MenuZamknijRaport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Piątek, 25 września
im. Aurelii, Władysława

Grzechy drogowców – riposta

Wiadomości: JELENIA GÓRA
Środa, 21 listopada 2007, 8:05
Aktualizacja: 8:06
Autor: TEJO
Fot. Archiwum
W związku z naszą publikacją o kontrowersyjnym remoncie ulicy Lubańskiej, przedstawiamy stanowisko przewodniczącego rady miasta Huberta Papaja. Stanowisko długie, wniosek bardzo krótki: lepiej nie będzie.

Przypomnijmy: mieszkańcy Cieplic oraz cykliści są zbulwersowani modernizacją tej ulicy. Ich zdaniem remont sfuszerowano nie biorąc pod uwagę wniosków mieszkańców oraz wytyczając zbyt wąskie pobocza, które mogą skutkować wypadkami. Na niebezpieczeństwo narażeni są – zdaniem protestujących – głównie cykliści. Sprawa ma trafić do prokuratury.

Co na to Hubert Papaj, szef rady miejskiej? Napisał do nas wyjaśnienie, które w całości publikujemy.

„ Po lekturze artykułu zwróciłem się do podległych Prezydentowi służb i uzyskawszy niezbędne informację uprzejmie informuję, co następuję, mając nadzieję, iż moja odpowiedz zostanie również zamieszczona w Państwa portalu.
Uprzejmie informuję, iż
1. Dokumentacja techniczna dotycząca remontu m.in. ulicy Lubańskiej sporządzona została przez Firmę Budowlano – Inżynieryjną OLEX z siedziba w Jeleniej Górze w październiku 2001 roku.
2. Ogłoszenie o przetargu na remont 13 ulic w dzielnicy Cieplice zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 217 poz. 43512 w dniu 22.08.2006
3. Termin składania wniosków został wyznaczony na dzień 15.09.2006.
4. Liczba otrzymanych ofert: 2.
5. Zamówienia udzielono/podpisano umowę dnia 04.10.2006.
6. Udzielono zamówienia: Liderowi Konsorcjum: Heilit+Woerner Budowlana Spółka z o.o. ul. Sudecka 98 53–129 Wrocław Członek Konsorcjum: Strabag Sp.z o.o., ul. Sudecka 98, 53–129 Wrocław, woj. Polska/dolnośląskie, tel. 071 369 00 00, fax 071 369 00 10.
7. Wykonawca zaproponował cenę (bez VAT)w wysokości 13 554 311.38 zł druga oferta opiewała na kwotę z ceną: 16 453 891,78 zł z czego koszt prowadzonych prac na ulicy Lubańskiej wynosi 2.869.594,92 zł netto

Należy podkreślić, że aż 75% tej kwoty pokrywane jest z funduszy europejskich a 25% stanowi udział własny Jeleniej Góry i jest finansowane z budżetu Miasta, wydatkowanie pieniędzy miasta wiąże się z pozytywnym odbiorem przeprowadzonych prac i każdorazowe poprawki, dokonywane przez firmę remontującą, jeśli wynikają z jej winy są w całości pokrywane przez wykonawcę. Wykonawca zobowiązał się do wykonania określonych w dokumentacji technicznej prac za zaoferowaną kwotę, co zostało zapisane w umowie podpisanej w 2006 roku

Ulica Lubańska posiada chodniki o szerokości zmiennej od 1,50 m do 5,0 m na odcinku od ul. Jagiellońskiej do Giełdy, natomiast od Giełdy do Trasy Czeskiej ul. Lubańska będzie miała opaskę bezpieczeństwa po obydwu stronach jezdni szerokości 1,0 m., która ma na celu ochronienie pieszych przed potrąceniem nadjeżdżającego pojazdu.
Szerokość zaś drogi rowerowej, niezależnie od chodnika przeznaczonego dla ruchu pieszego powinna wynosić nie mniej niż 1,5 m dla jednokierunkowej wydzielonej drogi rowerowej (a zalecane są 2,0 m zwłaszcza dla tras głównych)

Niestety, w związku z tym, iż remont ulicy Lubańskiej jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, winien zostać zrealizowany zgodnie z przedłożoną dokumentacją techniczna, ma to dwojakie konsekwencję, po pierwsze na obecnym etapie nie ma możliwości dokonania zmian w dokumentacji technicznej, na które zostało przekazane dofinansowanie, po drugie przetarg dotyczył remontu a nie modernizacji ulicy, co mogłoby się wydawać ma drugorzędne znaczenie jednak w tej sprawie ma kolosalne znaczenie albowiem jako remont Unia Europejska uznaje remont jako wszelkie działania przywracające pierwotny stan techniczny wraz z wymianą zużytych składników.

