MenuZamknijRaport
Koronawirus
SZUKAJ IMPREZ
Zamknij

WIADOMOŚCI

SPORT

Szukaj imprez

Kiedy

Kategoria

Cena

Gdzie

Czwartek, 2 lipca
im. Marii, Urbana

XXIV Konkurs Fotograficzny "Jelenia Góra i jeleniogórzanie"

13.05-15.07.2020 (64 dni)
JTF
Jelenia Góra
30

Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne
I. CEL I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE KONKURSU:
Wokół Jeleniej Góry roztaczają się góry Kaczawskie, Rudawy Janowickie, Karkonosze oraz Góry Izerskie. Kotlina znana jest także z Doliny Pałaców i Ogrodów bogatych w historyczne zabytki architektury usytuowane w starych parkach oraz krajobrazy z historycznymi średniowiecznymi zamkami. Jelenia Góra szczyci się pięknymi secesyjnymi kamienicami i rynkiem z ratuszem, jednym z najpiękniejszych na Dolnym Śląsku otoczonym renesansowymi i barokowymi podcieniami. Miasto nasze ze swoimi teatrami, muzeami, galeriami i filharmonią jest artystycznym centrum regionu. To połączenie piękna, sztuki, estetyki i artyzmu sprawia, że w Kotlinie Jeleniogórskiej artysta nie szuka natchnienia, bo ono samo go znajduje. Ambicją Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego jest aby fotografie na konkurs miały walory artystyczne, dlatego nie oczekujemy fotografii łatwych, dziesiątek zdjęć tych samych obiektów. Towarzystwu zależy na fotografiach do których powstania użyto środków wyrazu, pozwalających na stworzenie dzieł niepowtarzalnych, ze znamionami swobodnej wrażliwości i interpretacji. JTF oczekuje fotografii, które zostały stworzone pod wpływem doznania duchowego piękna, gdyż dzieło sztuki musi być transformacją i wynikać z przeżyć, przemyśleń oraz emocji i być wrażeniem artysty. Sztuka zaczyna się bowiem wtedy, gdy kończy się kopiowanie tego co widzimy. JTF uznaje jednak dowolność w wyrażaniu i tworzeniu fotografii co powoduje odstępstwa od kompozycji i innych zasad fotograficznych. JTF uważa że jest to nie tylko dopuszczalne, ale też normalne, pod warunkiem, że da się to uzasadnić. Zatem, jeżeli umiesz wyłowić niebanalną twarz, w nietuzinkowym oświetleniu, jeżeli potrafisz pokazać w swojej fotografii szept górskiego strumienia, ryk wodospadu, niewidoczny wiatr, który wdziera się w pamięć i maluje chmurami niebo, snującą się mgłę i powietrzną perspektywę, a z dziesiątek ważnych w reportażu sekund wybrać tę jedną , najważniejszą oraz nie katalogową, lecz własną paletę barw – to stwórz fotografię konkursową. Czekamy na Twoją fotografię z Kotliny Jeleniogórskiej, pełną doznań duchowych będącą Twoim wrażeniem i Twoją twórczą radością.
Przewodniczący Jury Konkursu
Waldemar Grzelak

