MenuZamknij

WIADOMOŚCI

SPORT

O tym było na Karkonoskim Kongresie Obywatelskim

Wiadomości: Jelenia Góra
Poniedziałek, 29 czerwca 2015, 13:21
Aktualizacja: 13:24
Autor: KSON
Fot. Archiwum KSON
W miniony piątek (26.06) odbyło się w Jeleniej Górze spotkanie Karkonoskiego Kongresu Obywatelskiego. Przypomnijmy, że kongres swoje korzenie zawdzięcza Karkonoskiej Koalicji Organizacji Pozarządowych i ponad 10–letniej tradycji udziału głównie jeleniogórskich stowarzyszeń w akcji fundacji im. Stefana Batorego „Masz głos, masz wybór”.

Gościem kongresu był długoletni prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Piotr Frączak, który od kilkunastu lat aktywnie uczestniczy w budowaniu dialogu obywatelskiego na poziomie krajowym i regionalnym. Jest członkiem komitetu do spraw umowy partnerstwa (ciała dialogu oceniającego wdrażanie funduszy europejskich).

- To bardzo dobrze że, spotykamy się tu, w Jeleniej Górze – mówił Piotr Frączak – ponieważ dzień wcześniej podczas Forum Dialogu Obywatelskiego zwracano uwagę na rolę lokalnego zaangażowania organizacji pozarządowych w budowanie systemu współpracy z administracją. Zaproponowano tam powstanie rady dialogu obywatelskiego, która ma być niezależnym ciałem, wzmacniającym głos organizacji w debacie publicznej. Organizacje pozarządowe obok związków zawodowych i pracodawców, a także samorządu są istotnym głosem obywateli w myśleniu o rozwoju społeczno- gospodarczym kraju i regionu.

- Sektor organizacji pozarządowych pracuje nad strategicznym dokumentem „III sektor dla Polski” który ma umożliwić obywatelom i ich organizacjom włączenie się w działanie na rzecz poprawienia jakości życia mieszkańców, wyrównywania szans i umacniania praw obywatelskich. Integracja sektora obywatelskiego z jednej strony i wzmocnienie dialogu obywatelskiego z drugiej to szansa na zwiększenie roli partycypacji społecznej i działalności pozarządowej w działaniach na rzecz przyszłości - podkreślał.

W blisko dwugodzinnej dyskusji uczestnicy kongresu, głównie liderzy organizacji pozarządowych oraz grupa radnych z przewodniczącym rady miasta Leszkiem Wrotniewskim, poruszali problemy niedoskonałości prawa regulującego miejsce NGO, często wadliwych mechanizmów demokracji, właściwej relacji z jednostkami samorządu terytorialnego. Mówiono także o potrzebie wzmocnienia organizacyjnego NGO poprzez głównie jednoczenie swych sił tak, aby być liczącym partnerem w podejmowanych działaniach. Zdaniem zgromadzonych, podstawową wadą funkcjonowania NGO jest to, że dały się sprowadzić do roli konkurentów w ubieganiu się o środki budżetowe, zapominając o statutowych celach społecznych.

Jak się wydaje, powoływane zespoły doradcze przy prezydentach, burmistrzach i wójtach mają w większości charakter fasadowy. Rady ds. seniorów, osób niepełnosprawnych czy wreszcie rady działalności pożytku publicznego nie wnoszą nic do rozwoju społeczno - gospodarczego miasta i gminy co oznacza, że obecna ich forma nie zdaje egzaminu. Alternatywą mogą być rady konsultacyjne powoływane przez środowisko III sektora, bieda w tym, że o te porozumienia jest trudno. Zawsze bowiem ktoś decyduje o dotacjach i dofinansowaniach. „Ktoś” a nie wypracowany obiektywny system ograniczający interpretacyjną swobodę ocen.

W podsumowaniu zwrócono uwagę na rolę pracy nad rozwojem samych organizacji pozarządowych, ich wizerunku i docenienia ich roli przez opinię publiczną. To przecież III sektor coraz częściej jest znaczącym pracodawcą, ale też miejscem wielopokoleniowego społecznego zaangażowania ludzi zakochanych w swoich „małych ojczyznach”. - Klimat do dyskusji o tych problemach jest dobry – powiedział Piotr Frączak. - W Sejmie procedowana jest ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie a także ustawa o stowarzyszeniach, które mogą być początkiem zmian na rzecz lepszego prawa dla organizacji. - Zacząć jednak powinniśmy od siebie, budowania mostów porozumienia, bo tylko silne organizacje działające wspólnie mają moc dokonywania zmian - podkreślał.

Organizatorzy kongresu myślą już o kolejnym, wrześniowym spotkaniu z udziałem ludzi mogących wspierać inicjatywy integracji i dialogu obywatelskiego.

Ogłoszenia

Czytaj również

Cieplice nie chcą Jeleniej Góry?

ODK do zameczku?

Biskup odwiedził osadzonych

Komentarze (4) Dodaj komentarz

~Anzelm B. 29-06-2015 16:18
Trzeba było aż przeszło 20 lat by powiedzieć to, co od dawna mówili przedstawiciele organizacji pozarządowych ? Nie docierało to ani do władz polskich, ani europejskich. Demokracja obywatelska to pusty slogan, który ma szansę odzyskać swoje znaczenie dopiero po odejściu obecnego pokolenia. ŁĄCZNIE ZE MNĄ !
~Bogdan A. 29-06-2015 18:02
Każda - bez przymiotnikowa - demokracja pustym sloganem nie jest. Ma swoje znaczenie. Zarówno obecne jak i przyszłe pokolenia będą zawsze miały wpływ na kształt demokracji, który przybierał będzie różne formy w zależności od czasu i przestrzeni. Odejście obecnego pokolenia, łącznie z Anzelmem.B., nie ma żadnego związku przyczynowo- skutkowego z demokracją.
~gluś 29-06-2015 19:02
aleśmy po 25 latach wolności doczekali czasów, że demokrację szerzą nam byli wysokiej rangi funkcjonariusze aparatu minionego reżimu, pewnie jeszcze im będziemy medale zasłużonych przyczepiać do klapy ;(
~niecierpliwy 30-06-2015 19:47
z niecierpliwością czekam na to wrześniowe spotkanie by min. zadać kila pytań panu ze zdjęcia nr. 1 który tak pięknie mówi o dialogu, konieczności wspólnego działania, mówię temu panu "sprawdzam" ile w tym gołosłownych haseł a ile faktycznego działania u podstaw

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Na propsie! Dzisiaj i w niedzielę

Dzięki nagrodzie odwiedzą stolicę

Paczki od Mikołajów z powiatu

Młodzi przeciw zmianom klimatycznym

Konferencja naukowa w Politechnice

Sonda

Czy coraz więcej przepowiedni o zbliżającym się końcu świata należy traktować poważnie?

Oddanych
głosów
904
Tak
22%
Nie
70%
Nie wiem
8%