MenuZamknijRaport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Poniedziałek, 1 czerwca
im. Jakuba, Konrada

Nowy szef rady w Szklarskiej Porębie

Wiadomości: Szklarska Poręba
Czwartek, 31 października 2019, 7:07
Aktualizacja: Sobota, 2 listopada 2019, 7:10
Autor: WAC
Fot. WAC
Janusz Lichocki został wczoraj (30.10) przewodniczącym Rady Miasta w Szklarskiej Porębie.

Przypomnijmy. Sesja nadzwyczajna, podczas której dokonano wyboru rozpoczęła się 23 października. Na wniosek i głosami radnych z klubu „Lepsza Szklarska dla Mieszkańców” odwołano wówczas dotychczas kierującą pracami rady Małgorzatę Drużkowską. Jako jej następcę - posiadający minimalną większość w Radzie Miasta - klub wskazał Janusza Lichockiego. Do wyboru wtedy jednak nie doszło, gdyż w głosowaniu tajnym jego kandydaturę poparło siedmiu radnych, a siedmiu innych było jej przeciwnych. Kluczowe w tej sytuacji okazało się wyłączenie się z głosowania samego J. Lichockiego, który podjął taką decyzję po opinii obsługującego magistrat Szklarskiej Poręby radcy prawnego Dawida Skowrońskiego. Twierdził on, powołując się miedzy innymi na orzeczenie Sądu Najwyższego, że kandydat na szefa rady nie powinien głosować we własnej sprawie, gdyż dotyczy to jego interesu prawnego, w tym majątkowego. Po nieudanym wyborze sesję przerwano ogłaszając tygodniową przerwę.

Wczoraj podczas wznowionej sesji jako kandydata na szefa Rady Miasta zgłoszono ponownie J. Lichockiego, ale tym razem wziął on udział w wyborze i co niemal pewne (głosowanie było tajne) jego głos przeważył szalę.

Odmienne niż kilka dni wcześniej zachowanie J. Lichockiego nastąpiło po analizie innych, niż zaprezentowana przez radcę D. Skowrońskiego opinii prawnych, w tym nadzoru prawnego wojewody – mówi klubowy kolega nowego szefa rady Przemysław Wiater. - Trudno mówić w tym przypadku o jakimś interesie majątkowym, skoro przewodniczący podobnie jak inni radni otrzymuje jedynie dietę.

Twoja reakcja na artykuł?

11
58%
Cieszy
0
0%
Hahaha
3
16%
Nudzi
0
0%
Smuci
3
16%
Złości
2
11%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Będzie plaża przy Bobrze

