MenuZamknijRaport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Czwartek, 13 sierpnia
im. Diany, Heleny

Ludzie prezydenta nakłaniali ich do kłamstwa

Wiadomości: Jelenia Góra
Piątek, 13 lipca 2007, 0:00
Aktualizacja: Czwartek, 26 lipca 2007, 10:19
Autor: JEN
Fot. JEN
Szef miejskiej edukacji przedstawił do podpisania członkom komisji niezgodny z prawdą dokument. Komisja konkursowa ma ponownie wybrać dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5.

Wciąż nie wiadomo, w jakich okolicznościach „wyparował” protokół komisji, która na początku czerwca odrzuciła kandydaturę Ryszarda Czyżyckiego na szefa "piątki". Wiadomo, że w urzędzie jego treść odtworzono i z nową wersją do „piątki” przyjechał Waldemar Woźniak, naczelnik wydziału oświaty urzędu miasta.

Namawiał kilku członków komisji do poświadczenia nieprawdy podczas spotkania, które rozpoczęło się o godz. 10.30 za zamkniętymi drzwiami pokoju nauczycielskiego w budynku SP nr 5. Wzięli w nim udział wspomniani pracownicy wydziału oświaty oraz członkowie komisji: Piotr Piątek, Anna Roziel, Marian Wadowski i Magdalena Krausiewicz-Łada, reprezentujący radę pedagogiczną i radę rodziców szkoły, którzy byli i są za dalszym kierowaniem placówką przez R. Czyżyckiego.

W. Woźniak powiedział, że odtworzono protokół posiedzenia komisji z 1 czerwca br. i prosi o podpisanie tego swoistego duplikatu.
(Fragment nagranej przez nas rozmowy naczelnika Woźniaka w „piątce” przedstawiamy poniżej).

– Przeczytałam tę dziwną kopię odtworzoną przez urzędników „z głowy” i stwierdziłam, że różniła się w wielu miejscach od oryginału. Gdybym to podpisała, poświadczyłabym nieprawdę, a przecież to jest karalne. Nie zrobiłam tego podobnie jak i pozostałe osoby – mówi jedna z członkiń komisji.
– Podpisaliśmy tylko oświadczenie, że byliśmy członkami komisji i że złożyliśmy swoje podpisy 1 czerwca pod oryginalnym protokołem. Ta dziwna kopia nas nie interesuje – powiedział Piotr Piątek.

Wszyscy zastanawiają się, czy protokół z posiedzenia komisji konkursowej został usunięty z premedytacją, czy też jego zniknięcie było przypadkiem. Świadome zniszczenie tego dokumentu mogło wynikać z tego, że – według naszych danych – konkurs nie odbył się zgodnie z procedurą.

Członków komisji nie interesowało, jakie kandydat R. Czyżycki ma plany związane z rozwojem szkoły. Zadali mu kilka szczegółowych pytań dotyczących: mobbingu, psychologii dziecka, sposobów sprawdzania jakości pracy nauczycieli i znajomości najnowszych przepisów.

<b> Mikrofon nie kłamie </b>
Przytaczamy fragmenty rozmów zanotowane przez dyktafon cyfrowy z tego spotkania. Pochylonym drukiem zaznaczyliśmy wypowiedzi członków komisji.
Waldemar Woźniak: &#8211;... Prosimy Państwa o zapoznanie się z treścią odtworzonego protokołu i podpisanie tego dokumentu, bo tak polecił nam prezydent i jego służby prawnicze...oczywiście nikt państwa do tego nie zmusza...
<i> &#8211; A który prezydent polecił to zrobić?... </i>
&#8211; Nie wiem, dokładnie który, po prostu poleciły to jego służby prawnicze ...
<i> &#8211; Dziwne się wydaje, że prezydent i jego służby prawnicze po zaginięciu protokołu polecili odtworzenie i jeszcze podpisanie tego dokumentu... Prezydent na pewno by się tak nie zachował, gdyby chodziło o zamówienia publiczne... </i>
&#8211; Ja nie jestem od zamówień publicznych, ja jestem od oświaty...

<a href="https://www2.jelonka.com/binary/aktualnosci/2007/07/13/cinco2/waldemar_wozniak_nagranie1_jelonka.com.mp3" target="_parent"><img src="https://www2.jelonka.com/binary/aktualnosci/2007/07/13/cinco2/waldemar_wozniak.gif" border="0" alt=""></a>

<b> Prawna wykładnia </b>
Artykuł 272 Kodeksu Karnego stanowi, że &#8222; Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.&#8221; Przestępstwo to można popełnić tylko z winy umyślnej. Jeśli nieprawdziwe oświadczenie złożone zostało na skutek pomyłki lub niedopatrzenia, to w takim przypadku nie jest to przestępstwo.

<b> Przedstawiamy stanowisko Urzędu Miasta w Jeleniej Górze po publikacji tekstu &#8222;Namawiał do kłamstwa&#8221; (Jelonka.com, nr 39). </b>

Powyższy artykuł jest subiektywną opinią Pana redaktora mijająca się z prawdą i nie popartą żadnymi dowodami. Poprzez opublikowanie w/w artykułu doszło także do znieważenia funkcjonariusza publicznego Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania Waldemara Woźniaka co stanowi znamiona popełnienia przestępstwa z art.226 k.k.

Faktem bezspornym jest, że w dniu 1 czerwca 2007 r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jeleniej Górze. Jedynym kandydatem, który złożył dokumenty do konkursu na w/w stanowisko był dotychczasowy dyrektor Pan Ryszard Czyżycki.
1. W trakcie trwania konkursu komisja wysłuchała koncepcji kierowania szkołą przedstawiona przez Pana Czyżyckiego, następnie członkowie komisji zadawali kandydatowi pytania związane z przyszłością szkoły. Niestety u większości członków komisji kandydatura Pana Czyżyckiego nie znalazła uznania i konkurs nie wyłonił kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jeleniej Górze.
2. W czasie trwania konkursu z jego przebiegu był prowadzony protokół, który podpisali wszyscy członkowie komisji konkursowej, z podkreśleniem w jego zakończeniu,
że nikt z członków komisji konkursowej nie wnosi uwag co do prawidłowości przeprowadzenia konkursu i treści protokołu.
3. Faktem jest, że w dniu 12 czerwca 2007 r. w/w protokół zaginął, po jego okazaniu celem przejrzenia byłemu Dyrektorowi Panu Ryszardowi Czyżyckiemu, w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta w Jeleniej Górze. Mimo usilnych poszukiwań tego dokumentu przez pracowników Wydziału Oświaty i Wychowania, dokument się nie odnalazł. O fakcie zaginięcia protokołu został powiadomiony Zastępca Prezydenta Miasta pan Jerzy Łużniak, który był przewodniczącym komisji konkursowej. Polecił on skontaktować się z prawnikami Urzędu Miasta Jeleniej Góry w celu ustalenia dalszego postępowania w tej sytuacji. Prawnicy Urzędu Miasta w Jeleniej Górze polecili niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Komendę Miejską Policji w Jeleniej Górze.

4. Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze została natychmiast powiadomiona o zaginięciu protokołu. Zorganizowanie zostało spotkanie z członkami komisji konkursowej reprezentujących Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jeleniej Górze celem złożenia przez nich podpisów pod odtworzoną treścią protokołu. Członkowie komisji mieli prawo odmowy złożenia podpisu w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń. Takie spotkanie zostało ustalone na dzień 5 lipca 2007 r.
5. W dniu 5 lipca 2007 r. doszło do spotkania Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania z Państwem reprezentującym Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jeleniej Górze. W trakcie tego spotkania zostali poinformowani, że w związku z tym, iż oryginalny protokół z przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jeleniej Górze zaginął zachodzi potrzeba odtworzenia tego dokumentu z pamięci. Jednocześnie obecni członkowie komisji, zostali poinformowani, że nie maja obowiązku podpisania duplikatu protokołu. Członkowie komisji odmówili podpisania odtworzonego dokumentu i oznajmili, że podpisy złożyli pod oryginałem protokołu oraz że podpiszą oświadczenie, że byli członkami komisji konkursowej i złożyli swoje podpisy pod oryginalnym protokołem z dnia 1 czerwca 2007 r. Nikt z tych Państwa nie zgłosił zastrzeżeń jakoby odtwarzany protokół różnił się od oryginału.

Pan redaktor powinien dołożyć wszelkich starań, aby poznać temat w sposób możliwie najpełniejszy i rzetelnie zaprezentować wszystkie stanowiska w tej sprawie nie naruszając niczyich dóbr osobistych. W tym artykule autor w sposób świadomy, zamierzony i zaplanowany manipuluje posiadanymi informacjami w celu zniekształcenia rzeczywistości oraz wyrobienia wpływu na świadomość czytelników oraz znieważa funkcjonariusza publicznego. Ponieważ dziennikarz pozyskuje informacje od subiektywnych informatorów, dlatego powinien tym bardziej sprawdzić ich wiarygodność a także przedstawić problem z różnych punktów widzenia.
Katarzyna Młodawska
Naczelnik Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta w Jeleniej Górze

<b> Odpowiedź autora </b>
Nie wiem, co prostować
W całym wspomnianym piśmie nie ma ani jednego zdania, w którym podaje się, co było niezgodne z prawdą w moich tekstach. Dlatego nie wiem, co prostować. Chyba, że chodzi o kręte ścieżki, po których błąka się obecna władza Jeleniej Góry.
A jeśli chodzi o dowody, są na taśmie i wynikają z rozmów z osobami, które z przymusu jakby wzięły w tej farsie udział. Niestety, ani naczelnik wydziału oświaty &#8211; Waldemar Woźniak, ani wiceprezydent &#8211; Jerzy Łużniak nie chcieli rozmawiać ze mną na temat konkursu, ani reperkusji związanych z zaginięciem protokołu, choć wielokrotnie próbowałem. Byli dla mnie nieosiągalni, nie pierwszy raz zresztą.
Janusz Cwen

Ogłoszenia

Czytaj również

Czytelniczka: drogo i brudno

Czas na remont ulicy Ogińskiego!

