MenuZamknij

WIADOMOŚCI

SPORT

Opozycyjne kluby niezadowolone z projektu budżetu 2013 dla Jeleniej Góry. Czy radni jutro go uchwalą?

Wiadomości: Jelenia Góra
Poniedziałek, 7 stycznia 2013, 9:12
Aktualizacja: Wtorek, 8 stycznia 2013, 8:13
Autor: Angela
Fot. Archiwum
Tak późny czas, w którym podejmowana będzie uchwała w sprawie budżetu dla Jeleniej Góry może świadczyć o tym, że projekt budżetu na rok 2013 rodził się w bólach. Mimo tego, trzy z czterech klubów radnych (PiS, SLD i Razem dla Jeleniej Góry) oceniają go negatywnie. Optymistycznie na wykaz planowanych przychodów i wydatków patrzy tylko PO. Jak zatem przebiegnie jutrzejsze głosowanie?

Sesje budżetowe najczęściej, również w Jeleniej Górze, odbywały się w grudniu. W tym roku radni pochylą się nad projektem uchwały dopiero jutro (wtorek, 8.01). Sesja może być długa i gorąca (początek o godz. 9.00). Poza grupą rządzącą, kluby radnych nie są przekonane co do ostatecznego kształtu zapisów tej uchwały.

Prawo i Sprawiedliwość uważa, że jest to najsłabszy budżet Jeleniej Góry od sześciu lat.

- Najbardziej niepokoi mnie drastyczny spadek środków na inwestycje i remonty oraz 30-milionowy deficyt budżetowy – podkreśla Krzysztof Mróz, przewodniczący klubu PiS. - Niemal we wszystkich dziedzinach jest mniej pieniędzy. Na to nakładają się zapisane w budżecie podwyżki opłat np. za mieszkania komunalne aż o 10 %. Prawo i Sprawiedliwość będzie głosowało przeciwko takiemu budżetowi. Nasze miasto i jego mieszkańcy zasługują na lepszy budżet i potrzebują lepszego budżetu. Klub Radnych PiS złożył we wrześniu listę naszych wniosków do budżetu. Prawie żaden nie został uwzględniony. Pan prezydent Marcin Zawiła do tej pory nawet nie raczył się do tych wniosków ustosunkować ani spotkać się z Klubem PiS w celu przedstawienia budżetu – dodaje Krzysztof Mróz.

Klub Razem dla Jeleniej Góry otwarcie mówi, że budżet 2013 nie wnosi żadnych nowych inwestycji. Bardzo negatywnie ocenia też sam proces tworzenia projektu budżetu. Wprost mówi o tym, że prezydent wiedząc, że w radzie ma większość głosów, nie liczył się z wnioskami pozostałych klubów.

- Projekt budżetu miasta na rok 2013 zawiera głównie zadania z lat poprzednich, których nie udało się zakończyć – pisze Miłosz Sajnog, przewodniczący klubu Razem dla Jeleniej Góry.- Nowe inwestycje, na które zarezerwowano 8 mln złotych, zależą od pozyskania przez miasto pieniędzy zewnętrznych, co stawia je pod wielką niewiadomą. Z wniosków do budżetu, zgłaszanych przez klub radnych "Razem dla Jeleniej Góry" prezydent raczył uwzględnić jedynie wniosek dotyczący napraw bieżących - chodnika i barierek przy siedzibie Poczty Polskiej - ul. Pocztowa. W poprawkach znalazła się jeszcze akceptacja postulowanego przez nas zagospodarowania terenu "Rakownicy". Jednak zadanie to nie zostało wyodrębnione w projekcie budżetu a prace mają być przeprowadzone w ramach pieniędzy na bieżące utrzymanie czystości. Na zgłoszone we wrześniu wnioski do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi, nie wiemy nawet, czy prezydent raczył je przeczytać. Dochody budżetu prezydent zamierza zwiększyć dzięki wpływom z mandatów i grzywien, co pozostawimy bez komentarza. Co do zasady - jako klub popieramy budżety, w których znajdują się pieniądze europejskie – dodaje Miłosz Sajnog.

Nieco łagodniej, ale również negatywnie na temat tegorocznego budżetu wypowiada się klub SLD, który ostateczną opinię przygotuje dzisiaj podczas klubowego spotkania. Ogólnie twierdzi, że taki kształt budżetu doprowadzi do stagnacji ekonomicznej Jeleniej Góry.

