MenuZamknij

WIADOMOŚCI

SPORT

Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne - fotografie

Strona 1 z 2

Drzwi do JTF-u otwarte są dla wszystkich kochających fotografię.
Fot. rylit
W tym miejscu, które jest jednocześnie minigalerią JTF odbywają się spotkania członków i miłośników fotografii.
Fot. rylit
Uczestnicy tych spotkań prezentują fotografie i wszelkie inne materiały związane z malowaniem światłem ( z greckich słów fotos-światło i grafos-pisać)
Fot. rylit
Dyskusja nad materiałami bywa nieraz bardzo burzliwa.
Fot. rylit
Członkowie JTF współpracują z wieloma ośrodkami kulturalnymi w Polsce i za granicą. Plonem tej działalności są wystawy zbiorowe, indywidualne, udział w konkursach, oraz organizowanie konkursów.
Fot. rylit
Pasja fotografowania łączy wielu jeleniogorzan, którzy znadują czas na spotkania.
Fot. rylit
Również spotkania mogą być materiałem do sesji fotograficznej, nawet w wykonaniu ludzi którzy nie są członkami JTF.
Fot. rylit
Wrzesień Jeleniogórski jest doskonałą okazją do rozszerzania działalności JTF. Kilka imprez zorganizowali członkowie JTF, w wielu też brali udział... Zacieśniła się też współpraca z podobnymi zaprzyjaźnionymi ośrodkami z Czech. Co miesiąc wydawany jest biuletyn pod tytułem "Obiektywem- JTF". Można go otrzymać w siedzibie towarzystwa. W każdy czwartek o godz. 18 odbywają się cykliczne spotkania oraz otwierane są wystawy fotograficzne organizowane w galerii JTF.
Fot. rylit