MenuZamknijRaport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Piątek, 10 lipca
im. Amelii, Antoniego, Filipa

Pomnik Rzezi Wołyńskiej odrzucony przez urzędników

Wiadomości: Jelenia Góra
Środa, 8 lutego 2017, 8:40
Aktualizacja: 8:46
Autor: Przemek Kaczałko
Fot. Użyczone
Mieszkańcy Jeleniej Góry nie będą mogli zdecydować, czy chcą dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego postawienia dużego pomnika upamiętniającego ofiary rzezi wołyńskiej autorstwa Andrzeja Pityńskiego. Zdecydowali za nich pracownicy Urzędu Miasta, którzy przy ocenie merytorycznej odrzucili wniosek inicjatorów.

- Głównym powodem było to, że na wskazanym terenie (działce) pod pomnik nie odpowiadają plany zagospodarowania przestrzennego – wyjaśnia naczelnik Wydziału Rozwoju, Barbara Olszewska. - Pomnik ma wynosić ok. 15,5 metra, a zgodnie z planem można tam posadowić obiekty do 12 metrów – dodała. We wniosku inicjatorzy zaznaczyli, że Miasto może wskazać też inny teren, ale jak mówi naczelnik, zgodnie z regulaminem Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego należy wskazać konkretną działkę. - Mieliśmy ponad 30 wniosków i gdyby każdy wnioskodawca prosił nas, żebyśmy wskazywali inną działkę, gdyby ta była nieodpowiednia – to musielibyśmy pracować nad każdym wnioskiem i szukać innych miejsc – mówiła B. Olszewska. Drugim powodem odrzucenia wniosku miał być brak uchwały Rady Miasta, bowiem wznoszenie pomników wymaga aktu prawa miejscowego. - Najpierw należy podjąć uchwałę Rady Miasta i ewentualnie wtedy poddać pod głosowanie, więc można w przyszłym roku złożyć ponownie wniosek, jeżeli Rada pozytywnie to uchwali – wyjaśnia szefowa Wydziału Rozowju.

