma ,,inne plany'' dostali do łapy bo znalazł się kupiec ,banda pasożytów
~Anonimus 8-03-2013 9:08
>> m.in. do "popieram"
~uzi 8-03-2013 9:08
Gratulacje dla UM, wy to umiecie wykolegować pod byle pozorem ludzi pracujących jeszcze uczciwie w naszym zasranym miasteczku. Budynek postoi trochę, a potem po cichaczu ktoś zrobi tam hotelik, spa, czy cóś równie koperto-dochodowego... ŻENADA!!!
~Anonimus 8-03-2013 9:10
…a ty ufaj we wszystko co ci powiedzą lub napiszą bez uwzględnienia racji drugiej zainteresowanej strony. Ta wypowiedź, to nic innego jak bardzo zgrabnie ubrany pretekst, żeby kolejny atrakcyjnie położony obiekt „zawiłym” ruchem przekazać „swojakowi”. Odkąd mój umysł myśli i sięgam pamięcią to tam zawsze było przedszkole, bo m.in. sam tam chodziłem w zamierzchłych czasach, oczywiście zgodzę się również z tezą, że tak wcale być nie musi i że współczesne projekty wymagają nowych adaptacji i jeśli do tego obiektu w sąsiedztwie term bardziej pasuje funkcja gastronomiczno-hotelarska, to niech tak będzie, jednak niech zostanie powiedziane to otwarcie, a właścicielce jak i rodzicom dzieci z przyległych osiedli, zwłaszcza XX-lecia zostanie zaproponowany i przekazany..
~Anonimus 8-03-2013 9:11
... inny obiekt ( bliska lokalizacja )do zaadoptowania na przedszkole !!!
~ 8-03-2013 9:14
Gdy ostatni raz w Polsce było tak dobrze, szczęśliwi Polacy śpiewali: "nam polędwica oraz schab nie smakuje tak jak szczaw". Muzyczna dedykacja dla Króla Szczawiu
~zab 8-03-2013 9:28
Tak to juz jest ja w tamtym roku chciałem wydzierżawić działkę i może coś by powstało praca dla około 50 osób to mnie wyśmiano w Urzedzie tak więc chyba zacznę w innym mieście skoro tutaj nie wolno. trudno wyjadę wraz z rodzina tak jak przyjechałem chociaż moje plany będę mógł realizować gdzieś w Polsce. Cyba że niewiem komu trzeba dać w łapę ale ja tak nie chcę. żegnam tą część Jeleniogórzan która tu zostaje.
~M. Kaflik 8-03-2013 9:34
No i nareszcie koniec tego "czarowania"
~kafka 8-03-2013 10:12
Miasto nie powinno racjonalnie zarządzać nieruchomościami. Najlepsze i najbardziej reprezentacyjne nieruchomości należy przeznaczyć na szkoły i przedszkola, żeby każdy miał blisko. Właścicielom pałaców kotliny jeleniogórskiej te pałce odebrać i zwrócić PGR-om. Oczywiście dać jeszcze trochę czasu tym, którzy nie skończyli remontu. Na prezydenta wybrać kogś, kto to rozumie!
~gość nie 8-03-2013 10:17
Może by Pan Wilkik w końcu ustalił kto ponosi odpowiedzialność za katastrofę jaką jest budowa Term. Najpierw winne były pękające mury starych budynków Fampy, potem woda co się nie wiadomo skąd wzięła w wykopie (bliskości rzeki Pan rzecznik nie brał pod uwagę), potem chyba wykonawca nr 1, następnie wykonawca nr 2, teraz przedszkole. Jak tak dalej pójdzie zabraknie mu argumentów zostaną tylko żydzi i masoni.
~t-tryk 8-03-2013 10:59
Mętne wyjaśnienie ,zagmatwana nie logiczna argumentacja i jak zwykle , wyjdzie ...że kasa .przy okazji "ktosie" się wzbogacą. zapamiętajcie tych co teraz rządzą.
~radar 8-03-2013 11:35
Jeśli ktoś ma wątpliwości to prosze sobie przypomnieć o przedszkolu w parku zdrojowym vis a vis hotelu.
~ 8-03-2013 11:38
"Mecenas" Kaflik, zarządca Cieplic, "Miłosnik Cieplic i ludzi" bije piane w internecie bo juz nigdzie go nie chcą widzieć i słyszeć. Najpierw trzeba być samemu w porządku zeby krytykowac innych. Fermenciarzy nam nie potrzeba
~ 8-03-2013 11:41
Panie Prezydencie występowanie siłą wobec dzieci jest nieetyczne i nausza zasady społeczne. Po tym wszystkim co tam przeszli z tą nieszczęsna budową tak Pan dziękuje że wyrzuca dzieci na bruk nie proponując nic w zamian i zadnej pomocy? Wstyd.
