MenuZamknij

WIADOMOŚCI

SPORT

Powiat Jeleniogórski ważnym partnerem w GreKo

Wiadomości: Powiat
Czwartek, 26 czerwca 2014, 7:49
Aktualizacja: Piątek, 27 czerwca 2014, 7:17
Autor: SP
Fot. Archiwum Starostwa
Przedstawiciele Powiatu Jeleniogórskiego wzięli udział w konferencji planistycznej Konsorcjum GreKo w powiecie Bamberg (Niemcy). Odbyła się ona w dniach 12–14.06. Spotkanie dotyczyło podsumowania dotychczasowego projektu GreKo I „Samorządy Przygraniczne przygotowują się w obszarach oświaty i marketingu regionalnego do Europy 2020 GreKo” oraz rozmów przystąpienia partnerów zagranicznych do projektu Greko II w ramach Programu Komisji Europejskiej „Europa dla Obywateli” 2014–2020.

W ramach Konsorcjum udział w spotkaniu wzięli: Powiat Jeleniogórski, StädteRegion Aachen, Charlmagne, Landkreis Bamberg, Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht oraz Eurodistrict SaarMoselle, a program obejmował trzy bloki tematyczne.

Pierwsza część, to runda podsumowująca GreKo I, w której m.in. omówiono: trudności na etapie realizacji projektu – sukcesy/porażki, propozycje rozwiązań, sugestie ulepszeń na dalszym etapie realizacji, propozycje dot. partnerów GreKo II i określono wspólnie temat we wniosku GreKo II – turystyka, rozwój regionalny

- W drugiej części m.in.: określono rolę poszczególnych partnerów w konkretnych tematach projektu GreKo II, w tym rolę inicjatora tworzenia sieci partnerskiej i budowy marki regionu, rolę partnera transferującego aktywność we wszystkich grupach społecznych, rolę przekazania informacji, wiedzy współpracy przygranicznych regionów na bazie własnych praktyk, rolę partnera odpowiedzialnego za kontakty młodzieży, wymianę szkół , praktyk i kontaktów językowych, rolę partnera informującego o kompetencjach europejskich celem wyeliminowania uprzedzeń/lęków związanych z członkostwem w Unii oraz partnera wzmacniającego własne kompetencje jako regionu przygranicznego. Ukierunkowanie wielonarodowe, transgraniczność, rozwój regionalny, marketing turystyczny, współpraca samorządów wyłoniono również jako istotne założenia projektowe odgrywające znaczącą rolę we współpracy w ramach GreKo II. Dla wszystkich partnerów istotnym czynnikiem wspomagającym realizację zadań w projekcie i umożliwienie spełnienia powyższych założeń projektowych będzie dofinansowanie ze środków UE – relacjonuje Ewelina Ostrowska, członek Konsorcjum GreKo I i GreKo II, zajmująca się współpracą zagraniczną naszego powiatu.

- Jednogłośnie wybrano w głosowaniu LEAD-Partnera projektu - Powiat Jeleniogórski. Poza uczestnikami konferencji swój udział w projekcie wstępnie zadeklarowali Partnerzy z: Miasta Jablonec n/N - CZ, Stowarzyszenia Turystyki Łużyce Górne – Oberlausitz - DE i partner wspierający MOLDOVA e.V.(Mołdawia), określono poszczególne zadania w projekcie w latach 2015-2016 – dodaje.

Na podstawie porozumienia partnerów określono wspólnie temat/cel we wniosku GreKo II brzmiący: „WZMOCNIENIE SIECI REGIONÓW PRZYGRANICZNYCH ORAZ PARTNERSTW POMIĘDZY SAMORZADAMI POPRZEZ TRWAŁĄ INSTYTUCJONALIZACJĘ”. Określono wspólnie narzędzia osiągnięcia głównego celu m.in. poprzez wzmocnienie kompetencji europejskiej młodzieży czyli udział młodzieży, zwiększenie kompetencji językowych i kompetencji praktycznych oświaty, próbę zastosowania sposobów dialogów obywateli w celu przekazania idei europejskości, wzrost potencjału rozwoju poprzez wymianę „know-how” (doświadczeń, wiedzy) w rozwijaniu regionów.

W trzeciej części obrad nastąpiło podsumowanie konferencji oraz omówiono sprawy organizacyjne, kolejne kroki i plan terminów w GreKo II.
Wyznaczono termin ostatecznego spotkania w Aachen na „CHIO” w dniach 14-17.07.2014 r. przygotowujące do złożenia wniosku GreKo II z dniem 1 września br. oraz dotrzymanie terminu rejestracji (do dnia spotkania w Aachen na „CHIO”) każdego partnera z osobna w Komisji Europejskiej w Brukseli dla partnerów nie posiadających numeru identyfikacyjnego PIC (Participant Identification Code).

Wizyta w Partnerskim Powiecie Bamberg była pierwszym oficjalnym spotkaniem starosty Powiatu Bamberg Johanna Kalba, który objął urząd w dniu 9 maja 2014 r. ze starostą Jackiem Włodygą. Starostowie byli również uczestnikami konferencji, jednocześnie wyrazili akceptację i poparcie dla w/w realizowanych projektów i poszerzania dialogu europejskiego dot. m.in. naszego wieloletniego partnerstwa. Dla obu Starostów współpraca partnerska jest jednym z głównych priorytetów pracy i dalszej współpracy.

Podczas wizyty starosta Jacek Włodyga spotkał się m.in. z dr. Manfredem Fisherem – dyrektorem zarządzającym Siecią Spółek Szpitalnych w Powiecie Bamberg.

Powiat Jeleniogórski wziął również udział w otwarciu wystawy pt.”Okazałość, Zbytek i Przepych – Luksus na obszarze wiejskim” w Muzeum Rolnictwa Regionu Bamberg w miejscowości Frensdorf. Gośćmi wystawy byli m.in. Petra Platzgummer-Martin – Wiceprezydent Rządu Frankonii Górnej, Dr. Günther Denzler – Przewodniczący Rady Okręgu Frankonii Górnej w Bawarii, Johann Kalb – Starosta Powiatu Bamberg, Birgit Ramming-Scholz – Dyrektor Wydziału Zarządzania Obiektami Komunalnymi i Powiatowymi w Powiecie Bamberg, Dr. Manfred Fisher w/w.

Z uwagi na intensywność i różnorodność tematyczną programu, wizyta była owocna w różnych obszarach tematycznych w zależności od charakteru spotkań i tematu prowadzonych rozmów. Wyznaczono kierunek dalszej współpracy partnerskiej, terminy przyszłych spotkań m.in. udziału Przedstawicieli Powiatu Bamberg w grupach roboczych we wrześniu oraz w Karkonoskich Spotkaniach Turystycznych w październiku br.

Ogłoszenia

Czytaj również

Wokół wotum zaufania

Już dzisiaj teatr wyjdzie do ludzi!

Akcja „Czysty chodnik”  

Bilety MZK też podrożeją?

Giną woreczki na psie odchody

Dużo drożej za śmieci

Są wykonawcy inwestycji drogowych

Wędrówka na Grodną

Sonda

Czy mnożenie rządowych programów plus ma sens?

Oddanych
głosów
483
Tak
20%
Nie
77%
Nie mam zdania
2%