MenuZamknijRaport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Sobota, 15 sierpnia
im. Marii, Napoleona

Stanowisko PTTK w sprawie schroniska Samotnia

Wiadomości: Region
Poniedziałek, 24 czerwca 2013, 7:30
Aktualizacja: 7:32
Autor: PTTK
W związku ze spontanicznie podjętą akcją pod hasłem „Ratujmy Samotnię” niezbędne jest przedstawienie wszystkim zainteresowanym istotnych informacji, dotyczących Samotni i działalności Towarzystwa w zakresie prowadzenia schronisk turystycznych, co niniejszym czynimy. Tekst został zamieszczony na stronie internetowej PTTK 22. czerwca br.

Od kilkunastu lat, jako Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, ratujemy i modernizujemy nie tylko Samotnię, ale generalnie schroniska górskie. Są one dla PTTK, podobnie jak znakowane szlaki turystyczne, ogromnie ważne. Pełnią bardzo ważną rolę w udostępnianiu gór, bezpieczeństwie wędrowania oraz tak istotnej dla ochrony przyrody gór – sanitacji szlaków. W polskim systemie podatkowym schroniska górskie i stanice wodne traktowane są na takich samych zasadach jak np. komfortowe hotele sieciowe. Niestety w schroniskach wyższe są też ceny niż w gospodarstwach agroturystycznych, które generalnie płacą tylko podatek rolny, zwolnione są z regulowania podatku dochodowego od działalności noclegowej i żywieniowej, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ani prowadzący jego schroniska dzierżawcy – nie.

Staramy się jednak, aby schroniska funkcjonowały, wiele z nich znajduje się na terenie parków narodowych obejmujących najwartościowsze przyrodniczo i turystycznie części gór. Aby spełniać wymogi ochrony, za czym jako PTTK jesteśmy jeszcze od czasu naszych poprzedników, musimy spełniać standardy parków w zakresie:
- poboru – ujęcia wody,
- zrzutu ścieków (oczyszczalnie oraz kolektory do zrzutów),
- ochrony powietrza,
- dojazdów związanych z zaopatrzeniem,
- wywozu i utylizacji śmieci, w tym tych, które turyści, aby nie zanieczyszczać parków i wiodących po nich szlaków, pozostawiają w schroniskach.

Aby schroniska mogły w ogóle funkcjonować, muszą spełniać wymogi wprowadzane m.in. przez dyrekcje parków. Na terenie Sudetów dotyczy to 9 obiektów (na wszystkich 19 zarządzanych przez Spółkę Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK). Tylko w ostatnim dziesięcioleciu, w ramach realizacji ”sudeckiej” uchwały Zarządu Głównego PTTK, zrealizowano lub realizuje się następujące inwestycje:
- lata 2003 – 2005 modernizacja schroniska Na Szczelińcu w Parku Narodowym Gór Stołowych – wartość inwestycji 960 000 zł,
- lata 2005 – 2006 termomodernizacja schroniska Strzecha Akademicka w Karkonoskim Parku Narodowym – wartość inwestycji 1 220 000 zł,
- lata 2007 – 2009 termomodernizacja schroniska Samotnia w Karkonoskim Parku Narodowym – wartość inwestycji 1 415 000 zł,
- lata 2010 – 2014 termomodernizacja schroniska na Hali Szrenickiej w Karkonoskim Parku Narodowym – wartość inwestycji 3 060 000 zł.

Polegały one przede wszystkim na:
- termoizolacji obiektu z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
- w części obiektów (na Szczelińcu i Samotni) wymianie pokrycia dachów z obróbkami,
- wymianie instalacji centralnego ogrzewania i budowie systemów skojarzonych ogrzewania, tj. kotły ekologiczne i kolektory słoneczne,
- wymianie instalacji ciepłej wody użytkowej i zimnej,
- w części obiektów wymianie instalacji elektrycznej.

W tym samym okresie wykonano również następujące inwestycje:
- 2003 – Samotnia, oczyszczalnia ścieków – wartość 200 000 zł,
- 2003 – Odrodzenie, oczyszczalnia ścieków – wartość ok. 200 000 zł,
- 2005 - Strzecha Akademicka, Samotnia kolektor ścieków oczyszczonych – wartość ok. 700 000 zł,
- 2011 - ujęcie wody Samotnia – wartość ok. 100 000 zł.