- W ocenie projektu uchwały budżetowej nie jesteśmy odmiennego zdania, niż większość mieszkańców Jeleniej Góry – mówi Wojciech Chadży z SLD i dodaje: budżet planowany na rok 2013 jest budżetem bardzo zachowawczym, niedającym nadziei na rozwój miasta. Projekt ten będący najważniejszą kwestią dla miasta, bo jego celem jest wskazanie kierunków działania i możliwości finansowych jednostki samorządowej. W tym kształcie ciąży ku nieuchronnej stagnacji ekonomicznej Jeleniej Góry. Dochody, jak i wydatki są bardzo ostrożnie oszacowane, a jedyne w zasadzie znaczące inwestycje na rok bieżący są związane z naprawami szkód popowodziowych. Pomimo tego typu podejścia poziom zadłużenia miasta już zaczyna budzić obawy. Co do tego jak będziemy głosowali, możemy porozmawiać jutro – dodaje.

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej natomiast twierdzi, że jest to budżet modelowy uwzględniający wszystkie potrzeby mieszkańców i zapewniający stabilny rozwój stolicy Karkonoszy.

- Budżet, przez zestawienie planowanych dochodów i wydatków, określa model funkcjonowania miasta w roku budżetowym – czytamy w opinii radnych Platformy Obywatelskiej wysłany przez Leszka Wrotniewskiego, przewodniczącego Klubu. - Odzwierciedla finansowanie wszystkich dziedzin życia i realizacji celów szczegółowych. Obowiązkiem władz miasta jest przeznaczenie odpowiednich kwot na pokrycie ustawowych zadań gminy, jak również część wydatków przeznaczonych na cele i zadania, które władze miasta uważają za priorytetowe i mają największe znaczenie dla funkcjonowania i życia mieszkańców. Powinien także uwzględniać aktualną i przewidywaną sytuację makroekonomiczną i wynikające z niej szanse i zagrożenia.

Klub PO dodaje, że w obecnej trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz wymuszeniu na samorządach drastycznej dyscypliny wydatków, przedstawiona przez prezydenta Miasta Jeleniej Góry propozycja budżetu na 2013 rok zapewnia zrównoważony rozwój, w tym szczególnie środki na wydatki inwestycyjne, sferę socjalną, skierowaną na najuboższych i gwarantuje odpowiednie utrzymanie obiektów edukacyjnych i rozwój młodego pokolenia oraz wydatki na sport i kulturę. Leszek Wrotniewski wylicza też priorytety budżetu 2013: odbudowa infrastruktury zniszczonej podczas ubiegłorocznej powodzi, szczególnie w rejonie najbardziej doświadczonej przez żywioł dzielnicy Maciejowej, inwestycje wpływające na wzrost liczby miejsc pracy tj. rozwój sieci drogowej wokół dzielnicy przemysłowej i przygotowanie kolejnych terenów inwestycyjnych, zakończenie dużych inwestycji gminnych m.in. stadion, termy, Zespół Pocysterski, zakończenie programu wyposażania szkół w boiska wielofunkcyjne, orliki i place zabaw. Budowa sali gimnastycznej i rozwój bazy dydaktycznej w ZST Mechanik czy inwestycje w tereny rekreacyjne w rejonie Cieplic, Sobieszowa i Zabobrza.

- W roku 2013 zakończone zostaną duże obiekty miejskie, dlatego Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP uznaje argumentację prezydenta, że pochopnym krokiem byłoby rozpoczynanie w br. dużych zadań inwestycyjnych, które znacznie mogłyby zwiększyć deficyt budżetowy i zadłużenie Miasta. Zauważamy racjonalne działania, zmierzające do zwiększenia efektywności finansowej, a polegające na utworzeniu rezerwy finansowej, która umożliwi pozyskanie na zadania inwestycyjne „resztówek” funduszy UE, dostępnych w obecnym okresie programowania. Uznajemy, że najistotniejszym celem służb prezydenta powinno być zapewnienie realizacji potrzeb mieszkańców w obszarze usług socjalnych, edukacyjnych, kulturalnych, komunikacji miejskiej, działań prozdrowotnych, rekreacji i sportu, na praktycznie nie zmienionym poziomie. Realizacja tych potrzeb jest szczególnie ważna dla rodzin zamieszkujących nasze miasto, dlatego radni Platformy Obywatelskiej zobowiązali prezydenta do przygotowania założeń i wprowadzenia Rodzinnej Karty Miejskiej, która wprowadzi ułatwienia i ulgi na w/w. usługi.

- Radni naszego klubu, analizując propozycję budżetu Miasta na 2013 rok, kierowali się przede wszystkim zapewnieniem realizacji potrzeb mieszkańców i zapewnieniem stabilności finansowej, która nie będzie w przyszłości generować negatywnych skutków związanych z obsługą nadmiernego zadłużenia budżetu Jeleniej Góry. Wg nas propozycja budżetu skierowana do Rady Miasta przez prezydenta Miasta Jeleniej Góry spełnia te kryteria, dlatego Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP udziela jej swojego poparcia – dodaje Leszek Wrotniewski.