Oświadczenie komitetu budowy pomnika:
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Pamięci Ofiar Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian z siedzibą w Jeleniej Górze oświadcza, że brak pozytywnej rekomendacji dla naszego wniosku ze strony Urzędu Miasta Jeleniej Góry podyktowany jest wyłącznie pozaregulaminowymi decyzjami politycznymi, które nie mają nic wspólnego z analizą merytoryczną i stanowi zaprzeczenie idei społeczeństwa obywatelskiego, opartego na zasadzie zaufania mieszkańców naszego miasta do władzy publicznej. Przede wszystkim należy podkreślić, że podane przez Urząd Miasta Jeleniej Góry do publicznej wiadomości przyczyny i powody braku pozytywnej rekomendacji są bezzasadne, ponieważ w swej treści odnoszą się one do innego, niż złożony przez nasz Komitet wniosku. Przedmiotem złożonego przez nas wniosku nie była bowiem – wbrew treści przedstawionych opinii Wydziału Architektury, Urbanistyki i Budownictwa oraz Wydziału Kultury i Turystyki – budowa pomnika na ocenianym obszarze, która – co oczywiste – wymaga uprzedniego podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miasta. Nasz wniosek obejmował wyznaczenie terenu pod budowę, poprzez wskazanie przez Miasto Jelenia Góra możliwych pod względem faktycznym i prawnym lokalizacji dla określonego we wniosku pomnika i po dokonaniu właściwego wyboru spośród wskazanych lokalizacji, stosowne przygotowanie terenu pod budowę. Urząd Miasta Jeleniej Góry błędnie skupił się w przedstawionej analizie jedynie na przykładowo podanej propozycji lokalizacji, dla której nie zostały – wbrew treści wniosku – wskazane przez Miasto Jelenia Góra żadne inne propozycje lokalizacji, spośród których miał nastąpić wybór terenu pod jego odpowiednie przygotowanie i budowę. Wbrew zapisom regulaminu JBO 2017, nie zostaliśmy również wezwani do jakiegokolwiek uzupełnienia w tym zakresie złożonego dnia 12 grudnia 2016 roku wniosku. Tytuł i treść wniosku naszego Komitetu, zgłoszonego do JBO 2017 wyraźnie wskazywały, że jego przedmiotem jest "wyznaczenie i przygotowanie terenu pod budowę w Jeleniej Górze Pomnika Pamięci Ofiar Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian i będzie polegało przede wszystkim na wskazaniu przez Miasto Jelenia Góra możliwych pod względem faktycznym i prawnym lokalizacji. Spośród wskazanych lokalizacji, w porozumieniu ze Społecznym Komitetem Budowy Pomnika Pamięci Ofiar Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian oraz z autorem – Andrzejem Pityńskim, wybrana zostanie ta najbardziej właściwa, spełniająca cele niniejszego zadania i zgodna z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jelenia Góra. Dotychczasowe ustalenia pozwalają na wskazanie w niniejszym wniosku propozycji takiej lokalizacji na terenie w obrębie ulic Aleja Solidarności – Sudecka. Najbardziej trafny wydaje się teren przy ul. Sudeckiej, oznaczony jako: US-3, działka nr 1/16, obszar 0029 Czarne AM-1." Miasto Jelenia Góra, wbrew zacytowanej wyżej treści wniosku, nie wskazało możliwych pod względem faktycznym i prawnym lokalizacji. Ponadto, pomimo zapisu w regulaminie JBO 2017, umożliwiającego wezwanie nas przez Miasto Jelenia Góra do uzupełnienia braków, które skutkować mogą odstąpieniem od dalszej procedury i uzupełnienia wniosku (§ 5 ust 4 Regulaminu), nie otrzymaliśmy ze strony któregokolwiek wydziału Urzędu Miasta Jelenia Góra żadnych innych propozycji lokalizacji, niż wskazana przez nas przykładowo. Podczas gdy przedmiotem wniosku nie była budowa pomnika, lecz właśnie wyznaczenie i przygotowanie terenu pod jego budowę. W zamian za to, dnia 27 stycznia br., a więc na 10 dni przed ogłoszeniem wykazu zadań, które zostaną