Zrealizowano również szereg pomniejszych, jak: remont oczyszczalni dla Hali Szrenickiej, odbudowa muru oporowego – Strzecha Akademicka, wymiana części stolarki oraz kotła w schronisku Odrodzenie, remont schroniska Kochanówka wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Aktualnie przygotowywana jest inwestycja „Termomodernizacja schroniska Pod Łabskim Szczytem”, także w Karkonoskim Parku Narodowym o wartości ok. 1 200 000 zł, gdzie uzyskano już pozwolenie na budowę.
Poza terenem sudeckich parków narodowych wykonano lub kończy się wykonanie następujących inwestycji:
- termomodernizacja schroniska Perła Zachodu w Siedlęcinie – wartość inwestycji ok. 1 000 000 zł,
- modernizacja schroniska Szwajcarka w Karpnikach – wartość ok. 300 000 zł,
- termomodernizacja schroniska Na Śnieżniku – wartość ok. 700 000 zł (zakończenie sierpień 2013).

Uważamy, że nie zmarnowaliśmy żadnej szansy ubiegania się na te cele o środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uzyskiwaliśmy w drodze konkursów dofinansowania w wysokości ok. 50% tzw. kosztów kwalifikowanych, co oznacza, że większość środków musiało zapewnić PTTK.
Oprócz obowiązków wynikających z faktu położenia schronisk na terenach cennych przyrodniczo, z parkami narodowymi na czele, wypełnialiśmy wszystkie wymagania wynikające z ustawy o usługach turystycznych i wydanych na jej podstawie rozporządzeniach. Wymagały one nawet w najstarszych schroniskach – spełnienia wszystkich wymogów przeciwpożarowych, dotyczących m.in. drzwi przeciwpożarowych, długości dróg ewakuacyjnych oraz zapewnienia niepalnych okładzin.

Oprócz spełnienia wymogów związanych z ochroną przyrody oraz funkcjonowania schronisk, jako obiektów noclegowych, zapewniliśmy realizację ważnych spraw dla turystów. We wszystkich schroniskach PTTK obowiązuje „Regulamin schroniska” ustalony przez Zarząd Główny PTTK, przewidujący zapewnienie:
- noclegów w warunkach turystycznych,
- prostych posiłków i ciepłych napojów,
- wrzątku do naczyń własnych turysty bezpłatnie lub w cenie nieprzekraczającej kosztów,
- ciepłej wody do mycia,
- nieodpłatne korzystanie z kuchni turystycznej - pomieszczenia umożliwiającego przygotowanie posiłku we własnym zakresie także przy użyciu kuchenki turystycznej,
- spożywanie w jadalni posiłków przygotowanych we własnym zakresie,
- wykorzystanie jadalni w charakterze świetlicy poza okresem wydawania posiłków,
- korzystanie z apteczki wyposażonej w środki pierwszej pomocy,
- nocującym w schronisku możliwości przechowania ekwipunku oraz suszenia odzieży i obuwia, a także naprawy sprzętu turystycznego we własnym zakresie,
- tym, którzy nie mają możliwości bezpiecznego dotarcia do innego schroniska, stacji kolejowej, miejscowości, a także ze względu na zjawiska atmosferyczne, itp. udzielenie schronienia i jednego noclegu – nawet, jeżeli wszystkie miejsca noclegowe są zajęte - w warunkach zastępczych.

Spełnianie tych wymogów spoczywa na dzierżawcach prowadzących obiekt. Przyjęcie regulaminu do stosowania jest warunkiem bezwzględnym do przekazania obiektu w dzierżawę.
Co się zaś tyczy „Samotni”, to zapewne wszyscy lubimy to schronisko, które jest jednym z najstarszych w Polsce. Są dane świadczące o tym, że już w drugiej połowie XVII w. człowiek docierał w rejon Małego Stawu. Pierwsze wzmianki o domku nad Małym Stawem pochodzą z 1670 r. Miała to być siedziba strażnika stawu w dobrach Schaffgotschów. Pod koniec XIX w postawiono nowy obiekt, bliżej stawu. Charakterystyczna jest wieżyczka, na której znajduje się sygnaturka ogłaszająca alarm w górach. Stylowo urządzone wnętrze stwarza swoisty, niezapomniany urok zwłaszcza w zimowe wieczory. Malownicze położenie i niebanalna architektura stanowią wdzięczny temat malarski i fotograficzny. Usytuowane na wysokości 1195 m n.p.m. nad Małym Stawem (12 m powyżej lustra wody) na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego z dojściem do Karpacza żółtym i niebieskim szlakiem, ułatwia uprawianie górskiej turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej, oferuje możliwość noclegów i wyżywienia. Z racji swego położenia (Karkonoski Park Narodowy) oraz historyczności obiektu, w latach 2003 – 2009 zrealizowano w „Samotni” prace na sumę ponad 2 500 000 zł.

