MenuZamknijRaport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Niedziela, 5 lipca
im. Antoniego, Karoliny, Marii

Pierwsze konkrety ruchu społecznego mieszkańców

Wiadomości: Jelenia Góra
Piątek, 4 lipca 2014, 8:02
Aktualizacja: 8:05
Autor: Przemek Kaczałko
Fot. Przemo
Ruch Społeczny "Siła Mieszkańców" rozpoczął prezentację programu, z którym chce iść do wyborów samorządowych. Na początek deklarują nową jakość samorządności w mieście, Urzędzie Miasta oraz w spółkach komunalnych.

Co się kryje pod hasłem nowej jakości w mieście?
- Wprowadzenie formalnego (mającego odzwierciedlenie w statucie Jeleniej Góry) podziału na 9 dzielnic: Maciejowa, Zabobrze, Śródmieście, Cieplice Śląskie Zdrój, Sobieszów, Goduszyn, Czarne, Jagniątków, Nowe Miasto. Tego rodzaju zmiana wynika z faktu, że Jelenia Góra jest miejscowością złożoną z wielu niegdyś autonomicznych miejscowości, które mają zróżnicowane potrzeby i oczekiwania. Wyszczególnienie dziewięciu dzielnic wraz z zaangażowaniem lokalnych społeczności pozwoli na indywidualne dopasowanie kierunków rozwoju dzielnic do ich rzeczywistego potencjału i potrzeb - głoszą przedstawiciele Ruchu Społecznego.
- W każdej z nowo powołanych dzielnic podmiotem mającym realny wpływ na kierunek rozwoju będzie Społeczna Rada Dzielnicy. Członkiem Rady może być każdy mieszkaniec dzielnicy chcący zaangażować się w rozwój dzielnicy. Mieszkańcy każdej z dzielnic będą mieli prawo:
- zgłaszać projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- głosować na rzecz tych projektów, których realizację popiera w pierwszej kolejności.

Stworzenie rzeczywistego Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego przeznaczone zostaną środki na rozwój każdej z dzielnic:
- środki finansowe w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną przyznane każdej z dzielnic na projekty związane z jej rozwojem,
- środki finansowe w ramach Budżetu Obywatelskiego będą dzielone proporcjonalnie na poszczególne dzielnice według ustalonych, znanych wszystkim kryteriów,
- środki finansowe będą przeznaczane w ramach każdej z dzielnic na realizację przedsięwzięć zaproponowanych i wybranych do realizacji przez Mieszkańców danej dzielnicy,
- radni z danej dzielnicy będą brali aktywny udział w opracowywaniu projektów obywatelskich,
- minimalna wartość Budżetu Obywatelskiego na wszystkie dzielnice w roku 2015 jest planowana na poziomie 9 milionów zł. (jest to cel jednocześnie ambitny i realny, wynikający z planowanych przez nas oszczędności w ramach optymalizacji wydatków budżetowych).

Jakie jeszcze pomysły mają członkowie "Siły Mieszkańcw"?
W każdej dzielnicy zostanie stworzony dla mieszkańców punkt obsługi klienta – Biuro Dzielnicy (Miasto zbliży się do Mieszkańców):
- w biurze dzielnicy pracować będzie niewielka grupa urzędników (oddelegowanych w ramach aktualnej kadry urzędniczej – bez zatrudniania nowych osób) odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych do obsługi większości spraw urzędowych (z wyjątkiem tych, których ze względu na specyfikę oddelegowanie do punktu nie jest możliwe, np. Wydział Komunikacji, Urbanistyki Architektury i Budownictwa),
- w biurze dzielnicy będzie się znajdował punkt kasowy umożliwiający uregulowanie wszystkich należności podatkowych oraz wynikających z usług komunalnych,
- w biurze dzielnicy będą znajdować się punkty dyżurne radnych z danej dzielnicy, w których będą oni dostępni dla każdego z mieszkańców w ramach pełnionych dyżurów,
- w biurze dzielnicy znajdować się będzie biuro służby dzielnicowej.
Jak mówią, podstawowym celem tego działania jest przybliżenie miasta Mieszkańcom. Dzięki lokalnym punktom obsługi będą oni mogli zrealizować większość potrzeb bez czasochłonnej i utrudnionej „wyprawy” do centrum miasta. Jednocześnie umożliwi to większą integrację lokalnej społeczności oraz zaangażowanie w działania mające na celu rozwój dzielnicy.