Odpust na Śnieżce

Komentarze (117) Dodaj komentarz

~irek 13-07-2007 7:28
brawo
~Zdenerwowany 13-07-2007 8:31
Nie jestem zwolennikiem Czyżyckiego,ale to co się dzieje w Jeleniej Górze,o czym świadczy powyższy przykład,jest drwiną z mieszkańców.Jest to powód,by ktoś podał się do dymisji,albo przed Sadem poddał się dobrowolnej karze.Panie Prezydencie!–mamy tego dość.Wystarczy już tych ciągłych gaf,pomyłek celowych i pomyłek pomyłkowych,przeinaczeń,pokrętnych interpretacji.Obaj Panowie – przyznajcie się,że poprostu nie dajecie rady.Co innego bowiem wygłaszanie teorii na posiedzeniach komisji gospodarki komunalnej w poprzednich kadencjach,za które de facto nie bierze się żadnej odpowiedzialności,a co innego zderzenie z żywym organizmem miasta,a szczególnie tak specyficzną i opiniotwórczą dziedziną,jak oświata.Na koniec pytanie:"Czy ktoś za to odpowie,czy też nikt,bo to my wszyscy płacimy chociażby za czas pracy urzędników "odtwarzających lewe protokoły"...
~nie chce sie wprost wierzyć 15-07-2007 10:07
że tak pracują urzednicy i nowa kadra pana Prezydenta. Czy zwolniono poprzednika dlatego że mial byc ktoś lepszy czy dlatego że nowy ma robić dokładnie to co mu każą? Oczekujemy wyjaśnienia tej bulwersującej sprawy a nie wyników natępnego konkursu. Urzędnicy urzędu są niewiarygodni.
~sir 15-07-2007 10:14
to juz nie jest smieszne, to zaczyna byc grozne. panowie obrebalski, luzniak i ich banda (tak bo powoli ich dzialania przyjmuja charakter przestepczy) zaczynaja dosc zuchwale przekraczac nie tylko granice przyzwoitosci ale i prawa. uwazam ze ta sprawa w zadnym wypadku nie moze sie rozmyc i skonczyc na niczym, powinna zajac sie tym prokuratura i wy dzinnikarze jestescie od tego by sie tym zajac. w tym kontekscie mam rowniez coraz wiecej watpliwosci co do innych konkursow i ich ciekawych rozstrzygniec. proponuje dziennikarzom przyjrzec sie kilku konkursom w spolkach.
~schizofrenik 15-07-2007 11:28
Trzeba być bardzo naiwnym aby wierzyć, że ktoś dobrowolnie zrzeknie się władzy, będą się trzymać rękami i nogami i coraz bardziej się pogrążać, bo taki obrali kierunek. Każda władza, jekaby to nie była, deprawuje.
~obserwator 15-07-2007 12:11
Hmmm... jestem w szoku, domagam sie glowy pana naczelnika i prezydenta – to jest skandal, bestialstwo, maksymalne wyrachowanie.
~Jan 15-07-2007 12:17
Kto w małych sprawach jest mały to i w wielkich będzie mały, kto w małych sprawach będzie wielki to w wielkich będzie wielki. Czy jeśli dokumenty konkursowe (małe sprawy) się fałszuje to co się robi przy przetargach gdzie w grę wchodzą duże sumy? (wielkie sprawy).
~urzednik ale normalnego urzedu 15-07-2007 15:36
Jestem mieszkancem JG ale pracownikiem urzedu poza granicami naszego pieknego powiatu i chce wszystkim podkreslic jedno. W normalnie funkcjonujacym urzedzie zaden dokument, a szczegolnnie tak istotny jak protokol pokonkursowy czy przetargowy nie ma prawa zginac!!!! Jest ewidencja wewnetrznego obiegu dokumentow (przynajmniej powinna byc) i mozna stwierdzic kto (przynajmniej oficjalnie) ostatni mial ten papier w rekach. Jak widze na stronie internotewej jest Wydzial Kontroli, rozumiem ze zadaniem tej komorki jest czuwanie nad poprawnosci procedur??? Jest sekretarz czuwajacy nad poprawnoscia funkcjonowania urzedu... i co???? W kazdym razie jesli urzad posiadal ISO to najwyzszy czas by przestal sie tym szczycic bo po takiej wpadce na ISO na pewno nie zasluguje i tu tez jest sprawa ktora wlasciewe sluzby powinny sie zajac! A chyba najbardziej wskazana by byla kontrola RIO i NIK po powiedzmy pierwszym roku rzadow Obrebalskiego i jego giermka Luzniaka! Pozdrawiam wszystkich ktorzy jak ja zaglosowali na PO a teraz stukaja sie w glowe...
~xxx 15-07-2007 22:21
Trzeba ich wywiesc na taczkach z jelonki, prosze aby prokuratura sie zajela panem przydentem i panem naczelnikiem, a Ziobro panami prawnikami, ktorych w ratuszu jest od groma.
~:) 15-07-2007 23:56
o! londyn pozdrawia MW
~w nawiazaniu do urzędnika 16-07-2007 9:19
to co już zdołano wypracować w Urzędzie przez siedem miesięcy to tylko same porażki albo nic nie znaczące posunięcia– przemieszczenia wydziałów itp. To co teraz się stało to już chyba przekroczenie granicy bezpieczeństwa, arogancji władzy i braku odpowiedzialności. Urzędnik napisał o kontroli wewnętrznej, RIO i NIK a ja dodam nadzór Wojewody. Ktoś powinien powiadomić te instytucje i nioskować o wszczęcie kontroli i postępowania nadzorczego. Swoją drogoą w wywiadzie w Jelonce p Prezydent Łużniak stwierdził, że wydziały bez naczelników działają sprawnie. Taka to prawda jak reszta wypowiedzi w tym artykule.
~iiiiiiiiiiii 16-07-2007 9:40
Uważam,że pan Woźniak nie powinien pełnić tak poważnej funkcji. Powinien odejść!!!!!!
~naiwny 16-07-2007 10:12
Sprawę nagłośniono 13 lipca, dzisiaj jest 16 lipca i spodziewałem się, że pierwszą informacją na Jelence będzie news o podaniu się do dymisji p.Woźniaka. I co...i nic. A przy okazji – czy przypadkiem procedury ISO nie określają odpowiedzialności za obieg dokumentów? Czytam na stronie Urzędu, że taki certyfikat został przyznany. Powstaje pytanie – czy rzetelnie.
~ktoś 16-07-2007 11:19
sprawa ujrzała światło 08 lipca w artykule w gazecie "Jelonka", od 13 lipca możemy przeczytać o tym w internecie, a co w tym czasie zrobił naczelnik? nic . psy szczekają, karawana idzie dalej.
~urzędasik 16-07-2007 16:27
Nagrywanie bez uprzedzenia osoby nagrywanej to przestępstwo. Zagubienie protokołu to skandal, lecz w takim przypadku prawo przewiduje możliwość odtworzenia treści zagubionych dokumentów.
~jednego brakuje 16-07-2007 16:47
gdzie ich honor?Choć w sumie to czy jeleniogórskie PO wie co to pojęcie oznacza? jak myślicie?
