MenuZamknijRaport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Środa, 12 sierpnia
im. Klary, Juliana

Ratował w Cieplicach polskie dobra kultury

Wiadomości: Jelenia Góra
Poniedziałek, 6 sierpnia 2018, 6:27
Aktualizacja: Wtorek, 7 sierpnia 2018, 11:19
Autor: Stanisław Firszt
Kazimierz Pawelski, fotografia z 1942 roku
Fot. Archiwum S. Firszta
Bardzo dużo napisano o losach polskich dóbr kultury w czasie ostatniej wojny i tuż po jej zakończeniu. Większość osób nie zdaje sobie jednak sprawy, że skarby te w latach 1939–1946, były kilka razy narażane na zniszczenie lub grabież.

Najczęściej pisze się o grabieżach, barbarzyństwie i wandalizmie Niemców, a jednocześnie pomija się takie samo, a może i nawet gorsze zachowanie Sowietów. Polska w tym czasie tylko raz była okupowana przez III Rzeszę i aż dwa razy przez Związek Radziecki. Pierwszy raz dotyczyło to połowy terytorium, bo tyle zajęli Sowieci na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow. I na tej podstawie okupacja trwała od września 1939 roku do czerwca 1941 roku i drugi raz stopniowo od 1943 po 1945 rok, kiedy został zajęty cały obszar II Rzeczypospolitej, a okupacja trwała aż do lat 90. XX wieku.

Losy polskich zabytków i dzieł sztuki na ziemiach II Rzeczpospolitej okupowanych przez Niemców i Sowietów były godne pożałowania. Każdy z okupantów dysponował nimi, wg własnego uznania. Najcenniejsze obiekty trafiały w ręce niemieckich i sowieckich „muzealników”, „kolekcjonerów” (tylko w przypadku Niemców) i „politycznych dygnitarzy”. W 1939 roku obaj grabieżcy podzielili się nimi równo - to co na zachodzie Polski stało się niemieckie, a to co na wschodzie sowieckie. W 1941 roku, kiedy Niemcy uderzyły na swojego przyjaciela, Sowieci „ewakuowali” wiele dóbr kultury i dzieł sztuki na wschód (i tam już w większości pozostały do dzisiaj). Kiedy Sowieci od 1943 roku parli na swego dawnego sojusznika, Niemcy „ewakuowali” wiele polskich dóbr kultury i dzieł sztuki na zachód (część z nich do dzisiaj tam pozostaje). Pamiętać trzeba, że tysiące cennych przedmiotów zostało w czasie tych walk bezpowrotnie zniszczone.

Kiedy w 1944 roku Sowieci rozpoczęli „wyzwalanie” ziem polskich w granicach ustalonych linią Curzona (tak naprawdę „wyzwalanie” ziem polskich zaczęło się w 1943 roku, chodziło o tereny wschodnie I i II Rzeczypospolitej), Niemcy rozpoczęli „ewakuację” tego co udało im się ukraść na polskich terenach okupowanych. Z kolei Sowieci starali się „zabezpieczyć” wszystko to czego Niemcy nie zdołali wywieść i to co ukryli. Polacy, prawowici właściciele tych dóbr mogli na to tylko bezradnie patrzeć i liczyć na dobry humor i gest dobrej woli ze strony nowego sojusznika, który bez skrupułów przejmował ich majątek.

Cofający się przed Armią Czerwoną Niemcy zabierali ze sobą wszystko co było najcenniejsze, w tym dzieła sztuki i inne dobra kultury materialnej. Hans Frank, gubernator Generalnej Guberni kazał pakować w skrzynie skarby polskiej kultury i wysyłał je dalej na zachód. Część z nich trafiła na Dolny Śląsk, gdzie akcją zabezpieczania i ukrywania przed działaniami wojennymi dóbr kultury kierował Günther Grundmann. On to uważał, że najbezpieczniejsze one będą w górskich rejonach. Dlatego urządził tam łącznie ponad 80 różnego rodzaju składnic.

