MenuZamknij

WIADOMOŚCI

SPORT

Jaki był miniony rok w jeleniogórskiej policji? O tym dzisiejsza odprawa

Wiadomości: Jelenia Góra/region
Piątek, 8 lutego 2013, 13:00
Aktualizacja: Poniedziałek, 11 lutego 2013, 13:07
Autor: 112
Fot. Angela
Dzisiaj policjanci podsumowali miniony rok. W uroczystej odprawie wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, samorządowcy, szefowie różnych firm współpracujących z policją.

O tym, jaki to był rok w jeleniogórskiej policji informuje w sprawozdaniu podinsp. Edyta Bagrowska, rzecznik KMP w Jeleniej Górze.

Planując szczegółowe zadania na rok 2012, w oparciu o dostępne badania opinii społecznej, spotkania z samorządami, organizacjami i przedstawicielami wielu instytucji oraz bezpośrednio z mieszkańcami naszego regionu, zostały zidentyfikowane zagrożenia i oczekiwania. Mając je na uwadze zostały dostosowane struktury organizacyjne do nowych zadań, zwiększając przede wszystkim potencjał pionów wykonawczych, a w szczególności powodując zwiększenie ilości służb patrolowych.

W 2012 roku zostały zlikwidowane stanowiska dyżurnych w Komisariatach w Karpaczu i Szklarskiej Porębie. W ten sposób stworzono jeden zespół interwencyjny zarządzany z poziomu dyżurnego Komendy dla całego podległego obszaru, co skróciło czas reakcji na zdarzenie. Intencją przeprowadzonych zmian było zwiększenie ilości służb patrolowych w tych jednostkach, a tym samym skuteczniejsze działanie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.

Rok 2012 obfitował w Jeleniej Górze i powiecie w szereg imprez masowych . Tylko na drogach jeleniogórscy policjanci zabezpieczyli 25 imprez, w tym kilka o zasięgu międzynarodowym, takie jak: Bieg Piastów, Wyścig kolarski Tour de Pologne, Wyścig kolarski Bałtyk-Karkonosze Tour, Rajd Karkonoski. Również w 2012 r. po raz pierwszy w Polsce odbyły się na Polanie Jakuszyckiej zawody Pucharu Świata w Narciarstwie Klasycznym z udziałem Justyny Kowalczyk i Marit Bjoergen, które z uwagi na przewidywane zagrożenia – były dla policji szczególnym wyzwaniem. W trakcie wymienionych imprez nie doszło do żadnych negatywnych zdarzeń na szkodę zawodników czy też kibiców.

Jednak największym wyzwaniem, dla całej Policji Dolnośląskiej było właściwe zabezpieczenie turnieju piłkarskiego Euro 2012 rozgrywanego w fazie eliminacyjnej we Wrocławiu. W zabezpieczeniu tym miała udział również policja jeleniogórska, w szczególności kierując policjantów do dyspozycji Dowódcy Operacji oraz zabezpieczając przejazdy kibiców polskich i czeskich przez teren powiatu jeleniogórskiego. Ogółem ( poza meczami piłkarskimi) funkcjonariusze zabezpieczyli 39 tego typu imprez masowych o różnym charakterze, w których wzięło udział ponad 50000 uczestników.

Policjanci zrealizowali prawie 19.000 służb patrolowych, zatrzymując na gorącym uczynku przestępstwa 171 sprawców najbardziej dokuczliwych przestępstw pospolitych. Od 2006 roku występuje systematyczny spadek przestępczości. Np. w roku 2006 wszczęto 6320 dochodzeń z czego blisko 4400 dotyczyło przestępstw kryminalnych, a w 2012 r. wszczęto ogółem 4296 postępowań przygotowawczych z czego 3113 miało taki charakter.
W ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych policjanci ustalili 2337 podejrzanych. W stosunku do 1944 osób wnioskowali o objęcie ich aktem oskarżenia, z czego 104 tymczasowo aresztowano.