poddane pod głosowanie, Pan Marcin Zawiła Prezydent Miasta Jelenia Góra poinformował mieszkańców za pośrednictwem lokalnych mediów, m. in. że "ten projekt mi się nie podoba, ponieważ jest zbyt dosłowny, zbyt drastyczny, a w sztuce nie chodzi o dosłowność". Żaden z tych argumentów Pana Prezydenta nie znalazł się jednak w treści podanych do publicznej wiadomości przyczyn i powodów braku pozytywnej rekomendacji dla naszego wniosku, co w naszej ocenie świadczy o pozaregulaminowym wskazaniu wniosków rekomendowanych do głosowania, a także nierównym potraktowaniu naszego wniosku wobec pozostałych, zgłoszonych do tegorocznego budżetu obywatelskiego i podlegających ocenie merytorycznej. Przede wszystkim jednak wskazuje na inne, pozaregulaminowe przyczyny i powody braku pozytywnej rekomendacji. To z kolei stanowi złamanie przyjętych zasad konsultowania z mieszkańcami spraw ważnych dla naszego miasta, o których mowa w przepisach art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na podstawie których organizowany jest budżet obywatelski. Regulamin JBO 2017 nie przewiduje w swej treści procedury odwoławczej, co pozostawia błędną, bezzasadną i niesprawiedliwą ocenę naszego wniosku ze strony Urzędu Miasta Jeleniej Góry w mocy. Niezależnie od powyższej argumentacji uzasadnione jest w naszej ocenie odniesienie się do przytoczonej przez Urząd Miasta Jeleniej Góry rzekomej podstawy uzasadniającej brak pozytywnej rekomendacji dla naszego wniosku, w tym zakresie, w którym wskazano, jakoby „wysokość wnioskowanego obiektu (15,5 m) przewyższa wysokość określoną w planie, tj. 12 m. W związku z czym na przedmiotowym terenie nie ma możliwości realizacji powyższego pomnika.” Wspomniana wysokość zabudowy określona w planie, tj. 12 m. i tak nie dotyczy wskazanej propozycji lokalizacji, albowiem zgodnie z zapisem § 3 pkt 16 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po byłej jednostce wojskowej położonych przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze ma ona zastosowanie wyłącznie wobec obiektu, który posiada kalenicę, dach lub kondygnacje. Jak wiadomo, przedmiotowy pomnik nie posiada tego rodzaju elementów architektonicznych. O ile natomiast jego potencjalne usytuowanie we wskazanej propozycji lokalizacji stanowi wprowadzenie dominanty architektonicznej przekraczającej określoną wysokość zabudowy, to jest to prawnie dopuszczalne, albowiem w ustaleniach szczegółowych powołanej uchwały, dla proponowanego terenu US-3 nie wyznaczono wysokości dominanty architektonicznej. W tym świetle uzasadnione wydają się obawy, że wniosek naszego Komitetu nie został dopuszczony pod głosowanie mieszkańców Jeleniej Góry jedynie ze względu na planowane w najbliższym czasie sformalizowanie współpracy pomiędzy Miastem Jelenia Góra a Tarnopolem, gdzie żywy jest kult Stepana Bandery oraz OUN-UPA oraz gdzie znajduje się m. in. pomnik Bandery, a on sam oraz Roman Szuchewycz są honorowymi obywatelami miasta. W związku z powyższym oświadczamy, że dalsze działania naszego Komitetu będą zmierzały do zgodnego z przepisami obowiązującego prawa umożliwienia mieszkańcom wypowiedzenia się na temat zlokalizowania na terenie Jeleniej Góry Pomnika Wołyńskiego, której to możliwości zostali bezpodstawnie pozbawieni w zaciszu urzędniczych gabinetów, poprzez niedopuszczenie do głosowania nad tym projektem w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Jednocześnie będziemy zabiegali, aby mieszkańcy mogli wypowiedzieć się, czy popierają podpisywanie umów partnerskich przez Miasto Jelenia Góra oraz jednostki samorządowe z miejscowościami zagranicznymi, w których gloryfikuje się ludobójców narodu polskiego i zbrodniarzy wojennych.