~do urzedasika 16-07-2007 17:31
chyba nie rozumiesz sprawy, oczywiscie ze prawo dopuszcza mozliwosc odtworzenia protkolu, ale nie zmiany jego tresci z pominieciem istotnych fragmentow, naklanianie do podpisania takowego jest przestepstwem. pomijajac jednak to, bardziej mie szokuje balagan i zupelny brak kontroli nad poczynaniami urzednikow. nota bene i nawiazujac do wypowiedzi pana Luzniaka to wlansie wydzial kontroli, ktory jak rozumiem powinine czuwac nad poprawnoscia funkcjonowania urzedu jest jednym z tych, w ktorych nie ma naczelnika... ot komentarz dopisany przez zycie do wypowiedzi pana wc–prezydenta ;–)
~Dobre 16-07-2007 23:29
WC – PREZYDENT :)))))), naprawdę zabawne, brawo za poczucie humoru.
~aaa 17-07-2007 8:32
Nie wiem co sie dzieje, ale mysle , że pan Woźniak jest dla kogos "niewygodny". Uważam go za czlowieka prawego, człowieka ,który wie co robi. Nie może odpowiadać za wszystko. Uważam, że Pan woźniak ma "do niczego" współpracowników. Nie ufałabym im juz – nigdy.
~BBB 17-07-2007 9:35
Pan Woźniak prawy??? I nie może za wszystko odpowiadać??? Śmieszne! Czy to jego współpracownicy podsuwali kopie protokołu do podpisania??? Każdy odpowiada za swoje czyny!
~barbara 17-07-2007 11:32
Nie rozumiem jak można usprawiedliwiać p. Woźniaka. Naczelnik wydziału to stanowisko pracy na którym wymagana jest odpowiednia wiedza zarówno merytoryczna jak i prawna a najistotniejsze to umiejętność jej zastosowania i obowiązek przestrzegania. Całość sprawy wskazuje, że jest to człowiek dyspozycyjny. Wykonuje co mu nakazano i chyba bez używania rozumu. Czy o to chodziło przy dokonywaniu zmian na stanowiskach naczelników.
~;–) 17-07-2007 12:19
Ozywiscie ze o to chodzilo. Nie zwolniono leniwych naczelnikow z wydzialow slabo dzialajacych, a tych ktorzy juz za prezydentury Kusiaka mieli opinie mocnych osobowosci, stanowczych i niezaleznych. z reszta jakby nie bylo to nowy prezydent zatrudniajac nowego pracownika ma ten atut w rece ze to wlasnie on jest jego dobroczynca i to wobec niego ma sie ten dlug do splacenia i to wlasnie bidny pan Wozniak wykonuje. Oto Polska wlasnie!
~do Barbary 17-07-2007 12:55
za surowa ocena i za duże wymagania. Każdy chce pracować. Potencjalne możliwości swoich pracodawców przecież znał.
~obserwator do jelonki 17-07-2007 17:24
dlaczego nie ma mojego wpisu gdzie pisałem o naszej Oświacie?czy dlatego że napisałem że takie jaja nie możliwe by były za rządów Kusiaka ? i że w Oświacie najważniejsza jest Pani Zimmer?czy to że należy wymienić te trzy panienki , które się na Oświacie nie znają?
~Do autora i forumowiczów 17-07-2007 20:27
Co to jest Prawda? Od Piłata świat wciąż pyta – i sąd świata wciąż, jak Piłat, wbrew jej słowu, prawdę na krzyż wbija znowu. Wy więc, którzy na tym świecie żywą prawdę poznać chcecie, nie szukajcie jej w tych, czyja myśl, chcąc zdobyć ją – zabija. A.E. Odyniec "Prawda" Księga cytatów.
~czytelniczka 17-07-2007 20:39
Moi drodzy, przesłuchałam Wasze nagranie z opisanego spotkania i o ile mnie uszy nie mylą, nie usłyszałam z ust Pana Wożniaka słów, że to Pan Prezydent Obrębalski i jego służby poleciły podpisanie tego protokołu (może ten fragment najważniejszy przecież w tym wszystkim również wyparował, jak pierwsza wersja protokołu – może to ktoś wyjaśni) Jestem zgadna się w 100 % z Wami – Mikrofon nie kłamie!!! Za to pisać można przecież wszystko, nakład się zwiększa – sensacja ostatnio jest w cenie!! Myślę, że nasze społeczeństwo nie jest jeszcze głuche i ślepe ? Jestem przekonana, że sprawa się wyjaśni na korzyść Prezydenta, lecz nie spodziewam się że gazeta rzetelnie napisze jak się zakończyła. Z moich czytelniczych opserwacji wnioskuję, że w Waszej praktyce nie wraca się do spraw, które budzuły emocje. A szkoda, bo czytelnik chciałby wiedzieć jak kończą się te Wasze sensacje!
~fantom 17-07-2007 20:53
do tego powyżej: amen
~DORA 17-07-2007 20:57
PO w Jeleniej porządzi teraz do końca kadencji a przeciwnicy na pewno wyciągną niedotrzymane obietnice wyborcze i różnego rodzaju kombinatorstwa. Wspomince moje słowa za 3 lata! Wtedy niewielu będzie takich co będą głosować na ludzi–cienie–nieudacznikow. Pamiętacie SLD i Millera – wygrał w cuglach i jak skończył po 4 latach? Nikt go już nie pamięta – człowiek nikt. Wróżę Panu Prezydentowi (uff. przeszło mi prze klawiaturę) Obrębalskiemu taka sama historie.
~zaciekawiony 17-07-2007 21:09
A gdzie w artykule pisze ze to prezydent Obrebalski ich naslal? O ile mnie oczy nie myla to nie ma powiedziane ktory prezydent, moze Obrebalski moze Łuzniak, a moze Kaczynski? moze jakis z innego miasta? A moze jakis ex prezydent? np Kusiak badz Piotrowski? Kto to wie? Skoro "czytelniczka" sugeruje ze chodzi o Obrebaskiego to znaczy ze cos wie, moze nam to przyblizy?
~barakuda 17-07-2007 23:22
paniZimmer jest faktycznie żelazna damą i to chyba ona rzadzi oświatą , tylko z tego co wiem to likwiduje potrzebne etaty , a stwarza nowe – na życzenie pewnych osób , i skąd wtedy biora się pieniądze? Rodzice w placówkach nie musza być bogaci , a nawet jak są , to nie muszą sponsorować pewnych akcji , na które stać WOiW oraz urząd miejski.Jak mamy wychowywac , uczyć , dawać przykład – skoro takie rzeczy dzieją się od góry? Nie mamy zadnego wsparcia jako nauczyciele , bowiem wszelkie rozgrywki tocza się na górze , bez informowania " dołu ".O wszystkim dowiadujemy się po fakcie. Pamiętam konkurs na dyrektora pewnej plkacówki dawno temu– sztuka teatralna typu farsa : spróbowałbyś się nie zgodzic ( tajne głosowanie)i co ? I nic , może to był trafny wybór? Ale takie są rzadkie. O innych wyborach słyszałam niejedno , za "starego" naczelnika , więc co się dziwić " nowemu". Jak , tam ktoś napisał , karawana idzie dalej , a reka rękę myje. A nawet nie wiecie jakie cuda dzieją się na Kolegium Karkonoskim ! Mam znaki ,że instruktorzy biora łapówki , szantażuja studentów. Do sprawdzenia , nie chcę nikogo osobiście posądzać , ale niepokoją mnie sygnały młodych ludzi, którzy boją sie o swoją przyszłość i nie potrafią odpowiednio zareagować!
