MenuZamknijRaport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Poniedziałek, 1 czerwca
im. Jakuba, Konrada

Komisja Oświaty wydała opinię ws. sieci szkół

Wiadomości: Jelenia Góra
Wtorek, 31 stycznia 2017, 7:38
Aktualizacja: Środa, 1 lutego 2017, 7:41
Autor: Przemek Kaczałko
Fot. Przemek Kaczałko
W poniedziałek (30.01) w sali obrad jeleniogórskiego Ratusza odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej Jeleniej Góry, w którym uczestniczyli radni, prezydent miasta i jego pracownicy, a także dyrektorzy zainteresowanych szkół, przedstawiciele rodziców i związków zawodowych. Wynikiem prac było wydanie opinii na temat proponowanych wariantów sieci szkół podstawowych w związku z reformą oświaty.

Opinia komisji stałej Rady Miejskiej nie jest dla radnych wiążąca, ale na 8 dni przed podjęciem uchwały intencyjnej pozwala ocenić, które z wariantów proponowanych przez Urząd Miasta są najchętniej brane pod uwagę przez część radnych. W tym miejscu warto zaznaczyć, że kolejny raz – podobnie jak podczas spotkań z rodzicami czy gronem pedagogicznym – wielu radnych nie było zainteresowanych wysłuchaniem opinii osób, których ich decyzja będzie dotyczyć. Poza członkami Komisji Oświaty i Wychowania, którzy we wszystkich lub większości dotychczasowych spotkań brali udział (Anna Ragiel - przewodnicząca, Anna Bałkowska, Wojciech Chadży, Alicja Dusińska, Piotr Iwaniec, Józef Rypiński, Alicja Szklarska, Leszek Wrotniewski, Janina Ziętek), w posiedzeniu uczestniczyli też radni: Konrad Sikora, Danuta Wójcik i Robert Obaz.

Już na początku posiedzenia prezydent Marcin Zawiła zaznaczył, że chciałby uniknąć dwuzmianowości w szkołach, ewentualnie, aby to był absolutny wyjątek, gdy rodzice na to się zgodzą. Włodarz miasta apelował do radnych, aby wzięli pod uwagę trzy aspekty: komfort uczniów, rejony oraz koszty. W odpowiedzi Leszek Wrotniewski wyraził zdanie, że ostatni aspekt jest najmniej istotny, bowiem bez względu na przyjęte opcje, koszty trzeba będzie ponieść.

Podczas dyskusji odczytano pisma ze stanowiskami Rad Rodziców. Na przykład w Szkole Podstawowej Nr 2 rodzice opowiadali się za wariantem nr 3 oraz pozostawieniem SP nr 7 w obecnym budynku i kształcie i polaczeniem SP nr 2 z likwidowanym Gimnazjum nr 1, co poparła w swoim wystąpieniu dyrektorka Gimnazjum Nr 1 Jolanta Piasecka. Pewnego rodzaju „koalicja” jaka się wytworzyła w środowisku „Jedynki” i „Dwójki” nie znalazła poparcia radnych. Przewodniczący Rady Rodziców SP 7 przedstawił ponad 200 podpisów zebranych od rodziców dzieci z przedszkoli odpowiadających rejonowi „Siódemki”, którzy sprzeciwiają się pomysłowi wygaszania szkoły przy ul. Sudeckiej. Jak się okazało, ta opcja zdaniem wszystkich członków Komisji Oświaty i Wychowania kategorycznie nie wchodzi w rachubę – Szkoła Podstawowa Nr 7 powinna zostać zachowana. Pod głosowanie poddano dodatkową opcję, której Urząd Miasta nie przedstawił we wcześniejszych propozycjach, a mianowicie – wcielenie budynku po Gimnazjum Nr 1 do Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz pozostawienie SP 7. Ten wariant uzyskał jednogłośne poparcie (9 głosów).

Dużo uwagi poświęcono również wariantom na Zabobrzu. Tu radni byli bardziej podzieleni. Dyrektorka Gimnazjum Nr 4 Beata Toczek przekonywała, że jej szkoła ma bardzo dobrą opinię, bowiem była pierwszą na Dolnym Śląsku, która wdrożyła projekty unijne oraz pierwszą w Jeleniej Górze z dziennikiem elektronicznym. Przedstawiła też pomysły na wzbogacenie oferty szkoły, która miałaby sobie poradzić samodzielnie (jako SP 4). Radny Wojciech Chadży przyznał, że jest za trzema szkołami podstawowymi na Zabobrzu, ale zwrócił uwagę na konieczność określenia i pilnowania rejonizacji, bowiem nie jest tajemnicą, że zdarzają się rodzice, którzy w oświadczeniu twierdzą, że mieszkają w rejonie danej szkoły, a tak naprawdę mieszkają nawet poza Jelenią Górą. - Poświadczenie nieprawdy jest karalne – mówił W. Chadży.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Paweł Domagała poinformował, że w Szkole Podstawowej Nr 11 - 644 uczniów odpowiada wyznaczonemu rejonowi, 358 jest spoza rejonu, a weryfikacja jest prawnie możliwa. - Czasem dzieje się tak, że rodzice przemeldowują do kogoś z rodziny w rejonie, bądź piszą oświadczenie o tym, że dziecko jest zamieszkałe w rejonie. Oświadczenie jest czynnością prawną – jeżeli ktoś poświadcza nieprawdę, to znaczy, że popełnia przestępstwo, więc można tego dopilnować – przyznał P. Domagała.

- Nie należy powoływać nowych szkół, ani zmieniać rejonów, bo to wprowadza zamieszanie, bazujmy na tym, co mamy. Nie zmienia się liczba dzieci, więc nauczyciele nie stracą pracy – przekonywał Józef Rypiński z klubu radnych PiS, jednak był odosobniony w opinii dotyczącej etatów. Ostatecznie poddano pod głosowanie cztery warianty dotyczące największego osiedla w mieście, które zgromadziły następującą liczbę głosów:
– Wariant 1 (SP 4, SP 8, SP 11): 4 za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący.
– Wariant 2 (SP 8, SP 11, wygaszanie G4): 0 za, 9 przeciw.
– Wariant 3 (SP 8 + bud. G4, SP 11): 5 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący.
– Wariant 4 (SP 11 + bud. G4, SP8): 0 za, 9 przeciw.