~radar 8-03-2013 11:42
dodać trzeba do grzechów wadzy pałac w Czarnem.
~ 8-03-2013 11:43
Przenieść, ale dokąd? Myślę że tu chodzi o wywalenie ich na zbity pysk. Wkońcu władza może.
~brednie 8-03-2013 11:46
Do gościa nie. Bredzisz. Nie znasz problemów to nie pleć. Wydaje sie, że takie judzące brednie może wypisywać były zwolennik byłego prezydenta.
~abc 8-03-2013 11:47
Nie udało się zamknąć Miejskiego Domu Kultury ale udało się pozamykać szkoły. Teraz czas na przedszkola. Tak wygląda polityka miasta - zamkną i sprzedać swoim póki jest się przy żłobie bo wiadomo że już niedługo.
~akumek 8-03-2013 12:11
Szkoda bardzo, sama chodziłam tam do przedszkola, kiedy jeszcze było przedszkolem zakładowym Fampy, moje dzieci tam chodziły... Szkoda... Żeby tylko nie wyszło tak, jak z budynkiem po przedszkolu na Cervi...
~zenada 8-03-2013 12:30
jelenia miastem emerytów po co w ogole przedszkola jakies. Od razu zlikwidowac wszystko i nic nie bedzie jak mowil znany kandydat na prezydenta
~ 8-03-2013 12:54
Jesli "racjonalne zarządzanie nieruchomościami" ma polegac rezygnacji z realizacji zadań własnych gminy i przeznaczeniu najbardziej atrakcyjnych nieruchomości na działalność komercyjną to proponuję by ratusz przekształcić w galerię handlową, i sprzedać pałac Schaffgotschów w Cieplicach. Zysk dla kasy miasta bedzie wiekszy a straty dla lokalnej społeczności mniejsze niz przy likwidacji przedszkola
~M. Kaflik 8-03-2013 13:20
Dzieci rodzi się mniej - takie czasy - więc z miejscem w przedszkolu miejskim nie ma problemu. Miasto nie radzi sobie z gospodarowaniem własnym majątkiem - sprzedaż jest więc najlepszym wyjściem. Budynek w którym mieści się Zaczarowany Parasol z roku na rok wygląda coraz gorzej - jeśli dzierżawca miał o niego dbać to gołym okiem "zza płota" widać że się nie wywiązuje. A Pałac Schaffgotschów ma właściciela. Coś pominąłem? Pozdrawiam trzeźwo myślących - Marcin Kaflik z Cieplic
~danar 8-03-2013 13:29
Co było do przewidzenia w momencie podjęcia decyzji o lokalizacji term cieplickich. Ciekawe, który "królik" się uwłaszczy na tym obiekcie?
~M. Kaflik 8-03-2013 13:31
Ten który zapłaci najwięcej - może Pan
~Sprawiedliwy 8-03-2013 13:42
Panie Wiklik- Proszę KONKRETNIE nazwać te "inne lokalizacje umożliwiające kontynuowanie działalności" typu przedszkole. W tym mieście są tylko ruiny więc nie znajdzie się ani jedno- powtarzam: ani jedno takie miejsce spełniające oczekiwania Straży Pożarnej, Sanepidu, a przede wszystkim- rodziców. Niech Pan nie mydli ludziom oczu!!!!! Tu chodzi tylko i wyłącznie o złościwość Władz Miasta Jeleniej Góry. Tak, że jak pisze większość na forum- za zaledwie kilka lat ostatni zgasi tu światło! GRATULUJĘ WŁADZY MIASTA.
~Gość 8-03-2013 13:44
Przedszkole to rewelacyjna przyszła baza noclegowa. ktoś kupi za 1 zł + VAT albo dostanie w prezencie i będzie zarabiał. Ktoś miałam na myśli oczywiście kogoś bliskiego koryta. Zresztą już jeden pałacyk vis a vis hotelu Cieplice dziwnym trafem nie wiadomo jak i kiedy też trafił w prywatne łapki.
~M. Kaflik 8-03-2013 13:45
A może właścicielka Zaczarowanego Parsaola stanie do przetargu..
~gość II 8-03-2013 13:49
Zawiła musi odejść.