~Do 20:57 18-07-2007 0:41
A Ty Dora co tak nie lubisz PO? A czemu Pan Prezydent Ci z takim trudem przechodzi przez klawiaturę? I nie bądź taka wróżka (jak nie jesteś!). Obrębalski? ... pogadamy za rok–dwa. Osobiście życzę mu lepszej historii od poprzedników (chociaż nie był moim kandydatem). Dora – weż się do roboty (niepolitycznej).
~studentka KK 18-07-2007 8:13
mowiac komukolwiek o tym co sie dzieje na KK musze podac swoje nazwisko wiec wiadomo ze bede na cenzurowanym a ja chce skonczyc te studia. To prawda co pisze wyzej ale kogo to obchodzi
~somatotonik 18-07-2007 11:16
TO JEST CHORE. CHORE I PLUGAWE. TE ATAKI, OSKARŻENIA BEZPODSTAWNE, TEN JAD SĄCZĄCY SIĘ W SŁOWACH, TA BEZPARDONOWA WALKA WERBALNA... LUDZIE OPAMIĘTAJCIE SIĘ! QUO VADIS NARODZIE?
~to ohydne 18-07-2007 11:25
Pani Roziel. panie Piątek – "gratulacje"! Już was wciągnęła w swoje trybiki ta maszyna kłamstwa, obłudy i knowań. To ohydne!
~Temida 18-07-2007 11:37
najlepszą obroną jest atak – to stara prawda; niestety( dla niektórych ) , a może raczej na szczęście (dla ogółu) – oliwa zawsze na wierzch wypływa, czas pokaże, kto kłamie i dlaczego kłamie... a to już zupełnie inna bajka
~Pedagog 18-07-2007 12:41
Zagubienie protokołu pokonkursowego jest skandalem. To jasne. Nie zmienia to jednak faktu, że – jak wynika z dostępnych tekstów nie tylko na stronach intenetowych – Pan Czyżycki na konkursie mógł sie jedynie pochwalić PLANAMI dotyczącymi dalszego kierowania szkołą. To zbyt mało, by pełnić funkcję Dyrektora placówki oświatowej.Tu trzeba mieć także / a może przede wszystkim/ dużą wiedzę właśnie w zakresie psychologii dziecka, umiejetności sprawdzania jakości pracy nauczycieli, znajomości najnowszych przepisów oświatowych, czy kwestii mobbingu. Tu Pan Czyżycki wypadł bardzo słabo, co Komisja Konkursowa szybko wychwyciła. Pan Czyżycki starał się bowiem o stanowisko DYREKTORA SZKOŁY, a nie kierownika administracyjnego.To drugie – pełniłby zapewne dobrze, bo praktykę i staż w tym ma. To pierwsze – moim zdaniem – znacznie przekracza jego i mozliwości, i wiadomości i predyspozycje. Na dzieciach, czy uczniach eksperymentować nie można.Na stanowisku Dyrektora Szkoły musi być artysta, a nie rzemieślnik.. Nawet, jeśli ma mistrzowskie papiery... A jesli rzemieślnik chce być Dyrektorem Szkoły – to niech najpierw zostanie artystą...
~upsss... 18-07-2007 13:13
tego jeszcze nie bylo: "Na stanowisku Dyrektora Szkoły musi być artysta" – chyba nie wiesz "Pedagog" co piszesz. Artysta to niech uczy plastyki a nie za derektorstwo sie bierze. Stanowsko dyrektora to stanowsko dla osoby chcacej cos zrobic, majacej zapal, bedacej konsekwentnym i dazacym do celu, mimo przeciwnosci losu. Osoba taka powinna wzbudzac respekt wsrod podwladnych, jak rozniez minimalny strach. Powinna twardo stapac po ziemi, miec duza weidze jak rowniez byc bystrym i przebieglym w negocjacjach ktore pozawalaja na "wyssanie" naleszpego dla szkoly a odzucenie najgorszego. mozna by pisac jeszcze dlugo – ale wstepny zarys masz :) – a artysta niech idzie kwiatki na pole malowac albo walic w beben i udawac ze cos tworzy... pa
~do pedagoga 18-07-2007 13:37
to nie jest meritum dyskusji. Jeśli kandydat nie spełniał oczekiwań to przecież nie było przymusu jego wyboru. Dyskusja dotyczy postępowania pracowników administracji Urzędu – zagubienia protokołu, "odtworzenia dokumentu" i forma próby załatwienia tego z pozostałymi członkami komisji. Postępowanie urzędników i tych którzy wskazali na taki sposób załatwienia sprawy (prawnik, prezydent) podlega ocenie i krytyce. Takie jest prawo zarówno wyborców jak i podatników, którzy składają sie na wynagrodzenie za pracę. Swoją drogą to żal mi naczelnika wydziału. Jestem przekonana że wykonywał to co mu polecono. Tzreba mieć dużo odwagi żeby wyrazić swoje zdanie i sprzeciwić się przełożonym. Czy przeowniczącym komisji był p. Łużniak? .
~Zośka 18-07-2007 15:18
w nawiązaniu do wypowiedzi 18.07.–11.25.: znam tego pana Piątka –fama o nim głosi, że: UWAGA: "pasuje do każdej tapety"; więc nie jest to osoba wiarygodna i szczera i trzeba przesiewać słowa wypowiadane przez niego przez sito i oddzielać plewy (słowa w artykule cyt.: "ta dziwna kopia" ) od ziarna;
~do "do pedagoga" 18-07-2007 15:33
tak moja droga, przeowniczącym komisji był p. Łużniak – to wiele wyjasnia...
~do czytelniczki 18-07-2007 17:33
Dziwne,bo ja wyraźnie słyszałem "Prezydent i jego służby prawnicze" nie V–ce Prezydent a Prezydent!!!! Tak więc co pare tygodni mamy nowy skandal.
~do 16.07. z 17:31 i BBB 18-07-2007 19:31
–a jakież to pominięto istotne fragmenty w protokole??? –a czy to p. Woźniak odtwarzał protokół??? on go przywiózł do podpisania z polecenia.Na pewno już tam były złożone podpisy pozostałych siedmiu członków komisji.Czyżby osoby pracujące od lat na swoich stanowiskach też by poświadczyły nieprawdę???? Coś tu jest szyte grubymi nićmi!!!
~do tej z g.13.13 18-07-2007 19:41
Pomijając graficzną stronę wypowiedzi – dyslektyk jaki, czy co? – nie znasz człowieku istoty współczesnej edukacji i masz mylne pojęcie o typie charakterologicznym osoby zawiadującej szkołą, więc ku twojej wiedzy: szkoła potrzebuje dyrektora HUMANISTY ( z tym artystą to też dobry żart) – nie tylko w odniesieniu do specjalisty w dziedzinie filologii – czyli człowieka "mądrego i dobrego", którego życie wyznaczone jest służbą temu, co ludzkie: tworzeniu i urzeczywistnianiu wartości (F.Znaniecki). A jak się to ma do byłego dyrektora SP5??? NIJAK!!! I ty o tym doskonale wiesz. Ciao!