Kolejną propozycją Pawła Wilka (kandydata na prezydenta Jeleniej Góry) jest oddelegowanie (w ramach uprawnień wynikających z ustawy samorządowej) uprawnień samorządu na organizacje pozarządowe, m. in. w zakresie: sportu, kultury, organizacji młodzieżowych, pomocy społecznej i dla niepełnosprawnych, ochrony i opieki nad zwierzętami. Polegać to będzie m.in. na przekazywaniu określonym organizacjom środków finansowych i zadań spoczywających na mieście. Kluczem będzie rzetelność i efektywność realizacji dotychczasowych zadań i chęć poświęcenia się tych organizacji postawionym celom. Przewidujemy możliwość wykonywania powierzonych zadań przez zespoły złożone z kilku organizacji. Organizacje te również będą objęte stałym audytem.

Nowa Jakość Samorządności w Urzędzie Miasta: partnerska współpraca prezydenta miasta ze wszystkimi pracownikami Urzędu – likwidacja istniejących barier osobowych i organizacyjnych uniemożliwiających kontakt urzędników z prezydentem. Powołanie jednego wiceprezydenta – będzie to stanowisko odpolitycznione, posiadające określony zakres obowiązków i odpowiedzialności – odpowiedzialnego za realizację działań w obszarach: Nauka, Edukacja, Kultura. Powołanie wiceprezydenta wynika wyłącznie z faktu, że dziedziny Nauka, Edukacja, Kultura są szczególnie istotne w rozwoju miasta i wymagają wzmożonej uwagi.
Reorganizacja, optymalizacja pracy urzędu:
- biznesowe zarządzanie pracą urzędu i finansami Miasta,
- optymalizacja sposobu pracy aktualnej kadry urzędników w celu podwyższenia efektywności pracy i jakości obsługi mieszkańców,
- stworzenie procedur ułatwiających i przyspieszających podejmowanie decyzji,
- wydłużenie godzin pracy Urzędu – od 8.00 do 18.00 – w celu ułatwienia realizacji spraw urzędowych Mieszkańcom,
- wstrzymanie naboru osób na nowe stanowiska urzędnicze – planujemy w pełni wykorzystać istniejącą (w naszej opinii wystarczającą) kadrę,
- powołanie dobrego menedżera na stanowisko sekretarza miasta, co umożliwi efektywne wykorzystanie istniejącego potencjału ludzkiego,
- otworzenie drogi kariery zawodowej i awansu dla wszystkich urzędników,
- wprowadzenie audytu stałego pracy urzędu – audyt będzie obejmował wszystkie wydziały oraz stanowisko prezydenta i będzie od niego niezależny (wynik każdego audytu który rozlicza prace prezydenta przedstawiany na publicznym forum),
- powołanie na stanowisko skarbnika miasta odpowiedzialnego, kreatywnego dyrektora finansowego, który w optymalny sposób będzie gospodarował finansami Miasta (w tym momencie jest to księgowy, który tylko zlicza poszczególne wielkości, nie starając się nimi zarządzać).

Nowa Jakość Samorządności w spółkach komunalnych:
optymalizacja struktury zarządzania spółkami komunalnymi wykonującymi typowe zadania użyteczności publicznej (MPGK, Wodnik, MZK):
- uproszczenie formy prawnej funkcjonowania podmiotów – przekształcenie ww. spółek w samorządowe zakłady budżetowe (jest to dużo prostsza i tańsza forma zarządzania w przypadku usług użyteczności publicznej),
- skrócenie łańcucha odpowiedzialności za działanie spółek komunalnych – przejęcie odpowiedzialności i nadzoru nad podmiotami przez prezydenta miasta,
- zespolenie działania podmiotów komunalnych ze strategią rozwoju miasta,

Aspirujący do objęcia władzy w mieście członkowie "Siły Mieszkańów" chcą też reorganizacji działalności TBS – przywrócenie zarządowi spółki lokalnego i fachowego charakteru. W programie jest też mowa o optymalizacji funkcjonowania Spółki Termy Cieplickie, a kryje sie za tym:
- weryfikacja wysokości środków finansowych przeznaczonych na nadzór nad spółką – obniżenie diet dla wszystkich członków rady nadzorczej (300zł/m-c dla przewodniczącego i 150 zł/m-c dla członka),
- ograniczenie składu rady nadzorczej do 3 osób (dwóch przedstawicieli załogi oraz jeden delegat Miasta),
- audyt rzeczywistej sytuacji i sposobu działania spółki przed podejmowaniem działań związanych z optymalizacją.

Kolejną konferencję ruch społeczny zapowiada pod hasłem "Miasto równych szans". Wybory samorządowe odbędą się 16. listopada 2014 r.