Część obiektów zabytkowych trafiła do Warmbrunn (Cieplice), z którymi Grundmann był związany. Tutaj miał rodzinę i tutaj uczył już pewien czas w Szkole Snycerstwa. Dużo skrzyń z polskimi skarbami zdeponowano w Pałacu Schaffgotschów. Tak się złożyło, że w tym czasie w kurorcie przebywało wielu Polaków na przymusowych robotach. Należała do nich rodzina Pawelskich. Kazimierz Pawelski pracował od 1942 roku w ogrodnictwie, ale w II poł. 1944 roku przeniesiono go do pałacu, gdzie palił w piecach. Jego żona Maria cały czas pracowała w ogrodnictwie. Za zgodą władz niemieckich i przy wsparciu hrabiego Schaffgotscha sprowadzili oni do Warmbrunn z Lututowa (wówczas w Warthelandzie) swoją 9-letnią córkę Zofię, która stała się ulubienicą córek hrabiego - Marii i Zofii.

Mimo woli członkowie rodziny Pawelskich stali się świadkami, jak do pałacu przywożono skrzynie z polskimi skarbami i nie tylko, bo także z wielu miejsc, śląskich (pałaców, muzeów, kościołów itp.). Pawelski widział jak skrzynie z surowych desek z czarnymi, dużymi napisami Museum „Krakau”, „Warschau” deponowano głównie w Błękitnej Sali pałacu. Maria Pawelska, wraz z córką chodząc do piwnic pałacowych po jabłka widziały na korytarzu parteru co chwilę inne przedmioty, np. porcelanę, obrazy itp., które po spakowaniu umieszczano w różnych pomieszczeniach pałacowych a później wywożono. W tym czasie nie wolno było tamtędy chodzić. Pod koniec 1944 roku pałac przepełniony był skrzyniami z dziełami sztuki, obrazami i rzeźbami, wśród nich z dawnych polskich zbiorów. Kwaterowały w nim oddziały Volkssturmu.

Kiedy ze wschodu zbliżał się front, 17 lutego 1945 roku z Warmbrunn, konnymi bryczkami i wozami wyjechali Schaffgotschowie. Do pałacu napływali tymczasem uciekinierzy, m.in. z Breslau, znajomi Schaffgotschów, którzy chwilowo zatrzymali się w pałacu, ale do początku maja 1945 roku i oni udali się dalej na zachód.

Z samego rana, 8 maja 1945 roku, ok. godz. 5.00 do Warmbrunn wkroczyli Sowieci. Następnego dnia zajęli pałac Schaffgotschów wraz z jego skarbami. Na ulicach rozpoczęły się łapanki podejrzanych osób i aresztowania, a w pałacu penetrowanie wnętrz, rozbijanie skrzyń i poszukiwania cennych przedmiotów. Pałac stał się siedzibą komendanta wojennego, Rudniewa. Jego to, w imieniu Polaków, robotników przymusowych, witał Kazimierz Pawelski i on to zwrócił się do niego z prośbą o wydanie polskich skarbów narodowych, które znajdowały się w pałacu. Pokazał mu, że skrzynie są opisane i wiadomo skąd pochodzą. Komendant niechętnie wydawał „wojenne zdobycze”, ale w pałacu było tego tak dużo, że zgodził się na oddanie części obiektów polskich. Kazimierz Pawelski miał na ich przejęcie i wyniesienie bardzo mało czasu, a nikt z naszych rodaków, którzy wówczas mocno świętowali dni wyzwolenia nie kwapił się z pomocą. Dlatego całkiem dobrowolnie skrzynie z polskimi skarbami do Biblioteki Majorackiej (dzisiaj Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze) i do budynku naprzeciwko kościoła ewangelickiego, pomogli mu przenieść.... Niemcy. Zdeponowane tam skrzynie, K. Pawelski trzymał pod zamknięciem, a klucze miał przy sobie. Prace te trwały do połowy maja 1945 roku.

Kiedy 17 maja 1945 roku do Kotliny Jeleniogórskiej wkroczyły polskie oddziały wojskowe, a wraz z nimi polskie władze, to właśnie Kazimierz Pawelski witał w Cieplicach, polskiego starostę Wojciecha Tabakę. Na jego cześć urządzono wielkie przyjęcie w pałacyku Ziethena, późniejszym DW „Stoczniowiec”.