Z głosowania jasno wynika, że w Śródmieściu społeczność Szkoły Podstawowej Nr 7 może „spać spokojnie”. Podzielone zdanie radni mieli nad opcją funkcjonowania trzech szkół w centrum (SP 1, SP 2 i SP 7) – tu 1 głos był za, 4 przeciw i 4 wstrzymujące. Z kolei szkoły na Zabobrzu czeka najprawdopodobniej wariant trzeci (ewentualnie pierwszy). - Każdy wariant wymusza na organie prowadzącym poniesienie kosztów, a z punktu widzenia logistycznego rozkładu uczniów – jest to najkorzystniejszy wariant, bo obie szkoły „pękały w szwach”, a gdyby został wybrany każdy inny wariant – w dalszym ciągu by się to działo – ocenił wybór wariantu nr 3 naczelnik Paweł Domagała.

Przewodnicząca Komisji jest zadowolona z wyników głosowania dotyczącego Śródmieścia. - „Siódemka” ma bardzo dobrą opinię – podkreśliła Anna Ragiel. - Myślę, że niezadowoleni są nauczyciele i dyrekcja Gimnazjum Nr 1 i Nr 4. Za tymi gimnazjami nie stoją rodzice dlatego, że ich dzieci wychodzą z tych szkół, natomiast pozostają pracownicy administracji, obsługi i nauczyciele, którzy mogą stracić pracę – mówiła A. Ragiel, która w przypadku głosowania nad opcjami dotyczącymi Zabobrza była za trzema szkołami podstawowymi. - Słyszymy, że nie ma pieniędzy na oświatę, a mam opinię, że budynek Gimnazjum Nr 4 absolutnie nie może być wykorzystany jako szkoła dla dzieci niepełnosprawnych. Będą to ogromne koszty (dostosowania budynku – red.) - dodała przewodnicząca, która 7 lutego zagłosuje za wariantem nr 1.

Radni podejmą uchwałę intencyjną 7 lutego br., ale w praktyce to Dolnośląski Kurator Oświaty będzie miał decydujący głos, bowiem bez jego pozytywnej opinii nie będzie można podjąć właściwej uchwały, która ma być gotowa do końca marca.

Ogłoszenia

Czytaj również

Sobota ze sztuką nowoczesną

Posypały się mandaty – słusznie?

MDK pozostanie w swojej siedzibie?