Ze środków województwa dolnośląskiego w roku 2007 uzyskano kwotę 150 000 zł na modernizację dachu. Zrealizowany przez nas program objął w zakresie samego budynku schroniska:
- wymianę pokrycia dachu,
- termomodernizację obiektu z wymianą stolarki okiennej,
- budowę skojarzonego systemu centralnego ogrzewania z kotłem opalanym drewnem ekologicznym oraz 2 kotłów elektrycznych i kolektory słoneczne,

a w zakresie wymogów ekologicznych:
- budowę oczyszczalni ścieków,
- budowę kolektora ścieków oczyszczanych,
- budowę składu biomasy,
- budowę nowego ujęcia wody.

Z raportu przedstawionego przez Spółkę Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Zarządowi Głównemu PTTK, który obradował w czerwcu 2012 r. w pobliskiej „Strzesze Akademickiej” wynikało, że konieczna jest realizacja programu obejmującego remont toalet i dostosowanie do zwiększonych wymogów w zakresie odpowiadającym prowadzeniu usług hotelarskich, renowację sali bufetowej, modernizację w obiekcie instalacji elektrycznej, modernizacje pokoi, wymianę podłóg na werandach, remont powierzchni dachu nad garażem. Ponieważ we wrześniu br. kończy się umowa o prowadzenie schroniska przez aktualnego dzierżawcę w ogłoszonym konkursie ujęto te sprawy, jako zadanie własne dzierżawcy, oczekując też na propozycje większych kwot czynszów wynikających z jednej strony z konieczności amortyzacji ponoszonych nakładów (w tym na inwestycje ekologiczne), a z drugiej strony – do dalszej realizacji ratowania sudeckich schronisk. Takie warunki Spółka przedstawiła w konkursie, zastrzegając sobie jednocześnie możliwość jego odwołania bez podania przyczyn.

Aby w schronisku panowała jak najlepsza atmosfera, ono po prostu musi istnieć w sensie materialnym. Zaniechanie podjęcia prac opisanych w warunkach konkursu może spowodować, że byt obiektu będzie zagrożony. Stąd wspólnie z uczestnikami akcji mamy pragnienie, aby Samotnia była piękna i ciałem i duchem. Uważamy jednak, że osoby chcące w schronisku prowadzić działalność gospodarczą, muszą się czuć odpowiedzialne za obydwa aspekty sprawy. Schronisko niewątpliwie wymaga poniesienia odpowiednich nakładów do zrealizowania w ciągu najbliższych lat niezbędnych prac.