(Społeczny Komitet Budowy Pomnika Pamięci Ofiar Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian z siedzibą w Jeleniej Górze)

Ogłoszenia

Czytaj również

Trwa budowa punktu widokowego

Zebrali 3 tony odpadów

Odnowili Kostiala i Kamienne Schodki  

Komentarze (60) Dodaj komentarz

~grad 8-02-2017 8:51
A może to przez tą poprawność polityczną . Przecież jelenia najechali teraz Ukraińcy. Lewacka władza nie dopuści do tego. Już zezwala na zabijanie Polaków. Choć by przypomnieć sytuację z sylwestra
~ 8-02-2017 9:02
Dziękujemy!
~ 8-02-2017 9:07
Wstyd... Komunisci!
~III sort 8-02-2017 9:11
Rzeź odbywa się dziś na społeczeństwie w wykonaniu domorosłych polityków i ich naczelnika jaro. Trwa demontaż struktur państwa.grad chyba Ci spadł sopel na łeb a może to efekt TV Trwam ?
~Piotr111 8-02-2017 9:20
Całe szczęście! Mam nadzieję, że to nigdy nie postanie w Jeleniej Górze i żadnym innym mieście. Dosyć grzebania w grobach, dosyć życia przeszłością.
~Obserwer 8-02-2017 9:35
Mamy problem z teraźniejszością , a ten pomnik to potrzebny nam jak krowie siodło . Co za ludzie ze ciągle głowa odkręcona do tyłu a iść chcą do przodu .
~dziwne 8-02-2017 9:44
Społeczny Komitet się wypowiada , a właściwie jedna osoba w imieniu całego Komitetu. Przewodniczącego przecież nie ma w Jeleniej Górze . Wygląda to tak jakby jednej osobie , która nawiązała kontakt z Pityńskim zależało na pomniku . Czy aby chodzi tu o pomnuk ? A może jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kasę! I to niezłą kasę ! A może Pan Pityński zaproponuje prezydentowi Trampowi postawienie w wielu miastach Ameryki pomników upamiętniających :mordy białych nad murzyńskimi niewolnikami , rzezi dokonywanych przez czarnych niewolników na białych , mordowania całych plemion indiańskich przez białych osadników (typowe ludobójstwo) , rzezie białych osadników dokonane przez wściekłych indian polujących na skalpy , itp. Gwaratowana jest wojna domowa i nakręcanie spirali nienawiści !!
kazimierzp 8-02-2017 10:04
Pracownicy urzędu i nie tylko zobowiązani są do działania ściśle według prawa obowiązującego w państwie jak i lokalnego. Radni Rady Miejskiej przyjęli regulamin kwalifikowania do konkursu o budżet obywatelski i według niego musiano tak postąpić. Z drugiej strony każdy inwestor, przed rozpoczęciem jakiejkolwiek inwestycji, musi wcześniej rozpatrzyć planowane lokalizacje, sprawdzić jakie są zapisy planów zagospodarowania, a jeżeli takowych nie ma uzyskać dla proponowanego miejsca decyzję o warunkach zabudowy. Dziwne że prawnik który jest kołem zamachowym tegoż komitetu nie wie że wcześniej trzeba wykonać pewne czynności. Ciekawe czy gdyby ktoś chciał postawić coś co jemu by się nie podobało, a urzędnicy poszliby na skróty to nie sypałby gromów czy też nie napuszczał ABW, CBA, prokuraturę,..
~pff 8-02-2017 10:17
Za pieniądze na taki "beznadziejny" pomnik mogą powstać inne fajne projekty. Jesli pomysłodawcy jak na tym zależy to niech postawi go sobie w ogrodzie przed domem! Brawo Urzędnicy!
~ciekawe 8-02-2017 10:19
nikt widać nie zna tego "wspaniałego" dzieła?, dlaczego nie zajęliście zdania na temat dziewczynki nabitej na harpun , lub główki dzieci ponabijane na sztachety płotu?, a czerwona dolina to także część tych "przesiedlonych ze wschodu", a ilu z nich z radością by sobie popatrzyło i powspominało"jak to się brało maluchy za nogi i waliło głowami o ściany domów"po co komu rozgrzebywać te rany i denerwować tych, co mają wiele do wspominania, a tu spokojnie udało doczekać się starości ( przecież wiemy, że są typowo ukraińskie wiochy ! wokół Jeleniej Góry )z szacunkiem, takie dzieła i arcydzieła są delikatnie mówiąc nam nie potrzebne, poczekamy na pomnik jakiegoś prezesa, wystarczy już tylko sam prezes, bo byka już mamy, dla bardziej ambitnych, póki jest wolne miejsce zrobić sobie tam fotę !!!