Statystyki wykazują, iż 615 czynów zabronionych dokonało 286 nieletnich sprawców. Najwięcej w rejonie działania KP I Policji, KP II i KP w Kowarach. Udział nieletnich w ogólnym obrazie przestępczości jest różny dla poszczególnych jednostek i waha się od 17.6% w Szklarskiej Porębie i 12.5% w KP II w Jeleniej Górze do 8.7% w KP I w Jeleniej Górze . Średnio dla całej Komendy wynosi on 10.5%. Działania jeleniogórskich policjantów dotyczące nieletnich sprawców czynów karalnych to tylko część całej problematyki. Głównie koncentrują się na prewencji kryminalnej, edukacji i przeciwdziałaniu zagrożeniom na każdym etapie.

W kategoriach przestępczości kryminalnej najwięcej było kradzieży i włamań, a także oszustw i fałszerstw. Stanowiły one 67% wszystkich zachowań kryminalnych.
Najwięcej przestępstw, biorąc pod uwagę liczby bezwzględne popełniono w:

Przestępczość kryminalna w obszarze całej KMP, to przede wszystkim:
• 978- kradzieży cudzej rzeczy
• 715 -kradzieży z włamaniem
• 97- kradzieży samochodów. Najwięcej pojazdów skradziono w rejonie KP I – 30 i w Karpaczu – 25.
• 84- rozboje i wymuszenia rozbójnicze - wobec 101 tego typu przestępstw jakie miały miejsce w roku poprzednim.
Niestety, około 67 % tych przestępstw popełnianych jest przez nieletnich.
• 143 - przestępstwa narkotykowe, które zostały ujawnione wyłącznie dzięki aktywności służb. W 2012 roku między innymi policjanci zabezpieczyli prawie 6 kg marihuany tj około 12 tysięcy porcji o łącznej wartości przekraczającej 200 tysięcy złotych, ponad dwa tysiące porcji amfetaminy o łącznej wartości przekraczającej 35 tysięcy złotych oraz zlikwidowano 5 plantacji konopi indyjskich, dzięki czemu na rynek nie trafiło kolejnych 20 tysięcy porcji marihuany o wartości przekraczającej 350 tysięcy złotych.

Wykrywalność ogólna zamknęła się na poziomie 72.1% Natomiast w zakresie przestępstw kryminalnych wyniosła 63.7% i była wyższa o 3.1%, natomiast wykrywalność w wybranych kategoriach p-stw wyniosła 55.3% i była wyższa o 2.5 %.

Wzrosła skuteczność w kradzieżach - z 44.4% do 50.6%, we włamaniach – z 50.8% do 51.1%, w przestępstwach uszczerbku na zdrowiu – z 83.3 do 91.4%, uszkodzeniach rzeczy – z 47.8 % do 58.1%.
Na tym samym poziomie pozostały wskaźniki w rozbojach, bójkach i pobiciach, przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu. W 2012 r. na naszym terenie doszło do dwóch zabójstw. Do pierwszego z nich doszło w maju na terenie Karpacza. W tym czasie ujawniono w jednym z pustostanów zwłoki brutalnie zamordowanego mężczyzny. Sposób działania sprawcy lub sprawców wskazywał na to , iż znęcali się nad ofiarą, zadając ciosy różnymi narzędziami.
Podjęte natychmiast działania operacyjne i procesowe, doprowadziły do wytypowania sprawcy tego zabójstwa oraz umożliwiły zdobycie dowodów potwierdzających jego sprawstwo. Kolejne działania doprowadziły do ustalenia współsprawcy tej zbrodni, przebiegu zdarzenia oraz tymczasowego aresztowania obydwu mężczyzn - mieszkańców Karpacza - podejrzanych o dokonanie tego zabójstwa.