Ogłoszenia

Czytaj również

Doczekają się wiat przystankowych

Czytelniczka: drogo i brudno

Stalowe rumaki w Karpaczu

Komentarze (45) Dodaj komentarz

~Twisteros 24-06-2013 9:32
I to jest zdrowe podejście do sprawy. Czarno na białym. Ewentualny nowy dzierżawca musi repektować regulamin, więc nie zrobi jak to sugerują pseudo obrońcy Samotni Mac Donalda. Hehe...
~18 sqandal 24-06-2013 10:21
no i rozpisali się PTTK to organizacja ( kiedyś pręzna ) dziś przeżytek . Siedzą dziadki i dlubią w nochalach i .... ano nic nie robią , cieple kluchy i tyle
~tutejsy 24-06-2013 10:55
Chwała i bicie czołem dla PTTK za ratowanie i modernizacje własnych obiektów. A z drugiej strony ciekawy jest bilans roczny ,Towarzystwa posiadającego ponad 200 obiektów w Polsce ile procent dochodu przeznaczony jest na modernizacje a ile pożera administracja ???????
~ 24-06-2013 10:58
Oby było ku dobremu
~ewa 24-06-2013 10:59
no więc jak wdać PTTK ma co robić na przykład pisać tego typu teksty o treści bla bla bla...leśne dziadki mają duzo pracy, nie narzekajmy na organizację :)
~ 24-06-2013 11:17
Brawo PTTK! Czas najwyższy ukrócić "samowolkę" panującą w "Samotni"
~@ 24-06-2013 11:41
Smutne... Pozdrawiam Panię Sylwię, i Martę też! Życzę przetrwania!
~Grześ 24-06-2013 11:49
Pamiętam czasy gdy PTTK "skazywało" schroniska górskie na śmierć techniczną - vide schronisko na Przełęczy Kowarskiej. Było to pod naciskiem działaczy i dyrekcji KPN w latach tuż po spaleniu się schr. Bronka Czecha. Pożary to zresztą swoista metoda pozbywania się takich starych bud. Rodzinie Siemaszków a przede wszystkim nieodżałowanemu Waldemarowi Siemaszce należy dzisiaj podziękować za przetrzymanie trudnych lat 60-tych i uratowanie obiektu który już wtedy się walił. Ratowaniu wbrew decyzjom na wysokich szczeblach i za własne pieniadze - poświęceniem swojej rodziny. Zainteresowani bez wątpienia odnajdą artykuły na ten temat w * z tego czasu. A w kwestii Regulaminu - W schronisku na Śnieżce widać jak to działa w interpretacji obecnego ajenta tych obiektów
~ 24-06-2013 12:00
czytamy o historii i o potrzebach modernizacji schronisk górskich (w tym tego schroniska) i praktycznie nic na ten konkretny temat, który jest przyczyną poruszenia wśród miłośników Karkonoszy. Rzecz w tym że kilkadziesiąt lat historii ludzi prowadzących to schronisko jest jakby bez znaczenia - tylko pieniądz się liczy. Przetarg i kto da więcej. To jest wyjątkowe schronisko w skali kraju w wyjątkowym miejscu ! I jest niebezpieczeństwo, że w praktyce zamieni się w przedsięwzięcie wyłącznie komercyjne. Przestanie być górskim schroniskiem z tradycjami, które służyło (również "duchowo") wszystkim Polakom, a będzie "hotel dla bogatych", "wstęp wyłącznie dla gości hotelowych" itd.. Można by więcej pisać ...
~ 24-06-2013 12:22
A ilu turystów, z tego jakże "przyjaznego wszystkim" schroniska zostało niejednokrotnie odesłanych "z kwitkiem" do "Strzechy Akademickiej"? Może niech ci zabiorą głos...
~Twisteros 24-06-2013 13:06
do Grześ. Obiekt na Śnieżce nie jest schroniskiem. Nie trzeba tam nawet wchodzić by się o tym dowiedzieć. Jak byk jest napisane RESTAURACJA- KAWIARNIA.
~hm 24-06-2013 13:29
Do niedouczonego obiekt na Śnieżce nie należy do PTTK
~j/g 24-06-2013 14:08
Ska...liczny remont w schronisku na Hali Szrenickiej - drewniany oryginalny sufit w głównej sali zakryto płytą REGIPSOWĄ i na ścianach też dali REGIPSY - ciekaw jestem jaka firma wykonuje te remonty w obiektach PTTK?- czy przetargi na remonty są zgodnie z prawem?
~ 24-06-2013 14:21
Restauracja na Śnieżce nie jest schroniskiem, ale "Samotnia" PRAWDOPODOBNIE tak. Więc dlaczego większość turystów traktuje się podobnie w obu obiektach
~Twisteros 24-06-2013 14:55
Panie dorosły Trollu, może tak wypowiedź w temacie?
~mareki 24-06-2013 17:35
