MenuZamknij

WIADOMOŚCI

SPORT

Sesja w Karpaczu pod presją mieszkańców

Wiadomości: Karpacz
Czwartek, 26 stycznia 2017, 9:20
Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017, 8:36
Autor: Robert Czepielewski
Fot. Robert Czepielewski
Dwa projekty uchwał i głosowanie nad nimi zdominowało wczorajszą (25.01) XXXII sesję Rady Miejskiej Karpacza. Pierwszy projekt dotyczył zmiany uchwały wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Karpacza. Natomiast drugi i głosowanie nad nim dotyczył odwołania przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Karpacza.

Gdy w listopadzie 2016 roku radni Karpacza przegłosowali uchwałę dotyczącą ustalenia dziennych stawek opłaty targowej prawdopodobnie nie sądzili, że w momencie wejścia jej w życie z początkiem roku 2017 roku wzbudzi wiele emocji wśród mieszkańców. Według nowej uchwały przy sprzedaży z tymczasowego obiektu budowlanego np. kiosku ulicznego, namiotu, pawilonu, sprzedaży ulicznej i wystawowej, przekrycia namiotowego, powłoki pneumatycznej, urządzenia rozrywkowego, obiektu kontenerowego, wiaty, straganu, itp. za rozpoczęty metr kwadratowy powierzchni z tymczasowego obiektu budowlanego opłata targowa wynosi 21,00 zł z tym, że stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 751,65 zł dziennie. W stosunku do uchwały, która obowiązywała w roku 2016 wzrost cen za opłatę targową jest bardzo znaczny, bo w minionym roku opłaty za sprzedaż z tymczasowego obiektu budowlanego wymienionego powyżej naliczane były za 1 mkw. w wysokości 7,00 zł, przy czym opłata ta nie mogła być niższa niż 21,00 zł za każdy dzień i przekroczyć 758,47 zł. Projekt zmiany opłaty targowej wyszedł z komisji budżetowej, której członkami są Grzegorz Kubik, Wiesław Czerniak i Mieczysław Pajdzik.

- Zmiana opłaty targowej, jak się później okazało, była dla handlowców zaporowa. Stąd zaniepokojenie i wywieranie nacisku na radnych poprzez mieszkańców. To poskutkowało wnioskiem uchwałodawczym części radnych i o dziwo nawet członkowie komisji budżetowej, którzy składali ten wniosek dzisiaj głosowali jednomyślnie za wprowadzeniem zmian dotyczących opłaty targowej. Myślę, że ten „bigos” nie był potrzebny, ale sytuacja wraca do normy i mam nadzieję, że przegłosowany nowy projekt uchwały uspokoi nastroje w mieście - powiedział Radosław Jęcek, burmistrz Karpacza.

- Intencją radnych na listopadowej sesji (2016) było zwiększenie stawki po to, żeby przedsiębiorcy, którzy płacą podatki w mieście i „przynoszą w zębach” te pieniądze do miasta, mogli handlować niezależnie od koniunktury, a z nią jest różnie. Raz jest więcej ludzi, raz jest mniej, ale dochodzi do takiej sytuacji, że tym ludziom zabiera się chleb, bo w okresie intensywnego ruchu turystycznego wchodzą do centrum miasta i nie tylko ludzie z Polski, którzy stawiają namioty, stragany i handlują tym samym czym przedsiębiorcy, którzy przez cały rok płacą do miasta podatki, więc zamysł był taki, żeby chronić ich. Niestety dotknęło to kilka osób, w szczególności straganiarzy - wyjaśniał radny Kubik, ówczesny przewodniczący komisji budżetowej
Po spotkaniu w pierwszych dniach stycznia radnych z niezadowolonymi z wprowadzenia tak znaczących podwyżek mieszkańcami, postanowiono znowelizować na wczorajszej sesji sporną uchwałę i na wniosek grupy radnych, radny Wojciech Wesołowski zwrócił się z prośbą do pozostałych rajców, aby za wyjątkiem w § 2.1 uchwały, przegłosować uchwałę w kształcie z roku 2016. Trzeba nadmienić, że jeszcze na przełomie października i listopada 2016 burmistrz Jęcek przedstawił projekt uchwały, który obowiązywał właśnie w 2016 roku.