Ogłoszenia

Czytaj również

Pierwsza tura dla Andrzeja Dudy

Spotkali się z Beatą Kempą

Prezydent na Polanie Jakuszyckiej

Komentarze (38) Dodaj komentarz

~AD966 4-07-2014 8:19
Zbyt piękne aby się udało! Za przejrzyste to wszystko i nie da się nic zwędzić. Trzeba próbować może się uda ,jestem na TAK . Dość kanciarstwa na szczytach władzy ale i tez na poziomie mieszkańców.
~AD960 4-07-2014 8:39
Czas, jak widzę, na pokolenie urodzone w latach 60-tych. Urodzeni w epoce stalinowskiej czują już na swoich tus(k)tych karkach oddech zmiany pokolenia. I to napawa mnie optymizmem.
~ 4-07-2014 8:53
Chyba nie mamy nic do stracenia. Nie sadze aby jakikolwiek nowy przedstawiciel miasta dal rade byc gorszym od obecnego. Jestem na TAK Panie Pawle.
~xxx 4-07-2014 9:09
Podział miasta na dzielnice,utworzenie rad dzielnic i ich biur, oddelegowanie urzędników to mrzonki. Pomysłodawca nie uświadamia sobie, jakie będą koszty funkcjonowania tego systemu i że to my, podatnicy będziemy musieli je ponieść. Nie lepiej zostawić strukturę UM w stanie obecnym i zająć się menedżerskim zarządzaniem miastem poprzez lokowanie najbardziej kompetentnych i tylko kompetentnych, wieloletnich i doświadczonych urzędników na stanowiskach kierowniczych? W niemieckich urzędach pomimo kadencyjności burmistrzami i kierownikami wydziałów są od wielu lat te same osoby i myślę, że w tym tkwi ich sukces, ponieważ kontynuują oni pracę dla dobra swojego miasta przez wiele lat.
~Europejczyk 4-07-2014 9:27
Ja tam widzę tylko zwiększenie liczby urzędników, niech spadają na drzewo...
~niezależna 4-07-2014 9:53
... Panie Pawle miga się Pan od odpowiedzi na moje pytanie : "... Panie Pawle takie pytanie mam do Pana (merytoryczne) - czy aktywne spółki z ograniczona odpowiedzialnością mają obowiązek, na podstawie odpowiednich przepisów, składania sprawozdań finansowych w KRS ?"
~emera 4-07-2014 9:58
Dziewięć dzielnic, a ile nowych stołków. To się nazywa perspektywiczne myślenie. Brawo! Doimy Jelenią...
~ktos33 4-07-2014 9:59
Oczywiście, każda osoba prawna w Polsce ma obowiązek składania sprawozdań rocznych do KRS.
~niezależna 4-07-2014 10:02
... to oczywista oczywistość ale chciałabym, żeby tej odpowiedzi udzielił mi Pan Kandydat na urząd Prezydenta Miasta...
~oko 4-07-2014 10:28
ok tylko niech teraz ujawnia swoj majatek .... i potem po kadencji jak wygraja ... na koniec...
~Anonim2 4-07-2014 11:52
Jak to czytam, to przypomina mi się anegdota, jaką onegdaj opowiadano, a mianowicie: w komunistycznych Chinach ( na początku rozwoju gospodarczego) powstał projekt rozwoju komunikacji, polegający na wypowiedzeniu wojny Stanom Zjednoczonym a następnie poddaniu się amerykanom. W nastepstwie tego, amerykanie wybudują autostrady, a jak już będą gotowe - to się wypędzi najeźców. Oby te plany Obywatelskie (dość oryginalne) nie okazały sie podobną mrzonką!
~DarthAsarath 4-07-2014 12:16
Brzmi ciekawie.
~aaa 4-07-2014 12:44
Pora na zmiany. Dość partyjnych zależności i kumoterstwa. Ci, ktorzy obiecywali i nie tego co obicywali zrobili winni odejść.
~Ach... 4-07-2014 13:05
Dzielnice czemu nie , ale z tych dzielnic powinni mieszkańcy wybierać procentowo swoich kandydatów na radnych i tak np : z Jagniątkowa jeden z Sobieszowa 3, Cieplic 5, Goduszyna 1 itd... Powinno glosować się na człowieka, nie na partię do jakiej przynależy ( okręgi jednomandatowe ), aby móc na koniec zweryfikować jego pracę i go rozliczyć. Delegowanie urzędników do dzielnic jest paranoją i niegospodarnością !!!.
~Jaś zaradny 4-07-2014 13:27