~nie 8-02-2017 10:20
Tu nie chodzi o brak pamieci tylko sam projekt ktory jest ochydny. Tylko by szpecil miasto. Autor chyba cos z glowa nie tak.
~zaboberek 8-02-2017 10:23
Każdy w miarę normalnie myślący naród,stawia pomniki ku chwale upamiętniającej zwycięstwo.My Polacy zakochaliśmy się w martyrologii,czczeniu naszych pogromów i nieszczęść.Należy pamiętać o przeszłości ku przestrodze następnym pokoleniom,ale niekoniecznie poprzez stawianie pomników.
~albin 8-02-2017 10:26
dzięki Bogu..przynajmniej raz urzędasy do czegoś się przydały
~s. 8-02-2017 10:30
Co tu dużo narzekać mamy takie władze na jakie zasłużyliśmy. W tym przypadku duch Lenina i Marksa jest wiecznie żywy w kotlinie.
~Dżonny 8-02-2017 10:35
Dwa miasta pogoniły ten "pomnik", bądźmy trzecim, które też tak zrobi! Pan "artysta" próbuje na siłę sprzedać tego pawia, ale nie dajmy się! Dwieście tysięcy, to pewnie coś wpadnie panu przewodniczącemu, co?
~ksawercia 8-02-2017 11:08
Brata mojego dziadka zamordowali Ukraińcy, zaś dziadzio walczył w Powstaniu Warszawskim i cudem przeżył. Wczoraj odwiedziła nas pani Angela Merkel i nikt nie krzyczał do niej: bandyci, Gestapo. Skończyliśmy rozdrapywać rany zadane nam przez Niemców, skończmy dla przyszłych pokoleń rozdrapywać rany polsko- ukraińskich waśni i wybijania się na wzajem ku uciesze Moskwy. Jeśli już pomnik to mniejszy i ładniejszy a nie taki wstrętny.
~Ana 8-02-2017 11:12
Brawo! Brawo! Brawo! Całe szczęście, że urzędnicy tak zdecydowali. Pomnik jest okropny i nie życzymy go sobie w mieście!
~Polak 8-02-2017 11:34
Nie ma się co dziwić, w co dziesiątej a może i co piątej chałupie na tej ziemi osiedlani byli Ukry z Akcji Wisła.Dzisiaj ich potomkowie mają Polsko brzmiące imiona,czasem nazwiska,mówią biegle po Polsku,zwą się Polakami, ale to wciąż potomkowie Ukrów.Sporo z nich ma wpływy, więc nie podobają im się takie pomniki UPAmietniające czyny ich przodków.Wstydzcie się Polacy,że dajecie się tak ogrywać przez ukrytą mniejszość.
~Polak c.d. 8-02-2017 11:39
Zresztą co tu tłumaczyć,już nawet po komentarzach widać ilu takich "kretów" tu żyje. ..Czuków,Uków i innych kałmuków.
~patiota 8-02-2017 11:49
w koncu w jeleniej najwiecej komuchow i lewakow od dawien dawna.
~wyborcy 8-02-2017 12:06
Uważam, że odrzucenie projektu na tym etapie jest złem. To mieszkańcy powinni się wypowiedzieć czy ma być pomnik czy inna inicjatywa. Sam osobiście nie popieram budowania pomników jako jakiegoś aktu kierowania przeciw komukolwiek niechęci czy nienawiści. Ten pomnik wg mnie nie uzyskałby poparcia społeczeństwa w głosowaniu, a odrzucenie go w taki sposób jest arogancją władzy. Inna sporawa że pomniki ofiar powinny być lokalizowane w miejscach otoczonych jakimś kultem religijnym np. na cmentarzu lub w parkach przy obiektach kultu. Tam miałyby większe oddziaływanie w czasie święta WZ i nie powszedniałyby stojąc przy budynkach mieszkalnych czy ulicach. Dodatkowo w otoczeniu grobów uświadamiały by że osoby, którym są poświęcone odeszły tragicznie.
~harlemshake 8-02-2017 12:08
Wstyd!! Taki piękny pomnik...
~jaka rzeż? 8-02-2017 12:09
Encyklopedyczne ludobójstwo.
~ja 8-02-2017 12:09
brawo dla komisji budżetu obywatelskiego. mam nadzieję że taki pomnik nigdy nie stanie w tym mieście!!!!! są wazniejsze rzeczy do zrobienie niz pomnik...!!!!
~gr 8-02-2017 12:24
Bardzo dobrze! Ten pomnik to koszmar...
~yaros 8-02-2017 12:25
A czy Społeczny komitet mógłby się podpisać imieniem i nazwiskiem?