Do kolejnego zabójstwa doszło w sierpniu w Jeleniej Górze, gdzie na balkonie jednego z budynków ujawniono zwłoki kobiety zawinięte w dywan. Jak ustalono, działanie sprawcy nacechowane było brutalnością. W tym przypadku również sprawca i okoliczności zdarzenia były nieznane i dopiero w wyniku prowadzonych czynności operacyjnych policjanci wytypowali sprawcę i zebrali materiał dowodowy umożliwiający postawienie mu zarzutu zabójstwa.
W wybranych ( najbardziej dokuczliwych społecznie) kategoriach przestępstw, skuteczność policji w ściganiu sprawców wzrosła z 52.5% do 53.7%. Policjanci wykryli ogółem 4243 przestępstwa.

Wykrywalność ogólna zamknęła się na poziomie 72.1% Natomiast w zakresie przestępstw kryminalnych wyniosła 63.7% i była wyższa o 3.1%, natomiast wykrywalność w wybranych kategoriach p-stw wyniosła 55.3% i była wyższa o 2.5 %.

Na podstawie materiałów własnych Policji, wszczęto ogółem 304 postępowania przygotowawcze. Wskaźnik ten świadczący o poziomie i efektywności powadzonej pracy operacyjnej - wykazuje stałą tendencję wzrostową. W wyniku prowadzonej pracy operacyjnej podjęto z umorzenia 270 postępowań przygotowawczych.
Wzrosło bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W 2012 roku odnotowano 90 wypadków ,w których śmierć poniosło 6 osób. W 2012 roku, policjanci przeprowadzili blisko 20 tysięcy interwencji, w wyniku których między innymi zatrzymali w policyjnym areszcie 2011 osób tj. o 309 więcej niż w 2011 r. oraz 1020 nietrzeźwych tj. o 156 więcej niż w roku poprzednim.

W 2012 roku policjanci ujawnili 23640 wykroczeń, w tym 15818 z zakresu RD, 2731 przeciwko mieniu (119 i 124 KW), 2120 z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 1630 przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, 140 w zakresie art. 87 par.1 i 2 kw, 394 wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. Sporządzili 1726 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego oraz nałożyli17703 grzywny w drodze mandatu karnego – na łączną kwotę 3mln 66tys 846zł
Współpracując z samorządem i partnerami z Koalicji na rzecz bezpieczeństwa, jeleniogórscy policjanci w 2013 r. również będą skutecznie działać na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów odwiedzających nasz region.

Ogłoszenia

Czytaj również

Nowy wóz dla strażaków

Kuchcikowo w SP 2

Trwa nabór wniosków!  