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Istotą remontu jest więc przywrócenie (odtworzenie) pierwotnego stanu technicznego, niezmieniające jego charakteru i funkcji,

Modernizacja natomiast jest to przebudowa, czyli zmiana (poprawienie, unowocześnienie) istniejącego stanu, rozbudowa, przystosowanie (przerobienie) do wykorzystania go w innym celu, niż wskazywało jego pierwotne przeznaczenie, albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych,

W związku z tym, iż środki europejskie były przewidziane na remont a nie na modernizację i taką dokumentację złożono) na marginesie dodam, iż byłą to jedyna możliwość uzyskania tych środków) w obecnym stanie nie ma możliwości wykonania prac, o których piszą cykliści, nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, aby w przyszłości w tym terenie wytyczyć ścieżki rowerowe i jeśli zostaną wygospodarowane środki finansowe w budżecie miasta lub uda się pozyskać środki pozabudżetowe np. europejskie, aby w tym miejscu, po wykupie terenu od właścicieli i wycince drzew, powstały szlaki rowerowe.

Ponadto informuję wszystkich zainteresowanych, że odnośnie chodnika i drogi rowerowej wzdłuż ulicy Lubańskiej powodem ich braku jest zbyt mała szerokość pasa drogowego ul. Lubańskiej. Niniejszy projekt dotyczył opracowania w istniejących granicach. Poszerzenie pasa drogowego w ramach prowadzonych prac nie jest obecnie możliwe i wiązałoby się ponadto z kosztownym oraz długofalowym procesem wykupu gruntów od osób prywatnych, natomiast rowy wzdłuż ul. Lubańskiej, są rowami melioracyjnymi odprowadzającymi wody z pobliskich terenów rolnych a ich wielkość odpowiada potrzebom odprowadzenia wód z przyległych terenów.

Podsumowując obecnie nie ma możliwości zmiany projektu technicznego, o jakim piszą cykliści a taka zmiana spowodowałaby, iż projekt, z którego są w 75% finansowane remonty 13 ulic w Cieplicach (w tym ulicy Lubańskiej) nie został by pozytywnie rozliczony i miasto musiałoby ponieść nie 24% kosztów, ale w 100% pokryć wszelkie wydatki, czyli zamiast około 3 mln 400 tys jak teraz ponad 13, 5 mln zł. Jak już powiedziałem powyżej, jeśli w ramach prac specjalnie przez Prezydenta powołanego zespołu do opracowania ścieżek rowerowych.

Na marginesie dodam, iż w sprawie ścieżek rowerowych i utworzenia tras rowerowych nie tylko w Jeleniej Górze ale i powiecie, stanowiących spójną całość rozpoczęliśmy rozmowy z władzami powiatu jeleniogórskiego, bardzo zaangażowanymi w sprawy turystyki i rozwoju naszej kotliny.

Mam nadzieję, iż przynajmniej częściowo udało mi się wyjaśnić kwestie remontu ulicy Lubańskiej, co nie znaczy, iż ze stanu prowadzonych prac jestem w zupełności zadowolony, otóż wraz z Panem Jerzym Łużniakiem – Zastępcą Prezydenta nie tylko na ulicy Lubańskiej, ale też na terenie remontu pozostałych ulic zauważamy niedociągnięcia czy też usterki jak np. ulicy Karkonoskiej gdzie spotkaliśmy się z mieszkańcami i podczas kilkugodzinnego przemarszu na całej długości ulicy wspólnie sprawdzaliśmy stan prowadzonych prac oraz notowaliśmy uwagi, które następnie zostały przekazane wykonawcy i jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy w trosce o miasto, w którym żyjemy zgłaszają na bieżąco inne nieprawidłowości”.

Ogłoszenia

Czytaj również

Przedszkole ma się dobrze

Wkrótce zegar wróci na "Majówkę"

