MenuZamknijRaport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Niedziela, 20 września
im. Eustachego, Filipiny

Trwa nabór do przedszkoli i szkół

Wiadomości: Jelenia Góra
Poniedziałek, 9 marca 2020, 5:55
Aktualizacja: Środa, 11 marca 2020, 5:30
Autor: Przemek Kaczałko
Fot. Przemek Kaczałko (archiwum)
W Jeleniej Górze trwa nabór do miejskich szkół podstawowych i przedszkoli. Poniżej przedstawiamy zasady i terminy, których należy przestrzegać.

Rekrutacja do przedszkoli w Jeleniej Górze w roku szkolnym 2020/2021.

Tegoroczna rekrutacja do miejskich przedszkoli, podobnie jak w poprzednich latach odbywa się za pomocą systemu elektronicznego. Rodzic lub prawny opiekun powinien zgłosić dziecko poprzez system naborowy, w którym wypełnia kartę zgłoszenia, następnie drukuje ją, podpisuje i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wybranych kryteriów dostarcza wniosek do przedszkola I wyboru. Dostęp do strony można uzyskać za pomocą oficjalnej strony miasta www.jeleniagora.pl a następnie wchodząc na aktywny zielony baner zatytułowany: zatytułowany „Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2020/2021” lub wchodząc bezpośrednio na stronę internetową: www.jeleniagora.przedszkola.vnabor.pl Rodzic lub opiekun prawny może stworzyć listę maksymalnie trzech przedszkoli ustalając tym samym listę preferencji, tzn. ustalić kolejność przedszkoli, zaczynając od tego, którego wybór jest najważniejszy (placówka ta będzie traktowana jako placówka I – go wyboru).

Termin rejestracji kandydatów rozpoczął się we wtorek 3 marca 2020 r. o godzinie 8:00 a zakończy się w piątek 20 marca 2020 r. o godzinie 13:00. W dniach od 30 marca 2020 r. do 6 kwietnia 2020 r. rodzicie kandydatów zakwalifikowanych muszą udać się do przedszkola, do którego zakwalifikowało się dziecko w celu potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola. Brak potwierdzenia woli uczęszczania jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
16 kwietnia 2020 r. zostanie opublikowana lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli. W sytuacji, gdy po zakończeniu rekrutacji podstawowej miejskie przedszkola w dalszym ciągu będą dysponować wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające. Terminy postępowania uzupełniającego:
4 maja 2020 r. – 11 maja 2020 r.— rejestracja kandydatów.
18 maja 2020 r. – 25 maja 2020 r.— publikacja wyników rekrutacji (kandydaci zakwalifikowani) i potwierdzenia woli uczęszczania.
28 maja 2020 r. - publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
W przypadku trudności w trakcie logowania lub innych czynności związanych z rekrutacją należy zgłosić się do dyrektora przedszkola, do którego dziecko ma być zapisane, tj. do placówki I wyboru. W roku szkolnym 2019/2020 do ośmiu przedszkoli publicznych uczęszczało ok. 1430 dzieci, na rok szkolny 2020/2021 przewiduje się ok. 400 wolnych miejsc w przedszkolach publicznych. Podobna liczba dzieci uczęszcza do przedszkoli niepublicznych. Porównywalną liczbą miejsc wolnych przygotowały przedszkola niepubliczne do których prowadzona jest rekrutacja indywidualnie przez poszczególne przedszkola.

Rekrutacja do szkół podstawowych w Jeleniej Górze w roku szkolnym 2020/2021.

