MenuZamknijRaport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Piątek, 10 lipca
im. Amelii, Antoniego, Filipa

Kolarze na start

Wiadomości: Region
Czwartek, 14 września 2017, 20:34
Aktualizacja: 20:36
Autor: MDvR
Fot. archiwum
Na najbliższy weekend zaplanowano dwie imprezy kolarskie. W sobotę, 16 września odbędzie się VI Czasówka Kaczawska – jazda indywidualna na czas na trasie: Wojcieszów – Podgórki, natomiast dzień później Ogólnopolski Wyścig Kolarski „O Puchar Starosty Złotoryjskiego”.

Regulamin VI Czasówki Kaczawskiej - jazdy indywidualnej na czas na trasie: Wojcieszów - Podgórki 16 września

I. Cel wyścigu
- promocja Miasta Wojcieszów, powiatu złotoryjskiego, województwa Dolnośląskiego
- popularyzacja sportu kolarskiego

II. Organizator
- Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze, ul. Kiepury 61 /17 www.karkonoskiestowarzyszenie.pl

III. Współorganizator
- Urząd Miasta Wojcieszów, ul. Pocztowa 1

IV. Klasa wyścigu
Wyścig z kalendarza dolnośląskiego punktowany do CHALLENGE DZKol oraz kalendarza masters CH i Górski KSC

V. Uczestnictwo
W wyścigu uczestniczą zawodnicy zaliczający się do kategorii: młodzik, junior mł. , junior, senior i Masters (Kobiety i Mężczyźni) oraz Niezrzeszeni Open od 19 lat ( po wypełnieniu oświadczenia)
Prawo startu mają zawodnicy posiadający licencję kolarską na rok 2017 oraz aktualne badania lekarskie.

* Dzieci w kategoriach wiekowych:
- kat. Dzieci 6 - 8 lat (rocznik 2011 - 2009)
- kat. Dzieci 9 - 10 lat (rocznik 2008 - 2007)
- kat. Dzieci 11 - 12 lat (rocznik 2006 - 2005)
dzieci startują za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów i w ich obecności. Start wg. załączonej mapki ( Start: ul. Słoneczna - Kościelna - Kwiatowa - Meta ) dystans 600 m - trasa górska przy całkowicie zamkniętym ruchu

VI. Termin i miejsce wyścigu:
Wyścig rozegrany zostanie na trasie Wojcieszów - Podgórki /k Jeleniej Góry w dniu 16.09 . 2017 r.
Wyścig dzieci zostanie rozegrany o godz.. 14.00
Start: ul. Słoneczna - Kościelna - Kwiatowa - Meta
Zakończenie o godz.15.00
biuro wyścigu - MOPS Wojcieszów ul. Bolesława Chrobrego 105
Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu wyścigu od godz. 9.30 do godz.11.00 w biurze zawodów.
- odprawa techniczna w Biurze Zawodów godz. 11.30
- Start : godz.12.00 Wojcieszów ul. Kolejowa obok Remizy w Wojcieszowie
- meta : Podgórki
- zakończenie 15.00

VII. Sposób przeprowadzenia wyścigu:
- jazda indywidualna na czas rozegrana zostanie w 17 kategoriach
(* w tym kategoria Niezrzeszeni Open).
W dniu 16.09.2017r. (sobota). Dystans 7500 m. Start zawodników co 1 min.
W przypadku większej ilości zawodników starty co 30 sek.
Wyścig rozgrywany jest przy ruchu drogowym zamkniętym pod górę,
Zakończenie około godz. 15.00 ( MOPS Wojcieszów)
Wyścig odbędzie się zgodnie z przepisami PZKol i niniejszym regulaminem.

Wyścig jest rozgrywany w następujących kategoriach wiekowych:
Młodzik/czka 13 -14 lat rocznik 2004 - 2003
Junior/ka mł. 15 -16 lat rocznik 2002 - 2001
Junior/ka 17 -18 lat rocznik 2000 - 1999
Senior/ka 19 - lat rocznik 1998 i starszy/a
Cyklosport 19 - 29 lat rocznik 1998 -1988
Masters Kobiety K30+ 30 - lat rocznik 1987 i starsze
Masters Kat. M30 30 - 39 lat rocznik 1987 - 1978
Kat. M40 40 - 49 lat rocznik 1977 - 1968
Kat. M50 50 - 59 lat rocznik 1967 - 1958
Kat. M60 60 - 69 lat rocznik 1957 - 1948
Kat. M70 70 - i starsi rocznik 1947 i starsi
Kategoria Niezrzeszeni Open( K+M) od 19 lat (start w tej kategorii po wypełnieniu oświadczenia)

VIII. Klasyfikacja :
Zwycięzcą wyścigu zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu na powyższym dystansie.
Ponadto prowadzona będzie klasyfikacja Open, gdzie będzie wręczana koszulka lidera kobiet i mężczyzn.
W klasyfikacji generalnej czasówek karkonoskich, zwycięża zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów.