~??????? 18-07-2007 20:03
A ten dzielny wojak co tam robi na zdjęciu? Nie mówcie, że to nauczyciel, bo nie uwierzę! Jaki zadowolony. Misję swoją spełnił należycie. Rozkaz wykonany! Spocznij!
~Pikador 18-07-2007 20:13
MĄĄĄĄDRE SŁOWA! TRAFNE SPOSTRZEŻENIA! STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ! Z 19:31.
~zaza 18-07-2007 21:52
protokolantem była pani Marta Oreszczuk i ta Pani jeszcze pracuje ?najwyższa pora nie kompromitować Oświaty i za brak kompetencji pani Marta winna pozbyć się stanowiska .Pamiętam czasy kiedy Oświatą rządził jeden człowiek a o wiele więcej było szkół i takich cyrków nie było.Zweryfikujcie zatrudnienie !!!
~wtajemniczona 18-07-2007 21:55
i po co te cyrki już i tak wiadomo kto będzie w SP 5 Pani Iwona Ratajska
~Pikador 18-07-2007 23:24
no właśnie – po co ten cały CYRK? taki chłam na forum! perfidne paszkwile! i cała sofistyka?!!
~uczeń 19-07-2007 0:20
zastanawia mnie, gdzie tu rzetelność dziennikarska. tytuł sugeruje przestępstwo ale żadne konkretne argumenty w tekście nie padły więc musimy polegać na zdaniu autora... jak to już ktoś napisał – szyte grubymi nićmi. poza oszczerstwami i różnymi oskarżeniami brakuje konkretów. Czy tak powinni postępować dziennikarze? aż się dziwię czemu urząd jeszcze na to nie zareagował...
~barbara 19-07-2007 9:37
tak jest nic się nie stało w ocenie części autorów wypowiedzi. A jak nic się nie stało to tak będzie dalej. Tak będą dalej pracować urzędnicy i pogłębiać przekonanie o swoich racjach i słuszności postępowania. W kampanii wyborczej obecne władze widziały tyle złego w postępowaniu poprzedników, tyle obiecywano a teraz wmawia się że wszystko jest w porządku, a jak inni widzą co innego to ich problem. Przypominam że kadencja trwa tylko cztery lata i przyjdzie czas oceny w wyborach zarówno efektów pracy i obietnic wyborczych jak i zwykłej przyzwoitości.
~do ucznia 19-07-2007 10:27
Tu są same fakty i konkrety!
~do Barbary i innych 19-07-2007 11:08
kadencja moze trwac 4 lata ale nie musi, nie musimy przez jeszcze ponad 3 lata siedziec bezczynnie, przygladac sie kolejnym przekretom i wystukiwac na klawiaturze coraz to dluzsze litanie narzekan na Obrebalskiego i jego swite. Zastanowmy sie czy to my jestesmy zalezni od nich, czy moze oni od nas?!
~ktoś 19-07-2007 12:12
komisja to nie tylko te 4 osoby na zdjęciu ...i dawanie czytelnikom do zrozumienia że pozostali członkowie jak jeden mąż złożyli podpisy pod sfałszowanym protokołem jest co najmniej nadużyciem. Jeżeli siedem osób poświadcza swoim podpisem zgodność duplikatu z zaginionym protokołem , to dlaczego mam uważeć, że jest tylko czterech sprawiedliwych?? Ci ze zdjęcia nie są dla mnie wcale wiarygodni, wręcz przeciwnie, znając pana Piątka mam wrażenie że to właśnie ta czwórka poświadcza nieprawdę.
~xyz 19-07-2007 17:43
Ta głupia dyskusja będzie trwać tak długo jak długo prokuratura będzie siedzieć cicho i bać się obecnego układu.
~Do Prokuratury!!! 19-07-2007 21:11
Kiedy wreszcie Prokuratura zajmie się tym z urzędu???Czy raczej nie zajmują się sprawami jak p. Ziobro nie każe?
~parapitek 20-07-2007 0:03
czy do całego tego kołowrotka wokół Czyżyckiego (vel Junkers) trzeba dobierać tak zagmatwaną ideologię polityczną?
~wtajemniczony 20-07-2007 0:06
oj, komuś tu grozi ostracyzm...
~Temida 20-07-2007 11:14
masz rację, parapitku, celowo i z rozmysłem porusza się tematy polityczne i szuka rzekomych powiązań osób uczestniczących w "sprawie",aby nadać jej szerszy zasięg i wciągnąć w ten "kabarecik" większe grono ludzi; no cóż, nasuwa mi się myśl Leca: NIE NALEŻY PROPAGOWAĆ "PURE NONSENSE~^U TAM, GDZIE PANUJE "COMMON NONSENSE"
~Sokrates 20-07-2007 13:09
nie sposób nie dołączyć w tym miejscu myśli nieuczesanych tego samego satyryka i poety zarazem– 1."Dno jest dnem, nawet jeśli jest obrócone do góry"... 2."On (zgadnijcie,kto?) przypomina mi wesz na łysinie.Wokół pełno blasku – a jednak wesz."
~ja też chcę... zacytować Leca 20-07-2007 13:33
"Sumienie miał czyste– nieużywane"
~do Temidy 20-07-2007 13:43
a znasz to: "Idealne falsyfikaty musza dzielić los oryginałow".
~głos Temidy 20-07-2007 16:00
mętność poddać krytyce jest równie trudno, jak mętność zrozumieć
~Do zakładu dla obłąkanych!!! 20-07-2007 16:09
POMOC POTRZEBNA OD ZARAZ!!!!!! Kiedy wreszcie Zakład zajmie sie tym z urzędu??? Czy raczej nie zajmują się sprawami jak p.Religa nie każe? (koniec cytatu)
~przemyślcie! 20-07-2007 16:16
Gdy budzi sie w człowieku niezadowolenie z siebie, łatwo poznać je po tym, że taki osobnik ma tysiąc pretensji do innych.
~adwersarz 20-07-2007 16:19
O tym, jak dobrze cenzor prasę w garści trzyma, mówi nie to, co w niej jest, lecz to, czego w niej nie ma.
~nauczycielka 20-07-2007 16:41
O Boże,jak się ubawiłam czytając te komentarze. Temido,chcąc cytować czyjeś przemyślenia należałoby najpierw samej się z nimi zaznajomić i oczywiście zrozumieć( myśli Leca nie są dla ćwierćinteligentek).Chciałaś zabłysnąć wiedzą a zrobiłaś z siebie delikatnie mówiąc idiotkę!
~kirkor 20-07-2007 18:51
pana naczelnika W.Woźniaka znam z jak najlepszej strony i nie wierzę że mógłby kogokolwiek do czegoś nakłaniać a już do poświadczania niezaistniałych faktów napewno nie , to jest wielka hańba obrzucać błotem prawego człowieka
~teraz ja 20-07-2007 18:56
dorzucę też dwa słowa : WIELKA MISTYFIKACJA
~Temida 20-07-2007 19:35
więcej jest sensu, jeżeli mędrzec się wygłupia, niż jeżeli głupiec się mądrzy twoje – non compos mentis nauczycielko –inwektywy pozostawiam bez komentarza
~nauczycielka 20-07-2007 20:57
