MenuZamknij

WIADOMOŚCI

SPORT

„Jelenia Góra Biega 2013”

Wiadomości: Jelenia Góra
Piątek, 13 września 2013, 18:19
Aktualizacja: 18:21
Autor: MDvR
Fot. archiwum
Na niedzielę, 22 września zaplanowano XXX Ogólnopolski Bieg Jeleniogórskiej Jesieni – XI Memoriał Ryszard Semczuka.

Na cykl biegów składają się:

- XXV Cross Cieplicki - 5 maja 2013r.

- XXX Ogólnopolski Bieg Jeleniogórskiej Jesieni; XI Memoriał Ryszarda Semczuka - 22 września 2013r.

- XV Ogólnopolski Bieg Niepodległości - 10 listopada 2013r.

Jelenia Góra Osiedle Orle - Regulamin

I. CEL :
- propagowanie biegania oraz chodzenia jako uniwersalnego sposobu na przedłużenie
sprawności fizycznej i dłuższego życia
- promocja aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego dorosłych, młodzieży i dzieci
- popularyzacja biegów masowych
- promocja miasta Jelenia Góra

II. ORGANIZATOR :
- Ognisko TKKF „Orle” w Jeleniej Górze

III. WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY :
- Okręgowe TKKF „Karkonosze” w Jeleniej Górze
- Miasto Jelenia Góra
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostoja” w Jeleniej Górze
- Sponsorzy prywatni

IV. KATEGORIE WIEKOWE
A1 - szkoły podstawowe: dziewczęta i chłopcy - (2007-2005), dystans ~ 200 m
A2 - szkoły podstawowe: dziewczęta i chłopcy - (2004-2003), dystans ~ 350 m
B - szkoły podstawowe: dziewczęta i chłopcy - (2002-2001), dystans~ 700 m
C - gimnazja: dziewczęta i chłopcy - (1998-2000), dystans ~1000 m
D – DOROŚLI

Kobiety:
< I kat. K 16 - 34 lata ; 1997 - 1979
< II kat. K 35 - 58 lat ; 1978 - 1955
< III kat. K59 - < lat ; 1954 -

Mężczyźni
< I kat. M 16 – 29 lat ; 1997 – 1984
< II kat. M 30 – 39 lat ; 1983 – 1974
< III kat. M 40 – 49 lat ; 1973 – 1964
< IV kat. M 50 – 59 lat ; 1963 – 1954
< V kat. M 60 – 69 lat 1953 – 1944
< VI kat. M70 - < lat 1943 -

Nordic Walking – kat. open

V. TERMINY :
 5 maja 2013 r. / niedziela / :
 22 września 2013 r. / niedziela/
 10 listopada 2013 r. /niedziela/

10.00 > start do biegu dzieci kat.A1 ( dystans ~200m )
10.10 > start do biegu dzieci kat. A2 ( dystans ~350m )
10.20 >start do biegu dzieci kat. B( dystans ~700m )
10.35 >start do biegu młodzieży kat. C ( dystans ~1000m )
10.50 > wręczanie nagród za biegi w kategoriach dla dzieci i młodzieży
11.10 > start do biegu głównego ( dystans 10 km tj. 2 rundy )
11.10 > start kategorii nordic walking ( dystans 5km tj. 1 runda )
13.00 > zakończenie biegów , wręczanie nagród za bieg główny

VI. TRASA BIEGU :
-dystans ~200m osiedle Orle w Jeleniej Górze
- dystans ~350m osiedle Orle w Jeleniej Górze
- dystans ~700m osiedle Orle w Jeleniej Górze
- dystans ~1000m osiedle Orle w Jeleniej Górze
- dystans ~ 5km osiedle Orle i okolice w Jeleniej Górze /tylko nordic walking/
- dystans ~ 10 km osiedle Orle i okolice w Jeleniej Górze
( nawierzchnia asfaltowo – szutrowo - trawiasta )

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA :
-uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w zgłoszeniu do biegu złożą
pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.
- dzieci i młodzież do lat 18 startuje na podstawie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna
- każdy uczestnik Biegu Głównego ponosi opłatę startową w wysokości 10 zł / dzieci i
młodzież bez wpisowego /
- w ramach wpisowego uczestnik otrzymuje ciepły posiłek.
- zapisanie się do udziału w zawodach oraz pobranie numeru startowego jest jednoznaczne
z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)

VIII. ZGŁOSZENIA :
- w dniu zawodów przy ul. Wita Stwosza 6 w Jeleniej Górze w godz. :
- dzieci > 9.00 – 9.55
- młodzież > 9.00 – 10.20
- dorośli > 9.15 – 10.55
( w tym czasie wydawane będą numery startowe )

IX. KLASYFIKACJA :
Organizatorzy przewidują w każdym biegu następującą klasyfikację :

- klasyfikacja generalna / open / kobiet i mężczyzn
- klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn :
< I kat. K 16 – 34 lata ; 1997 – 1979
< II kat. K 35 – 58 lat ; 1978– 1955
< III kat. K 59 lat i więcej ; 1954 – ……

< I kat. M 16 – 29 lat ; 1997 – 1984
< II kat. M 30 – 39 lat ; 1983 – 1974
< III kat. M 40 – 49 lat ; 1973 – 1964
< IV kat. M 50 – 59 lat ; 1963 – 1954
< V kat. M 60 – 69 lat ; 1953 – 1944
< VI kat. M 70 lat i więcej ; 1943 – ........ Uwaga ! Decyduje rok urodzenia !

- klasyfikacja nordic walking ; open

X. NAGRODY :
w poszczególnych biegach
- w kategorii open kobiet i mężczyzn nagrody rzeczowe i puchary otrzymuje po sześć
pierwszych zawodniczek i zawodników
- w kategoriach wiekowych medale otrzymuje trzech pierwszych zawodników
- w biegach dla dzieci i młodzieży za 3 pierwsze miejsca wręczane będą medale i dyplomy
- w kategorii nordic walking uczestnicy otrzymują dyplomy

w klasyfikacji całego cyklu / nagrody dla zawodników którzy ukończyli wszystkie biegi cyklu/
 w kategorii dzieci puchary dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników
 w kategorii open nagrody rzeczowe dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
- Bieg odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych
- dostępne będą szatnie dla uczestników Biegu
- Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione , zniszczone lub skradzione przed , w trakcie
i po imprezie
- podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe
- nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwać będą sędziowie
- Organizator zastrzega sobie interpretację regulaminu i prawo do zmian w regulaminie
- prosimy wszystkich uczestników biegu o przedstawienie przy zapisie dokumentu
tożsamości ( dowód osobisty , legitymacja szkolna itp.)
- w kategorii nordic walking uczestnicy startują z własnym sprzętem
- każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku oraz rezultatów
zawodów we wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatorów.
-w sprawach spornych i nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Sędzia Główny
Zawodów w porozumieniu z Organizatorem

Ogłoszenia

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Znamy młodych siatkarskich mistrzów!

Rajd zdewastował las?

Chce znokautować pierwszego rywala

Powalczą na trasie Kryterium Ulicznego

Trudno tak żyć!

Medale dla złotych par

Wybory coraz bliżej. PiS apeluje

O wolności w BWA

Sonda

Rowerzyści też powinni zdawać egzamin na prawo jazdy?

Oddanych
głosów
488
Tak
52%
Nie
43%
Nie mam zdania
5%