Remont ulicy Ogińskiego  

Komentarze (35) Dodaj komentarz

~kali 21-11-2007 8:20
I zaś kiszka. Papier wygrywa...
~toja 21-11-2007 9:49
Cytuję "Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Istotą remontu jest więc przywrócenie (odtworzenie) pierwotnego stanu technicznego, niezmieniające jego charakteru i funkcji, Modernizacja natomiast jest to przebudowa, czyli zmiana (poprawienie, unowocześnienie) istniejącego stanu, rozbudowa, przystosowanie (przerobienie) do wykorzystania go w innym celu, niż wskazywało jego pierwotne przeznaczenie, albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych, W związku z tym, iż środki europejskie były przewidziane na remont a nie na modernizację i taką dokumentację złożono) na marginesie dodam, iż byłą to jedyna możliwość uzyskania tych środków) w obecnym stanie nie ma możliwości wykonania prac, o których piszą cykliści, nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, aby w przyszłości w tym terenie wytyczyć ścieżki rowerowe i jeśli zostaną wygospodarowane środki finansowe w budżecie miasta lub uda się pozyskać środki pozabudżetowe np. europejskie, aby w tym miejscu, po wykupie terenu od właścicieli i wycince drzew, powstały szlaki rowerowe." Jak to? Przecież jeśli przywraca się coś do stanu pierwotnego, to nie może być to w/g prawa także modernizacja. Niech mi ktoś przypomni, kiedy za "giełdą" były chodniki??? Nigdy! Więc wychodzi, że jest to modernizacja. A jak jest to modernizacja, to Unia da figę z makiem a nie kasę bo nie tak zostało zrobione jak miało być w umowie. Albo ja muszę zmienić tabletki, albo prokurator sie za to weźmie. Zresztą zobaczymy jak zapadające się studzieńki będą wyglądać po zimie - swoją drogą, to w umowie było chyba napisane, że ma być to nowa nawierzchnia, a wtej chwili (przed końcowym odbiorem prac) jest ona już po naprawie. Nie no, jakiś k... Matrix!
basta 21-11-2007 10:04
przeczytalem cale to dzielo i faktycznie, zaoszczedzil by pan Papaj troche czasu sobie, jak i 'sluzbom prezydenta' - rewelacyjne okreslenie(!!!), a o czytelnikach nie wspomne piszac jak w tytule: 'lepiej nie bedzie' rozwalaja do reszty okreslenia: 'rozpoczelismy rozmowy' - czyny nie rozmowy panie Papaju, na to czekamy. I w koncu panei Hubercia, jaka jest pana ocena tej sytuacji? jest zle, jest dobrze?
~edek 21-11-2007 10:24
Ludzie wy chodźcie po tych wszystkich remontowanych ulicach i notujcie wszelkie nieprawidłowości a my i tak to olejemy bo interes to interes a wasi tak mamy w poważaniu. Tak mi to zabrzmaiło
~Ole! 21-11-2007 10:36
Ciekawe, co by zrobił w tej sprawie chuch norris i Pan Rawski.
~EBE 21-11-2007 10:42
Panie Przewodniczący ! Pana Wyjaśnienie to typowe masło maślane. To że prace wykonywane są zgodnie z dokumentacją projektową - wszyscy wiemy. To że była proceduta przetargowa też. Nas użytkowników tej drogi zastanawia dlaczego nikt z władz nadzorujących i prowadzacych te procedury nie zainteresował się tym projektem. A był on już do kitu przed rozpoczęciem prac, a Wy Panowie do czasu ngłośnienia przez media tej sprawy nawet przez chwilę nie zainteresowaliście się tym, co jest robione za unijne, ale też i za NASZE pieniądzie. W tej chwili jest juz za późno na jakiekolwiek korekty, ale myślę, że wskazane by było ugięcie karku przed ludźni i przyznanie się do zaniedbań pod kątem nadzoru nad prowadzeniem tej inwestycji, zamiast tzw. "bujania ślepych" A prywatnie uważam, że remont wykonany w tej formie nie przetrwa 10 lat. Ale wtedy was zastąpią inni i , a nam zostanie znów dzurawa droga,naktórej znów ograniczy się prędkość do 30 km/h Pozdrawiam: EBe
~tomek 21-11-2007 10:50
Panie Papaj , jak pan jesteś zadowolony z remontów dróg to już nie powinno pana być w radzie miasta, kogo pan reprezentuje, bo napewno nie swoich wyborców.Pana wyborcy są wściekli na widok fuszerek , które odstawiają ekipy remontujące nasze drogi.Tylko dzięki zaangażowaniu mieszkańców ,nie przeszedł ten knot z ulicy lubańskiej i karkonoskiej.A pan jest HEPPY.Niech pan zobaczy jak są zabezpieczane te prace.Policja mogłaby codziennie wlepiać mandaty.......ciekawe czemu tego nie robi.Tylko w jelonce to przechodzi......jakie władze......eh ręce i nogi opadają,a miało być lepiej