Ogłoszenia

Czytaj również

Promesy dla strażaków z powiatu  

Gala Senioraliów

Lemury z Czech w wałbrzyskiej Palmiarni

Komentarze (48) Dodaj komentarz

~BRJ 7-01-2013 10:10
Mam nadzieję, że podczas sesji budżetowej nasi Radni z Komisji Turystyki podejmą próbę uratowania Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej , które zgodnie z podjętymi w grudniu ub. roku działaniami ma zostać zlikwidowane. Powód - brak funduszy w Książnicy Karkonoskiej, której podlega.
~Obywatel_ 7-01-2013 10:15
Widać że reszta radnych nie patrzy realnie na budżet miasta i nadal chcą trwonić miliony mimo że miasto jest już i tak bardzo zadłużone. Może lepiej wstrzymać się w tym roku od większych wydatków i wyprowadzić Jelenią Górę z poboczy na linię prostą, sprzeciwiający się panowie rajcy?
~ 7-01-2013 10:17
Jelenia Góra miasto turystyczne bez informacji:) Ael za to z Trzema królami i Zawiłą na czele grabarzem kotliny:)
~cd 7-01-2013 10:41
A co z zaległościami wobec wspólnot mieszkaniowych , jak długo właściciele będą sponsorami miasta. Zarządcy, czas zacząć kierować wnioski o wydanie nakazu zapłaty do sądu przeciwko miastu.Jak minie trzyletni okres odnosnie wymagalności to zapłacicie z własnej kieszeni
~P.Ł.Cieplice 7-01-2013 10:50
jak przebiegnie glosowanie? przebiegnie jak wszystkie inne, PO przeglosuje pomysly swojego Guru Zawily i tyle. Mysle, ze szkoda tracic cenna energie na dyskusje z zaslepionymi radnymi PO. bardziej skupmy sie na organizowaniu Referendum. Mamy nadzieje, iz bedzie to ostatnia propozycja tego pana. Zapraszamy wszystkich do podpisywania list, ktore doprowadza do odwolania pana mgr Zawily. Zbieranie podpisow rozpocznie sie juz za kilka dni, mamy nadzieje, ze jeszcze w tym tygodniu. Zostanie podana oficjalna strona internetowa dotyczaca referendum. pozdrawiam P.Łukaszewicz - Cieplice
~cd1 7-01-2013 11:12
Referendum ale kto w zamian, co z radnymi. Na dzień dzisiejszy nie mamy odpowiedniego kandydata.
~ 7-01-2013 11:55
Znajdzie się kandydat, na pewno lepszy niż ten bibliotekarz w czerwonym sweterku:)
~do ~P.Ł. 7-01-2013 12:46
Zbieracie, zbieracie i zebrać się nie możecie. A ja mam podstawowe pytanie. Hipotetycznie, odwołacie i co dalej ? Jakieś alternatywy, może przestawicie kogoś sensownego na to stanowisko ? Czy jest sens odwoływac prezydenta JG kiedy cała rada zostaje ? Czy nie jest to zwykłe bicie piany ? A może zbliżają się wybory i trzeba trochę zdobyć rozgłosu ? Problem w tym, że w celu odwoływania zawsze zbierze się ludzi. Ktokolwiek by nie zasiadałna stołku. Ale po częsci sami sobie ludzie są winni. Wybierają co roku te same twarze, nowych się boją. Brak jakiegokolwiek rozliczania polityków z obietnic wyborczych i póki to się nie zmieni to będzie tak jak jest :)
~ot tyle 7-01-2013 12:50
Nie mam zamiaru bronić Zawiły, ale zastanawiam się dlaczego w budżecie miałyby się znaleźć jakieś nowe ekstra inwestycje, jak trzeba skończyć i zapłacić za to, co już jest zaczęte. Ja tu akurat widzę czysty rozsądek a nie politykierstwo. Niestety nie ma realnej korelacji między samym wydawaniem kasy z budżetu (i to jeszcze pozyskanej z kredytów, obligacji itp) a pobudzaniem rozwoju miasta, to nie takie proste. A wizji rozwoju miasta nie mają nasi samorządowcy od lewa do prawa, tak samo rządzący jak i opozycja. To jest nasza tragedia, bo można se zrobić i ze 100 referendów a i tak będzie to gorsze niż modlenie się o deszcz, bo ten przypadkiem może spadnie z nieba a mądry samorządowiec raczej nie :)
~shkod 7-01-2013 12:55
mam nadzieję że przy najbliższej okazji, radni przyznają sobie (i prezydentowi) jakieś noworoczne nagrody za prowadzenie miasta ku chwale i wielokierunkowemu rozwojowi
