MenuZamknijRaport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Środa, 23 września
im. Bogusława, Linusa

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego informuje

Wiadomości: Region
Piątek, 14 sierpnia 2020, 12:43
Aktualizacja: Wtorek, 18 sierpnia 2020, 6:29
Autor: TS
Szanowni Państwo, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A uprzejmie informuje, iż w ramach projektu pt. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej” realizowanego przez KARR S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do KARR, w ramach pierwszego naboru wpłynęło łącznie 50 wniosków.

W wyniku prowadzonych działań, decyzją KARR do dnia dzisiejszego 22 Wnioski zostały zarekomendowane do dofinansowania, Umowy o powierzenie Grantu są na bieżąco podpisywane. Pozostałe wnioski są na końcowym etapie oceny, z 50 wniosków jedynie 5 wniosków zakończyło się negatywnymi decyzjami.
Łącznie w ramach pierwszego naboru wstępnie rozdysponowano kwotę ponad 1.3 mln złotych, a średnia wartość grantu wyniosła ponad 29 tys. zł. Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania wnioskodawców w odniesieniu do gmin wygląda to następująco:

Gminy50
Jelenia Góra19
Wojcieszów9
Jeżów S6
Stara K6
Mysłakowice3
Piechowice2
Kowary2
Janowice1
Świerzawa1
Gryfów1

Odnośnie wieku wnioskodawców to sytuacja przedstawia się następująco:

Wiek
0-301
30-409
40-5010
50-607
60-7015
70-808
50

Wartym podkreślenia jest, iż KARR S.A. jako jedyny podmiot z Aglomeracji Jeleniogórskiej podjął się złożenia Wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez DIP i aplikował o maksymalną, dopuszczalną kwotę dofinansowania, czyli 5 210 416,11 zł, stanowiącej 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. godnie z zasadami realizacji projektów grantowych w Działaniu 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, poddziałanie 3.3. ZIT AJ ZIT AJ "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AJ" Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej - projekt grantowy), dofinansowanie na realizację Grantów stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych i wynosi 4 428 853,69 zł.

Równocześnie informujemy, iż w związku z obecną sytuacją dotyczącą COVID-19 kolejny nabór planowany jest pod koniec miesiąca września w formie elektronicznej, poprzez wysłanie wcześniej wypełnionego formularza na podany adres emaliowy. O wszystkim będziemy Państwa informować jak tylko otrzymamy pisemną zgodę na zmianę obecnej procedury.

Trzeci, ostatni nabór w ramach przedmiotowego projektu planowany jest na początek 2021 roku.

Z poważaniem
Hubert Papaj

Ogłoszenia

Czytaj również

"Skarb" Solidarności ukryty w Komarnie zostanie wydobyty

Koronawirus w Szkole Podstawowej nr 10

Poświęcili kapliczkę

Doczekają się ronda

Patrolowali jezioro

Informacja wojewody ws. koronawirusa (aktualizacja)

Dwie dziewczyny pobiły i okradły 15–latkę  

Zygzakiem po ulicy

Sonda

Wiemy, jak ważna jest ochrona środowiska, ale czy dbamy o to na co dzień?

Oddanych
głosów
782
Tak
24%
Nie
72%
Nie wiem
4%