~bary33 21-11-2007 11:13
Bardzo lubię (jak większość) krytykować innych ale ten artykuł wraz ze wstępem i całą oprawą J E S T T E N D E N C Y J N Y!!!!!!!! FUJ!!!!!!
rymcycymcy 21-11-2007 11:23
Wszystko jasne i logiczne. Możnaby pomarudzić jeszcze dlaczego plan modernizacji Lubańskiej nie ruszył równolegle. Ja bym jednak nie wymagał, aż tak wiele. Perspektywiczne myślenie nie jest urzędniczą domeną ;)
~lolo2007 21-11-2007 11:32
"która ma na celu ochronienie pieszych przed potrąceniem nadjeżdżającego pojazdu. " No tak, jak pieszy potrąci takie biedne autko, to temu autku zrobi się przykro...
~Czynownik 21-11-2007 12:00
Typowo urzędniczy bełkot. Po wgryzieniu się jednak w tekst stwierdzić należy,że jest tam szereg wzniosłych myśli,że np. wszystko jest w zgodzie z unijnymi przepisami w zakresie drogownictwa,że procedur urzędniczych było ponad miarę - rzędu 180% i że niemieckie,czy włoskie autostrady to "cienkie Bolki" wobec ul. Lubańskiej. Panie Przewodniczący!- gratulujemy dobrego samopoczucia!
~Pawel 21-11-2007 12:05
naruszenie regulaminu, komentarz usunięty
liczyrzepa 21-11-2007 13:54
Dobrze że w Jeleniej nikt nie będzie budował autostrady a ni stadionu na euro 2012 A ta dróżka jest cacy. Taką prostą się udało zrobić....majstersztyk! Proponuje na niej ustawić sztuczne lodowisko. A obok wybudować bank. I aptekę. Aha - zapomniałem o Biedronce. A resztę wokół zaorać.
~śmiechu warte 21-11-2007 13:57
Zrobili dwie imitacje chodników po 1m z każdej strony, które w zimę pięknie pokryją zwały śniegu. Nikt z tych bałwanów nie pomyślał, że na tej samej szerokości można zrobić jeden za to 2 - metrowy chodnik, po którym możnaby się spokojnie poruszać?? N/C Myślenie logiczne i projekty miejskie to dwie różne rzeczy. GRATULUJE p. Papajowi wspaniałego osiągnięcia jkim jest remont ulicy Lubańskiej. Ciekawe czy na wiosne też będzie z niej dumny (lód jest bezlitosny dla każdej szczeliny w asfalcie - zobaczymy co się stanie z poprawianymi studzienkami). Pozdrawiam inspektorów nadzoru i firmę wykonującą prace remontowe.
~Miejscowy 21-11-2007 14:38
Panowie z Urzedu mielibyscie dość odwagi aby przyznac sie do spartaczonej roboty. Zachowujecie sie sie jak zgraja amatorow, a nie fachowcow jakimi powinniscie byc. Czy wy nigdy nie jeździcie ta ulica? Komu potrzebne dwa miniaturowe chodniki? Przeciez ruch pieszych jest tam zaden!! Za to rowerzystow dziesiatki!! Sam tam czesto jezdze. Jeden szerszy chodnik i sprawa bylaby załatwiona. Świat sie śmieje , bo lez juz zabraklo .
~Hubert 21-11-2007 16:40
Witam Chętnie odpowiem Państwu na wyrażone komentarze (szczególnie tym którzy nie wstydzą się tego co piszą i mają odwage się podpisać). Po pierwsze starałem się Państwu wyjaśnić jak doszło do podpisania umowy, kto i kiedy sporządził projekt itd. Wcale nie twierdze, iż efekt prac jest dobry, wręcz przeciwnie napisałem, że nie jest on zadawalający i że do póki prace nie zostaną wykonane zgodnie z umową i sztuką budowlaną Prezydent nie dokona odbioru prac. Szanowni Państwo, zarzucono mi w jednym z postów iż oczekiwania sa nie rozmów ale czynów, zgadzam się z tym w zupełności prosze jednak pamiętac iż zanim zacznie się coś robić najpierw należy to uzgodnić i skoordynować, wytyczyć przebieg tras rowerowych, jeśli to konieczne dokonać wykupu gruntów, zapewnić środki na takie inwestycje, ogłosić przetarg na wykonawstwo itd. To, w mam nadzieje minionych latach (które znam z lekcji historii) najpierw coś robiono a później się zastanawiano jak to wyjdzie i przez to mamy drogi, szpitale na cudzych terenach i wiele innych podobnych kwiatów. Poza tym nie uważam za coś błędnego iż powołano