~j/g 7-01-2013 13:14
M. Sajnog - ,,W poprawkach znalazła się jeszcze akceptacja postulowanego przez nas zagospodarowania terenu "Rakownicy". Jednak zadanie to nie zostało wyodrębnione w projekcie budżetu a prace mają być przeprowadzone w ramach pieniędzy na bieżące utrzymanie czystości,, - bardzo ważna inwestycja - ciekaw jestem dla kogo?
~@ 7-01-2013 14:16
Zumiewające, jak sam fakt przynależnosci do jakiejś partii wpływa na ocenę faktów! Opozycja jast najwidoczniej od tego, żeby im się nic nie podobało! Ale kiedy opozycja wreszcie dorwie się do władzy, okaże się, że nie jest ona ani o krztynę mądrzejsza! Samo życie...Dlatego - spokojnie, Obywatele - nic nowego pod Słońcem!
~gość II 7-01-2013 14:17
Zawiła musi odejść.
~dundersztyc 7-01-2013 14:24
Tak sie zastanawiam, jak parę innych osób, co da odwołanie Zawiły? Czy to on jeden, jest winny temu, jak funkcjonuje miasto? Radni są cacy? Co z tego, że część z nich zagłosuje przeciwko budżetowi, skoro wynik głosowania i tak jest przesądzony. Skoro tak bardzo się nie zgadzacie na projekt budżetu, wy wszyscy "opozycyjni" radni, to złóżcie jutro swoje mandaty i sprawa załatwiona. Tylko czy dobro miasta i jego mieszkańców, którymi tak sobie wycieracie gęby, jest ważniejsze od Waszego spokoju i dobrego samopoczucia? Pytanie retoryczne.Referendum będzie miało sens wtedy, jeśli odwoła się prezydenta i całą radę.A to powinno oznaczać zarząd komisaryczny w mieście, a nie nowe wybory starych twarzy.Dlatego z "przyjemnością" przeczytam w najbliższych dniach o uchwaleniu budżetu miasta na 2013 rok
~do P.Ł 7-01-2013 14:36
Ja w przeciwieństwie do Pana głosowałem za tym sympatycznym wąsaczem i mam zamiar głosować na niego w następnych wyborach. Namawiam wszystkich, którzy brali udział w wyborach o bojkot tego nadętego, populistycznego referendum. Tego pokroju panowie organizatorzy, nie są w stanie dać temu miastu alternatywy rozwoju. Nie znajdują zrozumienia i poparcia mieszkańców naszego miasta. To całe referendum to tylko testowanie wrażliwości mieszkańców miasta na nasz koszt. Bojkot tej wątpliwej moralnie inicjatywy, zaoszczędzi kupę naszej wspólnej kasy i da prztyczka w nos uzurpatorom. Proponuję hasło "Nie dam się wystrychnąć na dudka ani też wydutkać na strychu-referendum?-nie dziękuję".
~ 7-01-2013 14:40
Na sesję rady każdy może wejsc i posłuchac co wybrańcy mówia i jak głosują,jak też zachwują sie ratuszowe urzedasy.Kto ma czas to prosze przybyc na godz. 9.00.08.01.2013r.
~@ 7-01-2013 14:44
Jest wyjście z budżetowego impasu: nadać panu Gerardowi Depardieu obywatalstwo Jeleniej Góry! gościa mozna kupić już za 25 % jego podatku! A Putin się wścieknie, żeśmy mu podkupili komedianta!
~sąsiad 7-01-2013 14:45
Pozdrawiem Panią Anię - sąsiad :-)
~Mieszkanka 7-01-2013 14:52
Jest wyjście z manka(30ml)Wszystkim zatrudnionym w sferze budżetowej miasta, obniżyć pensje do najniższej krajowej-solidarnie- łącznie z p.M.Zawiła.Wierzcie ,że wystarczy kilka miesięcy a kasa miasta będzie na plusie.Bo jeśli za nic nierobienie bierze się 12tyś.zł. a w marketach zarabia się 1200zł.Miesięczna pensja p.Zawiły starczy więc na 10cio miesięczną wypłatę dla "robola"prawda Panie Zawiła?Policzmy ile "posadek "niczego nierobienia jest na urzędach a ile może przynieść miastu korzyści takie ograniczenie.Zlikwidować wrzoda w postaci Straży Miejskiej-sztucznie tworzone posady w nic nie znaczących instytucjach.Nas na to nie stać.I czas to zrozumieć.Chcecie posadek,ciepłych,przyjemnych i do emeryturki?-Zgoda ale za 1200zł/mc
~ 7-01-2013 15:01
