MenuZamknijRaport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Wtorek, 14 lipca
im. Kamila, Marcelina

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami typu otwartego oraz skarga złożona na działalność pośrednika

Wiadomości: Jelenia Góra
Środa, 28 lipca 2010, 23:39
Autor: mgierus
mgierus
Fot. mgierus
Przy sprzedaży mieszkania miałem podpisane umowy z dwiema agencjami nieruchomości, powiedzmy X i Y. Agencja Y przyprowadziła mi klientkę, która podpisała jej dokument na pośredniczenie i pokazanie mojego mieszkania. Okazało się, że ta sama klientka była również w agencji X, , ale nie podpisywała z nią żadnej umowy pośredniczenia, jeśli chodzi o mój lokal. Pani z agencji X zaczęła zastraszać klientkę, która podpisała ze mną umowę przedwstępną w agencji Y, że niby tej pierwszej agencji należy się prowizja albo że agencja Y musi się podzielić z agencją X swoją prowizją. Klientka się w końcu przestraszyła i zrobiła przelew prowizji do agencji X, która ją nachodziła i zastraszała. Dowiedziałem się o tym w przedsądowym wezwaniu do zapłaty, które skierowała do mnie agencja X twierdząc, że skoro klientka uznała roszczenie i zapłaciła, to że ja też muszę zapłacić w ciągu 7 dni. Tyle, że ona nie przyszła do mnie z agencji X, tylko z agencji Y, a X chce prowizję. Klientka nic nie podpisywała na mój lokal, ale zapłaciła. Czy to prawda, że jeżeli ona uznała roszczenie, to ja również muszę? Co mogę zrobić w takiej sytuacji? – Marcin

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jest umową nazwaną, o świadczenie usług, dwustronnie zobowiązującą, określoną i uregulowaną w przepisach art. 180 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2010, nr 102, poz. 651). Umowa taka musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Stąd też, na podstawie przytoczonych przez Pana okoliczności rzeczywiście wątpliwe wydaje się, aby na klientce, o której Pan wspomina ciążył jakikolwiek obowiązek, wynikający z pośredniczenia w kupnie od Pana nieruchomości przez „agencję X”, skoro nie zawarła ona żadnej pisemnej umowy w tym zakresie. Nie przesądza to jednak o braku tychże zobowiązań po Pana stronie wobec wspomnianego pośrednika w sytuacji, kiedy faktycznie klientka, będąca stroną transakcji kupna Pana mieszkania uznała roszczenie tego pośrednika.

W przypadku sprzedaży, właściciel nieruchomości może podpisać umowę pośrednictwa sprzedaży typu otwartego, umowę na wyłączność lub umowę pośrednictwa sprzedaży nieruchomości na zasadach wyłączności typu bezpośredniego. Na podstawie przytoczonych w pytaniu okoliczności stanu faktycznego, najbardziej prawdopodobne wydaje się zatem zawarcie przez Pana z każdym z wskazanych pośredników umów typu otwartego. Zasadniczo, każda tego rodzaju umowa obowiązuje na czas nieokreślony, aż do znalezienia nabywcy. Prowizję (wynagrodzenie pośrednika wyrażone procentowo od ceny transakcji w przypadku sprzedaży) płacą wówczas obie strony transakcji, czyli zarówno sprzedający, jak i kupujący. Zatem w sytuacji, kiedy jedna ze stron transakcji (np. kupująca), dokonała zapłaty prowizji na rzecz określonego pośrednika, to wydaje się, że przyznała ona w ten sposób, iż transakcja ta doszła do skutku w wyniku działań właśnie tego pośrednika. W konsekwencji może to wówczas faktycznie rodzić zobowiązanie do zapłaty należnej prowizji również po stronie drugiej ze stron tejże transakcji (sprzedającego). Niemniej, w tym konkretnym przypadku, prawna ocena istnienia, bądź też nieistnienia po Pana stronie ewentualnego zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia na rzecz wspomnianego pośrednika, z którym zawarł Pan umowę, wymaga szczegółowej analizy treści tejże umowy.

Warto jednak pamiętać, że każdy pośrednik w obrocie nieruchomościami zobowiązany jest do wykonywania czynności pośrednictwa zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej. Stąd też minister Infrastruktury, jako organ sprawujący nadzór m.in. nad działalnością zawodową pośredników w obrocie nieruchomościami rozpatruje skargi złożone na działalność tych osób. W wyniku złożenia tego rodzaju skargi, organ wszczyna postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej i przekazuje sprawę Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie. Skarga złożona na działalność pośrednika w obrocie nieruchomościami powinna zawierać:
- imię i nazwisko pośrednika w obrocie nieruchomościami, którego dotyczy skarga,
- zarzuty dotyczące niewłaściwego wykonywania przez niego czynności zawodowych,
- dowód wskazujący, że pośrednik swym postępowaniem mógł naruszyć przepisy prawa, standardy zawodowe oraz zasady etyki zawodowej,
- umowę pośrednictwa zawierającą zakres czynności pośrednictwa, które powinien wykonać pośrednik.

Mariusz Gierus – prawnik
www.gierus.pl

Pytania z dopiskiem „Prawnik radzi” prosimy wysyłać WYŁĄCZNIE na adres redakcji lub elektronicznie, na adres: prawnik@jelonka.com

Wszelkie materiały niniejszego cyklu, oparte są na listach czytelników i nie wyczerpują prawnej oceny przedstawionych w nich zagadnień. Ich zamieszczanie ma jedynie charakter informacyjny i nie może być traktowane jako porada prawna ani czyjekolwiek zobowiązanie do świadczenia jakichkolwiek usług pomocy prawnej. Mimo dokładanych najwyższych starań GIERUS Kancelaria Odszkodowawcza nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenia zawarte w treści niniejszego cyklu, jak i nie gwarantuje dokładności, skuteczności czy przydatności jakichkolwiek informacji prawnych w nim zamieszczonych. W celu uzyskania pomocy prawnej odwiedzający niniejszy cykl powinni zasięgnąć indywidualnej i konkretnej porady prawnej.

Ogłoszenia

Czytaj również

Frekwencja dopisała. Będzie skatepark?

JBO: Ogrodzenie boiska w Parku Norweskim

Prezydent na Polanie Jakuszyckiej

Komentarze (3) Dodaj komentarz

~ 30-07-2010 15:53
Która z agencji nieruchomości w ten sposób wyłudza pieniądze? Proszę podać nazwę, a bedzie to ostrzeżenie dla Jeleniogórzan.
~klient 10-08-2010 20:50
"SUDETY"
~Klient biura 16-08-2010 19:30
osoba o nicku ~klient powyżej ma rację, to właśnie to biuro nieruchomości, domniewam że w świetle prawa jest to wyłudzenie, lecz nie można tego stwierdzić, do zakończenia śledztwa przez prokuraturę.

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Senator zaklejał plakaty? Jest odpowiedź K. Mroza

Spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą

Przetarg na kolejną stację

Cieplickie place

Czyżby Andrzej Duda?

Sonda

Powstała miejska plaża nad Bobrem, czy to dobre miejce, także na rodzinny, relaks?

Oddanych
głosów
607
Tak
46%
Nie
41%
Nie wiem
13%