~**chipo 8-03-2013 13:57
Jeśli obiekt został użyczony w użytkowanie na okres 10 lat, to czego miasto oczekiwało? Wyremontowania placówki, za grube miliony, bez prawa najemcy do przedłużenia o kolejne ileś tam lat najmu?? no chyba ktoś tu się rozumami pozamieniał. Obiekt jak widać, jest w stanie nie pogorszonym, technicznie nikomu nie zagraża... za to niech miasto się pochwali, w jakim stanie jest obecnie dawne przedszkole Celwiskozowe... te to dopiero jest w świetnym stanie... Widać budynek Zaczarowanego Parasola, to wisienka na torcie... zabezpieczony był przez 7 lat, ogrzewany, przeprowadzane pewnie były remonty bieżące, mało tego, najemca płacił za to pieniążki... czysty zysk.. a teraz można mu powiedzieć ... bo nam tu przedszkole nie pasuje. Brawo Zawiła i wspólnicy! oby tak dalej!
~magdalena_cieplice 8-03-2013 14:14
To jest typowy przykład tego, że w Jeleniej Górze nic nie opłaca się robić ani w nic inwestować! Ludzie przedsiębiorczy, tacy jak P. Dyrektor przedszkola są w jakiś dziwny sposób traktowani tak aby ich nie było w ogóle. Porażka! Ten budynek będzie teraz stał pusty, nieogrzewany i będzie sobie zachodził wilgocią przez następny rok lub dłużej! Termy tez miały być skończone ponad rok temu i co? To jest jelenia dziura i jeden wielki syf.
~radar 8-03-2013 14:38
Szanowni Państwo! Czy ktoś może mnie poinformować w czyich rękach jest Dom Towarowy na 1-maja bo coś mi chodzi po głowie,że był lub jest w rączkach fundacji?Czarne też było,może taka sama sprawa być z przedszkolem.Fundacja-remont za publiczne pieniądze i sprzedaż swoim za symboliczną złotówkę.Pan prezydent powinien zająć się na poważnie kolejami bo to jego pasja i jako historyk może pełnić ważne funkcje u kolegi Nowaka-kolej prosi i wzywa.
~gość nie 8-03-2013 14:55
~brednie (bardzo celny nick) A ty kim jesteś obecnym zwolennikiem obecnego prezydenta? Znajdź sobie w internecie wypowiedzi P. Wiklika wszystko co napisałem on wcześniej powiedział. Chciałbym tylko ustalić fakty bo się pogubiłem i nie wiem kogo winić za to że Termy Cieplickie wyglądają jak wyglądają.
~s. 8-03-2013 14:59
Willa Fullnera jest łakomym kąskiem.
~hela 8-03-2013 15:23
A czy ktoś pamięta, że willę po właścicielach b. Celwiskozy (między MZK i Urzędem Skarbowym) kupili, skrycie Jerzy Szmajdziński i Zofia Czernow???
~Obserwator. 8-03-2013 15:35
Jak to co będzie z tym przedszkolem ??? Siedziba PO :) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
~swidniczanka 8-03-2013 15:44
oho,ho, co wy się tak denerwujecie i wypisujecie /słuszne uwagi/.Pytam się , czy to cos da, moze tylko pomóc wystrzelenie władz miasta na księżyc.
~Wini 8-03-2013 16:19
Jak dla mnie temat wygląda jasno. Projekt Term w Cieplicach to kolejna okazja aby nabić kabzę urzędników państwowych. Pojawiła się wizja dużej gotówki za budynek w którym znajduje się przedszkole nie ważne czy chcą go sprzedać czy wynająć. Najwyraźniej interes lepszy niż z przedszkolem. Umowa do 2016r. co robić?? Nie można umowy od tak zerwać przecież... Więc wpuszczono ekipy budowlane, które rozbijały się ciężkim sprzętem po terenach w okół przedszkola gdzie jak to w przedszkolu bywa znajdują się dzieci!! Podpięcie kanalizacji do budynku to kucie ścian kopanie dziur czyli zamknięcie przedszkola. Pani Dyrektor którą miałem w życiu przyjemność poznać robiła co tylko w jej mocy aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i w trakcie wykonywanych demolek w około drżała o dzieci i ich bezpieczeństwo!