~ja 8-02-2017 12:26
08-02-2017 11:08 | ~ksawercia | [usuńcie ten wpis] apn-95-*-13-253.dynamic.gprs.plus.pl (95.*.13.253) Brata mojego dziadka zamordowali Ukraińcy, zaś dziadzio walczył w Powstaniu Warszawskim i cudem przeżył. Wczoraj odwiedziła nas pani Angela Merkel i nikt nie krzyczał do niej: bandyci, Gestapo. Skończyliśmy rozdrapywać rany zadane nam przez Niemców, skończmy dla przyszłych pokoleń rozdrapywać rany polsko- ukraińskich waśni i wybijania się na wzajem ku uciesze Moskwy. Jeśli już pomnik to mniejszy i ładniejszy a nie taki wstrętny. Pięknie napisane!! Pozdrawiam
~ 8-02-2017 12:30
W takim kształcie? Nigdy!
~Jacek 8-02-2017 12:52
KazimierzP albo ty jesteś głupi albo tylko takiego udajesz! Wniosek dotyczył wyznaczenia terenu pod budowę, a nie samej budowy, czy to tak trudno zrozumieć?
~ 8-02-2017 12:52
w miescie powinien powstac pomnik ,obelisk lub inna instalacja artystyczna gdzie mieszkacy miasta mogliby oddac hold pomordowanym na kresach. Propozycja autorstwa Pana Pitynskiego jest dramatycznie nie dobra ze wzgledu na koszmarny projekt.
~i 8-02-2017 13:00
Niech go prezes postawi na Żoliborzu i będą mieli gdzie antki odprawiać apele smoleńskie !!!
~Piotr67 8-02-2017 13:07
Dla niezorientowanych, nieznających historii i tragedii mieszkańców Kresów Wschodnich polecam: Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia. Bądźmy wyrozumiali dla Kresowiaków i ich zaangażowaniu w domaganiu się PRAWDY HISTORYCZNEJ. Hejterom dziękujemy!!!!!!!!!
~~WTF 8-02-2017 13:19
do ~ksawercia problem polega właśnie na tym,że Niemcy przeprosili i potępili hitlerowców a Ukraińcy nie przeprosili,wręcz przeciwnie,czczą banderowców.Jeszcze jakieś argumenty?...dziękuje...
~~WTF 8-02-2017 13:21
http://rykowisko.jelonka.com/ludobojstwo-na-kresach-wciaz-tematem-tabu-67139.html
~Piotr67 8-02-2017 13:22
Dla niezorientowanych, nieznających historii i tragedii mieszkańców Kresów Wschodnich polecam: Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia. Bądźmy wyrozumiali dla Kresowiaków i ich zaangażowaniu w domaganiu się PRAWDY HISTORYCZNEJ. Hejterom dziękujemy!!!!!!!!!
~ 8-02-2017 13:32
i całe szczęście ! lepiej drogi za tą kasę połatać niż jakiś szpetny kamol stawiać
~STACH 8-02-2017 13:38
Jeżeli prawdą jest , że miasto nasze ma być partnerskim z miastem Tarnopol w którym są pomniki Bandery i Szuszkiewicz (morderców Polaków) to ja nie chce takiego partnerstwa bez względu na to czy pomnik powstanie. To jest tak jakbyśmy chcieli być miastem partnerskim z jakimś miastem niemieckim w którym stoi pomnik Hitlera , czy jakiegoś innego ludobójcy. Pomnik jakiś upamiętniający rzeź wołyńska powinien u nas powstać, niekoniecznie w tej wersji. Pomordowani w obozach mają swoje pomniki a Wołyniacy nie mają nic bo nie wiadomo nawet gdzie ich pochowano. Mieszkają tu również ofiary ludobójstwa. Nie mam nic przeciw Ukraińcom i ich potomkom ale muszą sami uporać się ze swoją mroczną historią , inaczej ta rana będzie zawsze krwawić.
~anonim 8-02-2017 14:51
A jednak to jest prawda. W Jeleniej Gorze i okolicach jest dużo rodzin z Ukrainy ,którzy brali udział w rzezi, tylko im niktego nie udowodni i dużo tez tych, co jakims cudem nie zostali w taki bestialski sposób zamordowani ja ich rodzice czy krewni. . Jestem za tym, żeby był slad po tym okropieństwie.
~eltoronegro 8-02-2017 15:02
Jest nadzieja, ze toto nie zasyfi miasta.
~ramo 8-02-2017 15:34
Nie!!! Dla brzydkiego i wielkiego kiczu w Jeleniej Górze. Pieniądze są potrzebne na ważnwe "teraźniejsze" potrzeby mieszkańców.
~walus 4 8-02-2017 16:01
Kto nie szanuje własnej historii i przeszłości nie zasługuje na przyszłość.
