MenuZamknijRaport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Poniedziałek, 21 września
im. Jonasza, Mateusza

Kryterium Uliczne i XII Czasówka Sudecka

Wiadomości: Region
Czwartek, 21 kwietnia 2016, 1:57
Aktualizacja: Czwartek, 21 kwietnia 2016, 2:10
Autor: MDvR
Fot. archiwum
W ostatni dzień kwietnia (30.04) odbędzie się XIX Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Karkonoszy z okazji "Wiosny Cieplickiej", a dzień później kolejna impreza kolarska – XII Czasówka Sudecka – jazda indywidualna na czas na trasie Podgórzyn – Przesieka.

XIX Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Karkonoszy z okazji "Wiosny Cieplickiej"

I. Cel wyścigu
- popularyzacja kolarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
- promocja miasta Jelenia Góra
- popularyzacja walorów kulturalnych i turystycznych ziemii jeleniogórskiej

II. Organizator
Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów Jeleniej Górze ul. Kiepury 61/17

III. Klasa wyścigu
Wyścig z kalendarza dolnośląskiego punktowany do CHALLENGE DZKol oraz Kalendarza Masters Puchar Polski, CHG

IV. Zasady rozgrywania wyścigu
Wyścig odbędzie się na okrążeniu przy całkowicie zamkniętym ruchu drogowym zgodnie z przepisami PZKol i obowiązującym regulaminem.
Każde okrążenie będzie punktowane ( co trzecie 5, 3, 2, 1 pkt pozostałe 2, 1 pkt . )
Zwycięzcą kryterium zostaje ten zawodnik, który zgromadzi największą ilość punktów i ukończy wyścig .
Zawodnicy zdublowani będą wycofywani z wyścigu.

V. Termin i trasa
Kryterium odbędzie się w dniu 30 kwietnia (sobota) 2016 r. w Jeleniej Górze-Cieplice Zdrój ul. Cervi (start i meta) -Hotel Cieplice >Cervi >Cieplicka> Pułaskiego>Staszica>Cervi , długość jednego okrążenia 1900 m

VI. Uczestnictwo
- kategorie wiekowe:
- kat. Dzieci 6 - 8 lat (rocznik 2010 - 2008)
- kat. Dzieci 9 - 10 lat (rocznik 2007 - 2006)
- kat. Dzieci 11 - 12 lat (rocznik 2005 - 2004)
dzieci startują za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów i w ich obecności
- kat. Młodzik 13 - 14 lat (rocznik 2003 - 2002)
- kat. Junior młodszy 15-16 lat (rocznik 2001 - 2000)
- kat. Junior 17 - 18 lat (rocznik 1999-1998)
- kat. Masters M 30 30 - 39 lat (rocznik 1986 - 1977)
- kat. Masters M 40 40 - 49 lat (rocznik 1976 - 1967)
- kat. Masters M 50 50 - 59 lat (rocznik 1966 - 1957)
- kat. Masters M 60 60 - 69 lat (rocznik 1956 - 1947)
- kat. Masters M 70 70 – i starsi (rocznik 1946 - ……)
- kat. Mężczyzn Niezrz. Open 19 lat – i starsi (rocznik 1997 - …….)
(start w tej kategorii po wypełnieniu oświadczenia)
W kategorii Młodzik, Junior mł., Junior i Masters - obowiązuje posiadanie aktualnej licencji kolarskiej na 2016 rok oraz badań lekarskich . Ponadto wszystkie kategorie obowiązują kaski kolarskie sztywne.

VII. Dystans
- kat. Dzieci 6 - 8 lat dystans 500 m na kreskę
- kat. Dzieci 9 - 10 lat dystans 1900 m ( 1 okr.) na kreskę
- kat. Dzieci 11 - 12 lat dystans 3800 m ( 2 okr.) na kreskę
- kat. Młodzik 13 - 14 lat dystans 17,1 km ( 9 okr.) na punkty
- kat. Junior mł. 15 - 16 lat dystans 22,8 km (12 okr.) na punkty
- kat. Junior 17 - 18 lat dystans 34,2 km (18 okr.) na punkty
- kat. Masters M30 30 - 39 lat dystans 34,2 km (18 okr.) na punkty
- kat. Masters M40 40 - 49 lat dystans 28,5 km (15 okr.) na punkty
- kat. Masters M50 50 - 59 lat dystans 28,5 km (15 okr.) na punkty
- kat. Masters M60 60 – 69 lat dystans 22,8 km (12 okr.) na punkty
- kat. Masters M70 70 i starsi dystans 17,1 km ( 9 okr.) na punkty
- kat. Kobiety Open dystans 17,1 km ( 9 okr.) na punkty
- kat. Mężczyźni Niezrzesz.Open dystans 17,1 km ( 9 okr.) na punkty

