MenuZamknijRaport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Sobota, 11 lipca
im. Karoliny, Olgi

Przed absolutorium radni krytykowali prezydenta

Wiadomości: Jelenia Góra
Środa, 26 czerwca 2013, 9:31
Aktualizacja: Poniedziałek, 1 lipca 2013, 9:48
Autor: Angela
Fot. Angela
Sporo ostrych słów usłyszał przed głosowaniem nad zatwierdzeniem budżetu 2012 i udzieleniem absolutorium z jego wykonania prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła. Krytykowała nie tylko opozycja. Ostatecznie większością głosów (14 za do 6 przeciwko) udzielono prezydentowi poparcia.

Jedną z najważniejszych sesji w roku, poza punktami formalnymi, rozpoczęło sprawozdanie prezydenta Marcina Zawiły z ostatnich działań i zadań wykonanych w minionym roku. Mówił o powodzi, kryzysie, ale i o nowych i planowanych miejscach pracy, a także inwestycjach, sprzedaży nieruchomości, podatkach. Zdaniem Miłosza Sajnoga, przewodniczącego klubu radnych Razem dla Jeleniej Góry było to wystąpienie bardzo ogólne.

- Po raz pierwszy uczestniczymy w sprawozdaniu z wykonania budżetu, które jest nie o tym co zrobiono i czego nie zrobiono, ale o planach i marzeniach pana prezydenta – krytykował Miłosz Sajnog.

Szczegółowe dane wydatków i dochodów minionego roku przybliżyła skarbnik miasta. Mówiła o dochodach na poziomie 373 mln zł, czyli zrealizowaniu ich na poziomie 99,1 % oraz o wydatkach w wysokości 397 mln zł zrealizowanych w 96 % i deficycie budżetowym w wysokości 25 mln zł, który zakładany był na poziomie 57 mln zł, a także o długu miasta na poziomie 21% w stosunku do maksymalnie możliwego – 60- procentowego.
Po długim sprawozdaniu pani skarbnik, wysłuchano pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz pozytywnych opinii komisji rady miejskiej, a następnie swoje stanowiska wygłosiły kluby radnych.

Rozpoczął klub Razem dla Jeleniej Góry, który odniósł się m.in. do nieustabilizowania wydatków bieżących, które – mówił Miłosz Sajnog - miały zostać zmniejszone, tymczasem w ciągu roku urosły z 279 mln do 292 mln zł, co wpływa niekorzystnie na płynność budżetu, a w kolejnych latach będzie rzutować na wskaźniki budżetowe. Kolejną kwestią było niewykonanie wydatków inwestycyjnych (majątkowych), które zaplanowano na 146 mln złotych, a wykonano na 104 mln złotych.

- Wiąże się to z całościowym barkiem nadzoru nad inwestycjami, który mogliśmy obserwować w ubiegłym roku – mówił przewodniczący klubu.

Nie zabrakło też krytyki na temat pozyskiwania pieniędzy unijnych, które zaplanowano na 64 mln zł, a wykonano na poziomie 59 mln zł, realizowania obietnic składanych mieszkańcom, w tym m.in. inwestycji w Goduszynie i Jagniątkowie, które skreślono z budżetu i od których odstąpiono.

- Efektem takiej polityki budżetowej jest przesunięcie znacznych pozycji na ten rok, konieczność zaciągania kolejnych zobowiązań, w tym emisji obligacji na 90 mln złotych, opóźnione rozliczenia inwestycji z udziałem środków europejskich i opóźnione zwroty, a co za tym idzie, bardzo niska płynność budżetu i jego duża niestabilność w kolejnych latach – mówił Miłosz Sajnog.

Słów krytyki nie szczędził również Krzysztof Mróz z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Zanim jednak zaczął przemawiać, skrytykował nieobecność prezydenta na sali. - Mieliśmy się odnosić do pracy prezydenta, ale on jak widać ma ważniejsze sprawy – mówił Krzysztof Mróz.

Przewodniczący rady prowadzący obrady tłumaczył, że Marcin Zawiła wyszedł w związku z alarmem bombowym w jeleniogórskiej prokuraturze (który okazał się fałszywy) oraz sytuacją powodziową. - To można było jakoś zaplanować – kontynuował Krzysztof Mróz, na co radni zareagowali głośnym śmiechem. – Można było zaplanować sesję, zrobić piętnastominutową przerwę czy wysłać zastępców – tłumaczył przewodniczący klubu PiS.

