MenuZamknijRaport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Czwartek, 9 lipca
im. Sylwii, Weroniki

Ciąg dalszy gier i zabaw w PSL

Wiadomości: Jelenia Góra
Niedziela, 3 sierpnia 2014, 8:32
Aktualizacja: Poniedziałek, 4 sierpnia 2014, 10:03
Autor: Manu
Fot. Archiwum Jelonki.com
– Nasze struktury rozwiązano niesłusznie i na podstawie bezprawnych oskarżeń. Zarząd działa nielegalnie – tak twierdzą członkowie Zarządu Grodzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Jeleniej Górze. Decyzję podjął jednogłośnie zarząd wojewódzki partii i powołał Radosława Zyznarskiego na pełnomocnika. Pod koniec sierpnia mają być przeprowadzone ponowne wybory nowego zarządu ludowców w okręgu jeleniogórskim.

Dwa tygodnie temu struktury jeleniogórskiego PSL rozwiązano. 26 lipca (w sobotę) w Warszawie członkowie PSL z Jeleniej Góry wraz z przedstawicielami jeleniogórskiego Forum Młodych Ludowców i Związku Młodzieży Wiejskiej protestowali przeciw łamaniu Statutu PSL na Dolnym Śląsku i rozwiązaniu PSL w Jeleniej Górze. Podobną pikietę zorganizowano w miniony czwartek (31 lipca) we Wrocławiu podczas zjazdu wojewódzkiego przed budynkiem i na sali obrad.

- Szykujemy się na ponowny wyjazd do Warszawy. Opublikujemy list otwarty do Prezesa Janusza Piechocińskiego. Dalej będziemy walczyć o honor członków PSL w Jeleniej Górze i nie spoczniemy póki nie zwyciężymy – mówi prezes grodzkiego PSL-u w Jeleniej Górze Roman Kuty.

Z powodu nieprzestrzegania Statutu PSL złożono wniosek o odwołanie Kazimierza Huka z funkcji prezesa PSL na Dolnym Śląsku. - Prezydium Zarządu Wojewódzkiego robi sobie kpinę. Notorycznie łamie Statut mówiący, że można karać za rzeczy sprzed maksymalnie sześciu miesięcy, a przecież zarzuty są wobec dokumentów sprzed dwóch lat – informuje Kuty.

- Kazimierz Huk nie poddał wniosku pod głosowanie pomimo tego, że wniosek został złożony do punktu posiedzenia obrad dot. zmian w Zarządzie Wojewódzkim – pisze na stronie internetowej jeleniogórskiego PSL-u Roman Kuty. – Przewodniczący chciał także wyrzucić członków PSL z Jeleniej Góry, którzy na podstawie art. 7 ust.1 lit. “e” chcieli zabrać głos ws. sprzeciwu co do powołania Radosława Zysnarskiego na pełnomocnika ds. miasta Jeleniej Góry. Zarząd jeszcze nie otrzymał uchwały z uzasadnieniem i orzeczenia II instancji odwoławczej tj. Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Sprawą jeleniogórskiego koła ma zająć się komisja rewizyjna i sąd koleżeński.