~z innejbajki 8-02-2017 16:14
Ufffff..... A pamięć należy wyrażać godnie. Pamięć przeżywa się pod godnym pomnikiem w pamięci. Pomnik nie powinien być ordynarnym modelem jak rodem z objazdowego "Gabinetu tortur i zbrodni". I od ilu lat dozwolona jest do ogladania treść, którą autor "dzieła" zdecydował się tak drastycznie zobrazować ? Przekaz słowny dla młodego pokolenia o tych tragicznych wydarzeniach historycznych - ok. Oglądanie tego na filmach, zdjęciach dla tych co zdecydują się na to - ok. Ale przymuszanie każdego przechodnia, w tym dzieci, do oglądania sadystycznych zbrodni realnie przedstawionych - to chyba już podchodzi pod jakieś przepisy. Co to - czasy gdy spędzano ludność pod szubienicę czy stos czy na miejsce rozstrzelań ?
~Cwaniacy z komitetu? 8-02-2017 17:25
Ten "pomnik" będzie straszył turystów. Przestaną przyjeżdżać do Kotliny lub będą ją omijać z daleka. Nasz piękny orzeł został brutalnie i okrutnie okaleczony. To "dzieło" zadziała antywychowawczo na nasze dzieci. Czym zawiniliśmy tym jegomościom ze Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Pamięci Ofiar Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian z siedzibą w Jeleniej Górze? Aż tak bardzo nas nienawidzicie? Chociaż wydaje mi się, że kombinujecie jak wypłynąć na szerokie wody w jakiejś partii politycznej a ten "pomnik to wymarzona okazja. Będziecie ludziom mącić w głowach, pyskować, protestować aż was zapamiętają? Pomnik furtką do kariery politycznej kosztem wyglądu naszego pięknego miasta.
~Do red Kaczałki 8-02-2017 17:56
Przy okazji, panie redaktorze Kaczałko. Tytuł tej wiadomości jest wyjątkowo wredny. To nie urzędnicy a mieszkańcy naszego miasta odrzucają wizję tego pomnika. Przenosi pan swoje fobie na grunt publicystyki. Lekceważy pan głos społeczeństwa. Ma pan wybitnie skrzywiony gust.
~zardzewiały jeleń 8-02-2017 18:46
Zardzewiały Byk, 3 Zardzewiałe JELENIE to rekwizyty pomnikopodobne.No i jeden wypchany jeleń w Ratuszu. Należałoby postawić pomniki K.Piotrowskiemu ,Zawile, i obecnym radnym w jednym rządku koło Wańki z dziewczynkąna cmentarzu komunalnym.To gdzie miasto ma wolne miejsca? Tylko te na hipermarkety? d...loza i ciemnogród w jednym.Inicjatywy nie z urzędu wszystkie do kosza.łapówki nie było?@@@@@@@
~asd 8-02-2017 19:00
bardzo dobrze, że nie będzie tego potworka architektonicznego. mam serdecznie dosyć ciągłego umartwiania się i rozpamiętywania przy każdej okazji narodowych porażek. czy polska historia nie ma innych aktów do pamiętania jak tylko przegrane powstania i rzezie? o tym trzeba pamiętać ale ileż można to wałkować? już mam dość.
~sajmon 8-02-2017 19:12
Całe szczęście bo poco nam tu jakaś rzeź :) Niech upamiętnią tam gdzie się to odbywało to będzie coś :)
~Mirek54 8-02-2017 19:29
Brawo ! A czy mógłby ktoś tego Jelonka na obwodnicy skasować bo te profesjonalne oświetlenie, chyba lampkami z domu które były nie potrzebne to żenada i wstyd dla miasta ...
~Klement 8-02-2017 19:51
Panie red. Kaczałko trafił Pan tym tytułem w punkt. To urzędasy na zlecenie Complexa zamknęli usta wszystkim mieszkańcom, którzy chcieli wypowiedzieć się w tym temacie w budżecie obywatelskim! Powyżej post do Pana na pewno napisal jakiś ratuszowy klakier, który urzędniczą wredotę ma wpisaną w zakres swoich etatowych obowiązków Na polecenie Zawilca, a za nasze niestety pieniądze.
~m13 8-02-2017 20:39
każdy pretekst był i jest dobry,pomnik za duży ,za okrutny, za dosłowny tylko by nie drażnić wschodnich sąsiadów mimo ze u nich bohaterami sa mordercy Polaków my chowamy uszy po sobie ..bo jak nie ten zły pomnik dla tych estetów to co proponujecie w zamian by Pamięć o tych zamordowanych choć była ...tylko puste słowa i nic w zamian