zespół do wytyczenia szlaków rowerowych (w którym Pan Zbyszek Leszek również jest), a rozmowy z włodarzami ościennych terenów mają to na celu aby droga rowerowa nie kończyła się razem z granicami administracyjnymi miasta ale była częścią większego systemu dróg rowerowych. Pan Edek zupełnie nie zrozumiał tego co napisałem więc napisze jeszcze raz, Jelenia Góra jest miastem w którym żyjemy, pracujemy i które (mam nadzieję że wszyscy tego pragną) powinno się rozwijać, jeśli są sygnały iż gdzieś coś zle się dzieje, remont jest błędnie wykonywany itd. to naturalnym jest że każdy kto widzi taki stan rzeczy nie powinien obojętnie przechodzić nad tym do porządku dziennego ale, moim skromnym zdaniem, powinien to jak najszybciej zgłosić. Obecnie prace są prowadzone w wielu miejscach Jeleniej Góry, nie będę pisał ile razy to Pan Jerzy Łużniak jeździł kontrolować jak wyglądają prace na ulicy Karkonoskiej i innych ulicach w tym Lubańskiej, ile razy ja byłem w tych miejscach czy w innych, jak ulica Kowalska, które wymagają natychmiastowego remontu bo często jest to robione już zakończeniu obowiązków w urzędzie i niejednokrotnie w sposób niezapowiedziany. Więc zupełnie naturalnym jest iż tym cenniejsze są uwagi mieszkańców którzy przy danej ulicy mieszkają i na bieżąco są w stanie pewne nieprawidłowości zauważyć. Pani/Pan EBE pyta się dlaczego nikt wcześniej nie interesował się jak wygląda projekt. Otóż umowa dotycząca wykonania projektu została podpisana w 2006 roku jeszcze przed wyborami samorządowymi z 12.11.2006 r. więc zarzut że nikt nie interweniował jest niesłuszny bo po prostu nie było takiej możliwości, a aktualnie realizowana jest umowa wg rozstrzygniętego przetargu, na które zostały przeznaczone środki unijne i nie ma możliwości aż takiej ingerencji w projekt o jakim piszemy. Też mi się taka sytuacja nie podoba ale takie jest prawo, Unia Europejska przyznała dofinansowanie 75% na realizację przedłożonego projektu, umowa została podpisana i proszę mi uprzejmie powiedzieć jak teraz można zmienić zakres prac aby nie stracić dofinansowania?? Zapewniam że jeśli takie możliwości by były to na pewno z nich byśmy skorzystali. Na marginesie gwoli prawdy dodam iż z tego co wiem dokumentacja była sporządzona na remont gdyż tylko poprzez zakwalifikowanie prac jako prac remontowych w ogóle można było ubiegać się o środki unijne, gdyby to była modernizacja czy też budowa wniosek w ogóle nie został by przyjęty. Chciałbym również dodać iż nic nie stoi na przeszkodzie aby, znajdując odpowiednie możliwości finansowania, program itd, aplikować o środki na budowę dróg rowerowych w tym też w obrębie ulicy Lubańskiej, ale można tego dokonać składając nowy projekt a nie modyfikując już realizowaną umowę. Panie Tomku proszę czytac uważnie, nigdzie nie napisałem że jestem zadowolony ze stanu dróg, więc proszę nie pisać nieprawdy, nie wiem czy Pan pamięta jak np. wyglądała przez wiele lat ulica Karola Miarki (szczególnie od przejazdu kolejowego do pętli autobusowej) i przez wiele lat taką drogą jeździłem do pracy, a auto uszkodziłem kiedyś wjeżdżając w dziurę na ulicy przy której mieszkam więc na pewno nigdy nigdzie nie pisałem że drogi są super. Same prace remontowe, mimo iż są niezbędne, jednak nie załatwiają sprawy, potrzeba rozbudować system komunikacyjny miasta, po to np. została zaplanowana obwodnica południowa, właśnie po to żeby tysiące aut, które zmierzają do Karpacza, Szklarskiej Poręby czy dalej w Europę poprzez Jakuszyce nie rozjeżdżały naszych dróg. Szanowni Państwo, jeszcze raz powtórzę, każdy remont jest bardzo uciążliwy dla nas wszystkich, często zdarza się iż jest robiony w sposób który budzi wiele zastrzeżeń (tych słusznych i tych mniej słusznych) ale chyba jeszcze gorsze jest nic nie robienie. Nie jestem urzędnikiem miejskim, nie pracuję w urzędzie, ale na bieżąco, często do późnych godzin nocnych w domu np. przeglądam ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej a dotyczące planowanych prac projektowych dotyczących dróg, sprzedaży nieruchomości i tego wszystkiego na co są przeznaczane nasze, pochodzące z podatków pieniądze i jeśli mam jakeiś zastrzeżenia od razu je przekazuje aby wszystko było jak najlepiej wykonane i mam też nadzieję iż Państwo też w ramach możliwości czasowych z zainteresowaniem śledzą wszystko to co się dzieje w tym temacie. Aktualnie m.in. są prowadzone następujące prace: 1. Opracowanie studium techniczno – ekonomicznego i koncepcji programowej na zadanie: „Przebudowa ulicy Wojewódzkiej (od ul. Karola Miarki do ul. Marcinkowskiego) wraz z budową łączników 2. Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji rewaloryzacji parków uzdrowiskowych w Jeleniej Górze-Cieplicach 3. Konkurs architektoniczny na: Opracowanie koncepcji architektonicznej dla obiektu zdroju wód mineralnych przy ul. Cervi - Plac Piastowski w Jeleniej Górze - Cieplicach wraz z elementami małej architektury 4. Opracowanie dokumentacji budowlanej na zadanie: "Budowa łącznika od ul. Spółdzielczej do ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze wraz infrastrukturą Jeśłi mają Państwo inne uwagi lub pytania na wszytsko chętnie odpowiem Ale żeby nie było tylko pesymistycznie mam pomysł na konkurs, nad nagrodą zastanowię się razem z Panem Redaktorem, konkurs polega na wskazaniu remontu drogi który miał/ma miejsce w ciągu ostatnich powiedzmy 9 lat i który nie był krytykowany, szybko i sprawnie przeprowadzony a wszyscy byli zadowoleni z jego wykonania itd. Pozdrawiam Hubert
~Do smiechu warte 21-11-2007 16:57
Nie wiem kto jest bałwanem ale ten kto mysli ze przesunięcie jezdni o np 1 metr w bok to tylko kwestia połozenia asfaltu to chyba się ......głowami pozamieniał ....... Człowieku czy ty wiesz co znajduje się pod asfaltem/ Jakiej grubosci są poszczególne warstwy tłucznia i innych rzeczy? Widziałes moze na włąsne oczy jak wygladało przygotowanie drogi, dodatkowego pasa w Kaczorowie? Kładli asfalt na pobocze moze? Przykładowo dla Twojej wiaodmosci podam (nie uwzgledniajac przygotowania podloza) iż droga to - 4 cm: warstwa ścieralna z SMA 0/12.8 - 8 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 0/20 - 11 cm: podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego BA 0/25 - 20 cm: podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego - 25 cm: piasek stabilizowany mechanicznie Rm=2.5MPa Razem 68 cm A teraz jeszcze dodaj to ze 1m blizej rowu to są dodatkowe prace i koszty umocnienia aby nie obsuneła się jezdnia itd Pomysl zanim coś napiszesz
~zulus 21-11-2007 17:02
I pomyśleć że można było tylko położyć nowy asfalt i pasem malowanym na jezdni z jednej strony wydzielić drogę dla rowerów i pieszych,ale jak widać to było by zbyt proste i za tanie.
~Zbigniew Leszek 21-11-2007 18:46
Przeczytałem wszystkie komentarze - (nie) zgadzam się z Panem Hubertem i wiem, że jest to spadek po poprzednikach - tak hucznie chwalonych w w mediach ogólnopolskich za wspaniałe projekty remontów ulic, a wszyscy mówili i pisali >>to się należy Panu Kusiakowi, a nie Panu Obrębalskiemu EBE>(...) patrząc chłodnym okiem kierowcy, pieszego i rowerzysty - korzystającego z efektów całej tej wytężonej pracy, często zadaję sobie pytanie o poziom rozwiązań projektowych i tak zwaną ... wyobraźnię. Często bowiem PRAKTYKA, w sposób niezwykle brutalny obnaża cały szereg niedociągnięć>gdybym czytał tylko instrukcję - to do tej pory nie miał bym dzieci...
~Zbigniew Leszek 21-11-2007 20:38
Nie wiem dlaczego został skrócony mój komentarz i przez to jest nie zrozumiały. Proszę o poprawienie lub zdjęcie go całkowicie. Zbigniew Leszek <br><br> <i> Nic nie zostało skrócone :-) może przez pomyłkę Pan nie wszystko dodał? Proszę powtórzyć - pozdrawiam TEJO </i>
~Obserwator 21-11-2007 20:41