W tym czasie na salę wrócił prezydent Marcin Zawiła, który przeprosił za chwilową nieobecność i rozpoczęto prezentację stanowiska klubu:
- Prawo i Sprawiedliwość krytycznie ocenia sposób zarządzania miastem przez prezydenta Marcina Zawiłę w 2012 roku - mówił Krzysztof Mróz przewodniczący Klubu Radnych PiS. - Nie akceptowaliśmy przede wszystkim podwyżek opłat i podatków lokalnych oraz usług komunalnych. W 2012 roku miasto nie wybudowało ani jednego nowego mieszkania, chociaż jest to zadanie własne gminy, a kolejka osób oczekująca na mieszkania komunalne jest bardzo długa. Kompromitacją jest sposób prowadzenia inwestycji miejskich. Termy Cieplickie nie oddane w terminie, stadion miejski przy ul. Złotniczej miał być otwarty na EURO 2012, a minął już rok od tej imprezy, trzy razy wydłużano termin realizacji a stadion formalnie nieodebrany jest do dziś. A te inwestycje, które zrealizowano - jak choćby rewitalizacja Parku w Cieplicach - wymagały licznych poprawek. W 2012 roku prezydent zlikwidował też szkoły w mieście czemu się zdecydowanie sprzeciwialiśmy. Ale najgorsze jest chyba to, że brakuje mu wizji rozwoju miasta. Wystarczy wyjść na ulice i zapytać mieszkańców, czy miasto się rozwija. Większość powie, że nie. Oczywiście prezydent jak zwykle jest z siebie zadowolony. Władza, która nie wsłuchuje się w głosy mieszkańców, nie rozmawia z opozycją (prezydent ani razu w 2012 roku nie zaprosił Klubu Radnych PiS, aby wyjaśnić swoje zamierzenia) kończy tak, jak w Elblągu. Od odwołanego prezydenta Elbląga nawet władze Platformy Obywatelskiej się odcinały. Poddaję to pod rozwagę panu Marcinowi Zawile – zakończył Krzysztof Mróz.

- Po długotrwałej debacie klub radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej postanowił nie zajmować negatywnego stanowiska wobec wniosku o udzielenie absolutorium dla prezydenta Marcina Zawiły – mówił Wojciech Chadży, przewodniczący jeleniogórskiego klubu SLD. Podkreślał jednak, że ta opinia oparta jest na pozytywnych opiniach komisji rewizyjnej Rady Miasta Regionalna, Izby Obrachunkowej oraz analizie realizacji budżetu przez klub SLD.

- W dalszym ciągu nie wypracowana została spójna i wielowymiarowa strategia dotycząca nie tylko bieżącego funkcjonowania Jeleniej Góry, ale również jej rozwoju – mówił Wojciech Chadży. - Dotychczasowe działania zakładają w zbyt dużej mierze perspektywę krótkoterminową, co jeszcze bardziej hamuje możliwości rozwojowe naszego miasta. Wiele decyzji jest podejmowanych w oderwaniu od realnych potrzeb mieszkańców. Brakuje szczegółowych analiz w sferze społeczno-gospodarczej, prawidłowo przebiegającego dialogu prezydenta z mieszkańcami. Brakuje szeroko zakrojonych debat na temat potrzeb naszego miasta, a jeżeli nawet podejmuje się jakiekolwiek dyskusje na tematy istotne dla społeczności miasta, to zazwyczaj jej ustalenia są tylko w znikomej części wykorzystywane w bieżącej polityce.