Ogłoszenia

Czytaj również

Spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą

Wiceminister podsumowała kampanię prezydenta

Prezydent na Polanie Jakuszyckiej

Komentarze (43) Dodaj komentarz

~chelsea 3-08-2014 9:02
PSL to największe polityczne ..., dla pieniędzy zrobią wszystko, PRECZ z UBOJEM RYTUALNYM!!!
~fuks 3-08-2014 9:47
Kuty odejdź nie kompromituj się już
~Jacuś 3-08-2014 10:03
Dlaczego Prezes Piechociński pozwala na łamanie Statutu PSL? Co zmusza Prezesa do chowania głowy w piasek? Czy to jest "nasz sługa", czy przywódca PSL? Czy może ......? Gdzie nas zaprowadzą chore ambicje kolegów, którzy uknuli aferę w PSL przed wyborami samorządowymi? Prezes Piechociński winien stać na straży przestrzegania regulaminów i Statutu PSL i powinien nie dopuścić do manipulacji przez czterech przegranych kolegów z Jeleniej Góry, bo to może zaważyć o wynikach wyborczych w regionie, ale i w kraju.
~PSL-owiec 3-08-2014 10:11
Wszyscy wiedzą, że za próbą rozwiązania PSL w Jeleniej Górze stoją panowie S........, K........, J...., C........ pod patronatem pani A.............. i to oni będą odpowiadać za klęskę wyborczą w PSL w Jeleniej Górze i regionie, na Dolnym Śląsku i w Polsce!!! Brawo koledzy i koleżanki prawdziwi z was ludowcy, ale do niszczenia organizacji. Czyżby nawyk komunistyczny wam pozostał, kiedyś Mikołajczyk teraz Kuty.
~do kurdupli 3-08-2014 10:21
Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy, z pewnością odpowiecie za swoje manipulacja, oszustwa i kombinacje.
~Roman Kuty 3-08-2014 10:36
My członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego w Jeleniej Górze, odwołujemy się od uchwały Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PSL we Wrocławiu z dnia 10.07.2014r. w sprawie: rozwiązania struktury organizacyjnej wszystkich szczebli Polskiego Stronnictwa Ludowego w mieście Jelenia Góra, uznając ją za bezprawną i sprzeczną z wieloletnią tradycją i ideą ruchu ludowego oraz demokracją wewnątrzpartyjną, której zabrakło. Jesteśmy zaskoczeni i zwyczajnie po ludzku zawstydzeni rolą inspiratorów tej krzywdzącej, niczym niezasłużonej dla nas uchwały.
~Roman Kuty 3-08-2014 10:47
Pismem z dnia 10.07.2014r, otrzymanym w dniu 17.07.2014r. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PSL poinformowało nas, że powołało pełnomocnika kol. Radosława Zysnarskiego do przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Naszym zdaniem, Prezydium ZW nie ma takich uprawnień oraz na jakiej podstawie skoro w Polsce i w PSL obowiązuje system odwoławczy II instancyjny. Zatem nie przesłano jeszcze nam uchwały z uzasadnieniem, nie ma orzeczenia WSK w sprawie oraz nie ma ostatecznego orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego PSL z uprawomocnieniem, a Prezydium ZW już powołało Pełnomocnika. Jakaś chora partyzantka robiona w bardzo szybkim pośpiechu, która rażąco narusza procedury i Statut PSL.
~do chelsea 3-08-2014 10:50
sam jesteś ...,PSL nigdy nie zwąchał się w koalicję z PISem choć tamci błagali,więc nie bredź.
~Roman Kuty 3-08-2014 10:52
Na podstawie art. 38 ust. 2, na poziomie powiatu jedyną uprawnioną władzą PSL do kontrolowania dokumentacji jest tylko Powiatowa-Grodzka Komisja Rewizyjna. Natomiast podważać dokumentację Zjazdów Kół po 2-ch latach, kiedy następują naturalne zmiany i rotacja naturalna w organizacji oraz poszczególnych instancjach - jest przedawniona. Dlatego nie ma uzasadnienia statutowego dla tak chorego postępowania, tuż przed wyborami samorządowymi przez osoby nieuprawnione. Jednak do Grodzkiej Komisji Rewizyjnej nikt się nie zwrócił o przeprowadzenie kontroli. A sama Komisja Rewizyjna każdego roku sporządzała protokół i nigdy nie wniosła uwag czy uchybień.
~Roman Kuty 3-08-2014 10:54