Komentarze (93) Dodaj komentarz

~Maleństwo JG 31-01-2017 8:14
No super dosłownie.. W SP 11 358 dzieci spoza rejonu, z tysiąca. To ponad 1/3... To już wiadomo dlaczego dzieciaki się muszą na dwie zmiany uczyć. I to zwykle ci rodzice mają najwięcej do powiedzenia... Zrobić z tym porządek! Lewe meldunki i oświadczenia nieprawdy. Cała Polska....
kazimierzp 31-01-2017 8:17
Wypowiedź jednego z radnych: "zdarzają się rodzice, którzy w oświadczeniu twierdzą, że mieszkają w rejonie danej szkoły, a tak naprawdę mieszkają nawet poza Jelenią Górą." Coś jak kilku "naszych" radnych!?!
~ 31-01-2017 8:29
a po co łączyć ? niech zostanę tak jak były przed wejściem gimnazjum
~kaska 31-01-2017 8:29
Pewnie teraz dzieciaki z SP 11 będą kończyć lekcje o 17 .Może zróbcie 3 zmiany-17 czy 22 żaden problem!!!.Ludzie, stuknijcie się w głowę. A co za szkołą muzyczną-zostanie wygaszona ,bo pan dyr.SP 11 nie chce połączenia z G 4 .Dlaczego dzieciaki mają cierpieć.Wg mnie trzy podstawówki to dobre rozwiązanie,a rodzice będą mieli prawo wyboru,co odciąży 11 i 8.
THX1138 31-01-2017 8:41
co to za idiotyczne wyniki głosowań ? na pewno ludzi nie reprezentują ci radni, wiadomo że albo połączyć 11 z 4 lub po prostu niech podstawówki będą tak jak w erze przedgimnazjalnej. Może te ż dobudówkę zrobić ? tylko żeby nie było jak z Elektronikiem na Złotniczej że dobudówki były robione a nagle szkołę zburzono i przeniesiono
~kaska 31-01-2017 8:48
Pewnie teraz dzieciaki z SP 11 będą kończyć lekcje o 17 .Może zróbcie 3 zmiany-17 czy 22 żaden problem!!!.Ludzie, stuknijcie się w głowę. A co za szkołą muzyczną-zostanie wygaszona ,bo pan dyr.SP 11 nie chce połączenia z G 4 .Dlaczego dzieciaki mają cierpieć.Wg mnie trzy podstawówki to dobre rozwiązanie,a rodzice będą mieli prawo wyboru,co odciąży 11 i 8.
~ 31-01-2017 9:37
Nie bardzo rozumiem dlaczego do sp 11 są przyjmowane wszystkie dzieci jak leci. Dlaczego Pani dyrektor która ma świadomość tego że 1/3 dzieciaków nie jest z rejonu i tak je przyjmuje. Chyba że w 11 liczy się ilość nie jakość bo tak to obecnie wygląda. Dziwię się również rodzicom z poza rejonu którzy na siłę posyłają tam swoje dzieci chyba że faktycznie niektórym odpowiada szkoła na zmiany i wielki moloch ale skoro tak to o co ta wojna. Dwie zmiany w 11 są nie od dziś więc o co chodzi? Najwięcej do powiedzenia mają rodzice "skazani" na 11 ale swoje żale powinni przelać na swoją Panią Dyrektor bo to ona przyjmując wszystkie dzieci spoza regionu doprowadziła do takiego stanu rzeczy i proszę nie mówić że nie wiedziała skąd są dzieci które przyjmuje.
~Pi 31-01-2017 9:40
SP11 to problem stworzony przez dyrektora i prezydenta - to oni zgodzili się na przyjmowanie praktycznie wszystkich dzieci z poza rejonu i nie przestrzegania limitu wynikającego z pojemności budynku. Jeżeli 11-ka chce być 'osobno' to przz dwa lata nie może przyjmować dzieci do klas pierwszych (bo się nie zmieszczą).
~mm 31-01-2017 9:45
Oddajcie 4 szkole nr 8. Pani Ragiel dlaczego pani zdaniem dzieci pokrzywdzone przez los powinny miec najgorsze warunki do nauki? Co do 11 to szkola dla nauczycieli a nie dla uczniow. Nie chodzilo tu o dobro dzieci tylko o kase. Wszak za tymi 354 ucziami idzie subwencja oswiatowa a czy beda 2 czy 3 zmiany to juz obojetnie.
~aa 31-01-2017 9:47
A podobno rodzice już wyrazili zgodę żeby nawet pierwsze klasy zaczely chodzic na dwie zmiany... Ja się pytam, co to są za rodzice?? A dyrektor dostaje tym większy dodatek funkcyjny im ma więcej uczniów, więc o co tu naprawdę chodzi???
~ 31-01-2017 9:59
Trzy szkoły podstawowe na Zabobrzu 4, 8, 11, . bo to wynika z ilości dzieci które są obecnie uczniami w tych obiektach. Proszę Radnych o takie głosowanie.
~marcinZ 31-01-2017 10:00
nie powinno być drugiej zmiany dla klas 1-3, bo to złe i niezdrowe dla tych młodych uczniów! to obłęd, że dziecko od 7.30 do 12 siedzi w przepełnionej świetlicy a potem idzie na 6 godzin lekcyjnych do 16.10. JAKĄ MA SIŁĘ I CHĘĆ DO NAUKI??? mierną...
~ 31-01-2017 10:16
No no szlachta a wiosek narzeka na bloki ale dzieci do szkółki przywożą! Smieci tez podrzucają taka to szlachta ze wsi.
~Le1k 31-01-2017 10:19
I jeszcze te lesne dziadki kible z naszego funduszy malym dzikom wyremontowali!
~do mm 31-01-2017 10:34
a dlaczego te nie pokrzywdzone mają mieć gorzej ? po prostu niech będzie osobno 4, 8 , 11
~M.Z. 31-01-2017 10:40
Dyrektorzy szkół nr 11 i 8 szarpią między sobą 4, każdy z nich patrzy na tylko na swoje korzyści!!!! Wysokość dodatku funkcyjnego uzależniona jest od ilości uczniów a co za tym idzie ich pensyjka wzrośnie!!! Na dodatek Pani Dyrektor z SP 8 walczy o 4 - bo potrzebna jest jej sala gimnastyczna ( dzieci z jej szkoły na zajęcia WF chodzą do sali gimnastycznej na Złotniczej). Dla niektórych najważniejsze są pieniądze a nie dobro dzieci. Szkoła Podstawowa nr 4 jest szkołą z tradycjami, istnieje od dawien dawna. Jeszcze my chodziliśmy do niej a teraz chcą ją zniszczyć, dołożyć do innej szkoły- czyli przestanie istnieć! Dlaczego? Dla chorych ambicji ludzi, którym zależy tylko na pieniądzach a nie na dzieciach i rodzicach. Skandal!!! Pozostawcie 4 odrębną szkołą!!!