Dwa sztandarowe argumenty "obrońców Siemaszek" (bo "obrońcami Samotni" nie można ich nazwać): 1) nowy restaurator zamieni Samotnię w knajpę; 2) na Śnieżce jest be, to w Samotni będzie tak samo. Można im tłumaczyć do znudzenia, że: 1) nie zrobi knajpy, bo musi przestrzegać zapisów PTTK, a statut PTTK nie pozwala na to; 2) na Śnieżce jest komercyjna restauracja, a nie schronisko PTTK, więc nie można porównywać obiektów o różnych kategoriach; a oni i tak swoje albo celowo udają idiotów i wciąż powtarzają to samo, zaspamowali już wszystkie fora tymi gadkami (technika "zdartej płyty"). Co to za turyści, co nie rozumieją podstawowych faktów? To chyba fejsbook tak odmóżdża bo właśnie na fejsbooku dobrali się ci pseudoturyści i linkują tam artykuły, które potem masowo spamują tymi samymi gadkami.
~znawca 24-06-2013 18:03
Tu chodzi jednak o coś innego. Jeżeli czynsz za schronisko mające około 60 miejsc noclegowych oscyluje wokół 20.000 złotych - to policzcie sobie ile herbat albo miejsc noclegowych trzeba sprzedać, aby zarobić tylko na czynsz. Pamietając, że średnie całoroczne obłożenie dla tego typu obiektów to poziom 20%. Można robić konkurs kto da więcej, i pewnie zawsze się znajdzie taki, który da więcej. Tyle, że poziom czynszu zawsze (chyba, że trafi na filantropa) ma odbicie w cenach końcowych - patrz Śnieżka - tam czynsz jest jeszcze bardziej horrendalnie podbity. I nie chodzi o to, by w schronisku rządził ten czy tamten - tylko by cena czynszu nie była jedynym wyznacznikiem.
~turysta 24-06-2013 18:41
A skąd ty masz takie dokładne dane o czynszu, obłożeniu etc.? Jesteś pracownikiem Samotni czy wyssałeś je sobie z palca? Akurat obłożenie w Samotni jest duże bo jest to popularne schronisko. Jakby pani Siemaszko nie wywalała turystów do Strzechy, byłoby jeszcze większe. Co ma być kryterium przetargu jak nie czynsz? Puste gadki grupki oszołomów o jakiejś "magii"? Magia już dawno wyparowała z Samotni, a schronisko jest chyba najbardziej skomercjalizowane w Karkonoszach. Nie ma sensu posługiwać się farmazonami, które dawno już są nieaktualne. Schronisko PTTK ma być przede wszystkim dla turystów a nie jakichś szkół górskich, wesel i innych spędów. Jeśli panie Siemaszko dalej będą prowadzić Samotnię, to na pewno nic tam się nie zmieni, więc wolę nowego dzierżawcę bo wtedy jest szansa na zmiany.
~ 24-06-2013 20:17
A ja myślę, że te schroniska trzeba sprzedać i jak będą mieć właściciela to skończy się gadka o niedoinwestowaniu. Jedynym prywatnym schroniskiem w naszych górach jest schronisko na Szrenicy nie mylić z Halą Szrenicką. Gdyby dzierżawcy byli właścicielami mogliby zainwestować nie tylko swoje środki ale pozyskać kredyty gdzie zabezpieczeniem mogłaby być hipoteka na tych obiektach. Co gorsza obecnie PTTK podpisuje umowy dzierżawy na 5 góra 10 lat i żeby dzierżawca zainwestował obecnie własne większe środki w remonty czy renowacje tych obiektów musi mieć pewność, że te nakłady mu się zwrócą. W przedziale czasowym 5-10 lat jest to niemożliwe. To jest właśnie nieszczęście naszych schronisk. Z drugiej strony gdyby nie dochody z czynszów to co to PTTK by robiło i czy miałoby rację bytu. Stach
~znawca 24-06-2013 21:46
Tu chodzi jednak o coś innego. Jeżeli czynsz za schronisko mające około 60 miejsc noclegowych oscyluje wokół 20.000 złotych - to policzcie sobie ile herbat albo miejsc noclegowych trzeba sprzedać, aby zarobić tylko na czynsz. Pamietając, że średnie całoroczne obłożenie dla tego typu obiektów to poziom 20%. Można robić konkurs kto da więcej, i pewnie zawsze się znajdzie taki, który da więcej. Tyle, że poziom czynszu zawsze (chyba, że trafi na filantropa) ma odbicie w cenach końcowych - patrz Śnieżka - tam czynsz jest jeszcze bardziej horrendalnie podbity. I nie chodzi o to, by w schronisku rządził ten czy tamten - tylko by cena czynszu nie była jedynym wyznacznikiem.
~MKjanek32 24-06-2013 23:14