~Wini 8-03-2013 16:31
Muszę zgodzić się ze świdniczanką... Władze naszego miasta są wybitnie nieudolne:( Weźmy na przykład Zamek na Dworze Czarne. Garstka frajerów chce przejąć i sprzedać posiadłość oszukując Pana Jacka Jakubca zawsze walczącego o jak najlepszy stan i interes samego zamku. Teraz kiedy wystąpił do władz miasta o odebranie darowizny w celu ratowania jeleniogórskiego zabytku to nasz ratusz i mości prezydent wraz z kawalerią doradców nie mogą się zorganizować i zadziałać. Dwór wart jest ok 12 mln zł... Cenna budowla a co tam... Pewnie jak spadnie procent dla odpowiednich osób to zamku tez nie będzie... Z jakiego powodu... Zawsze coś się znajdzie... Wystarczy posłuchać wiadomości... Argumenty, tłumaczenia, przyczyny, powody licznych państwowych decyzji... No śmiechu warte! Target on the moon!
~stary 8-03-2013 16:49
Panie Kaflik idź Pan się wyżywać gdzie indziej.Nie chcieli Cię tu i tam wiesz najlepiej gdzie to wyżywasz się na forach,jesli już to pisz coś mądrego.
~iras 8-03-2013 16:58
Nareszcie nadszedł czas końca tego przedszkola moje marzenie się spełniło:)
~ 8-03-2013 17:24
Ludzie czy wy nie umiecie czytać,przecież budynek przedszkola został wydzierżawiony p.dyr przez stare rządzące władze za symboliczną złotówkę wraz z całym wyposażeniem przedszkola cz to żle że urząd przyszedł po rozum do głowy i żąda należytej zapłaty?Niech p.dyr stanie do przetargu zapłaci za metr dzierzawy tak jak płaci każdy uczciwy obywatel prowadzący swoją działalność przecież miasto nie broni jej prowadzić przedszkola Mnie lokalu miasto nie zafundowało i muszę słono płacići i nikt nie pyta czy mam z czego więc o co ten lament
~reni 8-03-2013 17:27
Nie rozumiem dlaczego miasto Jelenia Góra oddaje w dzierżawe budynek na prowadzenie komercyjnej działalności jaką jest niepubliczne przedszkole, nie biorąc za to ani grosza czynszu i dotując jeszcze każdego uczęszczającego tam przedszkolaka.Do tego rodzice płacą co miesiąc czesne . To chyba żadna łaska robić tam przynajmniej remonty.Może każdy kto zechce też otrzyma lokal od miasta za darmo na swoją działalność.
~radar 8-03-2013 18:08
Panie Prezydencie!Niech Pan kupi kwiatek,zbierze swoich urzędników oraz swoich radnych-bezradnych i uda sie spacerkiem do Pani Wójt Gminy Podgórzyn jest to osoba otwarta i opowie jak mogą funkcjonować dwa przedszkola w tym jedno dla rodzin o niskich dochodach.Dowie się Pan jak kanalizuje się całą gminę w terenie górzystym szybko i sprawnie i jak potrafią wspólnie okoliczne gminy działać w sprawach ważnych dla mieszkańców nie zdzierąc z nich ostatniej koszuli.
~jakiś 8-03-2013 18:10
Fafik jest bezwzględnie ... i najbardziej złośliwym z komentatorów.Pamiętaj,to cię zaprowadzi do domu wariatów! Tylko w ,,jelonce ' może jeszcze istnieć. Już tą .. wszyscy odrzucili.On jest chory z samotności i nienawiści.Martwię się o ludzi którzy jeszcze z nim chcą mieć do czynienia
~do chipo 8-03-2013 18:54
Jak widać koleś nie masz zielonego pojęcia o czym piszesz;-Jak donoszą media i gołym okiem widać obiekt ulega dewastacji,zero remontu najemca nie płaci czynszu a tym samym zero wpływu do kasy miejskiej i dlatego miasto powiedziało tej pani pa,pa i wszystko na ten temat.
~Jano 8-03-2013 19:06
Banda złodziej rządzi tym miastem ,jak nie nakradną to nie żyją POgonić to całe PO i tego naszego nieudacznika budynek przedszkola pewnie będzie wykorzystany na siedzibę prezesa spółki term cieplickich ,przy kolejnych wyborach trzeba pokazać Zawile gdzie jego miejsce jest ,bo facet kompletnie się nie nadaje na to stanowisko ,jak słucham tych wypowiedzi tego pana na temat biletów w euroregionie nysa to po prostu rajty opadaja same ,szkoda że p. Zawiła nie czyta tych komętaży
~googoo 8-03-2013 19:49
a gdzie są posty tego Fafika, bo nie mogę znaleźć.