~*** 31-01-2017 10:48
Chodzi o to, że pan radny Wrotniewski obiecał rodzicom ze wsi, że bez względu na komfort dzieci tj.. zniesienie dwuzmianowości, nie dopuści do połączenia. Gdzie indziej mówił, że jedynym słusznym rozwiązaniem jest pozostawienie 3 niezależnych szkół.KŁAMCA KŁAMCA KŁAMCA. i tak gada sobie gada w zależności, gdzie ma korzyść. Nie ładnie Panie Wrotniewski, zdecyduj się Pan wreszcie .......My Pana już niedługo rozliczymy z pana kłamstw i mataczenia.
~mmmmmmmmmmmm 31-01-2017 10:52
Sama osobiście słyszałam od Wiceprezydenta Paczóskiego, że w całej tej sprawie najmniej ważne są dzieci i ich rodzice. Dzieci się przyzwyczają a rodzice nie mają wyjścia. Taką mamy władzę rządzącą!!!! I tu się Pan myli Panie Prezydencie. W całej tej chorej sytuacji to dzieci cierpią najbardziej. Rodzice to wyborcy, którzy na Was patrzą i drugi raz mam nadzieję, że nie popełnią tego samego błędu. Mam nadzieję, że Rada Miasta pójdzie za głosem "ludu" i nie pozwoli zniszczyć szkoły nr 4 i o to Was proszę Drodzy Radni. Serce nie konszachty i kasa- to się liczy.
~*** 31-01-2017 11:31
Chodzi o to, że pan radny Wrotniewski obiecał rodzicom ze wsi, że bez względu na komfort dzieci tj.. zniesienie dwuzmianowości, nie dopuści do połączenia. Gdzie indziej mówił, że jedynym słusznym rozwiązaniem jest pozostawienie 3 niezależnych szkół.KŁAMCA KŁAMCA KŁAMCA. i tak gada sobie gada w zależności, gdzie ma korzyść. Nie ładnie Panie Wrotniewski, zdecyduj się Pan wreszcie .......My Pana już niedługo rozliczymy z pana kłamstw i mataczenia.
~podatnik 31-01-2017 11:50
Obrażać można każdego wpisem , ale sami jesteśmy sobie winni i cierpieć musimy my i nasze dzieci, a co do szlachty ze wsi , to jak dobrze pan lub pani co o podrzucających śmieci pisze , niech sprawdzi swoje korzenie może jest naprawdę szlachcicem z miasta i ze wsią niema nic wspólnego i nawet jak planuje trasę to wsie omija , życzę powodzenia w dalszym szlacheckim miejskim życiu tylko w śród mieszczan na wiejskim osiedlu zabobrze . Ja jestem ze wsi dzieci moje chodzą do szkoły w jeleniej górze codziennie je przywożę do szkoły śmieci nie wożę ze sobą bo mi szkoda samochodu na smrody mam w domu swoje kosze no właśnie swoje osobiste wiejskie a nie miejskie. do zmian potrzebny jest czas a nie chaos. Pozdrawiam lepszy sort obywateli miejskich, powodzenia w dalszym życiu miejsko-wiejskim!!!
~antyPIS 31-01-2017 12:32
3 szkoły podstawowe mają sens na Zabobrzu - SP8, SP11 i SP4 - i rejonizacja !!!!!
~mm 31-01-2017 13:04
Do 4 dzieci nikt nie zapisze i oddadza 1-3 z 11. Juz slyszalam wczesniej ze zrobia taki wal. Przeciez 11 szkoly nr 4 nie chce nawet na fb jest wydarzenie rodzice w obronie jedenastki. Ti o co chodzi. I jeszcze jedno wsioki powinny zabrac swoje dzieciaki bo podatkow placa u sibie a niew jeleniej
~do mm 31-01-2017 13:31
a dlaczego do 4 nikt nie zapisze. Moje dziecko od przyszłego roku idzie do pierwszej klasy i chetnie bym zapisała, do molochu dwuzmianowego SP 11 na pewno nie oddam. A w obecnym gimnazjum nr 4 to dzieci skąd sa? Nie z 11 przypadkiem? a może z kosmosu ?
~gość 31-01-2017 14:41
Wielkie osiedle potrzebuje większej ilości szkół. Jestem za trzema szkołami podstawowymi na Zabobrzu.
~do radnych 31-01-2017 14:53
Głosując, pamiętajcie Państwo, kto realnie zamieszkuje w rejonie, również wyborczym... już wkrótce te głosy będą Wam potrzebne... A DJE i okolice wybierają swoich wójtów, nie radnych JG
~ 31-01-2017 15:19
Rodzice z 11 na zebraniu sami krzyczeli na radnych ,ze nie chcą połączenia szkół ,a ich dzieci moga nawet do 20.00 tej siedzieć w szkole To jakies chore...W zyciu nie dałabym córki do takiego molocha .Rodzice z 8 mki byli za połaczeniem z 4 i to chyba super pomysł ,bo jedna mała 4 nie zbierze tyle dzieci bo to co wykrzykiwali w sp 11 ,to nie wrózy dobrze 4 Z rejoizacja sobie władze tak nie poradzą ,bo ludziska melduja dzieci gdzie popadnie byleby posłac maluchy do szkoły z basenem To jakiś koszmar nie zazdroszczę radnym jak nie zagłosujabędzie zle ....Zalewska pęka ze smiechu bo ona ,,myśli'' ,a samorzady dostana po d....
~mm 31-01-2017 15:40
Oddac 4 szkole nr 8. Tam jest malo miejsca, beznadziejna i mala sala gimnastyczna. Co za problem macie ze dyr8 walczy o dobro i wygode dzieci? Snoby z 11 milczec bo zyjecie w iluzji. Wydaje wam sie ze jak jest tam 10 zdolnych to super szkola a co z pozostaltm 1000 dzieci? Siedzcie do 20stej . Podstawowka 4 ma byc z dyr Toczek? Litosci
~:) 31-01-2017 15:40
Nauczyciele gimnazjum nr 4 są zadowoleni...Prawdopodobnie pani dyrektor G4 nie jest zadowolona...
~do M Z 31-01-2017 15:46
Klamiesz, dyr Sroka mowil ze 8 szkola nr 4 bardziej sie przyda. Zobacz w internecie na postulaty rodzicow i dyr z 11. Postulat 4 mowi o polaczeniu 8 z 4. Szkola nr 4 dla dzieci niepelnosprawnych a jak tak zazdroscicie to moze wam tez sie takie dziecko trafi to przestaniecie bredzic . Wsioki pyszczyc do wojtow.
~rodzicielka 31-01-2017 15:49