W piśmie z dnia 20.03.2014r. wysłanym 26.03.2014r a odebranym 02.04.2014r dowiadujemy się, że została powołana Komisja specjalna do ustalenia nieprawidłowości w przebiegu kampanii wyborczej w 2012r w Kołach PSL na terenie działania Zarządu Grodzkiego PSL w Jeleniej Górze. Dlaczego nie podano kiedy powstała Komisja i z jakiego powodu? Natomiast podano, że już działała w okresie od 01.12.2013r do 31.01.2014r i ustaliła nieprawidłowości.
~Roman Kuty 3-08-2014 10:55
Do Komisji powołano kol. Radosława Zysnarskiego (wiceprezesa ZW) i kol. Kazimierza Burtnego (skarbnika ZW), którzy nie dostali akceptacji do zasiadania w Zarządzie Wojewódzkim PSL tej kadencji, na IV Wojewódzkim Zjeździe Delegatów PSL we Wrocławiu w dniu 23.06.2012r. Zatem te osoby nie mają prawa kontrolować dokumentacji, bo są osobami nieuprawnionymi. Także zgodnie z art. 12 ust. 3 Statutu PSL, członkowie władz i organów PSL, którzy nie uzyskali skwitowania od Kongresu, właściwego zjazdu lub zebrania koła nie mogą kandydować do władz i organów PSL na następną kadencję. Zatem kol. Zysnarski nie może być wiceprezesem ZW, a kol. Burtny nie może być skarbnikiem ZW, także nie mogą być zwykłymi członkami ZW, bo działają niezgodnie ze Statutem PSL.
~Roman Kuty 3-08-2014 10:58
Na podstawie art. 8 ust.10 Statutu PSL, kara nie może być nałożona po upływie 6 miesięcy od powzięcia wiadomości przez właściwy kolegialny organ PSL o popełnieniu przewinienia. Sfałszowane sprawozdania Komisji Rewizyjnej z dnia 21.06.2012r, które i tak zostały odrzucone przez Zjazd Delegatów PSL oraz fałszywe oświadczenia z dnia 05.08.2013r nie mogą być dowodem w sprawie, ponieważ minęło 6 miesięcy od ich wystawienia i powzięcia informacji przez właściwy kolegialny organ PSL o popełnieniu przewinienia. Ponadto ciężar zarzutów nijak się ma do próby zastosowania kary przez Prezydium ZW PSL wobec działaczy PSL w Jeleniej Górze.
~Roman Kuty 3-08-2014 11:01
Osoby które sfałszowały sprawozdania i złożyły fałszywe oświadczenia w ramach tzw. "szycia butów" starymi komunistycznymi zostaną pociągnięte do odpowiedzialności dyscyplinarnej.
~Roman Kuty 3-08-2014 11:02
Zgodnie z art. 7 ust 1 lit. e) Statutu, członek PSL ma prawo brać udział w posiedzeniach władz lub kolegialnych organów PSL, na których są rozpatrywane i rozstrzygane spawy dotyczące jego osoby. Nie powinno ulegać wątpliwości, że specjalna Komisja oraz Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PSL uniemożliwiło udział członkom rozwiązanych struktur we wzięciu udziału w kontroli dokumentacji z 2012r. oraz posiedzeniu i dyskusji nad kwestionowaną uchwałą. Wszak uchwała dotyczyła ich osoby – rozwiązano struktury organizacji, którymi byli członkami i delegatami nie czekając na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego w tej sprawie.
~Roman Kuty 3-08-2014 11:05
Jeżeli nawet ci ludzie nie zostali zaproszeni, uchwała powinna być dostarczona i zawierać uzasadnienie, aby można było zapoznać się z argumentami przemawiającymi za jej podjęciem. Do dnia 04.08.2014r Prezydium ZW nie dostarczyło uchwały wraz z uzasadnieniem. Zatem ewidentnie widać, że ktoś próbuje rozwalić organizację PSL, nie dając szans na odwołanie się?
~luk 3-08-2014 11:13
Wszystkie te partie i ich członki są tylko po to by kraść ,oszukiwać ,mieć układy i napychać portfele państwowymi pieniędzmi....
~Roman Kuty 3-08-2014 11:27
Na podstawie art. 48 lit. i Statutu PSL my niżej podpisani członkowie Zarządu Grodzkiego PSL w Jeleniej Górze ze względu na notoryczne i rażące nie przestrzeganie Statutu PSL przez kol. Kazimierza Huka wnosimy o odwołanie go z funkcji Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL na Dolnym Śląsku. Zarzuty: 1. Naruszenie art. 48 lit. „i” Statutu PSL, przy wyborze na Prezesa ZW – kol. Kazimierz Huk nie dostał pozytywnej opinii właściwego Zarządu Powiatowego-Grodzkiego PSL w Jeleniej Górze oraz wystąpił brak pozytywnej opinie właściwego Zarządu Powiatowego kontrkandydata kol. Tadeusza Jakubowskiego. Zatem Prezes i Prezydium ZW wybrano z rażącym naruszeniem Statutu PSL.
~Roman Kuty 3-08-2014 11:28