- Niedopuszczalne jest – kontynuował Wojciech Chadży, aby jedyną determinantą decyzji podejmowanych przez prezydenta była ekonomia, a nie uwzględniane były w ogóle opinie osób, których decyzje te dotkną – mówił.
Podobnie, jak przedmówcy zwrócił on uwagę na opóźnienia w inwestycjach, problem z uchwałą śmieciową, a także podkreślał zachwiane relacje na linii Rada Miasta – Prezydent. - Brakuje silniejszej współpracy nie tylko z macierzystym dla pana prezydenta klubem radnych PO, ale również radnymi stanowiącymi opozycyjną siłę – dodał Wojciech Chadży. - Jednak nawet biorąc pod uwagę wszystkie te problemy trzeba z całą stanowczością podkreślić, że nie spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, aby dyskutować nad działalnością pana prezydenta Marcina Zawiły, ale mamy podjąć decyzję w kwestii absolutorium dla prezydenta – oceniamy więc tylko wykonanie przez niego budżetu za 2012 r. Ostatnie rozgrywki referendalne w sposób zasadniczy ukazały, że mieszkańcy Jeleniej Góry nie chcą szybszego rozpoczęcia kampanii wyborczej. Nie oczekują, jak niektórym z nas się wydawało, gwałtownych i głębokich zmian personalnych, pragną raczej dużo większej aktywności zarówno prezydenta, jak i nas radnych w kwestii rozwiązywania problemów dotykających Jelenią Górę. Zdają się rozumieć, jeszcze lepiej niż my, że czas który marnotrawimy często na bezsensowne spory personalne, można byłoby wykorzystać zdecydowanie lepiej – dodał.

Na koniec swoje stanowisko zaprezentował klub radnych Platformy Obywatelskiej. - Wykonie budżetu Jeleniej Góry w 2012 przypadło na okres bardzo trudny, charakteryzujący się także dynamicznymi zmianami gospodarczymi w Polsce i na świecie – rozpoczął wzniośle Tomasz Kałużny, przewodniczący klubu. - Mimo tego były prowadzone duże inwestycje miejskie i co ważne wydatkowano także duże sumy na prowadzenie aktywnej polityki społecznej i działań osłonowych dla najuboższych mieszkańców. Dlatego Klub Radnych Platformy Obywatelskiej będzie głosował za absolutorium i pozytywnym zatwierdzeniem budżetu za rok 2012. Absolutorium dokonuje jedynie oceny finansowej działań prezydenta i ich zgodności z przyjętą uchwałą budżetową. Działania Prezydenta generalnie spełniły te wymagania, co potwierdzają także opinie komisji stałych rady Miejskiej Jeleniej Góry i RIO – dodał Tomasz Kałużny.

Sporo emocji pojawiło się po prezentacji klubów, w części poświęconej dyskusji. Najczęściej głos w dyskusji zabierała opozycja.
Ireneusz Łojek (PiS) zwrócił uwagę m.in. na nadwykonania z tytułu mandatów i grzywien. - Jeśli w poszukiwaniu pieniędzy mamy iść w tym kierunku, to ja serdecznie współczuję sobie i mieszkańcom – twierdził.
Rafał Szymański mówił, że ubiegłoroczny budżet to czas stagnacji i doczekania do wyborów, a Krzysztof Mróz o bezrobociu i o tym czym Marcin Zawiła „wkurza” ludzi. - Chwali się pan małym bezrobociem, a ja byłem na piwie i słyszałem od ludzi, że to jest jakiś absurd i tymi swoimi wystąpieniami na temat małego bezrobocia tylko wkurza pan ludzi – mówił Krzysztof Mróz.

- Nie wiem gdzie pan chodzi na to piwo, ale to nie są moje opowieści, tylko dane statystyczne, poza tym warto wyjechać do zakładów pracy, które powstały i które się rozwijają by zobaczyć jak jest naprawdę – ripostował Marcin Zawiła.

W obronie prezydenta stanął m.in. radny Grochala, który na przykładzie swojej firmy mówił, że kiedyś pod jego zakładem stali ludzie i czekali na pracę. - Teraz przychodzą tylko po pieczątki, więc na bezrobociu są ludzie, którzy albo nie chcą pracować, albo pracują za granicą, a u nas biorą zasiłki – mówił.

O szanowanie inwestorów działających na terenie Jeleniej Góry apelował zastępca prezydenta Hubert Papaj.
- Kiedy mówicie państwo, że u nas nie ma pracy i nic się nie dzieje, to nie obrażacie mnie, prezydenta czy urząd, ale ludzi, którzy próbują tu coś zrobić, stwarzają miejsca pracy, prowadzą swoją działalność – podkreślał. – Nie musicie nas szanować, ale uszanujcie ich – apelował.

Dyscyplinować dyskusję próbowali radni Józef Szarzyński i Tomasz Kałużny, którzy podkreślali, że w taki sposób można rozmawiać bez końca i wyszukiwać problemy z wielu lat wstecz. Janusz Wojtas natomiast podkreślał, że jeśli ktoś krytykuje dotychczasowe działania, powinien zaproponować inne, na co w odpowiedzi od Rafała Szymańskiego (PiS) usłyszał: „Moja propozycja jest taka, by w najbliższych wyborach odsunąć od władzy prezydenta i radych PO”.