Wojciech Tabaka mianował burmistrzem najpierw Kazimierza Tomaszewskiego, a następnie Jana Steingerta. Wiceburmistrzem został Kazimierz Pawelski, który zaraz zgłosił staroście o zabezpieczonych polskich skarbach, a ten z kolei zawiadomił o tym odpowiednie władze polskie. Już wówczas, od 29 kwietnia 1945 roku, przy Urzędzie Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Administracyjny Dolnego Śląska działał Wydział Kultury i Sztuki, którego zadaniem było zabezpieczenie dzieł sztuki i muzealiów, ale sprawa ta miała ważniejszą rangę, toteż o wszystkim powiadomiono Naczelną Dyrekcję Muzeów i Ochrony Zabytków w Warszawie kierowaną przez prof. Stanisława Lorentza. Ten zareagował natychmiast i do Cieplic wysłał swojego pracownika Witolda Kieszkowskiego. Sprawa zrobiła się głośna, bowiem to, co zabezpieczył Kazimierz Pawelski było autentycznym skarbem, to były sztandarowe obiekty polskiej kultury. Od sierpnia 1945 przyjeżdżały do Cieplic liczne komisje i spisywały zawartość 19 skrzyń. Były w nich, m.in.: zbiory numizmatyczne Muzeum Narodowego w Warszawie, teki grafik ze zbiorów króla Stanisława Augusta, rzeźby, wyroby ze złota i srebra, m.in. gotyckie krzyże z wawelskiego skarbca, miniatury, obrazy, starodruki (m.in.”Kodeks Emmeramski” z XI wieku, „Pontyfikał Erazma Ciołka”, „Mszał Tomickiego”, modlitewniki z XV w.) z Biblioteki Czartoryskich. Wśród tych skarbów były także perskie dywany, obrazy z warszawskich i krakowskich muzeów, w tym „Wierzbięta”, pejzaże Constablet’ów, płótna Jordaenesa i Ribeira, „Judyta” Cranacha i wiele innych. Był tam też XVII. wieczny dywan polski ze zbiorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, który tak zachwycił polskich muzealników, bo traktowali go jak zagubione dziecko, które szczęśliwie się odnalazło.

Jednak jak pisano w ówczesnej prasie i także później: „Przed zniszczeniem uchroniły je (te obiekty-przyp.autora) troskliwe ręce polskich robotników”. Nie wspomniano nigdy o Kazimierzu Pawelskim, który to przecież tylko sam uratował te dzieła sztuki narodowej, a nawet kiedy wspomniano później o nim mylono fakty, przekręcano jego imię, a zasługę uratowania polskich skarbów przypisywano komu innemu, cyt.: „(…) kierownictwo akcji rewindykacyjnej na Śląsku objął dr Witold Kieszkowski – zastępca Naczelnego Dyrektora Muzeów i Ochrony Zabytków, który przy pomocy S.Pawelskiego (Warszawiaka przywiezionego do Cieplic w 1940 roku) wydobył z pałacu Schaffgotschów w Cieplicach 19 skrzyń z cennymi zbiorami wywiezionymi z Polski”.

W ten sposób, to co zrobił ten robotnik przymusowy dla naszej kultury narodowej zostało rozmyte i z czasem zapomniane. Warto więc krótko przypomnieć kim był ten patriota, uczulony w czasie trudnych wojennych dni na ratowanie polskiego dziedzictwa narodowego.

Kazimierz Pawelski urodził się 5 grudnia 1901 roku w Potyczy pow. Grójec. Mieszkał w Konstancinie, a później w Warszawie, gdzie uczęszczał do szkół. W 1920 roku wziął udział w walkach z bolszewikami, m.in.: uczestniczył w bitwie pod Poczajowem. Później pracował w rodzinnej firmie specjalizującej się w wytwarzaniu wyrobów z bakielitu. Ożenił się z Marią Leszczyńską w Lututowie k. Wielunia. Mieszkali w Warszawie, ale w połowie 1939 roku, za namową matki żony Róży Leszczyńskiej, Maria z córką Zofią wyjechały do Lututowa. Tam zastał ich wybuch wojny. Po zakończeniu działań wojennych rodzinę rozdzieliła granica. Ojciec pozostał w Warszawie w Generalnej Guberni, a jego żona z córką mieszkały w Warthelandzie. Kazimierz Pawelski, bez dokumentów, przeszedł przez zieloną granicę i przyjechał do Lututowa. Przez donos został wykryty, wraz z żoną aresztowany i wywieziony w marcu 1942 roku do pracy przymusowej. Trafili do Warmbrunn do hrabiego Schaffgotscha. Córka pozostała u babci, a w związku z tym, że nie miała rodziców groziło jej wywiezienie do specjalnego ośrodka dla opuszczonych dzieci w Łodzi.