W nowej uchwale, w 2.1 w podpunkcie 8, wprowadza się także opłatę za wywieszanie towarów poza obszarem handlu (sklepy, stoiska, itp.). Wcześniej opłaty te nie były pobierane, ale urząd miasta pozyskał wyrok sądu administracyjnego jednego z miast w Polsce, który rozstrzygnął na niekorzyść handlowca sprawę opłaty, który eksponował swoje artykuły poza obszarem, na którym handlował twierdząc, że nie musi płacić opłaty targowej za wywieszanie artykułów bo raz już opłatę targową zapłacił za wykorzystanie miejsca, w którym handluje.

W projekcie głosowanie nad projektem dotyczącym opłaty targowej wzbudził duże zainteresowanie i na sesję przybyło kilkudziesięciu jego mieszkańców, którzy od kilku tygodni wyrażali swoje oburzenie przegłosowaną 30 listopada uchwałę podnoszącą opłatę targową za każdy dzień handlu. W projekcie radni z komisji budżetowej ustalili, że ta opłata będzie wynosiła 20 zł. Radni zmienili ją na 10 zł, natomiast podczas sesji na wniosek dwóch członków komisji budżetowej: radnych Kubika i Czerniaka, czyli pomysłodawców opłaty zmiany opłaty targowej, ustalono, że kwota ta będzie wynosiła 5 zł. Tuż przed głosowanie nad uchwałą, na wniosek radnych Czerniaka i Kubika, z głosowania zostali wykluczeni radni Czubak i Godyń, bo prowadzą działalność handlową na terenie Karpacza, a zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radny nie może brać udział w głosowaniu w radzie i komisji jeżeli głosowanie dotyczy jego interesu prawnego.
Koniec, końców radni przegłosowali znowelizowaną uchwałę, ku zadowoleniu mieszkańców.

Kolejnym, nie mniej emocjonalnym punktem wczorajszej sesji, było odwołanie Mieczysława Pajdzika z funkcji przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Karpacza.

Radny Kubik wręcz zarzucił burmistrzowi Karpacza, że zainteresowany jest odwołaniem Pajdzika. - Słyszałem jak podczas przerwy burmistrz rozmawiał z panem Andrzejem (Olszewski) i panią Ireną (Seweryn):„weźcie się w końcu dogadajcie z przewodniczeniem komisji”.

Pomiędzy burmistrzem Jęckiem, a radnym Pajdzikiem iskrzy już od dawna. - Do prac komisji nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń, w przeciągu dwóch lat wspólnej pracy oceniam ją pozytywnie. Natomiast pracę pana przewodniczącego oceniam źle. Po pierwsze, już na początku kadencji obecny skład rady nie zgodził się, żeby komisja, którą kierował radny Pajdzik była jedynym organem opiniującym wnioski dotyczące sprzedaży działek na poprawę zagospodarowania, określając to brakiem zaufania do przewodniczącego i części członków komisji. Po drugie - dochodziło do niezrozumiałych działań pana radnego. Na mój wniosek, części radnych, a także komendanta policji w Karpaczu, pojechaliśmy do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, gdzie odbyliśmy merytoryczne spotkanie z jej komendantem dotyczące bezpieczeństwa, jego poprawy i funkcjonowanie komisariatu. W tym czasie pan przewodniczący Pajdzik, będąc przewodniczącym komisji, która w nazwie ma bezpieczeństwo, pomimo wiedzy, że w tym czasie będziemy rozmawiać z komendantem KMP w Jeleniej Górze, organizuje swoje posiedzenie, podczas którego autorytatywnie zatwierdził, że do poprawy bezpieczeństwa w mieście potrzebne są dyżury policjantów w komisariacie, a w tym samym czasie komendant KP w Karpaczu udowadniał swojemu przełożonemu, że obsada, przepraszam za to określenie, tak zwanymi portierami nie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i lepiej tych funkcjonariuszy przekazywać do służb patrolowych. Do tego dosyć często dostaję sygnały od pracowników urzędu miejskiego, że wielokrotnie są obrażani przez radnego Pajdzika, więc poza niskimi kompetencjami pana przewodniczącego dochodzi jeszcze niska kultura osobista – mówił burmistrz Jęcek.