O wyniku głosowania świadczy dobitnie tytułowe zdjęcie z trzema osobami na pierwszym planie a rodziców z sp8 na spotkaniu było niewielu
~pani Ragiel 31-01-2017 15:52
Dobro dzieci jest wazne a nie kasa. Zeby pani nie byla kiedys w sytuacji niedolesnosci lub choroby jak dzieci z 8 i zeby ktos pani nie powiedzial ze na pania nie ma kasy i sie nie da . Zycie potrafi byc msciwe
~do rodzicielki 31-01-2017 15:55
Bylo niewielu bo ustalone stanowiako reprezentowala dyr szkoly. Myslisz ze o zaangazowaniu w sprawe swiadcza krzyki awantury, wyzwiska na fb? Opluwanie dzieci z innych szkol i nauczycieli z 4?
~Gość 31-01-2017 16:10
Nauczyciele z 4 są zadowoleni? A z czego mają być zadowoleni? Że przy połączeniu z jakąkolwiek szkołą większość straci pracę. Przecież wiadomo ze dyrekcja szkoły do której będzie przyłączona obstawi wakaty swoimi nauczycielami. A jeśli chodzi o Dyrektor Toczek to jest to człowiek i pedagog, który kocha swoją pracę i oddaje jej sie bezgranicznie z sercem i pełnym zaangażowaniem.Ci którzy tak po niej jadą nie znają jej i nie wiedzą co robi dla dzieciaków z G4. Łatwo jest pluć komuś w twarz- ale oczywiście anonimowo. Moje dziecko w tym roku kończy G4 a drugie mam nadzieję, że będzie miało możliwość pójścia do pierwszej klasy do SP4 !!! I o to Was prosze nasi Radni. Dajcie nam- rodzicom prawo wyboru. Nie niszczcie "czwórki".
~do gosc 31-01-2017 16:17
Jakos twoje zdanie popiera niewielu, widzisz cos czego nikt nie widzi?
~Do mm 31-01-2017 16:25
A dlaczego myślisz, ze do 4 nikt dzieci nie zapisze? Mów za siebie. Ja zapiszę. Jest wielu rodziców, którzy chcą oddać tam dzieci. Ja i setki innych ludzi chodziło do tej szkoły i nie uważamy sie za gorszych od tych, którzy chodzili do innych szkół. Moje pokolenie nie chodziło do 11 bo ta szkoła nie istniała. Jakoś wielu z nas jest na stanowiskach i jest wartościowymi ludźmi. Nadajecie na G4 a tam uczniami jest kto? Dzieci z kosmosu czy w większości z 11 i 8. Pomyślcie jak wielką pracę wykonują nauczyciele z 4 aby okiełznać uczniów, którzy przychodząc z podstawówki myślą ze już są dorośli. A w SP 11 wszystkie problemy zamiatanie są pod dywan, zeby tylko nie wyszło na zewnątrz. Wiem co piszę, bo moje dziecko chodziło do 11.
~Gość 31-01-2017 16:33
Może otwórz oczy to wiecej zobaczysz. Stań twarzą w twarz a nie sycz za plecami. Tacy są najodwazniejsi.
~Do do mm 31-01-2017 16:42
Akurat sie z toba zgadzam w 11 nikt sie z dziecmi nie liczy. Wszystko zamiatane pod dywan , zadnej pracy pedagogicznej. Rodzice sa zastraszani dzieci bombardowane uwagami i az dziw ze szacowne grono widzi kazde dziecko biegajace po korytarzu a nie widzi wyczynow synka dyrektora-hipokryci. Dopoki sie dyr nie zmieni nic sie nie zmieni.
~do gosc 31-01-2017 16:44
Jak 10 osob mowi ze jestes pijany to lepiej polz sie do lozka
~podatnik 31-01-2017 16:45
Odwalcie się od wsioków wiejska patologio z miasta . Widać po komentarzach że sami się zarąbiecie do września . Taka wasza inteligencja miejska , a my dzieci ze wsi do miasta wozimy i nam ok, jak wam nie pasuje to zapraszamy na wieś tam małe szkoły dzieci w klasie 5 nauczyciel ma czas dla każdego drugiej zmiany brak i rejonizacji niema i na pewno każdy dyrektor was przyjmie. Taka mała wymiana w celu ratowania wiejskich szkół o których nikt nie chce pamiętać. WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ . PA wyżyjcie się teraz na DJE.
~do podatnika 31-01-2017 16:50
Chyba forum pomyliles. Tu mowa a szkolach w jeleniej w ktorych nie powinno byc twoich dzieci bo podatkow tu nie placisz.
~Sprostrowanie 31-01-2017 16:50
Żaden dyrektor jeleniogórskiej szkoły nie dostaje dodatku za ilość dzieci.Przestańcie wypisywać takie brednie i sprawdźcie to sobie w regulaminie płac dla miasta Jeleniej Góry. Skąd wziął się problem na Zabobrzu. Już odpowiadam. Brak szkoły koło ZUS-u, na placu za obwodnicą tam gdzie przyjeżdża wesołe miasteczko. TAM POWINNA BYĆ SZKOŁA. A wtedy nie byłoby problemów z przepełnieniem SP11. Trzy szkoły na Zabobrzu? Niech będą, tylko jak mają wyglądać rejony dla każdej z nich? Nie mam pomysłu, bo BRAK SZKOŁY NA ZABOBRZU III.
~Le1k 31-01-2017 16:58
Do podatnik. Śmieci nie wozisz bo zima, to piec przyjmie!
~do sprostowania 31-01-2017 16:58
Czytaj ze zrozumieniem, za kazdym dzieckiem idzie kasa to jest odgorne. Do szkoly sa przyjmowane dzieci spoza jeleniej wlasnie z tego powodu. Jest ich 354 jak wynika z artykulu. Myslisz ze dyr 11 to milosierny samarytanin? Nie badz naiwny, tu nikt z milosci doo dzieci. Niczego nie robi
~do sprostowania 31-01-2017 17:00
Zobacz haslo subwencja oswiatowa albo bon oswiatowy. To ustala ministerstwo a nie miasto
~podatnik 31-01-2017 17:09
A ~Le1k to wdychasz i w mieście zdychasz. Lece właśnie Palić bo wiatr ku miastu dmie.
~Pigs 31-01-2017 17:12
Nie rozumiem postawy wstrzymywania się od głosu. Co to znaczy? Radny wyłącza wtedy myślenie, nie rozumie, co mówią, nie doczytał? To na cholerę się pcha do rady? Niech się w domu wstrzymuje. A jeśli zdecydował się pracować w samorządzie, to mieszkańcy oczekują od niego jasnego stanowiska. Za każde wstrzymanie sie od głosu potrącałbym z diety.
