MenuZamknij
SZUKAJ IMPREZ
Zamknij

WIADOMOŚCI

SPORT

Szukaj imprez

Kiedy

Kategoria

Cena

Gdzie

Cykl Marszy NW. Korona Sudetów Polskich - wejście na Wielką Sowę

Niedziela, 10 listopada 2019
godz. 6:30
Wielka Sowa
Sokolec
Normalny: 60
Ulgowy: 45

"Wielka Sowa (niem. Hohe Eule, po 1945 przez krótki okres pol. Góra Sowia, 1015 m n. p. m. ) – najwyższy szczyt Gór Sowich w Sudetach Środkowych, należy do Korony Gór Polski; położony jest w województwie dolnośląskim".

Program wyjazdu Zbiórka: parking przy ul. Waligórskiego we Wrocławiu, Park Południowy, godz. 6. 30.

Planowany powrót godz. ok. 20. 00

Długość trasy: cały dzień marszu wraz z przerwami pod chmurką, trasa wynosi ok. 12 km, istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia trasy.

Trasa: zróżnicowana, trudności wynikające z warunków pogodowych (np. błoto, śnieg, deszcz), istnieje możliwość wypożyczenie kijów do nordic walking.

Ekwipunek: ubiór dostosowany do warunków pogodowych, preferowany ubiór trójwarstwowy, kurtka przeciwdeszczowa, nakrycie głowy, rękawiczki, obuwie górskie, trekkingowe, latarka czołowa, całodzienny prowiant, wysokoenergetyczne przekąski (batony zbożowo-bakaliowe, czekolada, suszone owoce), zapas napojów (co najmniej 2l), termos z ciepłym napojem, powerbank, naładowany telefon komórkowy, worek na śmieci.

Ilość wolnych miejsc: bez ograniczeń

Transport: samochodowy

Zapisy: https://elektronicznezapisy. pl/event/3477. html
Zapisy: Dorota Napora tel. 728 871 846

Cena: opłaty za trening wyjazdowy wynoszą:
osoba dorosła – 45 zł,
dziecko do 12 roku życia – 30 zł,
przy czym na jeden tydzień przed terminem wyjazdu na trening, opłaty wynoszą:
osoba dorosła – 60 zł,
dziecko do 12 roku życia – 40 zł.
Ewentualne wypożyczenie kijów do nordic walking 5 zł

Płatność na konto: 16 1140 2004 0000 3102 7444 8625
dane do przelewu: RightWay s. c. , w tytule należy wpisać nazwę wyjazdu oraz imię i nazwisko uczestnika lub gotówką podczas treningu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu z powodu niewystarczającej ilości uczestników (min. 10) i/lub bardzo złych warunków atmosferycznych.
POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
Rejestracja/ Zapisy
Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego. Rejestracja odbywa się przez formularz internetowy na stronie http://elektronicznezapisy do dnia 08. 11. 2019, możliwość zapisu bezpośrednio na Marszu/Rajdzie nie gwarantuje medalu/certyfikatu.

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły Marszu/Rajdu lub też nie wzięły udziału. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator zastrzega możliwość braku pełnych świadczeń dla wpłat po 08. 11. 2019
Wpisowe
Każdy zarejestrowany Uczestnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia:
• Pamiątkowy medal
• Dobrą zabawę i super atmosferę
• Posiłek regeneracyjny w schronisku.

Ubezpieczenie
Organizator nie zapewnia żadnego ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i /lub uczestnictwem w Marsz/Rajdzie. W celu zakupienia dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia na Rajd proszę o kontakt z Organizatorami. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Marszu/Rajdu. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania Marszu/Rajdu w przypadku bardzo złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego . Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom Marszu/Rajdu informacji handlowych i marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów Marszu/Rajdu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów związanych z uczestnictwem w Rajdzie na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo- telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Marszu/Rajdu.