"W trakcie spotkania poruszano wiele spraw, jednak dyskusje zdominowała sprawa działalności Spółki Sudeckie Hotele i Schroniska z Jeleniej Góry. W zasadzie nie było nikogo, kto wypowiadałby się o jej działalności pozytywnie. Pilnym zatem staje się ponowne przea...lizowanie działań, które wywierają negatywny wpływ na postrzeganie PTTK. Ze względu na dyskusje jakie trwają w związku z dalszymi losami schroniska „Samotnia" wystosowano apel, by przy okazji zmian ajentów nie zapominano o podstawowych wartościach jakie mają wpływ na wizerunek PTTK w schroniskach." Za: http://www.pttk-jg.pl/component/content/article/1-aktualnosci/834-regionalna-konferencja-wyborcza-delegatow-wojewodztwa-dolno-slaskiego-na-xviii-walny-zjazd-pttk.html I to chyba jest najlepsze potwierdzenie problemów ze spółką SSHiS.
~MKjanek32 24-06-2013 23:24
"W trakcie spotkania poruszano wiele spraw, jednak dyskusje zdominowała sprawa działalności Spółki Sudeckie Hotele i Schroniska z Jeleniej Góry. W zasadzie nie było nikogo, kto wypowiadałby się o jej działalności pozytywnie. Pilnym zatem staje się ponowne przea...lizowanie działań, które wywierają negatywny wpływ na postrzeganie PTTK. Ze względu na dyskusje jakie trwają w związku z dalszymi losami schroniska „Samotnia" wystosowano apel, by przy okazji zmian ajentów nie zapominano o podstawowych wartościach jakie mają wpływ na wizerunek PTTK w schroniskach." Za: http://www.pttk-jg.pl/component/content/article/1-aktualnosci/834-regionalna-konferencja-wyborcza-delegatow-wojewodztwa-dolno-slaskiego-na-xviii-walny-zjazd-pttk.html I to chyba jest najlepsze potwierdzenie problemów ze spółką SSHiS.
~ 24-06-2013 23:34
Dwaj spamerzy: "znawca" i "MKjanek32" dobrali się i wklejają te same posty co kilka minut. Dostaliście zlecenie od jednej ze stron żeby zaspamować niewygodną dyskusję? Prawda jest taka, że paniom Siemaszkom też wiele można zarzucić w kwestii prowadzenia schroniska. Wystarczy sobie poczytać opinie turystów na innych forach. Dziwna sprawa, że w wielu schroniskach jest dużo lepsza obsługa, a jakoś tam nikt nigdy nie podnosił takiego wrzasku, gdy zmieniał się dzierżawca. Panie Siemaszko chyba rzeczywiście za długo się zasiedziały w Karkonoszach, przez co mają dużo znajomych w lokalnym środowisku turystycznym, którzy teraz bronią swoich. A jakość usług nieustannie obniża się... Jeśli wielu turystów krytykuje porządki panujące w Samotni, to jest to najlepszy argument za zmianą dzierżawcy.
~jano 25-06-2013 3:31
Po tej fali krytyki ze strony turystów i bardzo nieetycznych atakach na pana Domańskiego środowiska fejsbukowego podającego się za miłośników Samotni (obrzucanie błotem w komentarzach, posądzenia o nepotyzm, masowe wysyłanie tysięcy maili z jednego adresu itp.), panie Siemaszkowe powinny same zrezygnować z udziału w przetargu. Tak postępuje każdy honorowy uczestnik życia publicznego gdy widzi, że swoją przewagę zawdzięcza nieetycznym środkom. O ile paniom Siemaszkowym rzeczywiście zależy na dobru Samotni i wyjściu z twarzą z sytuacji, a nie tylko zatrzymaniu schroniska we własnych rękach za wszelką cenę. Wyobrażam sobie, w jak trudnej sytuacji musi być zarząd PTTK, gdy z jednej strony do wygranej kwalifikuje się jeden dzierżawca a opinia publiczna naciska na przyznanie zwycięstwa drugiemu.
~ 25-06-2013 8:09
"bardzo nieetycznych atakach na pana Domańskiego"? Akurat słowa "Domański" i "etyczny" w żaden sposób nie mogą stać obok siebie!
~Harnaś Sudec 25-06-2013 9:15
Jeśli Samotnia zmieni właściciela to ja po 38 latach członkostwa w PTTK występuje z tej organizacji
~@ Harnaś Sud 25-06-2013 16:57
A ja na złość mamie odmrożę sobie uszy. Myślisz, że ktoś będzie płakał w PTTK po takich jak ty? Skoro jesteś członkiem PTTK, to powinieneś wiedzieć, że "Samotnia" nie ma zamiaru zmieniać właściciela, bo dalej będzie nim PTTK. Zmienić może się co najwyżej dzierżawca. Jeśli w PTTK-u są tacy niekumaci członkowie, to żadna to strata dla tej organizacji, Harnasiu "Sudecki" z Poznania.
~Danuta W. 25-06-2013 20:58