Zakopane ma 14 strazników [razem z generalicją].Tutaj jest 40 plus ''wierchuszka'',to dopiero kasa,z urzedów musza odejsc emeryci i zdecydowanie zmiejszyc zatrudnienie, zlikwidowac tej różnej masci doradców,oj to razem będzie pokazna forsa.Temu naczelnemu z ratusza dac pensję np.1200zł.
~jeleniogórza 7-01-2013 15:17
Co z cieplickimi Termami , Stadionem i ich Prezesem ? Ile miesiecznie miasto kosztuje utrzymywanie sztucznego tworu ? Termy - klapa , Stadion - Klapa , ale jest Zarzad , brawo Panie Prezydencie !!!! Stadion miał być gotowy 30.04.2012 roku na ,,Euro 2012" o czym zapewniał Pan Prezydent wielokrotnie ,mamy rok 2013 a końca budowy nie widać. Tablica informacyjna na placu budowy informuje o charakterze budowy cyt. ,,Centrm Pobytowe - Euro 2012" W wywiadzie w * Pan Zawiła stwierdził ze Sadion będzie gotowy, może z jednomiesięcznym poślizgiem , od jakiej daty ? !!! ciekawe stwierdzenie godne obecnego Prezydenta.
~P.Ł.Cieplice 7-01-2013 15:18
do osoby no name z (07-01-2013 14:36) o tym czy bedzie referendum szczesliwie zadecyduja Jeleniogorzaniee, nie pan! Moze sobie pan glosowac na swojego wasacza - pana prawo. Ja akurat glosowalem na pana Zawile, ale to co zaczal wyrabiac po objeciu urzedu, to skandal. Jest mi po prostu teraz WSTYD, ze zmarnowalem swoj glos na osobe, ktora nie szanuje pewnych wybranych grup zawodowych. Prosze mi uwierzyc ze ludzi takich, ktorych obrazil pan Guru jest w miescie wiele! Ponizej podaje i przypominam link:http://www.facebook.com/events/451483964909621/ lub tekst wisany do wyszukiwarki FB: Czy poprzesz referendum w sprawie odwołania Prezydenta i Rady Miejskiej w Jeleniej Górze? pozdrawiam P.Łukaszewicz - Cieplice
~do 15:01 7-01-2013 15:18
No ale miasto mniejsze. Jakiś tam porządek trzymają ale w takich Cieplicach to ich nie widać?
~M. Kaflik 7-01-2013 15:24
Referendum i co dalej? Dalej do skutku - aż każdą dziedziną podległą Urzędowi Miasta zajmować się będą profesjonaliści. Amatorom dziękujemy. Marcin Kaflik z Cieplic
~Sajnog 7-01-2013 15:27
dla mieszkańców, oni ten obiekt zbudowali w tzw. czynie społecznym.
~P.Ł.Cieplice 7-01-2013 15:30
do osoby no name z (07-01-2013 14:36) o tym czy bedzie referendum szczesliwie zadecyduja Jeleniogorzaniee, nie pan! Moze sobie pan glosowac na swojego wasacza - pana prawo. Ja akurat glosowalem na pana Zawile, ale to co zaczal wyrabiac po objeciu urzedu, to skandal. Jest mi po prostu teraz WSTYD, ze zmarnowalem swoj glos na osobe, ktora nie szanuje pewnych wybranych grup zawodowych. Prosze mi uwierzyc ze ludzi takich, ktorych obrazil pan Guru jest w miescie wiele! Ponizej podaje i przypominam link:http://www.facebook.com/events/451483964909621/ lub tekst wisany do wyszukiwarki FB: Czy poprzesz referendum w sprawie odwołania Prezydenta i Rady Miejskiej w Jeleniej Górze? pozdrawiam P.Łukaszewicz - Cieplice
~P.Ł.Cieplice 7-01-2013 15:49
do osoby no name z (07-01-2013 14:36) o tym czy bedzie referendum szczesliwie zadecyduja Jeleniogorzaniee, nie pan! Moze sobie pan glosowac na swojego wasacza - pana prawo. Ja akurat glosowalem na pana Zawile, ale to co zaczal wyrabiac po objeciu urzedu, to skandal. Jest mi po prostu teraz WSTYD, ze zmarnowalem swoj glos na osobe, ktora nie szanuje pewnych wybranych grup zawodowych. Prosze mi uwierzyc ze ludzi takich, ktorych obrazil pan Guru jest w miescie wiele! Ponizej podaje i przypominam link:http://www.facebook.com/events/451483964909621/ lub tekst wisany do wyszukiwarki FB: Czy poprzesz referendum w sprawie odwołania Prezydenta i Rady Miejskiej w Jeleniej Górze? pozdrawiam P.Łukaszewicz - Cieplice
~hala 7-01-2013 16:31