Wypadek koło Barcinka

Wyjątkowa Rowerowa Parada Retro

Komentarze (27) Dodaj komentarz

~STACH 31-10-2019 8:44
Pana prawnika chyba zamroczyło. Według tego Pana każdy kto posiada bierne prawo wyborcze nie ma czynnego prawa wyborczego. To tak jakby wszystkim kandydatom na posłów, senatorów, radnych zabronić czynnego uczestnictwa w wyborach. Toż to kuriozum a że jakiś sędzia miał odmienne zdanie w jakimś wyroku to nic dziwnego. W sprawie Najsztuba jakiś sędzia też poparł biegłego że nie dało się ustalić z jaką prędkością babcia weszła na przejście dla pieszych i uniewinnił tego pana (bez czynnego Prawa jazdy). A od kiedy to Panie prawniku orzeczenie jakiegoś sędziego jest wykładnią prawa w Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
~Mieszkaniec 31-10-2019 9:50
Radca opierał się nie na a...lizach prawnych, ale na konkretnym wyroku sądu. Skoro orzecznictwo idzie w tym kierunku, można się spodziewać, że taka uchwała może zostać unieważniona. Ale co tam - parcie na stołek jest:-) Jak się okazuje radny Wiater jest również doskonałym teoretykiem prawa. Ot, taką mamy radę.
~Zuza 31-10-2019 10:16
Zaorajcie lepiej tą Szklarską bo już nic dobrego ją z tą radą nie spotka
~szklarz 31-10-2019 10:35
W poprzedniej kadencji radcy Dawidowi Skowrońskiemu nie przeszkadzało, kiedy w wyborach na Przewodniczącego Rady uczestniczył Krzysztof Jahn, który tymże Przewodniczącym Rady Miejskiej Szklarskiej Poręby został wybrany. Sytuacja po raz kolejny jasno wskazuje na konieczność posiadania przez Radę Miejską Szklarskiej Poręby włanego radcy prawnego, niezależnego od burmistrza.
~ 31-10-2019 14:15
do: ~szklarz (10:35)
Nijaki Szklarzu.Zanim napiszesz DOWIEDZ się.Nie Skowroński A mieć.Skowron."Byle co jesz byle co piszesz.
~szklarz 31-10-2019 15:13
do: ~ (14:15)
ups...przepraszam bardzo; oczywiście radca Skowron, a nie Skowroński; przepraszam wszystkich Skowrońskich
~Przemek Wiater 31-10-2019 13:28
Brawo, brawo! Janusz Lichocki; doświadczony samorządowiec i urbanista, nowy Przewodniczący Rady Miejskiej z pewnością zadba o ład w Szklarskiej Porębie
~Gosc 1-11-2019 17:48
do: ~Przemek Wiater (13:28)
Szkoda że oboje nie dbaliście o ten ład jak zasiadaliście w radzie w czasach póki nie rozlało się to mleko- w myśl zasady że lepiej zapobiegać niż leczyć...wtedy skuteczność bylaby efektowniejsza..a teraz???Teraz to są już uchwalane plany... Wielcy Panowie bohaterowie! Chcecie na plecach innych, którzy faktycznie zablokowali niechciane inwestycje, zasługi sobie przypisywac...cóż polityka....
~Prawo i bezprawie 1-11-2019 20:46
do: ~Przemek Wiater (13:28)
Ano właśnie Panie Wiater, jak to się stało, że wpuściliście tyle apartamentowców do 2014 roku ?
~Prawo i bezprawie 31-10-2019 13:42
Podczas głosowania na wybór przewodniczącego rady należy wyłączyć radnego będącego kandydatem na tę funkcję ze względu na jego interes prawny. Teza ta została potwierdzona wyrokiem NSA z dnia 25 stycznia 2010 r., w którym sąd stwierdził, że „Art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (...) stanowi podstawę do uznania interesu radnego w zostaniu wybranym przewodniczącym rady za interes prawny, ponieważ przesądza o biernym prawie wyborczym radnego danej rady gminy. Niedopuszczalna jest taka wykładnia art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (...), która nadaje temu przepisowi takie samo znaczenie jak art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (...), mimo że ten ostatni przepis wyraźnie ogranicza prawo radnego do brania udziału w głosowaniu, ze względu na jego interes prawny, tylko do określonej kategorii spraw majątkowych. Głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy dotyczy również interesu prawnego kandydata na to stanowisko o charakterze majątkowym. źródło : Roczniki Administracji i Prawa nr XVI(1), s. 159-173 / Data publikacji: 20.06.2016