Udało się ją jednak 11-12 maja 1942 roku sprowadzić do Warmbrunn, gdzie pozostawała pod opieką rodziców pracujących w ogrodnictwie do końca wojny.

Kazimierz Pawelski jak napisano wyżej przyczynił się w maju 1945 roku do uratowania polskich dzieł sztuki i obiektów zabytkowych, prawdziwych skarbów polskiego dziedzictwa narodowego.

Po wojnie K. Pawelski krótko pełnił funkcję wiceburmistrza Cieplic, ale szybko zrezygnował ponieważ bycie u władzy było wówczas niebezpieczne i kończyło się często więzieniem. Mówiono w tym czasie, że jeśli chcesz trafić za kraty, zostań burmistrzem Cieplic Śląskich Zdroju. Dlatego został kierownikiem Biura Aprowizacyjnego. Później był członkiem Zarządu Miasta Cieplice, a następnie kierownikiem i magazynierem Wytwórni Części Zamiennych w Podgórzynie. W 1967 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł w Cieplicach, a właściwie już w Jeleniej Górze, 20 października 1984 roku i został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Dzisiaj niewiele osób pamięta o tym zasłużonym człowieku, który tak pięknie zapisał się Narodowi Polskiemu ratując jego najcenniejsze skarby. Gdyby nie on i jego działania w 1945 roku, Polska utraciłaby zapewne część swojego dziedzictwa na zawsze.