Na ten temat powinni mówić i pisać projektanci a nie dyletanci. Dobrze że p.Papaj napisał ten tekst, gratuluję. Czasami trzeba szybko działać aby otrzymać pieniądze darmowe - i wtedy występują niedociągnięcia, za które trudno winić prezydentów , projekty przygotowują ludzie pracujący w biurach projektowych.Błędy popełniają nic nie robiący.
~Do Zbigniew Leszek 21-11-2007 20:49
Panie Leszek wszystko trzeba czytać ze zrozumieniem , a wypowiadać się wtedy kiedy się zna problem od podstaw. A dzieci gratulujemy !
~T-tryk 21-11-2007 21:27
To nie ja- tylko oni, ja robiłem co mogłem , ale g... mogłem to teraz leje hektolitry wody bo nie wypwda wprost flekować kumpli. Mogą się przydać jak się karuzela obróci za 4 lata. Bo ludzie zapomną
liczyrzepa 21-11-2007 21:32
myślę, że nie ma innego wyjścia: trzeba o zdanie zapytać profesora Bartoszewskiego, niech powie czy ta ścieżynka jest cool
~Zbigniew Leszek 21-11-2007 22:49
do komentarza z 20:49 Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Marka Obrębalskiego z pracy w okresie od 17 kwietnia do 15 maja 2007 r. Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Szanowni Państwo. (...) 5 kwietnia we wrocławskim Urzędzie Miejskim wziąłem udział w ogłoszeniu wyników rankingu pod patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego „Europejska Gmina, Europejskie Miasto”. Podczas tej uroczystości odebrałem nagrodę dla Jeleniej Góry za zajęcie pierwszego miejsca w tym rankingu. do TEJO - ciekaw jestem czy cała informacja przejdzie. <br><br> <i> Chyba przeszło, panie Zbyszku - TEJO </i>
~Zbigniew Leszek 21-11-2007 22:55
zgadzam się z komentarzem EBE i dodam - projektant żyje jeszcze w XX wieku, a tu już mamy XXI i tego nie zauważył. Panowie projektanci proponuje trochę praktyki bo z teorii ,,dzieci,, się nie rodzą.
~tomek 22-11-2007 2:18
Do pana Papaja-myślę ,że wie pan już której firmy projektowej w następnych przetargach nie należy brać pod uwagę.A co do ekip remontowych na drogach-mógłby pan wymusić na policji aby baczniej się przyjrzała zabezpieczeniom prac prowadzonych na drogach.Chyba cud i rozwaga kierowców uchroniła nas od tragedii.Ale jak długo??? I jeszcze jedno-czy droga wylotowa z "celwiskozy" w stronę rembudu to droga publiczna???? , jeśli tak , czemu prywaciarz z tartaku uniemożliwia przejazd tą drogą , specjalnie rozdzucając dłużyce na sporym odcinku tej drogi.A i wypadałoby pomyśleć o jej remoncie.
~do komentarza 21-11-2007 16:57 22-11-2007 8:12
Nigdzie nie napisałem, że przesunięcie całej ulicy o 1m jest proste. Wiem jak powinno się robić drogi (chodź nie jestem w tym fachowcem i szczegółów nie znam no ale przecież tą drogę projektowali super - hyper fachowcy :P) bo nieraz widziałem to w Niemczech gdzie remontując drogi, które u nas byłyby jedne z najlepszych - zrywali całość - warstwę do 1,5m. Skomntowałem tylko, słowa p. Papaja zasłaniającego się ograniczoną szerokością dostępnego miejsca na "remont" drogi. Remont?? Nie żartujcie - kiedy tam były chodniki?? Jestem zdania, że jeśli się coś robi, to robi się to porządnie albo nie robi się tego wcale. Zrobili chałturę i teraz przez lata nie będą się tam dotykać - "bo przecież niedawno był tam remont i nawierzchnia jest ok ;)". Gdyby nie opinia publiczna to pewnie wszystko przeszłoby sprawnie i pocichutku. Panie Hubert - tyle się pan narozpisywał a całą tą Pana tyradę można streścić w kilku słowach: "sorry to nie my i nic nie da się już z tym zrobić" a efekt jest niezmienny - partanina. Napisał Pan również, że zanim się coś zrobi trzeba to przemyśleć i skoordynować - to GRATULACJE osobie planującej i koordynującej remont Lubańskiej (uwaga: nie mówię, że to obecni włodarze).
liczyrzepa 22-11-2007 8:49
nikt nie podchwycił mojego pomysłu z prof. Bartoszewskim - a szkoda, to wielki autorytet, napewno wskaże słuszne wyjście. no ewentualnie pozostaje Strasburg. Ja bym zrobił tak: wywiesiłbym np. pod arkadami duże fotografie z nazwiskami panów którzy wzięli pieniążki za kilkanaście spartolonych studzienek, oraz-też publicznie-zobowiązałbym to towarzystwo do zwrotu kasiorki i naprawy na własny koszt. I już. Czy nie proste?