Rekrutacji kandydatów do szkół podstawowych podobnie jak do przedszkoli publicznych rozpoczęła się od 3 marca 2020 r. godz. 8.00 i trwać będzie do piątku 20 marca 2020 r. do godz. 13.00 i odbywa się również w formie elektronicznej. Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko do pierwszej klasy szkoły podstawowej powinni skorzystać z portalu rekrutacyjnego. Odszukać go można wchodząc na stronę internetową miasta www.jeleniagora.pl. Do portalu prowadzi zielony baner zatytułowany „Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2020/2021” lub wchodząc bezpośrednio na stronę internetową: www.jeleniagora.podstawowe.vnabor.pl

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie od 3 marca 2020 r. do 20 marca 2020 r. mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej  swojego  dziecka  za pomocą  witryny  www.jeleniagora.podstawowe.vnabor.pl, z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danej szkoły. Obwody szkół podstawowych wynikają z uchwały nr 92.IX.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Miasta Jelenia Góra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów ustalonych w uchwale nr 292.XL.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, mianowicie:
1) miejsce zamieszkania kandydata: na terenie Jeleniej Góry, poza obwodem danej szkoły;
2) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza w bieżącym roku i będzie uczęszczać w kolejnym roku szkolnym do szkoły podstawowej pierwszego wyboru
3) kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej pierwszego wyboru;
4) kandydat, którego miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej pierwszego wyboru;
5) kandydat, którego krewni wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki, zamieszkują w obwodzie szkoły podstawowej pierwszego wyboru.

W przypadku, gdy po przeprowadzeniu rekrutacji liczba kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów jest większa niż liczba wolnych miejsc, o przyjęciu do szkoły będą decydować następujące tzw. kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata – potwierdzona oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego,
2) niepełnosprawność kandydata - potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – potwierdzone dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą.
Kryteria te mają jednakową wartość, są brane pod uwagę łącznie.
30 marca 2020 r. o godz. 9.00 Komisja Kwalifikacyjna przedstawi do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Po tej dacie do 10 kwietnia br. rodzic ma obowiązek potwierdzić wolę, że jego dziecko będzie od 01.09.2020 r realizować obowiązek szkolny w szkole do której został zakwalifikowany.
Planuje się że od 1 września 2020r. w Jeleniej Górze uczyć się będzie około 620 dzieci w 26 oddziałach klas pierwszych dziesięciu szkół podstawowych.

(źródło: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Jeleniej Góry)

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
4
100%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Obradowali seniorzy

