MenuZamknij

WIADOMOŚCI

SPORT

W sobotę II Czasówka Izerska

Wiadomości: Szklarska Poręba
Środa, 19 sierpnia 2015, 21:40
Aktualizacja: 21:45
Autor: MDvR
Fot. organizator
Na sobotę, 22 sierpnia zaplanowano II Czasówkę Izerską – jazdę indywidualną na czas na trasie Szklarska Poręba Dolna – Zakręt Śmierci.

I. Cel wyścigu
- promocja miasta Szklarska Poręba , Powiatu jeleniogórskiego, województwa Dolnośląskiego
- popularyzacja sportu kolarskiego

II. Organizator - Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze ul. Kiepury 61 /17
www. karkonoskiestowarzyszenie.pl

III. Współorganizator
- Urząd Miasta Szklarska Poręba ul. Buczka 2
- Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej Szklarska Poręba ul. Słowackiego 13

IV. Klasa wyścigu
Wyścig z kalendarza dolnośląskiego punktowany do CHALLENGE DZKol oraz kalendarza masters CH I ,G I

V. Uczestnictwo
W wyścigu uczestniczą zawodnicy zaliczający się do kategorii:
młodzik, junior mł. , junior, senior, Cyklosport i masters (Kobiety i Mężczyźni) oraz Niezrzeszeni Open od 19 lat( po wypełnieniu oświadczenia)
Prawo startu posiadają zawodnicy posiadający licencję kolarską na rok 2015 oraz badania lekarskie.

VI. Termin i miejsce wyścigu:
Wyścig rozegrany zostanie na trasie Szklarska Poręba Dolna ul. Turystyczna
– Szklarska Poręba Zakręt Śmierci w dniu 22.08 . 2015 r. (sobota)
biuro wyścigu – HOTEL LAS Piechowice
Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu wyścigu od godz. 11.30 do godz.13.00
w biurze zawodów: - odprawa techniczna w Biurze Zawodów godz. 13.15
- Start : godz.14.00 Szklarska Poręba Dolna ul. Turystyczna
- meta : Szklarska Poręba / Zakręt Śmierci

VII. Sposób przeprowadzenia wyścigu:
- jazda indywidualna na czas rozegrana zostanie w 17 kategoriach
W dniu 22.08.2015r. (sobota) Dystans 5000 m. Start zawodników co 1 min.
W przypadku większej ilości zawodników starty co 30 sek
Wyścig rozgrywany jest przy ruchu drogowym otwartym pod górę, obowiązują przepisy ruchu drogowego-prawa strona
Zakończenie około godz. 17.00 - HOTEL LAS Piechowice
Wyścig odbędzie się zgodnie z przepisami PZKol. i niniejszym regulaminem.

Wyścig jest rozgrywany w następujących kategoriach wiekowych:
Młodzik/czka 13 -14 lat rocznik 2002-2001
Junior/ka mł. 15 -16 lat rocznik 2000-1999
Junior/ka 17 -18 lat rocznik 1998-1997
Senior/ka 19 - lat rocznik 1996 i starszy/a
Cyklosport 19 - 29 lat rocznik 1996 -1986
Masters Kobiety K30+ 30 - lat rocznik 1985 i starsze
Masters Kat. M30 30 - 39 lat rocznik 1985-1976
Kat. M40 40 - 49 lat rocznik 1975-1966
Kat. M50 50 - 59 lat rocznik 1965-1956
Kat. M60 60 - 69 lat rocznik 1955-1946
Kat. M70 70 - i starsi rocznik 1945 i starsi
Kategoria Niezrzeszeni Open( K+M) od 19 lat (start w tej kategorii po wypełnieniu oświadczenia)

VIII. Klasyfikacja:
Zwycięzcą wyścigu zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu na powyższym dystansie.
Ponadto prowadzona będzie klasyfikacja Open, gdzie będzie wręczana koszulka lidera kobiet i mężczyzn.
W klasyfikacji generalnej czasówek karkonoskich, zwycięża zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów.

W każdej edycji punktuje 15-tu zawodników wg następującej punktacji:
I miejsce - 15 pkt VI miejsce - 10 pkt XI miejsce - 5 pkt
II miejsce - 14 pkt VII miejsce - 9 pkt XII miejsce - 4 pkt
III miejsce - 13 pkt VIII miejsce - 8 pkt XIII miejsce - 3 pkt
IV miejsce - 12 pkt IX miejsce - 7 pkt XIV miejsce - 2 pkt
V miejsce - 11 pkt X miejsce - 6 pkt XV miejsce - 1 pkt
W wyścigu klasyfikacja jest prowadzona oddzielnie za każdą edycje.
Suma punktów zdobytych w 4-ch edycjach ( w tym obowiązkowo w edycji finałowej), decyduje o wygraniu cyklu czasówek karkonoskich .
Przy równej ilości punktów decyduje edycja finałowa.
Gdy będzie przykładowo 5 zawodników, zwycięzca uzyskuje 5 punktów .

IX. Finansowanie:
Opłata startowa w wyścigu wynosi wg stawek PZKol i kalendarza masters na rok 2015. Koszty uczestnictwa pokrywają sami uczestnicy.
Koszty organizacyjne i komisji sędziowskiej pokrywa organizator.

X. Pomoc techniczna:
Na trasę wyścigu nie będą dopuszczone żadne wozy techniczne .

XI. Nagrody:
Koszulka lidera kobiet i mężczyzn Open na każdej edycji
Nagrody rzeczowe od I do III miejsca na każdej edycji
Dyplomy od I do VI miejsce na każdej edycji
Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 10 zawodników/czek, nagradzany będzie tylko zwycięzca.
W przypadku, gdy będzie powyżej 20 zawodników w danej kategorii, nagrody do V miejsca.
W klasyfikacji Generalnej Czasówek Karkonoskich (Finał-Bolków-Gorzanowice):
Puchary lub nagrody rzeczowe od I do III miejsca w każdej kategorii

XII. Postanowienia końcowe:
Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium DZKol na wniosek organizatora.
Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby towarzyszące w trakcie trwania wyścigu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione , zagubione lub zniszczone przed , w trakcie i po imprezie.
Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian w regulaminie we wszystkich sprawach w nim nie ujętych.
Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie NW i OC

XIII. Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy
- Włoszczowski Michał Wiceprezes Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów
- Kucab Aleksandra Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów

Ogłoszenia

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Tu też świętowali

Stoi kolej na Kopę

Studium na początek

Puchar makroregionu Oyama

Bieg Niepodległości

Będzie kręcone!

Radni KO przeciw kupcom?

Jubileusze małżeńskie

Sonda

Wypalenie zawodowe należy uznać za chorobę?

Oddanych
głosów
870
Tak
64%
Nie
29%
Nie wiem
7%