~do 8:12 22-11-2007 9:27
nie bredż gościu jak się nie znasz. Pani Stefanowska i pan Wandzel mimo drobnych błędów, dla Jeleniej Góry w gospodarce komunalnej i drogach zrobili bardzo dużo, byli i są kompetentnymi w tych sprawach osobami.Powiedz i napisz co Ty zrobiłeś dla miasta, tylko nie pisz już o włodarzch miasta bo to staje się nudne.
~kontynuacja 8:12 22-11-2007 10:39
Czytaj uważnie "gościu". Napisałem, że nie chodzi mi o włodarzy oraz pogratulowałem koordynatorom i projektantom "remontu" ul. lubańskiej. Napisałem również, że ekspertem nie jestem. Faktu to jednak nie zmienia, że tak zwany remont w/w ulicy to partanina. Pisz co chcesz, broń kogo tylko zapragniesz, pluj na osoby krytykujące i wytykające błedy - a to i tak zostanie gniotem. Pytasz mnie co zrobiłem dla tego miasta?? Jeszcze z niego nie wyjechałem i płacę uczciwie podatki. Może to nie dużo ale zawsze coś :P Coś się tak zapienił?? Czyżbyś miał coś wspólnego z tym remontem??
~kontynuacja 8:12 22-11-2007 11:47
Napisałem wyraźnie "gościu", że nie jestem fachowcem (nie muszę się na wszystkim znać, jakość wykonania remontu widzą wszyscy nawet laicy - ja swoją robotę robię dobrze i tego samego wymagam od innych) i nie chodzi mi o włodarzy miasta oraz pogratulowałem osobom koordynującym i planującym "remont" ul. Lubańskiej. Nie podawałem nazwisk bo ich nie znałem - Pan/Pani je podał. Pisz co chcesz, broń kogo chcesz atakuj ludzi wytykających błędy ale nie zmieni to faktu, że ul. Lubańska to partanina. Pytasz mnie co zrobiłem dla miasta?? Ciągle tu mieszkam (nie wyjechałem) i uczciwie płacę podatki. A jak widzę takie marnotrastwo środków publicznych to mnie krew zalewa. "Drobnych błędów" Pan/Pani pisze?? Ciekawe ile ten "droby błąd" będzie kosztował miasto?? Ja za taki błąd wyleciałbym z roboty.
liczyrzepa 22-11-2007 16:30
może czas już zaczynać dysskusję o innych ulicach?
~Zbigniew Leszek 22-11-2007 22:38
Ja i tak poczekam na zakończenie remontu tego BUBLA projektowego i udowodnienie, że mój donos do prokuratury będzie uzasadniony. Z kolarskim pozdrowieniem Zbigniew Leszek
~Sobieszowianin 23-11-2007 1:26
Ludzie !!! Tu nie ma co się kłócić,że projekt był do kitu czy nie.Najważniejsze dla nas w tej chwili ,aby te ulice były bezpieczne i wygodne - dobrze wiemy wszyscy,którym przyszło korzystać z tych ulic, że jest to wielki knot.Mieszkańców np:ulicy Karkonoskiej interesuje najbardziej to - kiedy ulica będzie wykonana tak,żeby korzystanie z niej było bezpieczne!!!.Zbliża się odbiór ulicy i gołym okiem widać,że będą potrzebne poprawki i tak;/ krawężniki wyszczerbione,chodniki pofalowane i już teraz zapadają się, studzienki źle osadzone/woda deszczowa skutecznie je omija / jezdnia jak fale Dunaju.Mówicie ,że to płaci inwestor ? Czy nie lepiej było przypilnować odpowiedniego wykonania remontu ,ile zaoszczędziło by się czasu,pieniędzy i nerwów!!!. Urząd ze swej strony jest kryty - po nastawiał bardzo dużo ostrzegawczych znaków.Teraz jak zdarzy się wypadek to odpowiadać będzie kierowca / kogo będzie obchodzić,że np;jezdnia była oblodzona,chodnik najazdowy nierówny / I okaże się zgodnie z przysłowiem - Polak mądry po szkodzie!!! Panowie Urzędnicy nie ma co się obrażać na mieszkańców ,że maja do Was pretensje - Wy za to bierzecie pieniądze, aby nam bezpiecznie się żyło.Wy wykonacie robotę i pójdziecie - my tu będziemy musieli żyć.

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

"Skarb" Solidarności ukryty w Komarnie zostanie wydobyty

Wracają dopłaty do wody i ścieków

Do miejskiego autobusu tylko ze złożoną hulajnogą

Informacja wojewody ws koronawirusa (aktualizacja)

Dwie dziewczyny pobiły i skopały, a następnie okradły piętnastolatkę  

Sonda

Wiemy, jak ważna jest ochrona środowiska, ale czy dbamy o to na co dzień?

Oddanych
głosów
862
Tak
24%
Nie
72%
Nie wiem
4%