MenuZamknij
SZUKAJ IMPREZ
Zamknij

WIADOMOŚCI

SPORT

Szukaj imprez

Kiedy

Kategoria

Cena

Gdzie

Spływ Samoróbek

Niedziela, 9 czerwca 2019
godz. 15:00
OSiR
Legnica
ul. N. Marii Panny 7
Wstęp wolny

Spływ Samoróbek o Błękitną Wstęgę Kaczawy 2019
Temat: „ŚWIAT FILMU” 9 czerwca 2019 r.

KONKURS NA PROJEKT SAMORÓBKI
1. Załogi, które zamierzają uczestniczyć w Spływie, mogą dodatkowo wziąć udział w konkursie na projekt-koncepcję samoróbki.
2. Konkurs ma na celu wybranie 10 projektów samoróbek, które zostaną nagrodzone grantami w wys. do 500 złotych na zakup niezbędnych materiałów do budowy samoróbki-pływadła.
3. Poprzez dofinansowanie rozumieć należy dokonanie zakupów materiałów na rachunek Organizatora
4. Projekt powinien zawierać – szkic pływającego obiektu, jego przybliżone wymiary, opis samoróbki, kalkulację kosztów materiałów niezbędnych do budowy samoróbki, roboczą nazwę.
5. Na podstawie przedstawionej kalkulacji kosztów materiałów niezbędnych do budowy samoróbki, Organizator podejmie decyzję o kwocie dofinansowania.
6. Szkice mogą być wykonane odręcznie lub komputerowo, czarno-białe lub kolorowe. Wszystkie powinny być czytelne i pokazywać planowany do budowy obiekt z przodu i z boku.
7. Projekty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2019 r. , w siedzibie OSiR przy ul. Najświętszej Marii Panny 7, 59-220 Legnica. Decyduje wyłącznie termin dostarczenia do OSiR.
8. Autorzy, do projektu, zobowiązani są dołączyć oświadczenie, że przedstawione przez nich projekty są ich autorstwa, a także dane kontaktowe – adres, numer telefonu,
9. W konkursie może wystartować każdy, kto ukończył 18 lat, ekipy reprezentujące szkoły, uczelnie lub inne podmioty prawne.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 maja 2019 r.
11. Organizatorzy wskażą 10 projektów, które otrzymają granty.