~Emenems 31-01-2017 17:41
Do gość... ha ha ha-już widzę te tłumy rodziców ktorzy zapisują dzieci do 4... A tym bardziej tłumy SZCZESLIWYCH rodzicow którzy na skutek zmiany rejonizacji trafią z rejonu sp11 do sp4. Juz kombinowali namiętnie przy przyjeciu do G1 zeby za wszelka cene sie dostac.
~ 31-01-2017 18:04
do sprostowanie-dyrektor ma dodatek w zależności od ilości oddziałów w szkole = ilość uczniów. Tak jest w regulaminie miasta. Myślę, że wielu rodziców zapisałoby dziecko do SP4. Sama zapisując swoje patrzyłam żeby była to szkoła mała a nie moloch jak SP11. Nie każde dziecko nadaje się do takiej szkoły. Szkoda tylko, że nie wszyscy rodzice to rozumieją i górę biorą ambicje często ze szkodą dla dziecka.
~Nauczyciel 31-01-2017 18:39
Nauczyciele 4 już z niecierpliwością odświeżają fotel dyrektorce 8
~Adam 31-01-2017 19:28
Najbardziej tutaj pyszczą i przezywaja od wsioków osoby które przybyły na osiedle ze wsi po likwidacji PGR-ów i Spółdzielni Produkcyjnych.Zabobrze w większości zasiedlili ludzie ze wsi.
~pis-owiec 31-01-2017 19:37
Włodarze naszego miasta wybrali najgorszą opcję jeżeli chodzi o Zabobrze, a dlaczego ? Nikt nie patrzy na dobro dzieci... W 11 nadal będzie przepełnienie=dwuzmianowość, 8 trochę się "rozluźni", ale nie ma aż tylu dzieci, żeby zapełnić dwa budynki, więc połowa szkoła będzie pusta, co wiąże się z utratą etatów dla nauczycieli...No i budynek szkoły będzie trzeba odpowiednio przystosować do osób niepełnosprawnych....Wszystko po to, aby pokazać ludziom, że reforma jest zła i wszyscy na tym stracili, czysta polityka. A jak będą pretensje, strajki, no to czyja wina ...NO PIS-u. O to tu chodzi. Nie trzeba być niewiadomo jak mądrym, żeby wywnioskować, że najlepszym rozwiązaniem są trzy SP na Zabobrzu i rejonizacja. No i najmniejsze koszty! Ale głowy naszych radnych-nieporadnych pojąć tego nie mogą
~zabobrzanin 31-01-2017 19:49
W 11 jest około 1000 uczniów, na zebraniu przeciwko połączeniu 11 z 4 było około 300 rodziców, Którzy bez żadnych podstaw wydali opinię 4. To nawet nie 1/3, a jak się włodarze miasta wystraszyli, że stracą wyborców...... Co z pozostałymi 700 osobami??? szkoda, że nikt nie mówi jaki był poziom zebrania i jak podzielili się nauczyciele w 11. Ale wybory już niebawem, my mieszkańcy rozliczymy Was radni z waszych głupkowatych decyzji, układzików i działania na niekorzyść nas - mieszkańców. A prym wodzi Pan Leszek Wrotniewski - zresztą tez z poza rejonu, wybrany na oświadczenie...............rodzica ............. To co dzialo sie na zebraniu było żenujące, była niestety tego świadkiem i wstydze się, że moje dziecko chodzi do 11, chętnie przeniosę je do 4, bo do gimnazjum też miało tam iść.
~do zabobrzanina 31-01-2017 20:35
Popieram w pełni Twoje zdanie. I powiem jedno. Na zebraniu w 11 wszyscy wydali opinię wielce krzywdzącą 4.Aż niemiło było słuchać. Jakaż to patologia chodzi do 4!!!! A moje pytanie brzmi: skąd ta patologia pochodzi? Podejrzewam że w większości z 11.Żerom poprzez dodatkowe egzaminy wprowadził wyobrażenie elitarnego gimnazjum a ci co nie dostali się się do niego poszli do 4.Pani dyrektor Toczek nie rozmienia uczniów na tych lepszych i na gorszy sort. Dla niej wszyscy są równi.Rodzice z 11 krzyczeli na zebraniu, że nie dopuszczą do połączenia z 4 ale byłam na posiedzeniu Komisji Oświaty,o którym mowa powyżej i już nie byli tak przeciwni a sam Przewodniczący Rady Rodziców z 11 opowiadał jaka to 4 jest wspaniała i że chcą połączenia 11 z 4...O co chodzi?To w końcu chcecie być z patologią?Żenada
~mm 31-01-2017 21:35
Chodzi o to ze 11 kapnela sie ze nauczyciele na bruk pojda. 8 ma 600 uczniow i zadnej bazy. Jest to bardzo duza szkola, ktora powinna dostac 4. Wiec nie piszcie ze na taki budynek to malo dzieci. Zanim powstanie od nowa 4 to mina lata. Rodzicow z 11 naszczuli nauczyciele straszac dzieci zmiana szkoly no i oczywiscie dyrekcja. Przesuneli specjalnie wywiadowki i grazili zachowaniem nagannym uczniom ktorych rodzice nie podpisali info o zmianie terminow.
~do pisowiec 31-01-2017 21:39
Rrjonizacje mamy tez teraz i co z tego. Rodzice zrobia co zechca
~:) 31-01-2017 21:50
W Jeżowie powstaje nowa szkoła, więc pewnie Ci rodzice "Spoza" rejonu 11 wrócą do niego i nie będzie trzeba pracować na zmiany :)
~Iza 31-01-2017 23:40
Wniosek jest jeden - podziękujcie tym, co te 20 lat temu oddali plac na Zabobrzu III od początku przeznaczony pod szkołę - na kościół. Bo babcie chciały mieć blisko na mszę. No i mają, o ile jeszcze żyją, tylko ich wnuki dzięki tej jakże dalekowzrocznej decyzji zapychają dzionek w dzionek na 2 zmiany do SP 11, deszcz czy śnieg. Moje gratulacje... A mogła być nowoczesna, fajna szkoła, też z basenem... to nie, bo po co.
~i 1-02-2017 0:29
W kubeł buzie pis tak chce nic nie macie do gadania , przegłosują nocą co chcą i tyle w temacie po co te naiwne pseudo narady, konsultacje , słuchać prezesa i tyle !!!!
~mieszkaniec 1-02-2017 7:19
Świetnie ! Gratulacje dla oszołomów ! Z rejonu ? A co to spoza rejonu to niby " gorszy sort " ? Co za szambo ...
~rodzic 1-02-2017 8:35