Temido,umiesz coś sensownego sama z siebie wykrzesać. Błyśnij intelektem, bo póki co odnoszę wrażenie, że nie masz zbyt wiele do zaoferowania. Nie chcę być złośliwa, ale przypadłość Twoja,tj. non compos mentis– wiele tłumaczy.
~Agamemnon: 20-07-2007 23:30
Ludzie przestańcie się obrzucać impertynencjami. Do ludzi znających działalność Junkersa : "Tylko wtedy można interesować się g..., gdy jest nawozem." Powiedział to również S.J.Lec, a Pani Nauczycielko zacznij nauczać od siebie, więc nie szukaj swady bo możesz zbyt wiele znaleźć. Nie przesadzajcie ludzie z tą teorią spisku nie szukajcie od razu niepowodzeń nowej ekipy, to wciąż stare zagrywki starej, zepsutej krwi. Czyżycki chce dyrektorować w nowej kadencji w myśl zasady :"Po mnie choćby potop",nie liczy się ze skutkami swojego zadufanego postępowania ani z tym że jak nikt potrafił nadszarpnąć autorytet i dobre imię tej szkoły.
~wajan uże za mnoj 20-07-2007 23:56
dajcie spokój jak tam jest saldat Wad..... to my uwudim kak barba budjet jedinoj i nie bojtes gienierełom ostaniet Czyźyckij
~ratek 21-07-2007 7:43
co jest z tym Junkersem? może mi to ktoś wyjaśni?
~są tacy... 21-07-2007 8:14
"Są tacy, co nie potrzebują nocy; ciemność promieniuje z nich" – to też Leca.Co to za groteska? Spotkanie poetyckie? Grono faryzeuszy wchodzi na wyżyny Parnasu?
~Temida 21-07-2007 8:42
lizusy są wierne, gotowi twoją krew zlizywać z łap twego oprawcy do "nauczycielki": XI przykazanie: nie cudzosłów!
~EKG 21-07-2007 8:52
Agamemnon! To jest świetny komentarz! Nic dodać, nic ująć! Podpisuję się pod twoim postem obiema rękami i nogami!
~kto eto? 21-07-2007 10:06
a my jewo nie chacziem, my nie chacziem sztoby on apiat wlaz na stałek!a wy ot tawo, sztoby nakaniec razrieszat etot skandal!
~nauczycielka 21-07-2007 10:24
Temido–Już dawno tak się nie ubawiłam! Dziwi mnie fakt, iż z całej tej mnogości genialnych myśli, wybarłaś akurat te, najmniej pasujące do tematu.
~waldek 21-07-2007 11:12
Jezu ile tu się świrów namnożyło!Cielawy jestem co soboie zapodają osobnicy o ksywce –Do autora i forumowiczów, przemyślcie,Temida i są tacy!!!!!!Ide o zakład że to jechowce.
~do waldka 21-07-2007 12:04
ide o zakład że to jedna osoba– fakt, nienormalna.Lekarze strajkują a szaleńcy szaleją na forum.
~też do waldka 21-07-2007 13:54
Tak uważnie czytasz wypowiedzi innych? Nie bardzo, bo o pomoc psychiatryczną wołano już dużo wcześniej–cha,cha,cha.
~somatotonik 21-07-2007 14:11
JESZCZE NIE KONIEC TEJ ŻAŁOSNEJ FARSY? OBRZYDLIWOŚĆ! KOMPROMITACJA OŚWIATY!
~anna 21-07-2007 14:40
Tak niewiele trzeba by ze skandalu zrobić cyrk. Naruszone zostało prawo, wszechobecny bałagan, brak nadzoru i kombinatorstwo zaczęły zbierać żniwo.To było nieuniknione, gdy w grę wchodzi układ kolesiowski. Czy doczekamy sie ukarania winnych, nie tylko tych szeregowych?
~sprawiedliwy 21-07-2007 16:56
uklad kolesiowski(), kombinatorstwo, mataczenie, tak, to są dobre określenia, ale każdy w miarę bystry domyśli się kogo one dotyczą... wstyd,drodzy państwo, wstyd, przestalibyście bić pianę
~grot 21-07-2007 17:33
walą w bębny ale juz jakoś słabną
~mrówa 21-07-2007 20:46
A może wiecie czy Żerom ma już nowego dyrektora, czy ostał się ten ze starego układu?
~mrówa 21-07-2007 20:48
Pytanie nieaktualne, znalazłem odpowiedź
~dymsza 22-07-2007 8:10
hej,zapraszamy na nowe forum – następny III akt melodramatu z Czyżyckim w roli głównej(a kto gra drugie skrzypce–wiadomo!),artykuł:Szef w zawieszeniu
~rydz 22-07-2007 10:45
tak wlaśnie bawią się w budżetówce , mają pobory dlugie wakacje , mizerne efekty, a zabawa w przeciąganie polityczne trwa na koszt podatników tych co ten dochod na taką zabawę wypracowują.Po wakacjach przyjdą chyba po podwyżki i będą strajkować!
~sprawiedliwy 22-07-2007 13:24
fe,nieładnie() i tak piszecie sami o sobie? cóż za samokrytyka!
~jano 23-07-2007 21:21
Proszę szanownego Pana Redaktora o zlikwidowanie tego nigającego artykułu. Podobnie –artykułu o dydaktycznych zajęciach Pana Prezydenta w Kielcach. To miganie jest wyraźną sugestią i formą nakłaniania czytelników do nieprzychylnych opinii. A przecież inkryminowanie w artykule nakłanianie to taka brzydka rzecz.
~Sąsiad 23-07-2007 21:55
Znam W.Woźniaka od wielu lat i zarzucanie jego osobie działania niezgodnego z prawem to bezsens i objaw bezsensownego szukania winnych wśród osób które według mnie są godne zaufania. Moze ktoś powie wprost że ktoś jest niewygodny bo nieprzekupny , może synek jakiegoś urzędasa nie zdał matury bo nie było przecieków ? Szukanie w wypowidzi W.Woźniaka znamion przestępstwa to błazenada ze strony tak rodziców jak tych którzy nimi kierują .
~Andreas. 24-07-2007 13:43
Mieszkam w Jeleniej Górze od pięciu lat i co zauważyłem.Jest bardzo dużo oszustów,na państwowych stanowiskach.Są też niedouczeni urzędnicy.Boją się cokolwiek doradzić,pomuc i co najważniejsze kłamią,lub są fałszywi w swoim rodzaju.Tak reprezentują nasz kraj i nasze miasto.Czas się tym zainteresować!!!
~mrówkojad do "Andreasa" 25-07-2007 8:23
Co ty chrzanisz? Populiści mieli głos na początku tego forum. Spóźniłe(a)ś się.
~ja 3-08-2007 12:03
Wypowiadacie sie na temat pracy czyżyckiego jako dyrektora, ale chyba pojęcie nie macie o czym mówicie. Spójżcie na Sp5 i na inne szkoły w mieście. W niektórych dyrektorzy po 20 lat siedzą na stołkach a strach do takiej szkoły wejść, szare, brudne i trzeba sie modlic żeby tynk lub dachówka na głowę nie spadła, w administracji bałagan i skółceni nauczyciele. Dyrektor jest od zarządzania a nauczyciele i pedagodzy od nauczania i wychowywania. Gdzyby nie czyzycki ta szkoła dawno by nie istniała.
~kwiatek 3-08-2007 15:06