W odpowiedzi radny Pajdzik przypomniał burmistrzowi, że ten podobnie się zachował 23 czerwca 2016 r, kiedy to było zwołane spotkanie z przedstawicielami straży miejskiej, straży pożarnej i policji dotyczące porządku publicznego Karpacza. Niestety na wspólną debatę nie przybyli przedstawiciele policji, którzy według słów Pajdzika w tym czasie przebywali w gabinecie burmistrza.

W obronie radnego Pajdzika stanął radny Tobiasz Frytz, który powiedział, że zachowanie radnego podczas sesji, przed nią czy też po niej, nie powinno mieć żadnego odniesienia do jego pracy. Zaznaczył również, że członkowie komisji, której przewodniczył Pajdzik nie widzieli żadnych zastrzeżeń co do jego pracy, więc nie widzą (w opinii Frytza) potrzeby odwołania go z tej funkcji.

Ostatecznie radni odwołali Mieczysława Pajdzika z funkcji przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Karpacza, powołując na jego miejsce radną Irenę Seweryn. - Jest to ciężki orzech do zgryzienia przy tym składzie komisji, ale podejmuje się przewodniczeniu - stwierdziła.

Radny Mieczysław Pajdzik odmówił nam komentarza w sprawie odwołania go z funkcji przewodniczącego komisji i stawianych mu zarzutów.

Ogłoszenia

Czytaj również

Dyski do remontu

Będzie referendum w Jeleniej Górze?

