MenuZamknijRaport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Sobota, 19 września
im. Konstancji, Teodora

Ciąg dalszy cyklu zawodów siatkarskich Karkonosz Cup

Wiadomości: Jelenia Góra
Sobota, 7 lipca 2012, 0:28
Aktualizacja: 0:34
Autor: Przemo
Fot. Archiwum
Zapraszamy na drugi turniej z cyklu, który odbędzie się 8. lipca (niedziela) na boiskach do siatkówki na basenie MOS przy ul. Sudeckiej. Początek zawodów o godz. 10:00, a zapisy od 9:30 do 9:50.

Po pierwszym turnieju prowadzą:
Wojciech Zaremba i Marcin Lara po 22 punkty przed Wojtkiem Rećko i Karolem Mroczkowskim po 20 punktów oraz Andrzejem Konopką i Pawłem Gwizdkiem po punktów 18.

Terminy turniejów zaliczanych do cyklu:

2. 08.07.2012
niedziela 10.00 pary MOS Jelenia Góra,
basen, ul. Sudecka
3. 14.07.2012
sobota 10.00 pary Siedlęcin
4. 25.08.2012
sobota 10.00 pary MOS Jelenia Góra,
basen, ul. Sudecka
5. 01.09.2012
sobota 10.00 pary MOS Jelenia Góra,
basen, ul. Sudecka

Regulamin:

I. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia do każdego turnieju – w dniu turnieju w godz. 9.30-9.50
2. Wpisowe:
15 zł od pary.

II. Zasady uczestnictwa:

1. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w zgłoszeniu do turnieju złożą pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach,
2. W rozgrywkach mają prawo brać udział zespoły których członkami mogą być zawodnicy pełnoletni, nie zgłoszeni do rozgrywek Centralnych organizowanych przez PZPS ( II liga i wzwyż).
Organizator może dopuścić do turnieju osoby niepełnoletnie pod warunkiem złożenia, w obecności organizatora, oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna o zgodzie na udział w zawodach(oświadczenie w/g załącznika nr 3 do regulaminu),
3. Zgłoszenie do zawodów:
zgłoszona lista zawodników (maksymalnie 2 mężczyzn puls kobieta) obowiązuje w czasie rozgrywania meczów w jednym turnieju - zgłoszenie w/g załącznika nr 1 do regulaminu,
4. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zespoły mieszane: kobiety-mężczyźni bez ograniczeń.
Zespół, w którego składzie jest kobieta(-y) otrzymuje, w meczu w którym gra (grają),
10% punktowy setowy handicap (zaokrąglany w górę do pełnego punktu),
5. Mecze rozgrywa zespół w składzie dwuosobowym, niezmiennym w czasie meczu.
Z przyczyn losowych zawodnik może być, za zgodą organizatora, zmieniony w trakcie meczu. Sytuacja ta wyklucza zmienionego zawodnika z dalszego uczestnictwa w rozgrywanym tego dnia turnieju. Zawodnicy w danym turnieju, mogą uczestniczyć w rozgrywkach tylko jednego zespołu,
6. Zespoły zgłoszone do turnieju powinny na meczu występować w jednolitych koszulkach,
7. Zawodnicy występują w czasie meczu bez obuwia sportowego (grają na bosaka),
8. Każdy zawodnik biorący udział w turnieju jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.

III .Miejsce rozgrywek:

Mecze 1,2,4,5 - boiska do siatkówki na basenie MOS - Jelenia Góra ul. Sudecka.
Mecz 3 – boisko do siatkówki plażowej w Siedlęcinie ul. Kościelna
.
IV. System rozgrywek

1.W zależności od ilości uczestniczących zespołów organizator każdorazowo ustali system rozgrywek poszczególnych turniejów (grupowy, brazylijski, pucharowy itp.), ilość setów potrzebnych do wyłonienia zwycięzcy spotkania, punktację w poszczególnych setach, a także punktację za wynik spotkania. Dla rozgrywek prowadzonych systemem brazylijskim organizator do turnieju głównego dopuszcza maksymalnie 16 zespołów. W przypadku zgłoszenia się większej ilości zespołów zostaną rozegrane eliminacje wstępne wg zasad ustalonych przez organizatora,
2. Mecze rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Przepisami gry w piłkę siatkową plażową zatwierdzonymi przez PZPS z modyfikacjami dopuszczanymi przez organizatora,
3.Zespoły przygotowują się do spotkań poza wydzielonym boiskiem,
4. Przed meczem zespoły mają prawo do wspólnej 2 minutowej rozgrzewki na boisku,
5. Każdy zespół ma prawo do jednej 30 sekundowej przerwy w secie,
6. Zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem umożliwiający ich identyfikację,
7.Protesty dotyczące konkretnego spotkania mogą być składane organizatorowi przed tym spotkaniem, w trakcie jego trwania lub do 5 min po jego zakończeniu. Protest musi być złożony na piśmie (składający protest musi go opłacić kwotą 20 zł). Protest nie może dotyczyć meczowych decyzji sędziego podjętych w trakcie spotkania.

V .Punktacja generalna cyklu turniejów “Karkonosze Cup” 2012

1. Zwycięzcą rozgrywek “Karkonosze Cup” 2012 oraz Mistrzem Jeleniej Góry w piłce siatkowej plażowej 2012 zostaje zawodnik który uzyska największą ilość punktów w rozliczeniu całego cyklu rozgrywek bez względu na ilość startów w poszczególnych turniejach. Trzech pierwszych zawodników w cyklu otrzyma puchary.
2.Punktacja w poszczególnych turnieju zaliczana do cyklu “Karkonosze Cup” 2012 będzie obliczana w/g poniższych zasad:
za zajęcie 1 miejsca P = i + 2
za zajęcie 2 miejsca P = i
za zajęcie 3 i dalszych miejsc P = i – (n-1)
gdzie:
- P - ilość punktów zdobytych przez zawodnika za poszczególny z turniejów
- i - ilość drużyn (par) uczestniczących w danym turnieju
- n - miejsce w turnieju
W turniejach par, w przypadku, gdy w danym turnieju gra trzech graczy (np.2 mężczyzn puls kobieta), punkty za turniej przyznawane są proporcjonalnie do ilości rozegranych setów przez
poszczególnych zawodników.
3.Zwycięzcy w poszczególnych turniejach cyklu (para) otrzymują puchary.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Organizator zapewnia piłkę do gry,
2. Organizator nie zabezpiecza piłek do rozgrzewki,
3. Organizator nie ubezpiecza zawodników biorących udział w rozgrywkach,
4. Uczestniczący w rozgrywkach zawodnicy (zespoły) ubezpieczają się na koszt własny,
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zniszczone i zagubione przed, w czasie oraz po turnieju ,
6.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry,
7. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyzję podejmuje organizator,
8. Szczegółowych informacji w sprawie rozgrywek udziela Pan Marian Mójta
tel. kom. 782 496 561, e-mail ; mojtatem@poczta.onet.pl

Ogłoszenia

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Do miejskiego autobusu tylko ze złożoną hulajnogą

Potrącenie rowerzysty

Jeleniogórzanie tuż za podium

XXI Biennale Fotografii Górskiej rozpoczęte

"Skarb" Solidarności ukryty w Komarnie zostanie wydobyty

Koronawirus w Szkole Podstawowej nr 10

Wybiegali brąz mistrzostw Polski

Nietypowy finał Ligi Rocka

Sonda

Wiemy, jak ważna jest ochrona środowiska, ale czy dbamy o to na co dzień?

Oddanych
głosów
635
Tak
25%
Nie
71%
Nie wiem
4%