Kupowanie taniej popularności kosztem innych - oto działalność nowych "władców".Chociażby takie"przedłużenie pracy urzędów do 18.tej"Jeśli już, to przesunięcie godzin urzędowych w niektóre dni, bo ta ich propozycja wiąże się z dodatkowymi etatami (administracja w górę).Np dwa razy w tygodniu urząd pracuje od 12 do 20.Choć jak znam Polaków,kto chce i ma takie możliwości,załatwi sprawy w godzinach SWOJEJ pracy.I nie ma co szat drzeć-ZAWSZE TAK BĘDZIE.Polacy maja oszustwo we krwi.Ale dla tych co nie mogą,takie przesunięcie do 20-tej załatwi sprawę.Do 18-tej to za krótko.Ludzie wracają z pracy ok16-tej i później,potrzebne jakieś zakupy,obiad,i po 17-tej dopiero mogą się wybrać.Trzeba myśleć i liczyć tumany wszelakiej maści Potem się podszywać pod dobroczyńców ludzkości.Brakuje wam myślących.
~18 sqandal 4-07-2014 13:36
.... czy aby uda SIĘ rozwalić stary system. Nove potrzebne jest miastu i to natychmiast bo niedlugo całkiem zapyzieje to miast.
~muminkowylas 4-07-2014 14:20
Pan W* ma prawne problemy z utrzymaniem swojej elektrowni, więc myśli że jak dostanie się do władz miasta, to je sobie rozwiąże. Na razie swoje problemy z Urzędem Skarbowym rozwiązał przepisując cały majątek na żonę - co to ma wspólnego z uczciwością? - wielkie naprawy proszę panie W* zacząć od siebie. A hasełka wyborcze to dla naiwnych - wszystko załatwić ładnym słówkiem: "optymalizacja". Nie polecam tego produktu - zwykła ściema, żeby załatwić swoje interesy. Fuj!
~starsza 4-07-2014 14:27
bezsensowne powielanie kosztów utrzymania administracji. Poza tym - tak naprawdę chyba ma to na celu podział wg zasady dziel i rządź. Dziękuję, dla mnie tylko PIS.
~muminkowylas 4-07-2014 14:50
O, rzeczywiście: firma Ecoland pana kandydata na prezydenta miasta, pana W*, od siedmiu lat nie składa sprawozdań finansowych w KRS. Czy pan kandydat mógłby się do tego faktu jakoś odnieść? Czy na stanowisku prezydenta miasta też zamierza pan lekceważyć prawo w czysto pojętym własnym interesie?
~niezależna 4-07-2014 14:54
... no i mleko się rozlało...
~kola 4-07-2014 16:25
A po co mieszkańcom bliżej do biur urzędu? W dobie powszechnego stosowania drogi elektronicznej niech ten urząd będzie nowoczesny i po prostu sprawny! Przekombinowany ten program i świadczący raczej o słabej znajomości przepisów w obszarze administracji publicznej. Powinni jeszcze dodać do tego działania w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) - Prokurator Prawie Pewien
~JazJG 4-07-2014 17:17
Jestem na TAK.
~ 4-07-2014 17:31
mogliby zawalczyć o odzyskanie woj. Jeleniogórskiego
~kkjdsd 4-07-2014 18:05
Żona pana kandydata-fryzjerka Ania też jest taka mądra-aż żal słuchać
~xxx 4-07-2014 19:37
kolejni pchają się do koryta zadałem sobie trud i przeczytałem cały ten bełkot i mam radę dla tych państwa, na końcu tego niby programu dopisać ŻEBY POLSKA ROSŁA W SIŁĘ A........Typowy partyjniacki bełkot.
~ 4-07-2014 20:36
DOLNOŚLĄZAK. Robert-Wspólne Miasto vel Siła Mieszańców daje głos w przestrzeni publicznej przed wakacjami. Pośrednikami w realizacji przedsięwzięcia uczynił osoby od niepamiętnych czasów "znane" i "popularne" wśród Jeleniogórzan. Czy pan Robert, problematykę dot. budżetu obywatelskiego ma przedialogowaną, w przyziemiach magistratu z udziałem sołtysa Goduszyna? Czy warto wspierać Pana Roberta i jego samorządową bojówkę, zwaną Siłą Mieszańców? Czy Siła Mieszańców w efekcie końcowym ma wesprzeć duet Sajnog-Papaj? Wszak "czas na zmiany", a anty-Zawiłowemu duetowi Papaj&Sajnog nie tylko zmiany się marzą, ale także stołki i apanaże płynące ze sprawowania władzy.
~TYTyuauhjasnnuxnmaq 4-07-2014 21:39