~do Jano 8-03-2013 19:58
Nie czyta tych komentarzy bo jest to targowisko frustratów. Lepsza od tego jest tylko mgła smoleńska. Bełkot.
~Dodupka19;58 8-03-2013 22:52
boją sie potomkowie UBeków, MBPeków Fanatycy PO i dlaczego. Głównymi fanatykami PO są przede wszystkim ludzie strachliwi, a boją się głównie o pamięć ich Ojców, Matek, braci czy sióstr. Boją się żeby dzisiejszy Świat nie usłyszał o ich ojcowsko-matczynnej-siostrzanej UBeckiej czy TWórczej przeszłości konfidenta , donosiciela czy zykłego nikczemnika.Przypomnijmy sobie jak niejaki Szechter wściekle zaeragowal na kibicowski baner na Legii, jak wsciekle opluwa się IPN, jak w TVN czy Superstacji gości sie wlaśnie lewaków, lewicowców a wreszcie synów i córki tych PRLowskich notabli partyjnych. Córki i synowie bezimiennych dla opinii publicznej skompromitowanych katów służb bezpieczeństwa PRL strzega jak tylko mozna życiorysów swoich rodziców czy wujków i ciotek.
~@19;58 8-03-2013 22:56
Nie chcę być niegrzeczny, ale jesteś wrednym impertynentem. Wpadasz tutaj, jak pies do jatki i próbujesz jątrzyć.To sytuuje cię w kategorii gimnazjalistów, szykujących się do kolejnego szczebla edukacji.Co jeszcze masz ciekawego do powiedzenia tutaj, dyżurny Judaszu
~ 8-03-2013 23:39
Teraz dyrektorka przedszkola utrzymuje ten budynek a jak przejmie go miasto to my będziemy płacić z naszych podatków.
~gracjan 9-03-2013 0:06
moje dziecko chodzi do tego przedszkola i nie wyobrazam sobie przeniesienia mojego dziecka do innego przedszkola a tym bardziej rozdzielenia dzieci. To jest skandal zeby takie rzeczy wyprawiac
~ 9-03-2013 7:52
Miasto obawiało się że przegra sprawę w sądzie i wypowiedziało umowę ale to nie rozwiązuje problemu dzieci. Dzieci do Domu Dziecka a pracownicy na bezrobocie? Siłowe zagranie, nierównego przeciwnika. Skandal. A co na to rodzice dzieci? Ludzie brońcie sie!!!
~HaHa 9-03-2013 9:16
Jak dla mnie przeniesienie "Zaczarowanego Parasola" wynika z niczego innego, jak dążenie do zajęcia tego pałacyku na siedzibę Term Cieplickich albo sprzedaż w prywatne ręce. Tłumaczenie się, że muszą się przenieść jest dla mnie żadnym tłumaczeniem.
~K_asia1 9-03-2013 13:15
Znów jakiś koleś p. prezydenta zrobi interesik. Coś dla Dżozefa, coś dla innego króliczka. Ps. Jak ktoś dostaje budynek w dzierżawę na 10 lat, bez prawa przedłużenia i pierwokupu, to nie będzie go remontował. Chyba, że jest totalnym głupkiem.
~onek 9-03-2013 19:27
Do wszystkich buntujących się -Urząd Miasta jest właścicielem budynku i terenu ma prawo sprzedać i nie wyznacza kto to może kupić.Dżozefami i króliczkami mogą być obecnie prowadzące te przedszkola Panie.Mają prawo stanąć do przetargu i dalej prowadzić swój interesik.Taka 10 letnia nagroda chyba już pozwala na stanięcie do przetargu.
~ 9-03-2013 23:37
To nie 10 letnia nagroda tylko obowiązek utrzymania i remontowania miejskiej własności, zorganizowanie opieki dla dzieci z miasta i stanowisk pracy dla mieszkańców miasta.. A czy urzędnicy remontują urzędy, czy tylko pobierają pożytki z pracy (z naszych podatków)?
~onek 10-03-2013 12:35
Każda praca jest obowiązkiem.A ta jest jednak nagrodą o ogromnych korzyściach finansowych/za jakie zasługi?/Zeby prowadzić działalność gospodarczą trzeba mieć swój prywatny obiekt albo samemu znależć do wydzierżawienia i słono za to zapłacić a Urząd Miasta nie ma obowiązku wskazywania i załatwiania obiektu zastępczego.Te przedszkola są również utrzymywane z naszych podatków/dotacje/.JEst to 75% kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu miejskim na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym + opłaty rodzica/ razem około 650 złotych/.