~@^@ 8-02-2017 21:44
Taki mocny monument mógł stworzyć tylko ktoś, komu te potworności i tragedia całych rodzin żywo przed oczami stoi. To wyraz bólu, którego nie ukoi tabliczka ku pamięci. I nie ma wątpliwości o co chodzi. W Berlinie jest taki pomnik holokaustu w formie kamiennych bloków...skacze po nich młodzież i robi selfi...niby estetyczne i nowoczesne, a nie wiadomo o co chodzi.
~i 9-02-2017 0:28
Prezes niech go postawi w Warszawie będzie co miesiąc pod nim apel smoleński nikt go nie chce niech go wężmie Świebodzin tam stoi pomnik i będzie para !!@!
~mieszkaniec 9-02-2017 4:46
Szkaradztwo , bardzo dobrze ! Zamiast 15,5 m ,niech sobie autor wystruga 15,5 cm i postawi na biurko.
~misiamisia 9-02-2017 7:16
Nie budźmy tych pseudopatryiotycznych emocji, nie pchajmy się w nową wojnę, są ważniejsze rzeczy przed nami.
~ja 9-02-2017 8:28
Obu takie coś nie powstało. Niech sobie stowarzyszenie z Nowego Jorku stawia pomnik w Nowym Jorku, a nie tutaj. Sam pomnik szpetny, niesmaczny i nikomu niepotrzebny.
~ja 9-02-2017 8:44
Jeżeli inicjatorzy budowy pomnika proponują referendum, to niech je zorganizują i przeprowadzą za własne pieniądze! A pomnik jest jednym wielkim kiczem i nie powinno być dla niego miejsca w naszym i taj nienajpiękniejszym mieście!
~ 9-02-2017 9:17
To piękny projekt, a w naszym mieście mieszkają ludzie, którzy pamiętają te wydarzenia, bo dotyczyły ich bliskich, bo ich wysiedlono na te "ziemie wyzyskane", bo stracili rodziny w wyniku rzezi. Powinien tutaj stanąć ten pomnik. Nie można go postawić na Ukrainie, bo tam gloryfikuje się bandy UPA i banderowców, stawia pomniki Banderze.
~konti 9-02-2017 10:19
Pracownicy Urzędu Miasta do dymisji !!!!!!!!!!!!!!!!
~do wyżej (~konti) 9-02-2017 13:14
...jesli przepuszą ten projekt do realizacji !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
~gość 28-12-2017 8:08
Co ma Jelenia Góra do “rzezi wołyńskiej“??? Jakaś grupa oszołomów żeby zaistnieć wymyśliła postawić pomnik “zbrodni wołyńskiej” niby że wysiedleni i takie tam… Nie licytujmy się ilu jest tych “napływowych” na Dolnym Śląsku. Należałoby zacząć od historii. DŚ przez wieki nie należał do Polski, został nam zwrócony po II wojnie (wg, mnie słusznie jako stare po piastowskie ziemie) i w związku z powyższym ludności polskiej “autonomicznej” nie ma, jest zbieranina z całej przedwojennej Polski jak i z obecnej Ukrainy i Białorusi ogólnie zwanych “zza Buga”. np. rodzice mojej żony, rodowitej Dolnoślązaczki pochodzą z Małopolski a moi z Pomorza i Wielkopolski, poznali się w Niemczech gdzie zostali wywiezieni na tz. “roboty”. Po powrocie do Polski postanowili zaludnić “ziemie odzyskane” (niektórzy nazywają je ironicznie “wyzyskane”). Ja jako Ja urodziłem się w Jeleniej Górze (1948) a więc czuję się dumnym, starym JELENIOGÓRZANINEM!… co w związku z tym upoważnia mnie do krytyki stawiania pomików całkowicie nie związanych z DŚ !!! Jakiś facet w czarnej kiecce isakiecz… owicz czy jakoś tak niech stawia ten idiotyczny pomnik u siebie w parafii o ile jego “owieczki” (czyt. “barany”) się zgodzą!!! ps. …żeby nie był… co do idei samego pomnika “rzezi wołyńskiej” nic nie mam!!!

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Prezydent na Polanie Jakuszyckiej

Droga rowerowa w budowie

Przy Handlówce z darmowym parkingiem

Informacja wojewody ws. koronawirusa (aktualizacja)

Jest pomnik przyrody

Sonda

Przed nami II tura wyborów prezydenckich w Polsce. Kto ma większe szanse na wygraną?

Oddanych
głosów
2200
Andrzej Duda
40%
Rafał Trzaskowski
55%
Nie wiem
5%