Po dyskusji pełnej emocji czternastu radnych było za udzieleniem absolutorium prezydentowi Marcinowi Zawile, sześciu było przeciwko, a dwóch rajców wstrzymało się od głosu. Podobnie radni zagłosowali za zatwierdzeniem budżetu za rok 2012 – 16 osób było za, pięciu przeciwko, dwóch wstrzymało się od głosu.

Ogłoszenia

Czytaj również

Prezydent na Polanie Jakuszyckiej

Spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą

Wsparcie leczenia po zawale

Komentarze (32) Dodaj komentarz

~ 26-06-2013 10:25
Radny Krzysztof Mróż ma bardzo mocne kwalifikacje do oceny stanu miejskich inwestycji, gdyz sam przeszedł proces inwestowania i wykonawstwa podczas nielegalnego wbijania gwoździa pod krzyż na sali obrad Rady. Proces ten zakończył się wzorcowym dla urzędników sukcesem. Poza tym pan Krzysztof i PiS ma swego duchowego przywódcę w Ojcu inwestorze Rydzyku. Ojcu wyszły doskonale wszystkie planowane inwestycje w Toruniu, no może oprócz jednej: wsparciu finansowemu upadającej Stoczni Gdańskiej. Zbiórkę gotówki zorganizowano doskonale tylko Ojciec chyba nie zna numeru konta, na które nalęży wpłacić zebrane pieniądze. Przypomnę przy okazji niezwykle cenne"wsparcie" jakie udzielił Jelfie pański, panie Krzysztofie pryncypał Jarosław Kaczyński.
~ 26-06-2013 10:37
no to trzeba pakować walizki , jak naszym miastem będzie rządzić macaka kleru , strach się bać
~:) 26-06-2013 10:56
Pomysł PIS na Jelenią Górę odsunąć innych od władzy i samemu dorwać się do koryta
~ 26-06-2013 10:59
skrytykowali ale i tak dali mimo iż się nie należało
~LOGINO 26-06-2013 11:11
JAK NIE LUBIĘ PiS-U TAK MAJĄ RACJĘ. AA RZĄDÓW ZAWIŁY TO MIASTO SIĘ NIE ROZWIJA, KAŻDA INWESTYCJA JEST ROZBABRANA I NIE SKOŃCZONA. ZAWIŁA JEST DO NICZEGO I NIE NADAJE SIE NA PREZIDENTE. A CHADŻY POPARŁ PLATFORMĘ BO ZWYCZAJNIE W ŚWIECIE BOI SIĘ O SWOJE INTERESY - CZYLI ŁADNIE SIĘ PODLIZAŁ WŁADZY.
~Obywatel_ 26-06-2013 11:31
RPS (PiSior) „Moja propozycja jest taka, by w najbliższych wyborach odsunąć od władzy prezydenta i radych PO” podobną lecz bardziej brutalną miał wypowiedz Grzegorz Braun, widać że coś ich łączy.
~malgoska 26-06-2013 11:35
To się nasza Angela rozpisała.....
~racje 26-06-2013 12:11
Najwyraźniej ważniejsze są dla panów radnych oddawanie inwestycji w terminie niż wymaganie od wykonawców solidnej roboty. Jeśli miasto odebrałoby inwestycje w terminie, ale okazałoby się, że z wieloma wadami dopiero radny Mróz miałby używanie. Echo płaczu i narzekań pana radnego przez wiele lat niosłoby się po Kotlinie. No i wtedy radny Mróz miałby rację!
~zewsii 26-06-2013 12:16
udzielając wsparcia Complexowi - zagwarantowali sobie samym jeszcze kilka, albo - naście comiesięcznych apanaży. Rządzi nami ... bez wizji, bez pomysłu, bez przyszlości... Sobie ją jednak zapewnią. Bądźcie tego pewni ...
~ 26-06-2013 12:17
Cytat -"Krytykowała nie tylko opozycja. Ostatecznie większością głosów (14 za do 6 przeciwko) udzielono prezydentowi poparcia." to jakis polski nonsense . Czytam i oczom nie wierze . Brawo mieszkancy Jeleniej Gory , macie prezydenta i rade miasta na wasza miare .
~Do Sajnoga 26-06-2013 12:40