Ogłoszenia

Czytaj również

Odpust na Śnieżce

Śmierć na żwirowni

Czytelniczka: drogo i brudno

Komentarze (22) Dodaj komentarz

~zaboberek 6-08-2018 8:31
Piękna karta w walce o dobra narodowe.Często tak jest,że o osobach najbardziej zasłużonych dla danej sprawy wspomina się w sposób marginalny.Najlepszym tego przykładem było dzisiejsze powitanie strażaków wracających z akcji w Szwecji.O samych strażakach było parę okrągłych zdań ale za to "jajo"Brudziński potrafił w podziękowaniach giąć się przed premierem,wyszczególniał zasługi ministrów i generałów,były achy i ochy dla nowej, dobrej zmiany.
~sd 6-08-2018 10:04
Ludzie czy wy do każdego tematu który pojawia się na Jelonce musicie mieszać politykę?Rzygać się już chce od tego jadu.
~ 6-08-2018 14:49
do: ~sd (10:04)
Nie masz prawa wymagać wręcz żądać jak mają ludzie mysleć co mówić itd...nie czytaj i koniec kropka Zyjemy w wolnym kraju wiesz o tym? Ja natomiast żądam nie stosować wulgaryzmów. bo takie sa wymogi do wszystkich komentarzy i przepisy
~Dikanda 7-08-2018 11:24
do: ~ (14:49)
Wojny wywołują złodzieje,aby okraść ze wszystkiego co się da.
~Dikanda 7-08-2018 11:32
do: ~ (14:49)
Przepraszam ,pomyłka.
~ 8-08-2018 11:04
do: ~ (14:49)
To po co czytałeś post " sd " i komentujesz ? Nie czytaj i nie komentuj !!!
~s. 6-08-2018 10:41
Prawa wojny są takie, że wygrywający bierze rzeczy pokonanego. Rudniew oddając część zbiorów, robotnikowi przymusowemu, zachował się w porządku. Polskiego nie ruszał. Do zdobyczy wojennych miał prawo zdobywcy.
~Dikanda 7-08-2018 11:31
do: ~s. (10:41)
Piszesz o wojnie,jakby to była gra towarzyska.Wojna to Wielkie zło,wyzwala agresję.Wojnę wywołują złodzieje,aby okraść napadnięty kraj ze wszystkiego.
użytkownik facebook 6-08-2018 11:11
Jeden z niewielu!!!
~ 6-08-2018 12:40
Zaboberek przypiekło Cię słoneczko i pleciesz byle co,pisz na temat i nie wpieprzaj obłędnej polityki.Weż sobie zimny prysznic.
~zaboberek 6-08-2018 20:47
do: ~ (12:40)
Czy ja dyktuję Ci tematy jakie powinieneś tu zamies...ć?Polityka jest stałym elementem naszego życia,czy Ci się podoba czy też nie.Pozdrawiam i życzę Ci więcej empatii w stosunku do myślących inaczej niż Ty.
~ 8-08-2018 11:17
do: ~zaboberek (20:47)
No to w twoim stylu i tonie. Ile nakradli w Warszawie pod niewidzącym okiem HGW i PO, w ramach tzw. reprywatyzacji ? Co to ma wspólnego z artykułem ? Nic, ale chce mi się to właśnie tutaj napisać. Tylko nie dyktuj mi co mam pisać. Możesz też nie czytać cwaniaczku.
~ 6-08-2018 14:21
"a okupacja (radziecka) trwała aż do lat 90. XX wieku." - dalej już nie czytam.
~Real 7-08-2018 9:21
do: ~ (14:21)
Od razu wyczuwa się "kto zacz ?". Cenzura peerelowska już nie obowiązuje, okupacja sowiecka, a nie radziecka ;)
~ 8-08-2018 7:53
do: ~Real (9:21)
Z głową wszystko w porządku? Bo mam wątpliwości...
~Real 8-08-2018 11:55
do: ~ (7:53)
W II RP mówiło się Związek Sowiecki, Sowieci. Komuchy w czasach PRLu zmieniły negatywnie kojarzącą się nazwę sowiecki na radziecki. Widać komu bliżej do Polski, a komu do PRL, TPPR i CCCP.
~ 9-08-2018 14:33
do: ~Real (11:55)
Mówiło się też po II WS, że w Polsce mieszkają Polacy, w Niemczech - Niemcy a w CCCP -- LUDZIE radzieccy ! :)
~tutka 13-08-2018 11:49
do: ~Real (11:55)
Przed wojną Polacy na Śnieżkę też mówili inaczej. Zresztą Karkonosze też zwali Górami Olbrzymimi. Dlaczego dziś tak ich nie nazywasz?
~Tttf 6-08-2018 22:56
Pewnie tak jak Lore** ratował, polowy nigdy nie zobaczylismy.
~Real 7-08-2018 8:14
Bardzo dobrze naświetlony został kontekst historyczny. 17.09.1939 r. Sowieci napadli na Polskę bez wypowiedzenia nam wojny, określa się to, wbili nam nóż w plecy. Od 1939 Polska była pod okupacją, III Rzeszy i Związku Sowieckiego. Rozpoczęło się zaplanowane przez SD i NKWD mordowanie polskich elit, inteligencji. Mało kto wie, że nawet w czasie wojny niedawnych sojuszników, Gestapo i NKWD współpracowały nadal w zwalczaniu niepodległościowego podziemia. Dalej "wyzwalanie" ziem polskich rozpoczęło się w 1943 r., obszar II Rzeczypospolitej, a nie jak głosiła propaganda peerelowska w 1944 r.. I faktem jest, że do lat 90-tych Polska była pod okupacją sowiecką. Rozumiem, że dla czerwonych, partyjniaków i innych tajniaków służących okupantowi jest to zgryz, ale takie są fakty.
~tutka 13-08-2018 11:47
do: ~Real (8:14)
Byliśmy w strefie wpływów ZSRR a nie pod okupacją. To jednak jest różnica. A Związek RADZIECKI a nie sowiecki. Jakbyś nie wiedział, zapewne prawdziwy Polaku, "sowiecki" to rusycyzm. Ale prawidłowo po polsku jest "RADZIECKI".
~eco 7-08-2018 12:23
Powyższy tekst to skrócona wersja tego, o czym opowiada Pani Zofia Zator. Polecam do obejrzenia! :-)

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Los jednego obrazu

Mennictwo książąt biskupów wrocławskich

Parking na... przejściu

Wielcy w jeleniogórskim teatrze

Dwa oblicza Cieplic

Sonda

W rządzie jest plan powrotu do 49 województw. Czy to dobry pomysł?

Oddanych
głosów
580
Tak
39%
Nie
55%
Nie wiem
6%