Obrębalski Wam się nie podobał to macie Zawilca.
~do P.Ł. 7-01-2013 17:00
Ja nie poprę, i nie trzeba mi się wpisywać na FB. Nie poprę z prostego powodu, nie jesteście w stanie zaproponować rozsądnej alternatywy i powiedzieć co dalej. Jak przesledzicie losy poprzednich prób głosowań za referendum to zobaczycie, że prawie co roku są próby ich zorganizowania i co? I bym napisał ale cenzura nie pozwoli :) Mieszacie, pienicie a nic nie macie do zaoferowania od siebie. Kogo nie posadzilibyście na stołku tego byście chcieli odwoływac, no... Chyba, że któryś z Was szanownych pieniaczy tam bym zasiadł, wtedy JG byłaby kraina mlekiem i miodem płynąca, prawda? :) (To był taki malusi żarcik, jakby ktoś nie zrozumiał)
~jeż do Hali 7-01-2013 17:04
Ta pomyłka , mam nadzieję była jednorazowa..
~ 7-01-2013 17:52
Budzet jest tak zkonstruowany ze krawatom nie zabraknie darmowego haraczu, reszta to juz mniej wazne.
~Gość 7-01-2013 18:27
Mam nadzieje że ten cały Zawiła dlugo miejsca jako prezydent nie zagrzeje,jego rządy bibliotekarskie doprowadzają to miasto do całkowitego bankructwa i stagnacji ,no chyba że te jego galerie i te tereny które to tak chwali że sprzedaje deweloperom ,żal mi gościa po prostu jest f.......ą polityczną ,a p.Chadży niech się zajmie swoim sypiącym się taborem ,bo strach wsiadać do tych jego gruchotów ,aż sie sunie na myśl czy te graty przechodzą badania techniczne i za jaką cene i jaka firma to robi że te graty tak dalej funkcjonują>
~też do P.Ł 7-01-2013 18:42
Pan totalnie odpłynął. Pańskie namolne nagabywania do odwołania legalnych władz miasta są żenadą. Za przeproszeniem kim Pan jest? A może po nieudanych jak mam nadzieję próbach już wszystkim będzie wiadomo kto to taki ten Pan P.Ł? O rozgłos Panu chodzi? Zajęcie stołka w Ratuszu?
~też do P.Ł 7-01-2013 18:45
I jeszcze jedno.Takie referenda to powinien Pan finansować ze swoich pieniążków a nie z moich podatków.
~do M.Kaflik 7-01-2013 20:53
Panie Marcinie, Pan mnie zabiłeś tym tekstem o "amatorach". Ja rozumiem, że Pan to pełna "Profeska" - robawiłeś mnie drogi Panie... Rzekłbym - "Walnąłeś Pan jak Łysy grzywką o kant kuli". Ubawiłem się do łez ! Ale to w sumie dobrze, w tym smutnym kraju i rozrywka na wagę złota :)
~ 7-01-2013 21:01
DOLNOŚLĄZAK do radnego Chadżego. Czy radny Ładziński jest w klubie SLD, czy nie jest? Mój dobry kumpel powiedział mi, że na jednym z zebrań SLD nie potwierdził pan przynależności Ładzińskiego do klubu radnych SLD? W regionalnym tygodniku przeczytałem wywiad z Ładzińskim, który twierdzi iż jest w klubie radnych SLD, lecz nie obowiązuje go dyscyplina głosowania. Panie Chadży proszę wyjaśnić jak jest naprawdę i na jakich zasadach funkcjonuje radny Ładziński, który z woli poprzedniego zarządu "lwicy lewicy", znalazł się na listach wyborczych SLD i - między innymi - głosami lewusów wszedł do Rady Miasta. Jaki pożytek z tego radnego ma lewica a konkretnie SLD?
~ 7-01-2013 21:47
Ad.~Marcin Kaflik. Dostarcza pan dużo profesjonalnej rozrywki. Jestem przekonany, że po pomyślnym referendum przejmie pan główny gabinet w ratuszu. I tak, jak obecnie sprawia pan wrażenie profesjonalnego komedianta, stanie się pan profesjonalnym samorządowcem. DOLNOŚLĄZAK.
~Wiem 7-01-2013 21:50