Areszt za ucieczkę

Komentarze (22) Dodaj komentarz

~Pamiętam 26-01-2017 12:22
Widzę, że Pan Jęcek robi porządki i chwała mu za to. Teraz już wiem, kto "napaskudził" w sprawie sprzedaży działki z błogosławieństwem poprzedniego burmistrza Maliny :/ Znajomemu miasto zaoferowało na sprzedaż działkę. Jako, że chciał się rozbudować było mu to na rękę - musiał zbliżyć się do "sąsiada"- gminy i potrzebowałby jego zgody. Tak więc podjął decyzję o zakupie działki, bo miał pierwszeństwo w zakupie. Ponad rok sprawę tę celowo przesuwano, gdy miała się tylko pojawić na posiedzeniu sesji rady miejskiej. Decyzja była w końcu na "nie", bo zwarty drzewostan, park leśny, mimo prowadzonej równolegle wycince drzew. Tak więc prosił jedynie o sprzedaż "paska" działki. Było już na ostrzu noża z Maliną, ale dopiął swego, bo był nieugięty, ale ile nerwów stracił, sam Pan Bóg raczy wiedzieć.
~Real 26-01-2017 12:55
Jesus Christ Superstar, przeczytałem raz, drugi raz próbowałem... ale nie da rady. To jest bardziej skomplikowane niż fizyka kwantowa. Jakby co to 999, prosić wydział psychiatryczny. Lepiej ...... zajmijcie się archeologią na Kopie!
~WOJNA 26-01-2017 13:19
proszę zapewnić ochronę kubikowi ,tonę papieru ,komputer i sekretarkę ,bo chłopina boi się ludzi ,ale donosy pisac nie przestaje. ,czyli ma się czego bac .pck to figury KARPACZA ,lepsze jak nw sejmie .,same orły po podstawówce
~big 26-01-2017 13:29
A co to za mieszkańcy byli na tej sesji- nie wiedziałam że P. Szklarek przeprowadził sie do Karpacza,ale myśle że przyjechał jako ochrona swojego koleżki P.Stawiarskiego.
~WOJNA II 26-01-2017 13:39
Na sesji elyta Karpacza ! Jacy mieszkańcy ? Redaktorzyno to kowarska śmietanka i kuplusie co to pitbula się naoglądali w Kinie ! Naliczyłem może z 10 handlowców którzy handlują !
~cyk 26-01-2017 14:01
Kowarska śmietanka i karpackie pitbule siedzą i bacznie się przyglądają komu by tu w razie nie takiego głosowania furę puścić z dymem
~ 26-01-2017 14:11
Może aktywni hejterzy niech zajmą się treścią artykułu, a nie oglądaniem zdjęć. Albo niech przyjdą na sesją i wygłoszą swoje mądrości w realu ???
~Real 26-01-2017 14:16
Oprócz 999 pozostaje : https://www.youtube.com/watch?v=pJ7Q5r_4hQE
~jakbyco 26-01-2017 18:02
Nie pod presją, a wręcz wyjatkowo spokojnie, jak na tak sporny temat oraz w świetle okoliczności, że Przewodnicząca Rady udzieliła głosu kilku osobom - "Straganiarzom" /wcale nie mieszkańcom Karpacza bo tu tylko handlują/ oraz dwum panom z Karpacza, którzy prowadzą tu całoroczny handel we własnych sklepach (tracących klientów z powodu ustawianych bezprawnie obiektów tymczasowych tuż obok lub naprzeciw ich sklepów z takim samym asortymentem). Inicjatywa stawek "zaporowych" wyszła od radnych komisji budżetowej ale przeszla dyskusje we wszystkich komisjach i wtedy rosła aż do wersji 21 zł. Miała zamknąć ekspansję nielegalnych "bud" na deptaku. Odwaga argumentów na forum komisji nagle "zdechła" w konfrontacji z handlującymi. No coments. W obliczu zapowiedzi udziału w sesji grupy "Straganiarzy"
~z 26-01-2017 18:09
Fajne argumenty, podpalenia aut i zniszczenia mienia.
~jakbyco 26-01-2017 18:37
W obliczu zapowiedzi udziału grupy "Straganiarzy" w sesji Rady Miejskiej Radny Kubik zwrócił się w dniach przed sesją pismem do Przewodniczącej Rady o zapewnienie bezpieczeństwa poprzez wezwanie przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej, bo z pewnością na takiej sesji wystąpi zagrożenie dla życia i zdrowia Radnych. Pismo to zostało odczytane pod koniec sesji /już bez udziału osób handlujących/. Tak więc cała inicjatywa Radnych – sposób na bezprawnie pojawiające się „obiekty tymczasowe”, które później trudno usunąć, bo należy zwracać się z tym do szczebla wojewódzkiego czy powiatowego i praktycznie jest to bezskuteczne – padła całkowicie w wyniku braku odwagi cywilnej – albo w momencie formułowania pomysłu na podwyżkę albo na sesji; przed obserwującymi ją osobami zainteresowanymi.
~jakbyco 26-01-2017 18:40