Komentarze (41) Dodaj komentarz

~strumyk 8-02-2013 14:27
Ul Łomnicka w Jeleniej Górze to horror dla kierowców. Dziur w jezdni jest tyle, że trudno skoncentrować się na prowadzeniu samochodu, to slalom gigant. Właśnie lezy w rowie na boku samochód osobowy koło dawnej fabryki szkła. Pewnie kierowca chciał ominąć grupę głębokich dziur.
~Tak jest! 8-02-2013 14:32
"Góra" powiedziała: pamiętajcie wszystkie głupki, najważniejsze w służbie są wysokie słupki! - zapytajcie "krawężników" i nie tylko. Taka prawda.
Niggers™ 8-02-2013 15:27
Wzrosła skuteczność w kradzieżach - z 44.4% do 50.6% ! ! NO NO, BRAWO ZŁODZIEJE !
~ALE JAJA 8-02-2013 15:59
napiszcie lepiej coś o "wymuszaniu składania zeznań",o tym jakie są wielkie "RODZINY" w policji no do Prokuratury włącznie? napiszcie jaka Mafia działa w tym akurat mieście!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ale jaja
~hańba 8-02-2013 16:04
hańba i tyle!rozliczyć ... policyjnych, zero dla pseudo- straqży miejskiej.....gościu ty nawert przed telewizyjnymi kamerami zachowujewsz sie jak mała dziewczynka!!!! dość,
~:) 8-02-2013 16:13
... a dlaczego Oni wszyscy na tych zdjęciach tacy smutni... przecież jest tak dobrze... :( Chyba się komendancikowi grunt pali bo województwo olało odprawę... Pozdrawiam 'normalnych"
~ 8-02-2013 16:56
A co tam robi klecha Watykański ?
~ 8-02-2013 17:55
To nie klecha to proboszcz z Czarnego, niejaki ks Jerzyk.
~z sieci znal 8-02-2013 17:59
,Dwa dni po zatrzymaniu, jadąc windą na posiedzenie sądu, na którym zadecydowano o zastosowaniu wobec mnie środka zapobiegawczego w postaci aresztu-oczywiście skuty kajdankami i w asyście dwóch policjantów po cywilu-usłyszałem od policjanta, który wszedł po drodze takie słowa : ,,Szkoda,że to nie 86`, bo wtedy nie wiadomo, czy byście stąd żywi wyszli". Funkcjonariusze 11 listopada mieli polecenie maksymalnie wypełnić radiowozy zatrzymanymi. Pierwszym pytaniem z ich strony -już na komendzie- było: ,,Czy jesteś z jakiegoś stowarzyszenia?''. Protokoły spisywane były z pominięciem wszelkich procedur, otwarcie mówiono o odgórnym ,,prikazie'', zarzuty przeczyły zdrowemu rozsądkowi. Na 176 zatrzymanych osób cztery nie przyznały się do winy i to wobec nas wyciągnięto konsekwencje, reszta zatrzyman
~alexpand52 8-02-2013 18:04
Tamten rok i wszystkie poprzednie urągały wszelkim zasadom prawa. Policja wykazała zupełny brak poczucia szacunku dla prawa i społeczeństwa. Co najgorsze to Oni nie lubią samych siebie i plują na lusterko.
~alexpand52 8-02-2013 18:14
Jedynie Gwiazda jeleniogórskiej Policji Pani Bagrowska wykazuje ludzkie uczucia. A nawet lubi zwierzęta. A pozostali latają do Komendanta i kapują na siebie nawzajem. Bo ten zgubił nabój albo czapkę. Inny był w pracy a kacu. Tamta policjantka całowała się z posterunkowym. A jeszcze inny policjant złośliwie nękał emailami seksualnie inną policjantkę. Oni są jak dzieci. Zresztą Komenda Policji to sanktuarium plotek i omijania ustawy.
~alexpand52 8-02-2013 18:27
A kultura policyjna to nie daj Boże...Żadnego szacunku dla cudzych poglądów, prywatności , wolności słowa i przesłuchiwanego.
~ 8-02-2013 18:27
Ile te baby dostaną emerytury, [ do lat przepracowanych] ilu dziadków z działek po piwku ukarano z rowerem [to sa przestepcy,rasowi ],ile razy jeżdza na papieroska na Lwówecką [stary młyn].Boje się w tym miescie życ,nie widac patroli pieszych ,jeżdżą głównie autami.Jakie kwoty nagród otrzymali i jakie medale za zasługi.Mam prawo pytac jako podatnik,ale wymagac to już inna sprawa.Kto ich smie kontrolowac,kto się odważy.