Panie Sajnog! Przecież to pan z byłym prezydentem Obrębalskim doprowadził do tego szaleństwa inwestycyjnego. Braliście pieniądze unijne pełnymi garściami. Nie martwiliście sie przyszłością . Waszym celem było oczarowanie jeleniogórzan aktywnością. Waszym celem było wygranie wyborów. Teraz dramatyzuje pan i zachowuje się jak, za przeproszeniem Rejtan. Do zachwiania równowagi budżetowej przyczyniła sie poprzednia ekipa, w której pełnił pan funkcję zastępcy prezydenta. Zwaliliście na barki niewielkiej grupy urzędników dużą ilość bardzo trudnych inwestycji. I prezydent i ci urzędnicy dzięki swoim kompetencjom i pracowitości starają się, mimo bezustannej szarpaniny z wykonawcami i niekompetentnymi radnymi doprowadzić je do finału.
~pikuś 26-06-2013 12:44
12:11 | ~racje | Skoro jednym z Radnych o sporym wpływie na "przepływ" kasy miejskiej jest własciciel firmy(sic) Z Siedlęcina, firmy kasującej 99% kasy za prace drogowe na rzecz miasta - to jak moze być inaczej?
~ 26-06-2013 13:13
takiego organizatora jak jest ojciec rydzyk tylko po zazdroscić nasi wladarze jednej milionowej nie mają umiejątności do organizacj
~!!! 26-06-2013 13:28
Ojciec rydzyk na prezydenta Jeleniej Góry oto pomysł PiSu, to jest myśl
~Blądimać 26-06-2013 13:31
Co tam słowa, lać trza ;)
~!!! 26-06-2013 13:50
Ojciec rydzyk na prezydenta Jeleniej Góry oto pomysł PiSu, to jest myśl
~ 26-06-2013 14:38
do 13.13, a wiesz jakie rydzyk ma długi, na kredyt to każdy umie zarządzac... sytuacja finansowa rydzyka jest wypisz wymaluj jak jeleniej góry...
~ 26-06-2013 14:42
najgłuprze co można zrobi to oddac władze w wyborach jednej partii, jak nie będą czuli bata to jak komuchy zrobią co zechcą z rogalem na gębie.....
~Ziom 26-06-2013 14:50
Miasto Jelenia Góra to upadająca mieścina z mieszkańcami po uszy w kredytach w Providenksie
~ 26-06-2013 15:13
"radny Grochala, który na przykładzie swojej firmy "- na przykładzie spartaczonej drogi na Os. Czarne można sobie wyrobić zdanie o firmie p. Grochali i zrozumieć dlaczego staje w obronie prezydenta
~ 26-06-2013 15:16
DOLNOŚLĄZAK. Cenną uwagę poczynił szef klubu radnych SLD. Zakwestionował "jakość dialogu ze społeczeństwem". Nareszcie!!! Z woli PO utworzono urzędniczy nowotwór - wydział dialogu społecznego. Warto zapoznać osiągnięciami tego wydziału od czasu jego utworzenia w 2011 roku. Ile kosztuje utrzymanie tego wydziału? Czy jest zasadne jego dalsze istnienie? Wg mnie prezydent doskonale się prezentuje bez pośredników o mentalności Czerepacha.
~Wild men 26-06-2013 15:24
http://polskalokalna.pl/wiadomosci/dolnoslaskie/news/samobojstwo-rolnika-po-kontroli-fiskusa,1930895,218
~gość II 26-06-2013 16:36
Widać że etatowi działacze PO i bratniego SLD przestraszyli się nie na żarty, co widać wyraźnie po ich licznych wpisach.
~młodych. 26-06-2013 16:48
Nie brakuje w naszym mieście ludzi młodych i wykształconych / choć jest ich coraz mniej / - tylko oni są alternatywą dla tych rządów - Panie Zawiła odejdź Pan wstydu oszczędź - miej Pan choć za grosz honoru.
~Sir Galahad 26-06-2013 17:46
Parę spraw: co z parkiem technologicznym i inkubatorem przedsiębiorczości? Co z KPRG? Co z polityką estetyczną i antygraffiti? Czy rewitalizacja kaplic nagrobnych? Tzn że to już koniec prac? A np. uzupełnienie tablic ułupanych? A kamery? Czemu nikt nie goni odlewających się starych i młodych przy w "prawym rogu" tego miejsca? Czy ktoś zrobi porządek z przestrzenią wokół Kościoła Łaski zwanego Garnizonowym? Przecież te nasze pomniczki i tym podobne są za może jednym wyjątkiem koszmarne na poziomie estetycznym? Nie możemy zrobić coś pięknego na miarę tego miejsca? Co z rewitalizacją Wojska Polskiego i starego miasta? Co z projektami Dzielnicy Centralnej i Cieplice Nowe? Co z rewitalizacją i zagospodarowaniem Zameczku przez ODK? Jak widzicie państwo dalej ochronę zabytków?