W każdej edycji punktuje 15-tu zawodników wg następującej punktacji:
I miejsce - 15 pkt VI miejsce - 10 pkt XI miejsce - 5 pkt
II miejsce - 14 pkt VII miejsce - 9 pkt XII miejsce - 4 pkt
III miejsce - 13 pkt VIII miejsce - 8 pkt XIII miejsce - 3 pkt
IV miejsce - 12 pkt IX miejsce - 7 pkt XIV miejsce - 2 pkt
V miejsce - 11 pkt X miejsce - 6 pkt XV miejsce - 1 pkt

W wyścigu klasyfikacja jest prowadzona oddzielnie za każdą edycję.
Suma punktów zdobytych w 5-ciu edycjach ( w tym obowiązkowo w edycji finałowej), decyduje o wygraniu cyklu czasówek karkonoskich.
Przy równej ilości punktów decyduje edycja finałowa.
Gdy będzie przykładowo 5 zawodników, zwycięzca uzyskuje 5 punktów.

IX. Finansowanie:
Dzieci bez opłaty startowej.
Opłata startowa w wyścigu wynosi wg stawek PZKol na rok 2017, masters i niezrzeszeni 40,-zł . Koszty uczestnictwa pokrywają sami uczestnicy.
Koszty organizacyjne i komisji sędziowskiej pokrywa organizator.

X. Pomoc techniczna:
Na trasę wyścigu nie będą dopuszczone żadne wozy techniczne .

XI. Nagrody:
Dla dzieci pamiątkowe medale do III miejsca , dyplomy do VI miejsca oraz drobne upominki dla każdego dziecka.
Koszulka lidera kobiet i mężczyzn Open na każdej edycji
Nagrody rzeczowe od I do III miejsca na każdej edycji
Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 10 zawodników/czek, nagradzany będzie tylko zwycięzca.
W przypadku, gdy będzie powyżej 20 zawodników w danej kategorii, nagrody do V miejsca.

W klasyfikacji Generalnej Czasówek Karkonoskich (Finał - Bolków-Gorzanowice):
Puchary lub nagrody rzeczowe od I do III miejsca w każdej kategorii

XII. Postanowienia końcowe:
Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium DZKol na wniosek organizatora.
Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby towarzyszące w trakcie trwania wyścigu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione, zagubione lub zniszczone przed, w trakcie i po imprezie.
Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian w regulaminie we wszystkich sprawach w nim nie ujętych.
Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie NW i OC

XIII. Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy
- Michał Włoszczowski - Wiceprezes Zarządu KSC
- Kucab Aleksandra - KSC

Adres szpitala:
Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6, tel. +48 (75) 75-31-905, 75-42-048
Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotoryi, ul. Hoża 11, 59-500 Złotoryja, tel.76 877 95 74

Regulamin Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „O Puchar Starosty Złotoryjskiego” Wysocko 17 września 2017 r.

I . CEL WYŚCIGU
- Promocja powiatu złotoryjskiego i walorów turystyczno- krajoznawczych,
- Propagowanie zdrowego stylu życia,
- Popularyzacja kolarstwa masowego,
- Promocja aktywnej formy wypoczynku,

II. ORGANIZATOR
- Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze, ul. Kiepury 61/17 www.karkonoskiestowarzyszenie.pl

III. WSPÓŁORGANIZATOR
- Starostwo Powiatowe w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8,

IV. KLASA WYŚCIGU
Wyścig z Kalendarza Masters i Cyklosport zaliczany do Challenge Górskiego KSC

V. UCZESTNICTWO I KATEGORIE
- prawo startu mają zawodnicy posiadający licencję MASTERS, Cyklosport, Kobiety Open (powyżej 18 lat) na rok 2017, sprawny rower i kask oraz ubezpieczenie NW i OC - startowe wg stawek na 2017 rok
Ponadto dopuszcza się w wyścigu start zawodników bez licencji posiadających aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie OC, NW w kategorii Niezrzeszeni Mężczyzn (Amator) po wypełnieniu oświadczenia

VI. BIURO WYŚCIGU - Pawilon na boisku sportowym w Rokitnicy w dniu 17.09.2017
w godz.8.30 - 10.30 Odprawa techniczna godz. 10.35

VII. NAGRODY
- Zwycięzca otrzymuje Puchar w każdej kategorii
- Trzech pierwszych zawodników otrzymuje nagrody rzeczowe w przypadku braku dziesięciu zawodników w danej kategorii nagrody będą wręczane tylko zwycięzcy

VIII. KONTROLA ANTYDOPINGOWA
- Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol

IX. CEREMONIA DEKORACJI
Ceremonia dekoracji zwycięzców bezpośrednio po ukończeniu wyścigu w dniu 17.09.2017 około godz.15 .00 na boisku sportowym
Zgodnie z art. 1.2.112 Przepisów Sportowych do dekoracji mają obowiązek zgłosić się zawodnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych. Organizator zastrzega, że zawodnicy nieobecni podczas ceremonii dekoracji nie otrzymają nagród.