Spolka Termy Cieplickie i Stadion na Zlotniczej ma Zarzad i prezesa.Caly czas mowiono ze Prezes nie pobiera pensji , to spytajcie Prezydenta jaka przyznal Presiowi pensje i zarzad.Nieoficjalnie i sluchy dochodza o bardzo duzych poborach.Pytam za co placi sie komus pensje jesli to nic jeszcze nie funkcjonuje.Bylem dzis na stadionie, i o dziwo Prezio ma tam swoje bioro.A stadion dalej w budowie i konca nie widac.Widac ze miasto ma duzo szmalu aby placic ...ktory kolejny raz przedluza zakonczenie budowy, .Mysle ze taki wykonawca placi kary umowne miastu !!!??? Chyba ze .......??????!!!! I tak kolo fortuny w tym miescie sie toczy.Teraz ci wszyscy ktorzy glosowali na te Rade i Zawile powinni bic sie w piers i przeprosic na kolanach Obrebalskiego aby zechcial ponownie dzwignac to upadaja
~Wiem 7-01-2013 22:03
miasto.Co do referendum to w pakiecie , Rada wraz z Prezydentem wtedy bedzie mialo to sens.Musi rozbic sie wiekszosc radnych PO.A Ladzinski nigdy nie byl czlowiekiem lewicy i nigdy nim nie bedzie.To marionetka.Bedzie sluzyl kazdemu b byle ta sluzebnosc sluzyla jemu samemu. Budrzet tak sie uklada aby sluzyl rzadzacym a nie opozycji.Zadne placze czy zale nie pomoga jesli ma sie za soba uklad.
~gość II 7-01-2013 22:41
Widać obecna władza zaczyna się bać i uaktywniła swoich agitatorów. Ale Wasz czas już się kończy. Zawiła musi odejść.
~gość II 7-01-2013 22:47
A teraz merytorycznie i kulturalniej dla myślących. Odwołanie Prezydenta w drodze referendum jest jak najbardziej legalnym i zgodnym z prawem działaniem. Wyborcy powierzyli mu urząd i wyborcy mają prawo go z niego złożyć. Nie trzeba czekać dwóch lat do nowych wyborów tylko można zrobić to szybciej, bo szkoda tego miasta. Co do kosztów to i tak będą to promile tego, co miasto wydaje na pewną spółkę zarządzającą nieistniejącymi obiektami, czyli Termami.
~cieplic 7-01-2013 22:53
TAK JEST ważna jest dyscyplina budżetowa , która obowiązuje gminy i tego niestety trzeba się trzymać a co inwestycji nie wolno przeinwestować , bo wtedy miasto będzie miało naprawdę duże problemy. Środki z Unii Europejskiej to proszę pamiętać drodzy mieszkańcy to także wkład pieniężny i to nie mały gmin. Uważam, że racjonalność miała tu górę i dobrze. A to ,że mi drogi gminnej nie mogą naprawić od 3 kadencji !!!! to już inna inszość,ale zawsze w ramach wyborów i radni i kandydaci na prezydentów to na spotkaniach obiecali szkoda
~P.Ł.Cieplice 8-01-2013 6:27
dokladnie tak, obecna wladza uruchamia zapewne swojego doradce ds. facebook i internetu, bo przeciez takowego zatrudnil pan Zawiła i broni sie ile tylko moze, przed ujawnieniem jego zarobkow. PŁ nie chce zostac prezydentem, radnym i zadnym innym ratuszowym pracownikiem. To tyle w kwestiach odpowiedzi na agitatorow PO. Jesli ktos na FB wchodzic nie chce, nie musi, linki podawane sa dla osob chetnych, a takowych zaczyna przybywac i to calkiem sporo jak na ten etap... Widac po ostatnich wypowiedziach, ze prawda w oczy kole, a argumentow bedzie jeszcze wiecej, w swoim czasie zostana one zebrane i w formie esencjonalnej przedstawione Jeleniogorzanom, kwestia maksymalnie 3 dni, aby to wszystko zebrac i ladnie poukladac. Wtedy bedzie klarowny przekaz jak p.Zawiła "marnuje" to miasto. P.Łukaszewic
~do P.Ł. 8-01-2013 7:34
A gdzie te argumenty ja się pytam ? Oślepłem już chyba ze starości, bo ja nic nie widzę. Powtórzę jeszcze raz, samo odwołanie prezydenta JG nic nie da, trzeba to zrobić razem z radnymi a może i wziąść się za stanowiuska urzędnicze odpowiedzialne za "życie" w JG... Wszystkich odwołajcie, zaproponujcie kogoś z sensem na ich stanowiska, wtedy pogadamy dalej. Narazie dalej uważam, że to bicie piany. Nie rozumiem, też dlaczego ludzi z własnym zdaniem odrazu nazywasz drogi kolego agitatorami PO ? Rozumiem, że jedyne słuszne zdanie jest Twoje i Pana Kaflika ? Nie jestem ani za PO, PiS, PSL, SLD itd... W tej chwili zagłosowałbym na osoby, którym zależy na JG a nie na starych wyjadaczy :) Poza tym naiwny jesteś, naiwny... Naobiecywali (naobiecywał) Ci złotych gór a teraz starasz się wykazać.