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs Jelenia Góra i Jeleniogórzanie zostanie przeprowadzony w kategorii OPEN, bez określania dodatkowych podkategorii. Jedynym wyjątkiem będzie wybór przez Jury Konkursu najlepszego portretu, który zostanie nagrodzony nagrodą specjalną.
Tematyka prac konkursowych musi być zgodna z celem i założeniami konkursu.
Konkurs dostępny jest dla wszystkich fotografujących. Osoby niepełnoletnie biorące udział w konkursie zobowiązane są do przesłania na adres organizatora pisemnej zgody opiekuna.
Udział w konkursie jest płatny. Wpisowe w wysokości 30 PLN należy wpłacić na konto bankowe Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego 31 1090 1926 0000 0001 4357 0634 do dnia 15 lipca 2020 roku. W tytule wpłaty proszę podać nazwę konkursu oraz imię i nazwisko autora prac.
Dopuszcza się dowolną technikę wykonania prac konkursowych z zastrzeżeniem, że muszą one być fotografiami wykonanymi przez uczestnika konkursu w technologii cyfrowej lub na emulsji światłoczułej, co oznacza, że muszą zostać wykonane poprzez rejestrację obrazu za pomocą elementów wrażliwych na światło. Żadne formy grafiki komputerowej nie bazujące na wykonanych wcześniej fotografiach nie będą dopuszczane do konkursu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Komisarz Konkursu może poprosić o przedstawienie dowodu w postaci oryginalnych nieobrobionych plików RAW lub JPEG z danymi EXIF prosto z aparatu, albo oryginalnych negatywów analogowych. W przypadku niedostarczenia dowodów lub zaistnienia dalszych wątpliwości co do spełnienia warunków konkursu praca zostanie odrzucona.
Prace nadesłane na konkurs nie mogą zawierać żadnych napisów, podpisów, dat oraz znaków umożliwiających identyfikację autora pracy.
Uczestnik oświadcza, że nadesłane prace konkursowe wykonał samodzielnie i posiada pełne prawa autorskie do tych prac. W przypadku, gdy praca konkursowa przedstawia wizerunek osoby, uczestnik konkursu oświadcza, że uzyskał zgodę na przedstawienie wizerunku tej osoby i na jego publikowanie.
Każdy autor może nadesłać na konkurs maksymalnie pięć prac pojedynczych lub dwie prace pojedyncze i jeden zestaw złożony z trzech fotografii – wyraźnie oznaczonych i ponumerowanych.
Warunkiem przyjęcia prac do konkursu jest dokładne i prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszenia prac.
O dopuszczeniu prac decyduje Komisarz Konkursu. Od decyzji Komisarza przysługuje odwołanie do Zarządu Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wszelkie odwołania muszą zostać rozstrzygnięte przez Zarząd Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego do dnia 31-07-2020 roku.
Z udziału w konkursie wykluczeni są: Komisarz Konkursu, Zastępca Komisarza Konkursu, Członkowie Jury, Członkowie Zarządu Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz ich rodziny.
III. WARUNKI PRZESYŁANIA PRAC
Prace konkursowe należy przesyłać w formie cyfrowej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.jtf.com.pl. Na adresy e-mail autorów wysłane zostaną potwierdzenia przesłania prac konkursowych.
Prace konkursowe przesyłane w inny sposób nie będą przyjmowane do konkursu.
Wymagania dla prac konkursowych: plik – JPG, wielkość minimum 4700 pikseli – KRÓTSZY bok, wielkość pliku maksymalnie 20 MB, profil sRGB, praca musi być poprawna technicznie i pozwalać na wykonanie poprawnego technicznie wydruku o wymiarach 40×60 cm.
Prace które uzyskają akceptację na wystawę pokonkursową zostaną wydrukowane na koszt Organizatora Konkursu.
IV. NAGRODY
Fundatorami nagród dla laureatów Konkursu Jelenia Góra i Jeleniogórzanie będą: Prezydent Miasta Jelenia Góra oraz Pani Poseł Zofia Czernow (nagroda za najlepszy portret) oraz Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne. Pula nagród konkursu wynosi 3500,00 PLN. W ramach puli nagród zostaną przyznane trzy nagrody oraz nagroda specjalna za najlepszy portret. O wysokości poszczególnych nagród zdecyduje Jury Konkursu.
W skład Jury wejdą:
– Waldemar Grzelak – członek ZPAF, Honorowy członek JTF, Przewodniczący Jury
– Janusz Moniatowicz – członek ZPAF, Honorowy członek JTF
– Radosław Pelisiak – członek zarządu JTF, posiadacz tytułu AFIAP
– Jerzy Zając – członek JTF
Jury oceni wszystkie prace dopuszczone do konkursu.
Jury ma prawo dokonania dowolnego podziału nagród.
Jury zakwalifikuje wybrane prace konkursowe do prezentacji na wystawie pokonkursowej.
Decyzje jury będą niepodważalne i ostateczne.

V. TERMINY KONKURSU
Termin rozpoczęcia konkursu – 15 kwietnia 2020 roku.
Termin nadsyłania prac – 15 lipca 2020 roku.
Termin zakończenia prac Jury Konkursu – 15 sierpnia 2020 roku.