Do 25-06-2013 08:09 | ~ |: Znasz jakieś szczegóły czy to są zwykłe pomówienia pod adresem pana Domańskiego? Sądzę, że raczej to drugie. Akurat najmniej etyczne jest w całej tej sprawie środowisko skupione wokół pań Siemaszek, którego główną "bronią" jest oczernianie pana Domańskiego gdzie się tylko da. Wstyd, że tak walczą ludzie uważający się (rzekomo) za miłośników gór.
~Jk 25-06-2013 23:37
Zastanawia mnie sąd p. restaurator Domański ma tylu rzeczników wierzących w niego jako prowadzącego górskie schronisko (przy braku jakichkolwiek referencji do tego rodzaju działalności).
~Jk 26-06-2013 0:34
Zastanawia mnie sąd p. restaurator Domański ma tylu rzeczników wierzących w niego jako prowadzącego górskie schronisko (przy braku jakichkolwiek referencji do tego rodzaju działalności).
~do Jk 26-06-2013 1:26
Tutaj w nic nie trzeba wierzyć. Wystarczy umieć przeczytać ze zrozumieniem regulamin PTTK. U niektórych jednak wiara zastępuje wiedzę i zdrowy rozsądek, stąd ta histeria w związku ze zmianą dzierżawcy.
~do Jk 26-06-2013 1:28
Tutaj w nic nie trzeba wierzyć. Wystarczy umieć przeczytać ze zrozumieniem regulamin PTTK. U niektórych jednak wiara zastępuje wiedzę i zdrowy rozsądek, stąd ta histeria w związku ze zmianą dzierżawcy.
~ 26-06-2013 6:41
Jaka jest realna wartość "regulaminu schronisk" jako zabezpieczenia turystycznego charakteru obiektu można przeczytać w "tłumaczeniu komunikatu ZG PTTK z języka PTTK-owskiego na język polski". forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=41514 Pisał to człowiek, który kilka lat pracował w biurze ZG PTTK w Warszawie, więc wie co pisze. I tyle na ten temat.
~ 26-06-2013 7:34
Pomówienia? wystarczy poszukać opinii w necie na temat restauracji "swojska chata" pana Domańskiego - opinie z kilku miesięcy, wszystkie negatywne, najczęściej powtarzane zwroty: ohydne jedzenie, drogo, tekturowe talerzyki, nigdy więcej, nie polecam... I co, wszystko to pisały panie Siemaszko (nie odmienia się)?
~do 06:41 26-06-2013 14:58
Trollu! Sam napisałeś te "tłumaczenie", a teraz wklejasz linki na wszystkie portale. Sam pokazałeś tymi wypocinami, że nie masz pojęcia ani o tym co się dzieje w Samotni ani o realiach w PTTK. Ot, chore wynurzenia starego frustrata i nic więcej. Co do Domańskiego, to te anonimowe komentarze wypisywane w necie tyle są warte co obecny spam przez miłośników Siemaszków. Może nawet jest to dzieło tych samych osób. Większość z nich pewnie nigdy nie była w jego restauracji albo piszą tylko niezadowoleni, bo inaczej knajpa dawno by upadła, a z kolejnych biznesów rozkręcanych przez pana Domańskiego wynika, że jednak ma się dobrze.
~MKjanek32 26-06-2013 15:09
W każdym razie widać ciekawe zjawisko. Na lokalnych stronach jest bardzo dużo komentarzy przeciwko tej akcji. Na stronach związanych z turystyką negatywne komentarze też można spoktać, ale jest ich stosunkowo mało w porównaniu do pozytywnych.
~MKjanek32 26-06-2013 15:28
A co do rzekomego pisania opinii o restauracji przez zaangażowanych w ackję - pierwszy komentarz np. na gastronauci.pl pochodzi z 25 kwietnia 2011. Przecież to chyba logiczne, że dwa lata wcześniej: a)nikt nie podejrzewałby, że taka akcja będzie b)w ogóle nikt nie sądził, że do przetargu stanie pan Domański Więc takie argumenty są już po prostu śmieszne. Tutaj źródło: http://www.gastronauci.pl/pl/18213-swojska-chata-karpacz?city_id=160&page=3
~komentarz ŁA 26-06-2013 16:22
"Nie znam osobiście prezesa PTTK. Nie mam również opinii o prowadzonych przez PTTK schroniskach (ani o ich stanie technicznym, ani o atmosferze w PTTK). Jednak bez względu na fakty, wizerunkowo "obrońcy Siemaszków" znowu umoczyli, zniechęcając do siebie kolejne osoby (zapychanie skrzynek pocztowych, wysyłanie kilka tysięcy maili z jednego adresu, szkalowanie w internecie kogo się da: konkurencyjnego dzierżawcę, prezesa PTTK, burmistrza Karpacza..., nadrabianie braku wiedzy krzykiem, naciskanie poprzez media na złamanie prawa przetargowego). I to jest jeden z podstawowych problemów tego towarzystwa wzajemnej adoracji. Komunikacja, a nie ten czy inny dzierżawca schroniska." Z bydłem się nie dyskutuje - bydło się wyprasza z salonów, tak jak to zrobiono z NOP-owcami we Wrocławiu.