Dla wszystkich starczy miejsca w trzech szkołach, jedni wola przepych i motłoch, inni względny spokój i bezpieczeństwo swoich dzieci. Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla wszystkich sa trzy szkoły, tylko Panu Dyrektorowi 11 zależy na kasie i przepełnieniu szkoły, a Dyrektorce 8 nie na dzieciach, nie na nauczycielach, nie na rodzicach, którzy zapowiedzieli, że zabiora dzieci z 8 jak dojdzie do połaczenia, tylko na bazie dydaktycznej.....i sali gimnastycznej.....
~tia 1-02-2017 8:38
Jak się czyta niektóre wypowiedzi ''światłych'' rodziców mających szeroką wiedzę o wszelkich niuansach oświatowych i ich biednych, sterroryzowanych przez system dzieciach, to już wiadomo dlaczego Pis jest u władzy, W. był Bolkiem, a przez płot skakał Kaczyński., który potem zginął w bitwie pod Smoleńskiem.. Mózgi sprane.
~do rodzic 1-02-2017 9:14
Dyrektorce 8 zalezy na bazie dydaktycznej i sali gimnastycznej nie dla dzieci tylko dla siebie? Co ona na tej sali bedzie robic i w tych pracowniach sama? Wiekszego belkotu nie slyszalam . Sama bedzie cwiczyc? Jaki ona prywatnie ma interes?
~Le1k 1-02-2017 9:15
Do podatnik. Zdychaj to tacie podczas kompieli możesz sobie mówić albo matce po mojej wizycie!
~do rodzic 1-02-2017 9:24
Ja swoje w 8 zostawie, jestem bardzo zadowolona ze szkoly i serdecznej postawy nauczycieli. Jak przejdzie do dobrze wyposazonej 4 to bede szczesliwa. Dyrektorka 8 jedyna normalna nie eskalowala negatywnych emmocji
~rodzic 1-02-2017 10:33
Dla wszystkich starczy miejsca w trzech szkołach, jedni wola przepych i motłoch, inni względny spokój i bezpieczeństwo swoich dzieci. Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla wszystkich sa trzy szkoły, tylko Panu Dyrektorowi 11 zależy na kasie i przepełnieniu szkoły, a Dyrektorce 8 nie na dzieciach, nie na nauczycielach, nie na rodzicach, którzy zapowiedzieli, że zabiora dzieci z 8 jak dojdzie do połaczenia, tylko na bazie dydaktycznej.....i sali gimnastycznej.....
~ 1-02-2017 12:51
ja p....lę, czy to jakieś żarty z podatników ????!!!!!! po prostu przywróccie osobno 4, 8 ,11 i po problemie, ciężko na to wpaść ??? naprawdę ??? to jak wy w ogóle chodzicie i mówicie ????
~mm 1-02-2017 14:44
Osobna 4 to czas kilkynastu lat. Tyle dzieci tunie bedzie. Kto do 4 pojdzie? 1 klasa pierwsza? Z 11 ktos przepisze? Nie badzcie smieszni
~:) 1-02-2017 15:48
...właśnie , zanim w sp4 będą dzieci ( jak będą ? ), to większość nauczycieli straci pracę. A jak klasy 6 z sp8 przejdą do budynku po g4 to tylko z korzyścią, ponieważ sale są jeszcze po projektach doposażone..., sala gimnastyczna całkiem, całkiem i nauczyciele będą mieli pracę . Sam korzyści widzę ...
~:) 1-02-2017 15:49
SAME korzyści widzę...
~Emenems 1-02-2017 15:50
do mm.. Masz całkowitą rację....Jeszcze dobre lata musiałyby minąć aby w 4 znów było wielu uczniów. I niestety pewna " zaprzyjaźniona" szkoła skutecznie odstraszyła uczniów od 4...Za to sama dzieci z poblemami upłynniała do innych SP.... Ach...no i te fryderyki...dla znajomych królika....
~do emenems 1-02-2017 16:53
Nawet nie wiesz jak ja to swietnie wiem. 100% racji
~Emenems 1-02-2017 17:18
do mm.. Masz całkowitą rację....Jeszcze dobre lata musiałyby minąć aby w 4 znów było wielu uczniów. I niestety pewna " zaprzyjaźniona" szkoła skutecznie odstraszyła uczniów od 4...Za to sama dzieci z poblemami upłynniała do innych SP.... Ach...no i te fryderyki...dla znajomych królika....
~anonim1999 1-02-2017 18:28
Ale Was boli ta "Jedenastka", ale was boli ... za wysoki poziom - prawda ?
~do anonim 1-02-2017 18:45
A ty myslis ze jak toba pomiataja nauczyciele, gnebia ci dziecko to jest wysoki poziom. Tylko zakompleksione wsioki maja takie wyobrazenie o szkole hehehe
~poczekamy 1-02-2017 19:41
Dlaczego wszyscy lecą do SP 11? Bo tam dzieci od wielu lat dobrze lub więcej niż dobrze pisały sprawdzian 6-klasisty. To był obiektywny sprawdzian, który za dwa lata zastąpi egzamin 8-klasisty.
~anonim1999 1-02-2017 21:24
do ~do anonim, jak dziecko nie daje rady to może macie wrażenie, że gnębią. Jak dziecko ma poukładane w głowie i ma chęci do pracy to ma z kim pracować... Ot cały sekret Spnr11. A Fryderyków już nie ma i nigdy nie były po znajomości - owszem znam takich, którzy do dziś nie mogą się pogodzić z tym, że nie było i wina była wszystkich, a wersja, że dla znajomych... Pytanie, ile czasu poświęcacie dziecku... tak w ogóle, nie chodzi o naukę... ? A jak już jesteśmy przy nauce pomagacie, czy bezmyślne korki i zdziwienie, że nie ma efektów... No właśnie... Dziękuję za uwagę... I niech was już nie boli, że "jedenastka" ma poziom...
~Emenems 2-02-2017 8:33
Do anonim 1999 To się ubawiłem ha ha ha !!!! No idylla wprost... Szkoda, że tej opinii nie podzielają rodzice " upłynnionych dzieci".... Bo "problemy wychowawcze" należy skrupulatnie "zamieść pod dywan"...Niech inni pracują z dziećmi które " sobie nie poradzą".
~anonim1999 2-02-2017 10:22
do Emenems - pitu, pitu, chyba SP11 znasz z opowieści, bo nie od wewnątrz. Albo dziecko, które na siłę miało być genialne, a okazało się, że wymaga szkoły np.integracyjnej