VIII. Zgłoszenia
Przyjmowanie zgłoszeń w biurze wyścigu Hotel Cieplice ul.Cervi) w dniu 30 kwietnia 2016r. (sobota) dla kategorii dzieci od 9.00 do 10.00, dla kategorii młodzik, junior mł., junior i masters od godz. 9.00. do godz.10.30
Program minutowy kryterium
godz. 10.30 start kat. Dzieci 6-8 lat
godz. 10.40 start kat. Dzieci 9-10 lat
godz. 10.40 odprawa techniczna dla kat. Młodzik, Junior mł., Junior, Kobiety i Masters
godz. 10.50 start kat Dzieci 11-12 lat
godz. 11.00 start kat. Młodzik
start kat Junior mł
start kat Junior start kat. Kobiety Open, M70, kat. Mężczyźni niezrzesz. Open
start kat. Masters M50, M60 ,
start kat. Masters M30, M40
godz. 15.30 zakończenie kryterium

IX. Nagrody
Puchary I miejsca , nagrody rzeczowe w każdej kategorii dla trzech pierwszych zawodników a dyplomy dla sześciu.
Dla dzieci pamiątkowe medale i dyplomy oraz drobne upominki.

X. Zasady finansowania
Organizatorzy pokrywają koszty zabezpieczenia medycznego, organizacyjnego, sędziowskiego i inne wydatki związane z organizacją wyścigu.
Opłaty startowe zgodnie z przepisami PZKol i Komisji Masters
Dzieci startują bez opłaty startowej

XI . Postanowienia końcowe
Komisję sędziowską powoła DZKol w porozumieniu z organizatorem.
Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby towarzyszące w trakcie trwania wyścigu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione ,zagubione lub zniszczone przed , w trakcie i po imprezie.
Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian w regulaminie we wszystkich sprawach w nim nie ujętych.
Ponadto prawo startu mają zawodnicy posiadający badanie lekarskie oraz ubezpieczenie NW i OC

XII. Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy:
- Michał Włoszczowski - Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów Jelenia Góra
- Aleksandra Kucab - Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów Jelenia Góra

Uwaga mieszkańcy Jeleniej Góry Cieplic

Informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2016 r. w godz. 10:30 - 15:30 odbędzie się XIX Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Karkonoszy z okazji "Wiosny Cieplickiej". W związku z tym będą zamknięte dla ruchu kołowego ulice: Hotel Cieplice ul. Cervi > Cieplicka> Pułaskiego> Staszica> Cervi

Gorąco przepraszamy za utrudnienia !!!

Organizatorzy
Tel. 607 49 57 37 –Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze

'XII Czasówka Sudecka - jazda indywidualna na czas Podgórzyn - Przesieka

I. Cel wyścigu
- promocja Gminy Podgórzyn , Powiatu jeleniogórskiego, województwa Dolnośląskiego
- popularyzacja sportu kolarskiego

II. Organizator
- Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze ul. Kiepury 61 /17
www. karkonoskiestowarzyszenie.pl

III. Współorganizator
- Gmina Podgórzyn ul. Żołnierska 14

IV. Klasa wyścigu
Wyścig z kalendarza dolnośląskiego punktowany do CHALLENGE DZKol oraz kalendarza masters CH I ,G I

V. Uczestnictwo
W wyścigu uczestniczą zawodnicy zaliczający się do kategorii :
młodzik, junior mł., junior, senior, Cyklosport i Masters (Kobiety i Mężczyźni) oraz Niezrzeszeni Open od 19 lat( po wypełnieniu oświadczenia)
Prawo startu posiadają zawodnicy posiadający licencję kolarską na rok 2016 oraz
badania lekarskie.

VI. Termin i miejsce wyścigu:
Wyścig rozegrany zostanie na trasie Podgórzyn-Przesieka /k Jeleniej Góry
w dniu 1.05 . 2016 r. (niedziela)
biuro wyścigu – Centrum Aktywności Społecznej „POGÓRZE” ul. Żołnierska 13 ,
58-562 Podgórzyn.
Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu wyścigu od godz. 9.30 do godz.11.00 w biurze zawodów.
- odprawa techniczna w Biurze Zawodów godz. 11.15
- Start : godz.12.00 Podgórzyn obok Stacji Benzynowej
- meta : Przesieka/droga Sudecka