~`b 8-02-2013 18:29
Polska ze względu na brak inteligencji zabitej przez sowietów, nie posiada kultury polskiej ale kulturę sowiecką, ups wylałem wódkę na klawiature.
~bee88777 8-02-2013 18:30
same pejsy tam siedzą:D
~alexpand52 8-02-2013 19:20
Co ten Komendant Wojewódzki opowiada za głupoty w tym grypsie. Według niego Policja jeleniogórska nie potrzebuje nadzoru? Niebawem ( już za tydzień)się przekona jak bardzo jeleniogórska Policja potrzebuje codziennego nadzoru wewnętrznych lub lekarzy biegłych psychiatrów.Przestałby opowiadać głodne kawałki. Tylko w mojej sprawie Komenda Główna przekazała mu 10 skarg. Chciałbym wymienić wszystkie sygnatury ale wyczerpię limit komentarza A wie doskonale że połowa policjantów powinna wylecieć z roboty już dawno temu. Albo Komendant nie przyjechał bo się ich brzydzi, a gryps to wymówka. Albo wojewódzki był pijany w sztok.
~~`skandal~` 8-02-2013 19:40
I jest nasz pijaczek (M.S.) , co dachował koło WORDu latem! To oburzające,że jeszcze pracuje! Gratuluje! Widać, kto stoi ponad prawem w państwie prawa. Szkoda, że policjanci nie "ujawniają" własnych przestępstw - poprawiłoby im to znacznie statystyki, tylko z wykrywalnością byłoby gorzej.
~ 8-02-2013 19:53
Powiedzieli mu !!!! jak jeszcze raz to zrobisz to wylatujesz a dzisiaj cie wujek obronił. Przemyśl synu!!!
~ 8-02-2013 19:55
szkoda ci co dobrze służą dostają za tych co żle służą. i tyle na temat
~grrrr 8-02-2013 20:38
jeżdżą piją i dachują a odprawy zasmakują...
~biniu 8-02-2013 20:53
co robi Okoń w pierwszym rzędzie? hahaha
~babciiaa45 8-02-2013 21:58
co robi konika bije hehehe........
~BERENS 8-02-2013 22:00
Ale mordy zakazane !!! Sami jeżdżą niesprawnymi samochodami ( brak tylnego świata ) , a do kierowców się czepiają ! Zwróciłem uwagę to do sądu mnie podali jełopy , bo on władza !!!
~ 8-02-2013 22:03
tylko wojna lub tajna policja i tajne sądy mogą tą patologię zmienić...
~jestem 8-02-2013 23:06
juz teraz wiemy kogo mamy sie wystrzegać z jg policji twaze znane ,dzieki
~benek 8-02-2013 23:27
obejrzyjcie Drogówkę!!!
~Duch Gór 9-02-2013 1:55
czy ktoś zna słowa przysięgi policjanta ?????proszę za recytować!
~M.R 9-02-2013 2:27
Brak słów co dzieje sie na K,P w Cieplicach . Komendant pijak ,Podwładni robią co chca , Sa pod wpływem narkotyków i nic z stamtąd nie wychodzi na swiatło dzienne. Pseudo policjant p B. narkoman ,molestujacy dzieci . Dlaczego tym sie nikt nie zajmie a piszecie arty o przestepstwach ,. Niech wyjdzie na swiatło dzienne co tam sie dzieje bo to mozna nazwac dopiero PATOLOGIA!
~xxx 9-02-2013 9:48
wielokrotnie widziałem policjantów pod wplywem jakis substancji.Policja powinna dzialac w innym kierunku niz do tej pory !
CН.W.D.P. 9-02-2013 13:09
MOJE ZDANIE JEST TAKIE, IŻ TAKICH LUDZI, KTÓRZY COŚ TAKIEGO WYKONUJĄ, NIE MOŻNA NAZWAĆ, ŻE TO SĄ ARTYŚCI... TO SĄ... DLA MNIE, TO SĄ LUDZIE TROSZKĘ CHORZY UMYSŁOWO ALBO NAĆPANI PROCHAMI...
~sztolniaxx 9-02-2013 14:18
w Kowarach godzina policyjna.
~Lolek 9-02-2013 19:44
Wszyscy mogą płakać, narzekać i psioczyć. A mój przyjaciel pała właśnie kupił nowy dom, jeździ nowiutką furą, latem jest z rodziną na kanarach, zimą w Austri i wszystko ma d...e. A najśmieszniejsze jest to, że w tym roku na emeryturę odchodzi bo "za takie pieniądze po dwóch fakultetach robić nie będzie". A najbardziej powalające jest to, że istotnie ma dobre oferty roboty.
~niepostronna 9-02-2013 20:00
