MenuZamknij

WIADOMOŚCI

SPORT

Trwają konsultacje nt. ochrony KPN–u

Wiadomości: Region
Poniedziałek, 29 sierpnia 2016, 7:00
Autor: PR (komunikat)
Fot. Archiwum
Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego, które będą prowadzone w trybie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Z projektem planu ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego i dokumentacją źródłową można się zapoznać w Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego w Jeleniej Górze, przy ul. Chałubińskiego 23 do 13 września, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00. Projekt dokumentu został zamieszczony także na stronie internetowej Parku pod adresem www.kpnmab.pl.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu mogą być składane w formie:
• pisemnej na adres: Karkonoski Park Narodowy, ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra,
• ustnie do protokołu w siedzibie Dyrekcji KPN,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres sekretariat@kpnmab.pl

Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego z udziałem Rady Naukowej rozpatrzy uwagi i wnioski oraz poda informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Ogłoszenia

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Drogi po remoncie

Rozrywki tu nie będzie, powstanie market

Młodzi przeciw zmianom klimatycznym

Cieplice nie chcą Jeleniej Góry?

Rok niespełnionych obietnic

To grozi tragedią  

Ogrodowa się zmieni

O trzy miliony więcej

Sonda

Czy coraz więcej przepowiedni o zbliżającym się końcu świata należy traktować poważnie?

Oddanych
głosów
573
Tak
21%
Nie
70%
Nie wiem
9%