2. Naruszenie art. 48 lit. „a” Statutu PSL, brak realizacji uchwał podjętych przez IV Wojewódzki Zjazd Delegatów PSL we Wrocławiu, kol. Huk powołał do Prezydium ZW osoby które nie dostały akceptacji do zasiadania w ZW tej kadencji. Totalna ignorancja uchwał IV Zjazdu Delegatów PSL. 3. Naruszenie art. 47 ust. 2 Statutu PSL, ZW nie odbywa zebrań co najmniej raz na kwartał, bowiem ostatni był w styczniu 2014r. Brak terminowego zwoływania ZW 4. Naruszenie art. 9 ust. 2 Statutu PSL, ponieważ Prezydium ZW którym kieruje kol. Huk, nie zwróciło się o opinię lub wyjaśnienia wszystkich instancji, których zmiany dotyczą, podejmując próbę rozwiązania organizacji grodzkiej PSL w Jeleniej Górze tuż przed wyborami samorządowymi. Nieprzestrzeganie procedur i terminów postępowań.
~Roman Kuty 3-08-2014 11:30
5. Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. „e” Statutu PSL, ewidentnie pomijając członków, organy i władze grodzkie PSL w Jeleniej Górze w kontrolowaniu dokumentacji oraz pozbawiając ich udziału w posiedzeniu dotyczącym dyskusji, wyjaśniania i rozstrzygania w przedmiotowej sprawy. Łamanie praw członka PSL.
~Roman Kuty 3-08-2014 11:43
www.psljg.pl więcej szczegółów w sprawie nielegalnej próby rozwiązania PSL w Jeleniej Górze
~PSL-owiec 3-08-2014 11:45
Cała afera to inspiracja paru osób, które przegrały wybory wewnątrzpartyjne w 2012 roku tj. 49 : 4. Główny przegrany który był kontrkandydatem do dnia dzisiejszego nie może się pogodzić z przegraną, a że ma dużo lat, to działa metodami byłej nomenklatury. Przegrał już dwa razy, przegra i trzeci raz. Samotni ludzie, opuszczeni przez wszystkich bo się na nim poznali, mogą tylko knuć, pomawiać, manipulować komunistycznymi metodami, bo nic innego nie potrafią. Dlatego współczuję koledze, który z chęci zemsty i frustracji z wielokrotnej przegranej, chce zniszczyć PSL, aby tylko osiągnąć satysfakcję, że Kutemu dokuczy. Mały chory który tylko myśli o sobie i jego synku i gdzieś ma PSL, bo jak widać nie zależy im na rozwoju organizacji tylko na zniszczeniu, żeby tylko osiągnąć swój cel - buźka
~do psl wroc 3-08-2014 12:29
nie pomorze puder z róż. PSL pod zarządem kazia huka politycznym trupem w dolnosląskim wonie już.
~PSL-owiec 3-08-2014 12:32
Piechociński wszystko przytuszuje a Ilonka zrobi dobrą minę do złej gry. huk musi odejsc
~?? 3-08-2014 12:51
Czy to prawda, ze Janas i Smoliński robili kampanię do europarlamentu Pani Ilonie Antoniszyn-Klika? Po kampanii Pan Wojciech Smoliński został wiceprezesem Strefy Ekonomicznej w Kamiennej Górze. Pani Antoniszyn chyba sprawnie zarządza Strefami?
~!!!!!!!!!!!! 3-08-2014 12:59
Ilona Klika btyluje w PSL na całego!!!! Widać gołym okiem że się poukładała z Hukiem i całą resztą. A huk nawt siedzi w radzie nadzorczej Hurtu w nagrodę!!!!!!!!!! Jak dziadek 69 lat daje rade kierować i dyrektorować w ARIMR, Prowadzić kampanie wyborczą i nadzorować w Radzie nadzorczej Hurtu.
~ojtam 3-08-2014 13:12
Nareszcie Kuty w mediach
~odpowiedzcie proszę 3-08-2014 13:13
Czy to prawda że cala ta afera z rozwiązaniem struktur Grodzkich PSL w Jeleniej Gorze jest tylko dlatego że Pan Wojciech Smoliński chce startować na prezydenta Miasta i na radnego sejmikowego? A najprawdopodobniej nie ma akceptacji PSL w Jeleniej Górze, ponieważ Pan Wojciech mieszka w Żmigrodzie i niema nic wspólnego z Jelenią Górą? dlatego chyba najlepiej rozwiązać organizację żeby po nowemu uzyskać akceptację
~odpowiedzcie proszę 3-08-2014 13:47
Czy to prawda że cala ta afera z rozwiązaniem struktur Grodzkich PSL w Jeleniej Gorze jest tylko dlatego że Pan Wojciech Smoliński chce startować na prezydenta Miasta i na radnego sejmikowego? A najprawdopodobniej nie ma akceptacji PSL w Jeleniej Górze, ponieważ Pan Wojciech mieszka w Żmigrodzie i niema nic wspólnego z Jelenią Górą? dlatego chyba najlepiej rozwiązać organizację żeby po nowemu uzyskać akceptację
~:) 3-08-2014 14:11