X. KARY
W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe /PZKol, UCI/

XI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
- wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol
- wyścig odbędzie się przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym, obowiązują przepisy ruchu drogowego na trasie okrężnej - długość rundy 10 km: (start) Kozów>Wysocko (początek rundy) Brennik>Czartowice> Kozów> Wysocko (koniec rundy) meta Wysocko.
- Kolejność startu zostanie podana na odprawie technicznej o godz. 10.35
- start Kozów godz.11.00
- meta Wysocko ok. godz.15.00
Opis trasy:
0,0 km - Kozów Start 1,9 km dojazd do rundy
------------------------------------------------------------
0,0 km - Wysocko początek rundy/Meta
1,0 km - Skrzyżowanie z drogą wojewódzką 364 (przejazd kolejowy) znak STOP - prosto
2,5 km - Brennik - prosto,
3,3 km - Brennik skrzyżowanie - skręt w lewo,
4,9 km - Czartowice - ostry skręt w lewo,
5,1 km - skrzyżowanie dróg - skręt w lewo,
7,4 km - Kozów znak STOP( przejazd kolejowy ) - prosto,
8,1 km - Kozów - skręt w lewo,
9,4 km - Wysocko - skręt w lewo,
9,7 km - Wysocko - skręt w lewo,
10,0 km - Wysocko - koniec rundy.

Dystanse:
kat. Cykosport 19 - 29 lat dystans 70 km (7 okr.)
kat. Masters M30 30 - 39 lat dystans 70 km (7 okr.)
kat. Masters M40 40 - 49 lat dystans 70 km (7 okr.)
kat. Masters M50 50 - 59 lat dystans 60 km (6 okr.)
kat. Masters M60 60 - 69 lat dystans 50 km (5 okr.)
kat. Niezrzeszeni Mężczyzn (Amator) 18 lat - wzwyż dystans 50 km (5 okr.)
kat. Masters M70 70 lat wzwyż dystans 30 km (3 okr.)
kat. Kobiety Open 19 lat i wzwyż dystans 30 km (3 okr.)

XII. POMOC TECHNICZNA
- w wyścigu nie będą dopuszczone żadne wozy pomocy technicznej
- pomoc będzie udzielana z boksów technicznych znajdujących się w okolicy początek rundy/mety

XIII. ZASADY FINANSOWANIA
- koszty organizacyjne wyścigu pokrywa organizator
- koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywają uczestnicy
- opłata startowa zgodnie z przepisami PZKOL i Komisją Masters
- kategorie: Masters, Cyklosport, Amator - startowe 40 PLN

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Komisję sędziowską wyznacza DZKol z listy komisarzy w porozumieniu z organizatorem
- Sędzia Główny - Wiesław Kucab, tel. 607 495 737 e-mail: wiesio_k@op.pl
- każdy zawodnik powinien być ubezpieczony i startuje na własną odpowiedzialność
- podczas wyścigu obowiązują kaski
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie wyścigu oraz za rzeczy zaginione w trakcie imprezy
- organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu w porozumieniu z Sędzią Głównym wyścigu
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

Osoby odpowiedzialne z ramienia organizatora:
- Michał Włoszczowski - Wiceprezes KSC w Jeleniej Górze tel. kom 697 916 806
- Aleksandra Kucab KSC w Jeleniej Górze tel. kom 609 185 286

NOCLEGI (zawodnicy rezerwują noclegi we własnym zakresie)
Pałac w Krotoszycach ul. Parkowa 3, 59-223 Krotoszyce, tel. 76/8768-300 fax 76/8768-302 email: recepcja@palackrotoszyce.pl
-Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Złotoryi ul. Kolejowa 16, tel. 76/878 36 74 w godz.8.30 -10.30 i 17.00 - 19.00

ADRES SZPITALA:
ZDZ Złotoryja, ul. Hoża 11, tel. 76/877 95

Ogłoszenia

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą

Finał na lawecie

Podgórna jest nadal zarośnięta

Konkurs na dotację dla klubów ligowych

Prezydent na Polanie Jakuszyckiej

Oficjalne wyniki wyborów – Jelenia Góra i powiat jeleniogórski

Mina na Zabobrzu

Powrót imprez rowerowych

Sonda

Powstała miejska plaża nad Bobrem, czy to dobre miejce, także na rodzinny, relaks?

Oddanych
głosów
10
Tak
50%
Nie
40%
Nie wiem
10%