Panie Pawle. Szczerze Panu życzę szczęścia i determinacji w dążeniu do celu. Oczywiście założenia wypisane w Jelonce (nie wiem jak Pan przekonał jej szefa do emisji tego tekstu jako PR a nie reklama) są bardzo nierealne i wzajemnie sprzeczne jak każde marzenie. Ale dobrze, że ma Pan jakąś wizję. Wiem, że czasu do wyborów za mało ale jako przyszły wyborca chciałbym poznać również Pana osobę a nie tylko Pana marzenia - jakie ma Pan kompetencje do zarządzania firmą o największym budżecie w mieście Jelenia Góra. Jeśli natomiast pójdzie Pan do wyborów tylko po to, żeby ustanowić ramy prawne lub choćby precedens, w którym to przyszły Prezydent Miasta Jelenia Góra będzie już wybierany na podstawie wiedzy i kompetencji a nie politycznych upodobań - to myślę, że większość ma Pan zagwarantowaną.
~Jel... 4-07-2014 23:10
no i w ten sposób zmniejszy się bezrobocie w Jeleniej......
~Do 20:36 5-07-2014 0:42
To szanowni ręka w rękę z panem R. Prystomem ? Oooo, to ja dziękuję
~spoko 5-07-2014 7:50
Panie Pawle swoje Pan rób, urzędnikom nie chce się robić do 18.00 to będą komentarze smarować, zamiast pracować ;))
~otoja 5-07-2014 13:57
>To szanowni ręka w rękę z panem R. Prystomem < otojasię piszę !
~messii 5-07-2014 18:10
Prawie jak wspolnota z filmu "alternatywy 4":)
~alejaja 5-07-2014 19:24
No wlaśnie jak to jest z tymi sprawozdaniami finansowymi w KRS? Czy to prawda?
~kliper 5-07-2014 22:41
Bełkot. I to bełkot bez zrozumienia. Co się kryje pod słowami "Wyszczególnienie dziewięciu dzielnic wraz z zaangażowaniem lokalnych społeczności pozwoli na indywidualne dopasowanie kierunków rozwoju dzielnic do ich rzeczywistego potencjału i potrzeb"-Maciejowa w kierunku Wrocławia, ale Jagniątków będzie zawierał pakty z Czechami? Bełkot. Paweł, nie pij już tego i nie pal już więcej:):):)
~alejaja 6-07-2014 11:10
Sprawdziłem w KRS - żadnych sprawozdań spółka Pana P.W. nie złożyła. Przynajmniej nie ma żadnej o tym wzmianki.
~ 7-07-2014 9:49
Dokładnie szkoda ale tak jest Bełkot i wizja pomnożenia biurokracji z tymi dzielnicami i radami obywatelskimi :) To,że zbierze się grenum w każdej dzielnicy i będzie gadać miesiącami o tym co być powinno, a czego nie ma , to nie trzeba do tego podziału na dzielnice i dawania wakatów na nowe stanowiska. Skrótowe myślenie tu polega na tym,że podział da sukces, nie wydaje mi się to prawdziwe, a raczej jest to życzenie niż prawda. Główny mankament JG, to przede wszystkim brak miejsc pracy w sektorze gdzie się wytwarza, sam handel i konsumpcja JG nie wyciągną z kryzysu, który już leci tu trzecią dekadę.
~xyz 8-07-2014 20:18
Propozycje Ruchu Społecznego "Siła Mieszkańców" są nierealne, a zatem nie do przyjęcia. Reforma nie może polegać na rozbudowywaniu administracji. Ciekawe, gdzie Przedstawiciele Ruchu znajdą po 15 osób do pracy społecznej w każdej dzielnicy... Do tego jeszcze urzędników do obsługi biur rad w poszczególnych dzielnicach ... Plany oderwane od rzeczywistości.
~Fiołek 3-08-2014 10:43
Panie Wilk przestrzegaj pan prawo i szanuj ludzi .Dla swoich sąsiadów oboje z żoną nie macie żadnego poszanowania parkując samochód w miejscu zakazanym określonym czasowo.Pan prawa nie respektuje i chce zostać prezydentem.

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Wiceminister podsumowała kampanię prezydenta

Przewaga Dudy w Złotoryi

Plany wysadzenia mostu (jednak) są realne?

Strażacy–nurkowie na basenie przy Sudeckiej

Wyniki wyborów w Świeradowie – Zdroju

Sonda

Przed nami II tura wyborów prezydenckich w Polsce. Kto ma większe szanse na wygraną?

Oddanych
głosów
1441
Andrzej Duda
41%
Rafał Trzaskowski
55%
Nie wiem
5%