Chyba to chory człowiek, który pała taką nienawiścią i chęcią zemsty za przegrane wybory i chce poświęcić i rozwiązać swoją organizację, żeby tylko dopiec Kutemu. Do psychiatry leczyć się Panie S i J.
~Gość 3-08-2014 14:13
PsL to sprzedajne i pijacke gedy ,tylko przyklaskuja wszystkim a rolnika maja gdzies ,PSL do likwidacji a Pawlak i inni go gnojuuuuuu
~:) 3-08-2014 14:22
Chyba to chory człowiek, który pała taką nienawiścią i chęcią zemsty za przegrane wybory i chce poświęcić i rozwiązać swoją organizację, żeby tylko dopiec Kutemu. Do psychiatry leczyć się Panie S i J.
~ojjj 3-08-2014 14:33
Ponoć już Smoliński straszył kutego że zawiesi go w prawach członka jeśli dalej będzie ujawniał prawdę na temat łamania regulaminów i statutu PSL na Dolnym Śląsku, oraz powiązania i zależności funkcyjne, stanowiskowe i między firmami które otrzymują zlecenia na prace od osób na stanowiskach.
~oj Pnie J. 3-08-2014 14:39
Najprawdopodobniej Posty Pana J zostały zblokowane ponieważ leci już piana z ust bo chyba używa niecenzuralnych słów. Pozdrawiam
~u korupcja 3-08-2014 14:49
Widać że korupcją tu woni na kilometr. Widać że dzielą kasę publiczną za poparcie stołków!!!!!!!!!!! Kuty wkoncu mówi prawdę i ukazuje jakie złodziejstwo jest w PSL....... Jak załatwia się robotę w strefie za poparcie. Korupcja od ministerstwa gospodarki w dół!!!!!!!!!! Pieknie Panie Piechociński
~Rolnik JG 3-08-2014 14:53
Apel do Rolników!!!!!!!!!! Nie głosujcie na PSL!!!!!!! To banda cwaniaków żerujących na nas!!!!!!!!!! PSL musi w wyborach samorządowych jak i w wyborach Parlamentarnych dostać w dupę. Trzeba powyżucać chołotę z ARIMR poobsadzaną z klucza Partyjnego. Pognać .... Stanowiska w Radach nadzorczych stref Ekonomicznych, Hurcie, ARIMR. Pijaństwo i swawola Jeszcze raz apeluje nie głosujcie na PSL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
~ 3-08-2014 19:03
Witos się w grobie przewraca!!! Panowie z PSL-u wiem jak rozwiązać wasz problem. Jest to bardzo proste i wynika z obserwacji tego co PSL wyprawia w kraju. Połączcie przyjemne (władzę) z pożytecznym (robieniem pieniędzy). Zostańcie handlarzami wazeliny!!! Oczywiście wierzę, że wśród członków PSL-u są i porządni ludzie. Ci niestety będą musieli odejść....
~sumienie 3-08-2014 19:29
Sitwa ,Klika ,Mafia ,Układ,Rodzina , machlojki ,podsłuchy, konkordaty, ludzie w jaki kraju przyszło nam żyć ?
~myk 3-08-2014 20:46
MAFIA i tyle w temacie!
~turitali 3-08-2014 21:32
ZYSNARSKI Z HUKIEM MUSZA ODEJSC !!! Stop betonowi Partyjnemu! NIECH PAWLAK POWRACA BO PSL SIE W GOWNO OBRACA ! R.Kuty da rade ;-)
~gość portalu2 3-08-2014 23:11
drogi Romku normalny człowiek w słoneczną niedzielę idzie z rodziną na spacer a ty siedzisz i klepiesz w ten komputer (większość postów z jednego adresu ip). przea...lizuj co zrobiłeś przez te lata i jakie są podstawy rozwiązania struktur i nabierz trochę dystansu bo ci żyłka pęknie
~gratuluję 4-08-2014 8:49
29.07.2014r Zarząd Grodzki PSL w Jeleniej Górze rekomendował Prezesa Romana Kuty do startu w wyborach samorządowych na Prezydenta miasta Jeleniej Góry i na radnego sejmiku wojewódzkiego - powodzenia
~obserwator z zewnątrz 4-08-2014 10:21
Pan Janas ciągle się odwołuje do Boga nierychliwego a sprawiedliwego a sam miesza w PSL , KPR i gdzie się tylko da. Oj żeby się Pan Bóg za niego nie wziął.
~ 31-08-2014 11:06
Betonie! zmien sie w gruz! Dosc skamieliny i nietykalnosci, potrzeba rzutkich i aktywnych sil. Koniec ze stolkami i posadkami tlustymi od kasy za free. Boli odcinanie dzioba od intratnej posadki?

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Przy Handlówce z darmowym parkingiem

Przewaga Dudy w Złotoryi

Wsparcie od nauczycieli

Senator zaklejał plakaty? Jest odpowiedź K. Mroza

Bobry na Zabobrzu

Sonda

Przed nami II tura wyborów prezydenckich w Polsce. Kto ma większe szanse na wygraną?

Oddanych
głosów
2054
Andrzej Duda
40%
Rafał Trzaskowski
55%
Nie wiem
5%