VII. Sposób przeprowadzenia wyścigu:
- jazda indywidualna na czas rozegrana zostanie w 17 kategoriach
w dniu 1.05.2016 r. (niedziela). Dystans 7300 m. Start zawodników co 1 min.
W przypadku większej ilości zawodników starty co 30 sek
Wyścig rozgrywany jest przy ruchu drogowym otwartym pod górę, obowiązują przepisy ruchu drogowego-prawa strona Zakończenie około godz. 15.30 - Centrum Aktywności Społecznej „POGÓRZE”
ul. Żołnierska 13 , 58-562 Podgórzyn.
Wyścig odbędzie się zgodnie z przepisami PZKol. i niniejszym regulaminem.
Wyścig jest rozgrywany w następujących kategoriach wiekowych:
Młodzik/czka 13 -14 lat rocznik 2003-2002
Junior/ka mł. 15 -16 lat rocznik 2001-2000
Junior/ka 17 -18 lat rocznik 1999-1998
Elita M , i Elita K 19 - lat rocznik 1997 i starszy/a
Cyklosport 19 -29 lat rocznik 1997 -1987
Masters Kobiety K30+ 30 - lat rocznik 1986 i starsze
Masters Kat. M30 30 - 39 lat rocznik 1986-1977
Kat. M40 40 - 49 lat rocznik 1976-1967
Kat. M50 50 - 59 lat rocznik 1966-1957
Kat. M60 60 - 69 lat rocznik 1956-1947
Kat. M70 70 - i starsi rocznik 1946 i starsi
Kategoria Niezrzeszeni Open( K+M) od 19 lat (start w tej kategorii po wypełnieniu oświadczenia)

VIII. Klasyfikacja:
Zwycięzcą wyścigu zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu na powyższym dystansie.
Ponadto prowadzona będzie klasyfikacja Open, gdzie będzie wręczana koszulka lidera kobiet i mężczyzn.
W klasyfikacji generalnej czasówek karkonoskich , zwycięża zawodnik ,który zdobędzie największą ilość punktów .
W każdej edycji punktuje 15-tu zawodników wg następującej punktacji :
I miejsce - 15 pkt VI miejsce - 10 pkt XI miejsce - 5 pkt
II miejsce - 14 pkt VII miejsce - 9 pkt XII miejsce - 4 pkt
III miejsce - 13 pkt VIII miejsce - 8 pkt XIII miejsce - 3 pkt
IV miejsce - 12 pkt IX miejsce - 7 pkt XIV miejsce - 2 pkt
V miejsce - 11 pkt X miejsce - 6 pkt XV miejsce - 1 pkt
W wyścigu klasyfikacja jest prowadzona oddzielnie za każdą edycje.
Suma punktów zdobytych w 5-ciu edycjach ( w tym obowiązkowo w edycji finałowej), decyduje o wygraniu cyklu czasówek karkonoskich .
Przy równej ilości punktów decyduje edycja finałowa.
Gdy będzie przykładowo 5 zawodników, zwycięzca uzyskuje 5 punktów .

IX. Finansowanie:
Opłata startowa w wyścigu wynosi wg stawek PZKol i kalendarza masters na rok 2016. Koszty uczestnictwa pokrywają sami uczestnicy.
Koszty organizacyjne i komisji sędziowskiej pokrywa organizator.

X. Pomoc techniczna:
Na trasę wyścigu nie będą dopuszczone żadne wozy techniczne .

XI. Nagrody:
Koszulka lidera kobiet i mężczyzn Open na każdej edycji
Nagrody rzeczowe od I do III miejsca na każdej edycji
Dyplomy od I do VI miejsce na każdej edycji
Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 10 zawodników/czek, nagradzany będzie tylko zwycięzca.
W przypadku, gdy będzie powyżej 20 zawodników w danej kategorii, nagrody do V miejsca.
W klasyfikacji Generalnej Czasówek Karkonoskich (Finał-Bolków-Gorzanowice)- Pogwizdów 1.10.2016 r. :
Puchary lub nagrody rzeczowe od I do III miejsca w każdej kategorii

XII. Postanowienia końcowe:
Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów DZKol na wniosek organizatora.
Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby towarzyszące w trakcie trwania wyścigu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione , zagubione lub zniszczone przed , w trakcie i po imprezie.
Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian w regulaminie we wszystkich sprawach w nim nie ujętych.
Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie NW i OC

XIII. Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy
- Włoszczowski Michał Wiceprezes Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów
- Kucab Aleksandra Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów

Ogłoszenia

Czytaj również

Burza po interwencji w autobusie miejskim

Doczekają się ronda

Ruszył proces o zabójstwo w noc sylwestrową

Komentarze (8) Dodaj komentarz

~nakole 26-04-2016 22:04
Kategoria Mężczyzn Niezrzeszonych od 19lat i starsi ... Jak można robić jedną kategorię dla wszystkich? O jaką rywalizację chodzi? Każdy szanujący się organizator dba o frekwencję, robi kategorię wiekowe i ma szacunek dla kolarzy amatorów. Zawsze jest ich więcej niż wszystkich kolarzy z licencją.
~3pokoleniarowerowe 27-04-2016 7:38
ha,ha, szanse są równe trzy pokolenia mogą się ścigać, kto będzie pierwszy, wnuczek ? ojciec ? nie, pierwszy będzie dziadek !!!! huuurraaaaaa WIĘCEJ kasy zostaje u organizatora,
~tom 28-04-2016 12:27
Fajnie ze się coś dzieje ale te kategorie to coś nie tak jestem bardzo ciekawy jaka będzie frekwencja zawodników i zainteresowanie kibiców myślę że mniejsze niż kiedyś kryterium Godlewskiego w którym ścigały się sławy polskiego kolarstwa SZKODA !!!!
~Zaki 28-04-2016 19:44
Jakie kryterium Godlewskiego?
~KSC 1-05-2016 0:55
XIX Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Karkonoszy z okazji "Wiosny Cieplickiej" 30.04.2016 - Jelenia Góra ------------------------------------------------------------------------------------- KOMUNIKAT Kat. Młodzik: dystans: 9x1900= 17,1 km czas zwycięzcy: 0.28,44 1. 151 20020612 Woźniak Karol LKKS Górnik DZT Service Wałbrzych 16 pkt 2. 153 20020203 Stelczyk Jakub UKS MOTO Agbud Stelwed Jelcz Lask. 15 pkt 3. 154 20020802 Stelczyk Maciej UKS MOTO Agbud Stelwed Jelcz Lask. 8 pkt 4. 159 20020706 Gandziarowski Bartłomiej KS Deichmann Arbus Mat Sobótka 7 pkt 5. 167 20021212 T...z Błażej PKK Baryczanie Milicz 3 pkt 6. 157 20030901 Janiszek Barłomiej MGLKS Kwisa Lubań 2 pkt 7. 155 20020616 Bogdanik Patryk UKS MOTO Agbud Stelwed Jelcz Laskowice 8. 158 20030823 Skoczylas Łukasz LKS Trasa Ziel
wiesio 1-05-2016 0:56
XIX Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Karkonoszy z okazji "Wiosny Cieplickiej" 30.04.2016 - Jelenia Góra ------------------------------------------------------------------------------------- KOMUNIKAT Kat. Młodzik: dystans: 9x1900= 17,1 km czas zwycięzcy: 0.28,44 1. 151 20020612 Woźniak Karol LKKS Górnik DZT Service Wałbrzych 16 pkt 2. 153 20020203 Stelczyk Jakub UKS MOTO Agbud Stelwed Jelcz Lask. 15 pkt 3. 154 20020802 Stelczyk Maciej UKS MOTO Agbud Stelwed Jelcz Lask. 8 pkt 4. 159 20020706 Gandziarowski Bartłomiej KS Deichmann Arbus Mat Sobótka 7 pkt 5. 167 20021212 T...z Błażej PKK Baryczanie Milicz 3 pkt 6. 157 20030901 Janiszek Barłomiej MGLKS Kwisa Lubań 2 pkt 7. 155 20020616 Bogdanik Patryk UKS MOTO Agbud Stelwed Jelcz Laskowice 8. 158 20030823 Skoczylas Łukasz LKS Trasa Ziel
~zły 9-05-2016 16:17
a gdzie dzielni działacze są wszystkie wyniki,może już czas opublikować
~niezależny 29-05-2017 16:14
Żenada - kasa za wpisowe to piorytet dla organizatora (1 osoba Prezes Towarzystwa) i to do prywatnej kieszeni !!! Nagrody - pozbierane reklamówki z Urzedów i sklepów, oczywiście darmowo. Wstyd i brak szacunku dla uczestników......

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Nietypowy finał Ligi Rocka

"Skarb" Solidarności ukryty w Komarnie zostanie wydobyty

Do miejskiego autobusu tylko ze złożoną hulajnogą

Orle pamięta o Ryszardzie Semczuku

Wybiegali brąz mistrzostw Polski

Sonda

Wiemy, jak ważna jest ochrona środowiska, ale czy dbamy o to na co dzień?

Oddanych
głosów
686
Tak
25%
Nie
72%
Nie wiem
4%