Było o powrocie do szkół

Do miejskiego autobusu tylko ze złożoną hulajnogą

Komentarze (18) Dodaj komentarz

~Człowiek koń 9-03-2020 7:06
Powinno być więcej szkół katolickich przy parafiach!! Nikt nie poświęca dzieciom więcej uwagi niż kościół katolicki. W publicznej szkole dzieci nie maja takich wyników w nauce jak w szkołach katolickich. Najważniejsze ze dzieci w parafialnych szkołach są blisko Boga!!
~Żak 9-03-2020 16:45
do: ~Człowiek koń (7:06)
Ha dobre. Dzieci ze szkoły katolickiej fajki za szkołą palą. Uczeń w 7 klasie nie wie co to atlas i gdzie leżą Karkonosze. Na angielskim oglądają bajki. Edukacja na najwyższym poziomie. Ale mają mundurki i ładnie wyglądają.
~ 10-03-2020 12:08
do: ~Żak (16:45)
bratanek sobie chwali, może spokojnie się uczyć i nie martwić się od kogo dostanie wpier...
~aki 10-03-2020 17:11
do: ~Człowiek koń (7:06)
najlepsze wyniki??? najlepsze wyniki ma prywatna z Karpacza
~-jacek- 9-03-2020 8:37
Miejsc do przedszkoli miejskich zdecydowanie za mało.Urzad ma przecież statystyki i jeżeli rodzi się w jg ok 1500 dzieci rocznie to przy utworzonych 400 miejscach .Wygląda to tragicznie.Prezydent natomiast zapewnia że chce powstrzymać exodus młodego pokolenia.Nie tędy droga!
~ 10-03-2020 9:53
do: ~-jacek- (8:37)
no jak na takie miast jest tylko 1 państwowy żłobek i samorząd ma to gdzieś, no to co się dziwić ? - samorząd do likwidacji, może w końcu przestaniemy być czerwoną doliną
~ 9-03-2020 9:05
Ja pierdziu, ledwie 8 miejskich przedszkoli i 400 miejsc wolnych w mieście, które oficjalnie ma podobno niemal 80 tys. mieszkańców, a żłobek miejski jest tylko jeden. Kiedy w ogóle w tym mieście otworzyło jakieś nowe miejskie przedszkole, powiedzmy po 2000 roku. Ja nie przypominam sobie, raczej tylko zamykano przedszkola. I co się dziwić, że Jelenia jest jednym z najszybciej wyludniających się miast w Polsce, skoro perspektywy szczególnie dla ludzi młodych są tutaj raczej marne.
~OK 9-03-2020 16:49
I jak co roku - są jeszcze szkoły katolicka (Erazma i Pankracego) i zwykła z rozszerzeniami językowymi (Społeczna w Sobieszowie). W Sobieszowie z tego co kojarzę mają też przedszkole i to niedrogo. Zresztą sama szkoła też fajnie wygląda. Erazma też jest dobra. To tak, aby mieć pełny wgląd w szkoły w Jeleniej Górze :)
~Iks 10-03-2020 8:53
do: ~OK (16:49)
Szkół prywatnych miasto nie reklamuje.
~ 9-03-2020 17:57
Na jakiej stronie trwa rekrutacja do przedszkoli
~ 9-03-2020 18:27
do: ~ (17:57)
juz brak miejsc
~Y 9-03-2020 18:32
Byle nie SP nr 5!
użytkownik facebook 10-03-2020 0:06
Wraz z dokumentami potwierdzajacymi spełnienie wybranych kryteriów... To znaczy oświadczeniami oraz aktem notarialnym mieszkania lub umową najmu, zaświadczeniami o dochodach od pracodawcy rodziców... komedia 😂 kiedy zadzwonilam do przedszkola żeby zapytać czy jeśli dochody okażą sie zbyt wysokie to dziecko nie zostanie przyjęte, pani odpowiedziała, ze dochód nie ma wpływu na przyjecie i że sama nie wie po co te zaswiadczenia 😕
~ 10-03-2020 10:29
do: użytkownik facebook (0:06)
co ? to po co są komputery , bazy danych itd ? po to żeby marnować czas i nerwy obywatela na załatwianie papierologii ? na co my k.... płacimy takie wysokie podatki ? powinno być tak że rodzic podaje tylko pesel i instytucja ma wszystkie potrzebne dane, jak obywatel coś potrzebuje to dręczą go machiną biurokratyczną ale jak obywatela udupić by trzeba było to wygrzebali by z drugiego końca świata
~jacek21 10-03-2020 11:38
do: ~ (10:29)
Jak jest papier to jest jest potrzebny urzednik.Nie ma papierka nie ma urzednika. Tak to działa.I tak wyglada ekologia w praktycznym wykonaniu rzadzacych miastem z ramienia POKO. Pierwsi do organizowania zielonych marszów ,obrony scietych drzew ,walki ze smogiem itp .Rzeczywistośc to papier
~marcin_abc 10-03-2020 11:39
Czy ktoś wie gdzie można złożyć dokumenty do drugiego miejskiego żłobka? Prezydent Zawiła chyba w 2006 obiecywał, że zbudują, ale nie mogę namierzyć adresu.
~ 10-03-2020 12:13
do: ~marcin_abc (11:39)
A to znasz? - "nikt ci tyle nie da, ile PO obieca". W obiecywaniu PełOki to byli mistrzami, tylko z realizacją obietnic zawsze było u nich słabo.
~ 10-03-2020 12:25
do: ~ (12:13)
no a później to im podobni marudzą że "pińcet plusy nie pracujo" a po co mają pracować żeby całą wypłatę oddać opiekunce skoro nie ma miejsc w żłobkach/przedszk ?

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Dyskutowali w KPSW o zawodach medycznych

Laptopy dla szkół

Koronawirus w Szkole Podstawowej nr 10

Doczekają się ronda

Burza po interwencji w autobusie miejskim

Sonda

Wiemy, jak ważna jest ochrona środowiska, ale czy dbamy o to na co dzień?

Oddanych
głosów
663
Tak
24%
Nie
72%
Nie wiem
4%