~STACH 1-11-2019 8:58
do: ~Prawo i bezprawie (13:42)
Odmienny pogląd wyrażono jednak w wyroku WSA w Warszawie z 30 czerwca 2011 r. (sygn. II SA/Wa 486/11, LEX nr 1086882), zgodnie z którym wzięcie przez radnego udziału w głosowaniu nad własną kandydaturą na przewodniczącego nie narusza art. 25a u.s.g. W wyroku tym zwrócono uwagę, że podejmowanie uchwały o wyborze przewodniczącego nie jest związane ze sprawami majątkowymi radnego kandydującego na to stanowisko, a uczestniczenie w głosowaniu nie powoduje zjawisk korupcyjnych. Warunek tajności głosowania jest zachowany, jeżeli każdy radny głosuje w sposób uniemożliwiający innym osobom identyfikację treści głosowania z jego osobą (wyrok NSA w Warszawie z 22 listopada 1990 r., sygn. II SA 597/90, LEX nr 1688230).
~Prawo i bezprawie 1-11-2019 11:03
do: ~STACH (8:58)
A od kiedy WSA stoi wyżej od NSA ? A poza tym Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 kwietnia 2013 r. (sygn. I OSK 115/13, LEX nr 1336304) pod pojęciem: interes prawny należy rozumieć osobisty, konkretny i aktualny prawnie chroniony interes danej osoby (radnego), który może być realizowany na podstawie określonego przepisu. Interes prawny istnieje, jeżeli ma miejsce związek o charakterze materialnoprawnym pomiędzy obowiązującą normą prawa, a sytuacją prawną danego podmiotu prawa (radnego), polegającą na tym, że akt stosowania określonej normy może mieć wpływ na sytuację tego podmiotu. Interes prawny może wynikać nie tylko z przepisów prawa materialnego, ale także prawa procesowego i ustrojowego.
~STACH 1-11-2019 11:34
do: ~Prawo i bezprawie (11:03)
Więcej jest jednak argumentów za przyjęciem stanowiska innego niż NSA w cytowanym orzeczeniu. Zgodzi się zatem należy ze stanowiskiem wojewody mazowieckiego, zgodnie z którym możliwość zostania wybranym przewodniczącym rady nie jest związana z interesem prawnym radnego. Taką interpretację potwierdza wyrok z 10 kwietnia 2003 r. NSA odz. w Białymstoku (sygn. akt S.A. /Bk55/03), w którym stwierdził, że każdy przewodniczący członków rady powiatu jest uprawniony do udziału w sprawie wyboru starosty. Dotyczy to również radnego, który kandyduje na to stanowisko. Prawo do kandydowania przez radnego w wyborach jest bowiem prawem politycznym obywatela i nie może być ujmowane w kategoriach interesu prawnego. To też wyrok NSA.
~Prawo i bezprawie 1-11-2019 13:08
do: ~STACH (11:34)
Przepisy o samorządzie gminnym nie odnoszą się do rady powiatu. A na tą ustawę powołał sie NSA w wyroku z25 stycznia 2010, więc nie mieszaj pojęć , sądów i rad :) Niedopuszczalna jest taka wykładnia art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (...), która nadaje temu przepisowi takie samo znaczenie jak art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (...), mimo że ten ostatni przepis wyraźnie ogranicza prawo radnego do brania udziału w głosowaniu, ze względu na jego interes prawny, tylko do określonej kategorii spraw majątkowych. Głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy dotyczy również interesu prawnego kandydata na to stanowisko o charakterze majątkowym. (to stanowisko opublikowane w 2016). Osobiście sam jestem ciekaw jak się sytuacja rozstrzygnie.
~STACH 1-11-2019 17:21
do: ~Prawo i bezprawie (13:08)