~MKjanek32 26-06-2013 16:37
No tak, ciągle o tych kilku tysiącach maili. Nie zwróciliście może uwagi, że na oficjalnej stronie akcji pojawił się komunikat, że takie działania nie są przez inicjatorów popierane i tak robić nie należy?
~do Mkjanek32 26-06-2013 16:44
Jasssne, facebook czy gastronauci to przecież fora wybitnie "turystyczne" za to takie forum.sudety.it najbardziej sudeckie z sudeckich forów gdzie poza jedną osobą wszyscy wypowiadają się krytycznie o dotychczasowych porządkach panujących w Samotni,absolutnie z sudetami nie ma przecież nic wspólnego. nie dziwię się że nie podałeś żadnych przykładów forów bo nie możesz ich podać. Co do tych kilku tysięcy maili, to faktem jest że wysłał je jakiś obrońca Samotni a reszta też nie postępuje lepiej bo praktycznie nie ma żadnej różnicy pomiędzy wysłaniem kilku tysięcy maili z jednego adresu a kilku tysięcy DOKŁADNIE TAKICH SAMYCH maili z różnych adresów. Taki sam spam bez żadnej treści a pozostałe działania też nie wystawiają dobrej opinii obrońcom Samotni .
~MKjanek32 26-06-2013 17:03
Chodziło mi właśnie o sudety.it.pl i naszesudety.pl. Na obydwu tych forach znalazłem jeden albo dwa komentarze ewidentnie przeciw. Reszta, chociaż z pewnymi zastrzeżeniami, to jednak pozytywne. A różnica między wysyłaniem kilku tysięcy maili z jednego lub iluś adresów? Prosta rzecz, w pierwszym przypadku ktoś ewidentnie chciał zrobić kłopot w PTTK, w drugim chodzi podpisane z imienia i nazwiska różnych osób apele, nawet jeżeli tekst jest taki sam.
~do MKjanek32 26-06-2013 17:40
Widać nieuważnie czytałeś albo wyczytałeś to co chciałeś wyczytać. Co do naszesudety.pl to jest to nie forum tylko karykatura forum- gadają tam ze sobą cały czas praktycznei tylko dwie osoby przy czym obie mają jakieś zatargi z PTTK-iem. Trudno wyciągać z opini dwóch frustratów wnioski na całe środowisko turystyczne. co do mailii to w obu przypadkach ten spam nic nie jest wart. ciekawe ile osób by zaprotestowało gdyby każdy SAM musiał napisać SWOJE WŁASNE odczucia o Samotni, a nie tylko podpisać i kliknąć "wyślij" gotową formułkę? Prostackie zapychanie skrzynek PTTK bez żadnej treści .
~MKjanek32 26-06-2013 18:27
No dobra, ale skoro sami członkowie PTTK stwierdzili, że działalność Spółki Sudeckie Hotele i Schroniska jest, mówiąc lekko, niewłaściwa, to coś w tym przecież musi być.
~do MKjanek32 26-06-2013 19:17
Chciałbym zauważyć że ci sami "członkowie PTTK" nie znają bieżącej sytuacji schroniska ani dzierżawców (obecnych i nowych) co jednak nie przeszkadza im zabierać głosu w dyskusji i pisać paszkwile pod adresem zarządu PTTK w tej konkretnej sprawie (link z postu 26-06-2013 06:41 ). Można się zastanawiać ile w tych głosach jest personalnych porachunków a ile zwykłej frustracji niedowartościowanych nieudaczników. Tak czy siak, wystawia to nieciekawe świadectwo tej organizacji a organizację przecież tworzą członkowie. Mam nadzieję że są to tylko nieliczne "czarne owce" bo znam trochę różnych ludzi z PTTK i wiem że są one w mniejszości choć zdecydowanie najgłośniej krzyczą.
~Do 19:17 27-06-2013 15:47
Ten który napisał ten paszkwil od lat jest skłócony z wieloma ludźmi z PTTK, a stronka, którą linkuje, nie jest stroną PTTK tylko jego prywatną podszywającą się pod domenę PTTK (zmienił tylko kropkę na myślnik). Szczegóły tu: http://forum.pttk.pl/

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Skalne ławki pod Szrenicą

Wiadukty prawie gotowe

60 rund na 60 lat miasta  

Bardzo słabe wyniki matur

Klasyki zjechały do Kowar

Sonda

W rządzie jest plan powrotu do 49 województw. Czy to dobry pomysł?

Oddanych
głosów
871
Tak
37%
Nie
58%
Nie wiem
6%