~ 10-03-2013 14:28
do onek. Pamiętaj że to miasto zlikwidowało istniejące tam przedszkole miejskie i przelształciło na niepubliczne, pozbywając się kosztów i obowiązków. Prowadzenie przedszkoli to zadanie własne miasta. Utrzymanie 1 dzecka w przedszkolu miejskim to ok. 800,00zł. dla miasta bez kosztów ponoszonych przez rodziców.
~iks 10-03-2013 21:41
Drogie Panie prowadzące przedszkola niepubliczne nie bądżcie takie niewdzięczne.Trzeba podziękować władzom miasta za ten szczęśliwy dar,który pozwolił Wam podnieść swój własny,osobisty standard życia na wysoki poziom bez żadnego własnego wkładu finansowego.W przedszkolu miejskim przez 10 lat pracy/na stanowisku dyrektora/,byłoby to nierealne.
~a co dalej 10-03-2013 22:38
czy miasto zrobi w tym samym miejscy przedszkole - raczej nie - czyli stracą rodzice. Jak tak dalej pójdzie to bedzie jedno przedszkole i jedna szkoła w jeleniej górze - w ramach optymalizacji kosztów
~prawa miasta 10-03-2013 22:46
tak miasto ma prawo jako właściciel, ale ma również obowiązek zapewnienia opieki przedszkolnej. I z tego obowiązku wywiązuje się coraz gorzej zmniejszając liczbę przedzkoli. Czy naprawde nikt nie rozumie że zmniejszanie zakresu i dostępności usług publicznych to pograszanie jakości życia.
~śmiech 11-03-2013 17:02
Ludzie te przedszkole to dojna krowa dla p.dyrektor bo nie o dzieci tu chodzi tak jak ktoś tu pisał zero opłat a interes się kręci sponsorzy pomagają a budynek jak na dzisiejsze czasy zaczyna straszyć nie ma tam grosza zainwestowanego rodzice dzieci proszeni są o remonty i materiał gratis. P.Kaflik pisze co widzi więc ludzie trochę rozumu, wiadomo ktoś kto jest przyzwyczajony do gratisów i czystego zysku będzie szlochał .Koniec z cwaniactwem NARESZCIE ,a to że P.dyrektor broniąc dzieci własną pierś nastawia ? powiem -śmiechu warte .Szkoda tego budynku zrujnowac bo jak do tej pory jest w idealnych rekach.
~tyka 11-03-2013 20:40
Po dzisiejszym zebraniu w przedszkolu wiemy jak wygląda sytuacja. Gnębienie ze strony władz i występowanie z pozycji siły wobec dzieci i rodziców. Tak sie nie godzi Panie Prezydencie. Dyrektorka jest spoko to "babka z jajami" i my jej ufamy bo nie kłamie i przedstawia dowody na wszystko co mówi.
~stary 11-03-2013 22:40
p. Kaflik jak unikal pan oplacania czesnego za swoje dziecko to moze bedzie pan unikal pisania swoich * komentarzy na temat przedszkola.
~mama gr.2 15-03-2013 12:09
Nie wiem z kad prezydent ma takie informacje gdzie zamieszkuja dzieci chodzace do tego przedszkola,jesli karta informacyjna dziecka jest tylko do wgladu dyrekcji przedszkola ;-) i zapewniam ze wiekszość dzieci z tej placówki jest właśnie z Cieplic oraz okolicznych miejscowości a dosłownie kilka z ZABOBRZA!Dyrekcja przedszkola postawiła sie władzom miasta i jest niewygodna,ponieważ jest godnym przeciwnikiem pana PREZYDENTA tyle tylko ze on wiecej moze...a szkoda bo całkiem przyzwoite przedszkole pomijając małe wpadki pani dyrektor ;-)
~ziel 17-03-2013 9:39
żeby dyrekcja przedszkola otrzymała dotację na każde dziecko uczęszczające do przedszkola musi dostarczyć co miesiąc do Urzędu Miasta listę dzieci z danymi osobowymi(imię i nazwisko,datę urodzenia,adres zameldowania),stąd te informacje.

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Cieplice nie chcą Jeleniej Góry?

Chcą powtórki wyborów!

Wróżby w Podgórzu

Piękne stąd widoki

Rok niespełnionych obietnic

Sonda

Czy coraz więcej przepowiedni o zbliżającym się końcu świata należy traktować poważnie?

Oddanych
głosów
575
Tak
21%
Nie
70%
Nie wiem
9%