~wucczerwonyh 26-06-2013 18:00
Taki np. Łojek mógł dla przykładu i pokazania swojej obywatelskiej postawy, przełazić na czerwonym pod obecność policji. I to wiele razy, trwając w recydywie. Wówczas omandatowanie mieszkańców przybliżyło by się do zaplanowanej wielkości i pomogło w wykonaniu budżetu. Nad rozwojem regionu mają pracować wszyscy, a nie że PO pracuje, a PiS pluje na nich z drzewa i sypie piesek w tryby. Choć pisiorom ciężko to pojąć. Dużo prościej jęczeć i jątrzyć siedząc w dybach u Rydzyka, jak taka jedna nasza jeleniogórska "lejdi".
~pytajnik 26-06-2013 18:33
Co na to Zofia Czernow?
Piipi Jelonkowa 26-06-2013 20:50
~OJEJ ! ..ale fotki ! .. gdzie butelki mają jeszcze ..grzeczną zawartość ! ~FAJNIE !
~kobieta 27-06-2013 9:53
Denerwują mnie wpisy oceniające działalność opozycji. PO mają większość i przegłosują wszystko na co mają ochotę. Ustalą że środa jest w czwartek i nikt im nie jest w stanie przeszkodzić. Podwyżki cen biletów, śmieci, nieskończone inwestycje, fontanna za kosmiczne pieniądze w jednym z najpaskudniejszych miejsc w mieście (kto ma ochotę odpoczywać przy zbiegu ulic Wolności i Wojska Polskiego!), powoływanie zarządu do spółki która jeszcze nie ma czym zarządzać itp, itd. Niestety można wymieniać w nieskończoność. To jest zasługa Platformy Obywatelskiej. Pozostałe partie mogą w milczeniu się temu przyglądać albo protestować. Chcecie żeby radni siedzieli cicho i nie narzekali? Komunę mamy?
~kobieta 27-06-2013 9:56
Wolę jak taki pisowiec protestuje przeciwko kolejnym podwyżkom i obciążeniom zrzucanym na szarego obywatela – bo PO potrzebuje pieniędzy na kolejne nietrafione inwestycje, podwyżki pensji dla prezydenta czy inne niesamowite dla nich rzeczy. Nie chcę ludzi w radzie, którzy będą siedzieć cicho-bez względu na to co Zawiła czy Papaj wymyślą. Ja chcę żeby było mnie stać na wywóz śmieci, wodę czy bilet autobusowy. I nie obchodzi mnie w co wierzy pojedynczy radny. W Boga, w pomroczną jasność czy latającego potwora spaghetti. I nie obchodzi mnie kto za nim stoi. Rydzyk, Owsiak, Tusk czy inny człowiek. Radny mam działać dla ludzi. A dobro mieszkańców powinno być dla niego najważniejsze. Mamy jedne z najwyższych opłat za wodę, śmieci itd. w Polsce. Miasto umiera. Nie widzicie tego?
~fan pipy 27-06-2013 16:44
...ciekawe jak może przykładowo lansowanie BIEDRONIA przysłuzyć się wzrostowi populacji. nie? Pipa
~ 7-07-2013 11:02
Zamiast myślec co dobre dla miasta i stanąc ponad partie to jak kibole się dzielą na swoich i obcych ---przeraża mnie ten tok myslenia ...

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Oficjalne wyniki wyborów – Jelenia Góra i powiat jeleniogórski

Kapitalna wiadomość w sprawie linii kolejowej do Karpacza i Kowar!

Pociągi wrócą na linię Gryfów–Mirsk–Świeradów

Tak nie wolno parkować!

Leśnicy posprzątali, sprawcy zapłacą

Sonda

Powstała miejska plaża nad Bobrem, czy to dobre miejce, także na rodzinny, relaks?

Oddanych
głosów
198
Tak
45%
Nie
41%
Nie wiem
14%