Nie zgadzam się ze stwierdzeniem że wybór przewodniczącego rady gminy jest jak piszesz interesem prawnym o charakterze majątkowym i dlatego kandydat nie ma prawa głosować. Jeżeli tak to każde głosowanie np. dotyczące diet radnych, wynagrodzeń przewodniczących komisji jest interesem prawnym o charakterze majątkowym i literalnie takie głosowania nie mogły by się praktycznie odbyć bowiem wszyscy winni się wyłączyć ponieważ istnieje interes prawny o charakterze majątkowym. Osobiście uważam że prawo bierne i czynne wyborcze jest prawem konstytucyjnym i nikt nie powinien go ograniczać. I jeszcze o wyrokach jeżeli wyrok WSA wydany później niż sławetny wyrok NSA z 2010r jest odmienny to chyba coś jest na rzeczy. Tego na pewno nie załatwimy na tym forum. Przesyłam materiał przedstawiający dwa przeciwstawne poglądy i interpretacje link http://www.katowice.rio.gov.pl/prasowka/2018/10-PAZDZIERNIK/2018-10-31/cz1.PDF . Stanowisko odnośnie kandydowania do funkcji przez radnych gminy czy powiatu nie różnią się.
~Prawo i bezprawie 1-11-2019 17:45
do: ~STACH (17:21)
Oczywiście że nie załatwimy tej sprawy na forum :) Wynagrodzenie dotyczące diet radnych dotyczy wszystkich radnych a nie każdy radny zostaje przewodniczącym no i dieta przewodniczącego jest wyższa co wedle niejednej opinii jest interesem o charakterze majątkowym. Generalnie zaś już poza prawnymi sporami dobry obyczaj sugeruje by w takich sprawach nie głosować na siebie ot tak po prostu wtedy nie ma wątpliwości. Pozdrawiam
~Prawo i bezprawie 31-10-2019 13:47
Więc teraz nich sąd administracyjny wyda decyzję sprzeczną ze swoim wcześniejszym postanowieniem i będziemy mieli jasność :)
~ 31-10-2019 15:20
Brawo Jasiu
~Sąsiad zza miedzy 31-10-2019 16:01
Brawo Jasiu. Właściwa osoba na właściwym miejscu! Teraz jednak trudniejsza próba, przekonać resztę i działać. Szklarska nie może czekać!
~Meluzyna 31-10-2019 17:57
Gratulacje dla nowego przewodniczącego, tak jak powiedział, będzie działać dla dobra miasta, wyraził też chęć współpracy ze Wszystkimi radnymi co jest budujące w obecnej sytuacji.
~BQ 1-11-2019 2:37
Słuchając ostatniej sesji rady można śmiało stwierdzić że wcale nie jest najgorzej jeśli chodzi wspólpracę burmistrza z radnymi. Stop sianiu plot i hejtowi!!!!
~IQ 1-11-2019 7:23
Radni którzy przyjęli rolę totalnej opozycji.... przestraszyli się referendum i teraz będą udawać, że chcą współpracować. Ot takie mydlenie oczu. Kozioł i współpraca z burmistrzem ? Wolne żarty.
~do rozpuku 1-11-2019 13:04
No i nastepny stworzył sobie sposób na życie !!!
~berkwa 1-11-2019 15:42
Żaden przewodniczący nie da rady w tej po FWP-oskiej wsi, kiedy w radzie zasiadają stare pierdziele, którzy gorliwie służyli byłej /i obecnej/ czerwonej zarazie, na czele z burmistrzem od siedmiu boleści !!!
~gall 1-11-2019 15:58
Jasiu przybyszu z daleka. Co Ty młody człowieku możesz wiedzieć o Szklarskiej i jak nią zarządzać, skoro rządy ostatnich kilku nauczycieli-burmistrzów doprowadziły Szklarska na dno. To już bagno które wciąga wszystko i wszystkich.
~poiu' 1-11-2019 22:05
Panowie "Stach" i "Prawo i bezprawie", dzięki wielkie za merytoryczną dyskusję, pomimo zachowania odrębnych zdań. Miło się czyta rozbieżne, ale szanujące się wypowiedzi. Też jestem ciekaw, jak się to zakończy. Pozdrawiam obu !
~Ula 2-11-2019 9:28
Żenada i porażka dla Szklarskiej Poręby jest arogancki i brak kultury.

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Urząd Marszałkowski przejmuje linię kolejową do Świeradowa Zdroju

Kapitalna wiadomość ws. linii do Karpacza i Kowar!

Radny Mariusz Gierus pokieruje pogotowiem

Koniec połączenia między kurortami już za miesiąc

Skwer Radiowej Trójki przetrwa?

Sonda

Otwarcie szkół dla najmłodszych uczniów nie oznacza normalnej nauki, tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Czy to ma sens?

Oddanych
głosów
1009
Tak
27%
Nie
69%
Nie wiem
4%