~do anonim1999 2-02-2017 20:46
Szkola integracyjna jest dla dzieci chorych np. Zanik miesni, aparat sluchowy itp Emenems ma racje a ty jestes pustakiem . Ale takim zycie zwraca
~do anonim1999 2-02-2017 21:13
Rozumiem ze jak twoje dziecko by zachorowalo to je na smietnik wyrzucisz bo nie bedzie przystawalo do twoich wyobrazen. Na indywidualne nie dasz do integracyjnej nie dasz bo wstyd. Szkola ma byc dla wszystkich dzieci, w 11 niektorym nie chce sie pracowac bo maja tylu uczniow ze to rodzi patologie. Ale anonimie wszystko przed toba czego nie ukrywanm ci zycze.
~anonim1999 2-02-2017 22:20
Ludzie, nie potraficie nawet czytać, ze zrozumieniem.. Upychacie dzieci w SP11 nr, nawet takie które wymagały indywidualnej nauki. O szkole integracyjnej nikt nie pomyślał.... Integracyjna nie jest tylko dla dzieci chorych, także wymagających indywidualnej nauki. Rozumiem, że jak dziecko ma ADHD to do integracyjnej już się nie nadaje tak... Bo tam tylko dzieci ze znacznym uszczerbkiem na zdrowiu... Ale cóż... Jak nie potraficie czytać, to i nie zrozumiecie treści tego postu... Jesteście nieludzzcy... Dzieci chore do integracyjnej, z trudnymi niech się męczą inni... Radzę poczytać, dokształcić się i uspokoić. Ja mimo wszystko, życzę Wam wszystkiego najlepszego - to nas różni. A do postu z 21:13 aja249.internetdsl.tpnet.pl - pamiętaj zła karma wraca !!! Czytajcie, a zrozumiecie.
~do 18:45 2-02-2017 23:10
tylko by któryś nauczyciel spróbował mną pomiatać albo gnębić i nie uczyć dziecko... rany ludzie jak wy tak możecie nauczycielom pozwolić wchodzić sobie na głowę ????płacicie na nich podatki to są wasi pracownicy , czy widzieliście żeby w jakiejś firmie szef pozwalał żeby pracownicy mu na głowę wchodzili ?
~Kora 3-02-2017 9:09
A co z kadrą pedagogiczną i niepedagogiczna z gimnazjów w Elektroniku, Rzemiosłach i Żeromie. Przecież wszyscy nie mogą zostać jako pracownicy szkoły średniej.
~nauczyciel 3-02-2017 20:12
Do radnego Rypińskiego - panie Rypiński, a co z Pana uczciwością katolika i polityka PIS? Głosuje Pan za ósemką, a nie chwali się, że żona pracowała w tej szkole, a teraz synowa uczy tam wychowania fizycznego. Jakby Pan mógł dopuścić, by synowa popadła w niełaskę dyrektora.
~do nauczyciel 4-02-2017 6:34
W 11 niedawno dyr zatrudnil zone pana Chadzy, w 4 pracujezona Papaja i co z tego? Tez sledzisz jak glosuja?
~do anonim1999 4-02-2017 6:42
Nie klam przeczytaj swoj post ,dziecko mialo byc genialne a okazuje sie ze musi isc do szkoly integracyjnej,. Życzenia utrzymuje
~Do nauczyciel 4-02-2017 8:06
Dokładnie, co z tego? Jeśli ma kwalifikacje, to niby czemu nie zatrudnić jedna, druga czy trzecia panią ? Doszukujesz się drugiego dna.
czlowiekpuszcza 5-02-2017 15:25
Wiele samochodów, które przywożą dzieci do SP11 ma rejestracje DJE. Wprowadzić rejonizację jak kiedyś i tyle. Nie masz meldunku w rejonie to Twoje dziecko pójdzie tam gdzie, zamieszkuje. Cwaniaki pobudowali się na wioskach, tam płacą podatki a wykorzystują infrastrukturę Jeleniej.
~do nauczyciel 5-02-2017 16:44
Przeciez wy z 11 do 4 nie chcecie. W czym problem. Zrobiliscie zadyme razem ze Sroka na cala Jelenia.
~ostatni sprawiedliwy 5-02-2017 19:17
Tu nie chodzi o kompetencje i nikt ich nie podważa. Tu chodzi o zwyczajna ludzką uczciwość, a nie interes prywatny,a ten dla pana Rypińskiego jest najważniejszy. Nie liczy sie dobro dzieci, większości nauczycieli, którzy stracą pracę, tylko przypodobanie się pani dyrektor z 8, no bo synowa ma tam prace. Czyj interes Pan reprezentuje ? Żenujący Pan jest i tak na marginesie to lepiej niech się Pan nie wypowiada, bo jak juz Pan coś powie.... to klękajcie narody !!!
~ostatni sprawiedliwy 5-02-2017 19:26
Tu nie chodzi o kompetencje i nikt ich nie podważa. Tu chodzi o zwyczajna ludzką uczciwość, a nie interes prywatny,a ten dla pana Rypińskiego jest najważniejszy. Nie liczy sie dobro dzieci, większości nauczycieli, którzy stracą pracę, tylko przypodobanie się pani dyrektor z 8, no bo synowa ma tam prace. Czyj interes Pan reprezentuje ? Żenujący Pan jest i tak na marginesie to lepiej niech się Pan nie wypowiada, bo jak juz Pan coś powie.... to klękajcie narody !!!
~do ostatni 5-02-2017 21:13
Co ty bredzisz, wlasnie o dobro dzieci z 8 tu chodzi. Ten pan reprezentuje min moj interes - rodzica dziecka z 8. Zalatwiaj gdzie indziej swoje prywatne sprawy.
~Trele morele 5-02-2017 22:57
Niech do 11 chodzą dzieci ze swojego rejonu, a nie zwożone są przez rodziców z całego powiatu. Chcieliście mieszkać po za miastem to niech wasze potomstwa uczęszczają do wiejskich szkół.

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Urząd Marszałkowski przejmuje linię kolejową do Świeradowa Zdroju

Ruszy karuzela stanowisk?

W regionie coraz więcej pociągów

Pociągiem do Karpacza, ale także do Legnicy?

Skwer Radiowej Trójki przetrwa?

Sonda

Otwarcie szkół dla najmłodszych uczniów nie oznacza normalnej nauki, tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Czy to ma sens?

Oddanych
głosów
973
Tak
27%
Nie
69%
Nie wiem
4%