Warto byłoby zająć się patologią w resorcie a większość jeleniogórskiej policji nie wyrobiłaby się do emerytury, postawa z całkowitym brakiem poczucie przyzwoitości nie wzbudza szacunku ale statystyki są w porządku, mało kogo interesuje bezpieczeństwo ludzi, zasada jest prosta - odpychający od okienka dyżurni komisariatu, żeby nic nie chciało się zgłosić i święty spokój można mieć
~ 9-02-2013 21:16
Stara zasada-nie chce ci się pracować,idź do policji
~cpun 10-02-2013 9:05
a ja mam to w ....
~~~~~~~ 10-02-2013 13:20
Wyniki to słupki, nad którymi pracują specjalnie do tego wyznaczeni policjanci, przestępczość narkotykowa? Narkomani z działką dla siebie za wyżebrane przez dzień pieniądze. Zamiast ich leczyć, lepiej karać, wtedy statystyka gra, itp. Duża liczba tych funkcjonariuszy nie nadaje się do tej roboty, szczególnie na zajmowanych stanowiskach. Ale nepotyzm panuje. Uczciwi policjanci są skazani na pracę na "dole", gdzie jest prawdziwa, trudna praca. Bez możliwości awansów. Oni, szczególnie ci starsi służbą, nie donoszą, nie są lizusami, nie mają pleców. A tacy, z wujkami, bliskimi znajomymi, i innymi plecami mają inaczej. Po szkoleniu, parę tygodni na ulicy, na intratne stanowisko, bez doświadczenia, znajomości roboty policyjnej, bez znajomości prawdziwego życia i tej wiedzy o ludzkich problemach.
~Gregorian 10-02-2013 17:31
"Heeeey! Siedze sobie na komisariacie, Przy swiezo zaparzonej herbacie, Ja bardzo lubie te nasza madras, Która socjalna nalewa nam z wiadra Na kartce wypelnionej sluzbowym drukiem Kolega z drugiej sekcji podsyla mi cukier. Za oknem mrok, jak wyrok zapada, Gdzie ginie czlowiek - mordercy biada, gdy ktos po panstwowe wyciaga reke, sie mu czym predzej odbiera syrenke. Twardy nadgarstek, w kolanach luz Niebiescy, po angielsku blues. Heeeeey! Siedze sobie na komisariacie, ladnie tu, palcami bebnie se po blacie. Jesli nie bedzie klopotów z olówkiem, moze sie uda rozwiazac krzyzówke. Ciekawe co o Gwardii pisza ..., Dzieci kosmonauty .... O! Jest cos o nas: "Dwa zbiorowe gwalty"! cdn.
~Gregorian 10-02-2013 17:32
Za oknem promien slonca jakby przygasl. Przede mna siedzi obywatel chuligan, ja mam go wyleczyc z tej spolecznej choroby. Huty pracuja, i rece ma przy sobie. Twardy taboret, w rozmowie luz, Niebiescy, czyli blues. Heeeeeey! Siedze sobie na komisariacie, Plomyk swietlówki wesolo igra w kracie. Za sciana mlodociani uprawiaja krzyki, ze ciezko sie skupic, wypelnic rubryki. Jeszcze tylko wyklad o jakims Darwinie, i w polo cywilnym sie siadzie kasynie. Za oknem swiat spowity w ciemny calun, Szef konczy tlumaczyc tresc ostatnich kawalów. Jutro bedzie fajnie, slub kolega bierze. My z palkami dla jaj staniemy w szpalerze. Twardy charakter, w glowie luz, Niebiescy, czyli blues!"
~CIOSMAKOWO 10-02-2013 19:37
Gość z godziny 13:20 ma rację, TU w Jeleniej G
~tartar 11-02-2013 10:15
Kim jest ta piękna kobieta (blond włosy) na 16-tym zdjęciu?
~masakrajakas 14-03-2013 9:24
Czy istnieje takie coś , jak powołanie do bycia Policjantem czy to tylko kolejna brednia? Dlaczego Policjanci nie mają obowiązku pracy do 67 roku życia? Przecież zawsze może szukać etatu, gdzie indziej, prawda????

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Warto zakisić nie tylko ogórki

Fundamenty muszli koncertowej już gotowe

Będzie bezpieczniej

KSON: Góry otwarte dla wszystkich

Tak w szpitalu zachował się lekarz?

Sonda

Czy majątki żon i dzieci polityków również powinny byc jawne?

Oddanych
głosów
266
Tak
79%
Nie
17%
Nie mam zdania
3%