Namawiał kilku członków komisji do poświadczenia nieprawdy podczas spotkania, które rozpoczęło się o godz. 10.30 za zamkniętymi drzwiami pokoju nauczycielskiego w budynku SP nr 5. Wzięli w nim udział wspomniani pracownicy wydziału oświaty oraz członkowie komisji: Piotr Piątek, Anna Roziel, Marian Wadowski i Magdalena Krausiewicz–Łada, reprezentujący radę pedagogiczną i radę rodziców szkoły, którzy byli i są za dalszym kierowaniem placówką przez R. Czyżyckiego. W. Woźniak powiedział, że odtworzono protokół posiedzenia komisji z 1 czerwca br. i prosi o podpisanie tego swoistego duplikatu. (Fragment nagranej przez nas rozmowy naczelnika Woźniaka w „piątce” przedstawiamy poniżej). – Przeczytałam tę dziwną kopię odtworzoną przez urzędników „z głowy” i stwierdziłam, że różniła się w wielu miejscach od oryginału. Gdybym to podpisała, poświadczyłabym nieprawdę, a przecież to jest karalne. Nie zrobiłam tego podobnie jak i pozostałe osoby – mówi jedna z członkiń komisji. – Podpisaliśmy tylko oświadczenie, że byliśmy członkami komisji i że złożyliśmy swoje podpisy 1 czerwca pod oryginalnym protokołem. Ta dziwna kopia nas nie interesuje – powiedział Piotr Piątek. Wszyscy zastanawiają się, czy protokół z posiedzenia komisji konkursowej został usunięty z premedytacją, czy też jego zniknięcie było przypadkiem. Świadome zniszczenie tego dokumentu mogło wynikać z tego, że – według naszych danych – konkurs nie odbył się zgodnie z procedurą. Członków komisji nie interesowało, jakie kandydat R. Czyżycki ma plany związane z rozwojem szkoły. Zadali mu kilka szczegółowych pytań dotyczących: mobbingu, psychologii dziecka, sposobów sprawdzania jakości pracy nauczycieli i znajomości najnowszych przepisów. z tego fragmentu artykułu można ustalić jedynie tyle ,że nikt nie mnamawiał komisji do złażenia opodpisów i jeśli ta Pani z komissaji wie ,ze on się rózni od poprzedniego to niech napisz własciwy i i niech komisji podpisze Ale pzreciez chodzi o robienie zamętu ,bo jak dyrektora możne pytac o bieżace przepisy ,psychologie dziecka .Liczą sie remonty a może coś o osiągnięciach pegagogicznych Pan Dyrektora, kto uczy matematyki , jak sie naciska na nauczycieli aby byli za p.Dyrektorem .Bo pan Konrad napisła niedwno arrtykuł " o Jeleniej jak z horroru " więc pomyslałam ,że jescze nie zatracił zdolności a...lizy sytuacji .Szuka czegoś godnego pochwały w miescie? Na pewno nie jest nim jelonka .Zero myślenia tylko propaganda . tto się nadaje do psychologa .Ludzie ,którzy widzą wokół siebie tylko zło –mają problem ze sobą .Żle ,ze zginąl dokument .Aledorabianie do tego faktów –to rzenujące .Jak wybierali Pana dyrektora poprzednio to jelonka coś pisała ???????????
~Odpowiedż 3-08-2007 21:06
Pana dyrektora poprzednio nie wybierali tylko przyniesiono go w "teczce" bo w poprzedniej szkole zabrakło dla niego fotela :))
~Zbyś też twu Wożniak 7-08-2007 0:05
Walduś kiedyś mnie uczułeś kazałeś nosić krótkie włosy to chyba z zazdrości bo ty ich nigdy nie miałeś ciekawe czy za kare teraz ty zbijesz się wskażnikiem bo nas biłeś i nigdy ci tego nie zapomnimy pozdrowienia sp
~jelinek 7-08-2007 11:27
Powołać Komisję Śledczą.
~100 7-08-2007 12:13
i wystarczy :–)
~Pij Mleko :) 8-08-2007 10:00
To nic !!!!!!!!!!!! He He he........ KUSIAK z SAZYNSKIM co Wyprawiali ? no i Pani Czernow.A Wszystko To Dzialo sie Przy Suto Zakrapianych Rautach...... WSTYD
~grot 8-08-2007 19:44
już tylko echo niesie
~jelinek 24-08-2007 22:13
tak, Zachmycówna, więcej godzin nie dostaniesz, to bardzo przykre, nieprawdaż? dlatego murem za "szefem"?a lustro w domu masz? i co tam widzisz?
~czesio 27-08-2007 22:16
czesio zrobił wulkana
~200 28-08-2007 8:11
uhm, to ten właśnie poziom (czesia) – prostactwo, prymitywizm, dno intelektualne
~brawuśka! 28-08-2007 8:37
SŁOWA UZNANIA DLA NACZELNIKA OŚWIATY – PANA WALDEMARA WOŹNIAKA! MĄDRE DECYZJE! CHOĆ NIE DLA WSZYSTKICH WYGODNE.
~8:37 28-08-2007 22:05
Tak wcześnie to tylko urzędnik może pisac. Pani Marto Oreszczuk proszę sie nie wysilać! Każdy wie jak pracujecie, a pani kultura osobista pozostawia wiele do życzenia! Gdzie w oświacie są mądre decyzje? Kiedyś były, ale wtedy był p. Gałka i p. Wach! TERAZ NIE MA ANI JEDNEJ!
~8:37 28-08-2007 22:05
Tak wcześnie to tylko urzędnik może pisac. Pani Marto Oreszczuk proszę sie nie wysilać! Każdy wie jak pracujecie, a pani kultura osobista pozostawia wiele do życzenia! Gdzie w oświacie są mądre decyzje? Kiedyś były, ale wtedy był p. Gałka i p. Wach! TERAZ NIE MA ANI JEDNEJ!
~grot 28-08-2007 23:52
znów ich bierze...
~grot 28-08-2007 23:52
znów ich bierze...
~WIELKIE BRAWUŚKA 29-08-2007 11:00
NA CZEŚĆ NACZELNIKA WYDZIAŁU OŚWIATY: TRZYKROTNE: HIP, HIP, HURA!
~WIELKIE BRAWUŚKA 29-08-2007 11:00
NA CZEŚĆ NACZELNIKA WYDZIAŁU OŚWIATY: TRZYKROTNE: HIP, HIP, HURA!
~jeleniogórzanin 29-08-2007 21:01
Ukłony dla prezydenta.
~jeleniogórzanin 29-08-2007 21:01
Ukłony dla prezydenta.
~matematyk do 22:05 29-08-2007 21:22
porażająca dedukcja: rano – posty piszą urzędnicy, w południe – kto? może pseudonauczyciele, no a już późnym wieczorem głos zabierają pseudomatematycy! z logiki – niedostateczny.
~matematyk do 22:05 29-08-2007 21:22
porażająca dedukcja: rano – posty piszą urzędnicy, w południe – kto? może pseudonauczyciele, no a już późnym wieczorem głos zabierają pseudomatematycy! z logiki – niedostateczny.
~były uczeń tej szkółki 5-09-2007 23:16
Pani Sławińska to extra nauczycielka :) A Suwalska to beznadziejna pedaożka :(

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Śmierć na żwirowni

Patriotki – terrorystki w BWA

Stalowe rumaki w Karpaczu

Mieszkańcy chcą miododajnego skweru

Most w Pilchowicach pod ochroną!

Sonda

W rządzie jest plan powrotu do 49 województw. Czy to dobry pomysł?

Oddanych
głosów
694
Tak
38%
Nie
56%
Nie wiem
5%