~do ratusz 8-01-2013 9:09
Do poprzednika, to twoim zdaniem odwołanie prezydenta ... nic nie da! Zdaniem innych a jest wielu niezadowolonych z jego rządów da i to dużo!!! Dlatego trzeba tego bibliotekarza w czerwonym sweterku cynika żerującego na ludziach i promującego swoją żonę i rodzinę, jak najprędzej odwołać dla dobra Jeleniej Góry. Dla zasady nawet,nie można gloryfikować nieudolności itp. !!! Doradca od pijaru Zawiły, to zwykły ..., były uczeń Zawiły, ale i też ocierał się o grupy rozmaite ,strad ma taki a nie inny stosunek do życia! Taki doradca w prac siedzi przed komputerem i na serwisach gdzie także robi się zakupy zamawia sobie markowe rzeczy:)Porażka!!! Powinien ... w robocie,a on się tam obija i czasem ożywia gdy trzeba komuś nawrzucać. I to jest reprezentacja MZ.
~do postu ^ 8-01-2013 10:24
Moim zdaniem nic nie da, bo to za mało. Mówicie a raczej piszecie o dwóch osobach - Prezydencie JG i jego doradcy. Czy naprawdę uważacie, że Oni za wszystko odpowiadają ? Nie pochwalam ich działań, mogliby się lepiej starać delikatnie mówiąc. Podam przykład z góry... Odwołując prezydenta RP zmienicie działania rządu ? Trzeba wymienić całość itd. Poza tym, zawsze znajdą się osoby, którym nie bedzie się podobał ten czy inny włodarz ale zapytam jeszcze raz... Kogo proponujecie jako nastepców/zastępców obecnie pastujących stanowiska w ratuszu ? Głosujcie dalej na te same twarze a będzie dalej tak samo ! Jeden odejdzie, przyjdzie jego dobry kolega. Weźcie się za cały ratusz, urzędników tam pracujących, radnych ! Oczywiście są osoby dobrze wykonujące swoje obowiązki ale wiekszość powinna odejść.
~do postu ^ 8-01-2013 10:48
Moim zdaniem nic nie da, bo to za mało. Mówicie a raczej piszecie o dwóch osobach - Prezydencie JG i jego doradcy. Czy naprawdę uważacie, że Oni za wszystko odpowiadają ? Nie pochwalam ich działań, mogliby się lepiej starać delikatnie mówiąc. Podam przykład z góry... Odwołując prezydenta RP zmienicie działania rządu ? Trzeba wymienić całość itd. Poza tym, zawsze znajdą się osoby, którym nie bedzie się podobał ten czy inny włodarz ale zapytam jeszcze raz... Kogo proponujecie jako nastepców/zastępców obecnie pastujących stanowiska w ratuszu ? Głosujcie dalej na te same twarze a będzie dalej tak samo ! Jeden odejdzie, przyjdzie jego dobry kolega. Weźcie się za cały ratusz, urzędników tam pracujących, radnych ! Oczywiście są osoby dobrze wykonujące swoje obowiązki ale wiekszość powinna odejść.
~ 8-01-2013 11:41
DOLNOŚLĄZAK do organizatorów referendum. Podpiszę się pod Waszą propozycją. Tylko jeden warunek. W miejsce obecnego prezydenta wysunięta zostanie kandydatura doświadczonego politologa, obecnego szefa magistrackiego wydziału dialogu społecznego. Jest twórcą i ma poparcie Młodzieżowej Rady Miasta. Obejmując urząd, automatycznie dokonana zostanie samolikwidacja wydziału dialogu społecznego, gdyż nikt lepiej nie zadba o swój własny wizerunek jak obecny szef tego wydziału. Nadto dialog społeczny toczył się będzie w gabinecie na pięterku a nie w pomieszczeniach przyziemia ratusza. A tak na marginesie; czy któryś z radnych - przy okazji uchwalania budżetu - wykazał zainteresowanie ile kosztuje utrzymanie wydziału dialogu społecznego?

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Awaria tablic na przystankach MZK

Debata kandydatów do Senatu RP w radiu KSON

Radny KO: Szyszko już, a kiedy reszta?

Przeszkadzali gapie

Stop marginalizacji średnich miast

Sonda

E-papierosy są lepsze od zwykłych?

Oddanych
głosów
578
Tak
13%
Nie
66%
Nie wiem
21%