Co do „iskrzenia” – niefortunne jest użycie kolejności słów że iskrzy „pomiędzy burmistrzem Jęckiem, a radnym Pajdzikiem”. Burmistrz Karpacza jest osobą o wielkiej kulturze osobistej i jako „szef” urzędu miejskiego oraz zwierzchnik w pewnych sytuacjach, gdzie może zatwierdzać bądź zmieniać decyzje radnych, wykazuje się spokojem i dystansem często wręcz zadziwiającym w obliczu padających niestety inwektyw pod jego adresem – bo jak można się zorientować nasi Radni zostali przez lata przyzwyczajeni do możliwości bardzo nieparlamentarnego a często też skrajnie niedojrzałego zachowania. Jelonka sama pisała poprzednio że Radny Pajdzik publicznie, na forum sesji Rady życzył Burmistrzowi „chorych dzieci”. Fakty są następujące – radnego Pajdzika z funkcji przewodniczącego komisji odwoływali ze swo
~jakbyco 26-01-2017 18:41
odwoływali ze swojej wyłącznie inicjatywy Radni i tylko Radni. Natomiast Radny Pajdzik w swoim piśmie związanym z odwołaniem zwrócił się wyłącznie do Burmistrza oraz oceny z jego strony swojej pracy jako przewodniczącego w komisji komunalnej. Stąd, na prośbę Radnego Pajdzika, podsumowanie pracy komisji i oraz zachowania Radnego Pajdzika wygłosił Burmistrz, przed głosowaniem wniosku o odwołanie złożonego przez Radnych.
~KPN psy 26-01-2017 19:01
Czy radni Karpacza i burmistrz miasta podejmą temat zakazów wprowadzania psów na szlaki Karkonoskiego Parku Narodowego?. Jeśli nie, to oznacza, że Karpacz ma w nosie swoich gości!
~do pieski 26-01-2017 19:34
KPN i psy na szlakach nie maja nic wspolnego z Karpaczem. Terenem KPN zarzadza KPN.
~Bigco 27-01-2017 0:01
Co to ma byc,rada miasta ustala stawki oplaty za handel w okreslonej kwocie i tak ma byc.a nie pseudo frajerstwo straganiarskie ze swoimi kowarskimi kolesiami przychodza postraszyc swoja obecnoscia na sesje rady i radni obesrani ze strachu zmieniaja poprzednie swoje stanowisko.won z takimi radnymi.
~wow, wow 27-01-2017 2:45
Turyści przyjeżdżają do Karpacza i spacerują po parku, więc lokalizacja siedziby KPN ich nie obchodzi. Bezsensowne restrykcje dla piesków są wynikiem chamstwa niektórych posiadaczy psów. Chyba władzom parku łatwiej ukarac wszystkich niż egzekwować prawo od tych którzy je łamią.
~Jaś Fasola 27-01-2017 15:00
Obejrzałem cały przebieg sesji..... Brawa dla panów Paidzika i Kubika jedyni chcący zrobić porządek w centrum, bo w tej chwili bardziej przypomina to jarmark na starym stadionie dziesięciolecia, niż centrum kurortu za jaki Karpacz chciałby uchodzić....A brak w Karpaczu całodobowych dyżurów policji to granda......
~Radzio 27-01-2017 20:05
Ach ten ciepły paluch vel A.S. wykonywał remont dachu u burmisia ma blaty w spółce na remonty dachów we wspólnotach zarządzanych przez spółkę i jeszcze kramy z serami z wątpliwą legalnością ! Jęcek na sesji wystraszony jak cała reszta Kubikowi zamknęli buzie nie dopuścili do prezentacji Czerniak wygłupił się z obniżką choć z drugiej strony zdezorientował grupę cwaniaków serkopodobnych ! No i gwiazda nr 1 Szklarek grubasek z młodymi kaszalotami spod ciemnej gwiazdy! A mieszkańcy sprawy miasta mają w tyłku siedzą cicho a mafijka serowa sobie poczyna w najlepsze ! No i Wesołowski Wojtuś to dopiero schwat znawca pierogów i prawa :) :)
~Zzz 27-01-2017 22:33
Dziwie sie ze jeszcze cieplego paluch vel arkadiusza S... jeszcze ktos zatrudnia do dachu-przeciez gdzie nie pojdzie to spier....li robote i tylko pozniej ludzie maja problem.
~Ser 27-01-2017 22:45
Watpliwe to jest zrodlo pochodzenia serow u calej familii A.S. sami je robia ,te sery to nigdy nawet nie przejezdzaly w okolicach Podchala.Tacy oni serowi baroni.no i Kowarski krol zlomu na czterech kolach z ul. Bielarskiej.to dopiero delegacja na sesje rady.Obecny Burmistrz juz po dwoch latach urzedowania walki kreci,szybciej od Maliny zaczal.zobaczymy za dwa lata czym sie bedzie chwalic przed wyborami i jakimi bajeczkami bedzie ludziom oczy mydlil.
~Dexter 28-01-2017 8:22
A słyszeliście o tym pożarze dachu na Staszica w Karpaczu jak ekipa A.S. wielkiego specjalisty od dachów podpaliła dach ? Jak doszło do pożaru to większość spieprzyła bo pracują na czarno ; straż pożarna na miejscu nie wezwała Policji dlaczego ? A.S. nie ma firmy dekarskiej jego pieczątka firmowa to usługi handlowe cycki opadają z zachwytu jak A.S. stał się dekarzem z tą nadwagą po dachach nie skacze raczej więc jaki pojęcie ten karakan ma .............. A Jęcek to burmistrz nijaki nic nie zmienił nic nie zrobił i odcina kupony po poprzedniku !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Gala Senioraliów

Z Psim Patrolem

Dla bezpieczeństwa

Wykłady o otępieniu i demencji w KSON–ie

Tłumy we dworze

Sonda

E-papierosy są lepsze od zwykłych?

Oddanych
głosów
618
Tak
14%
Nie
65%
Nie wiem
21%