MenuZamknijRaport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Sobota, 8 sierpnia
im. Cypriana, Dominika

Bogusława Bogucka została Profesorem Oświaty

Wiadomości: Warszawa/Jelenia Góra
Środa, 16 października 2013, 8:11
Aktualizacja: 8:59
Autor: Mea
Fot. Archiwum B. Boguckiej
W tym roku Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas wręczyła 20 honorowych tytułów Profesora Oświaty, które przyznawane są od sześciu lat. Jako jedyna w tym roku na Dolnym Śląsku otrzymała go Bogusława Bogucka, kierowniczka Filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze. Akt nadania odebrała w poniedziałek (14.10.) w kancelarii premiera.

- Bardzo się cieszę z nominacji, czuję się zaszczycona, ponieważ jest to najwyższy stopień awansu zawodowego w oświacie i otrzymują go nieliczni. Tytuł jest uwieńczeniem całości mojej pracy oraz potwierdzeniem, że to, co realizowałam do tej pory, służyło nauczycielom, ale przede wszystkim uczniom, pomagało im w osiąganiu sukcesów. Tytuł ten jest uhonorowaniem mojej pracy oraz motywacją do dalszych działań na rzecz oświaty – mówiła Bogusława Bogucka.

Laureatka ma tytuł magistra pedagogiki i zajmuje się obecnie prowadzeniem szkoleń dla nauczycieli. - Dobrze przygotowany nauczyciel jest gwarantem sukcesu ucznia, a to zawsze było i jest najważniejsze w mojej codziennej działalności edukacyjnej – dodała laureatka.

Bogusława Bogucka pracuje jako kierowniczka filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze. Funkcję tę objęła 01.09.2013r. Wcześniej pracowała jako nauczyciel konsultant. Do września 2004 roku była nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze, gdzie realizowała autorski program edukacji ekologicznej „Pamiętaj o Nas”. Został on wpisany do banku programów Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie, skąd przez cztery lata pozyskiwała środki finansowe na realizację programu. Prowadziła „Małe Wydawnictwo”, w ramach którego promowała prace literackie i plastyczne swoich uczniów.

Jako nauczyciel konsultant w DODN utworzyła i prowadzi Galerię N… , gdzie od 2004r. zajmuje się edukacją kulturalną. W ramach organizowanych wystaw i wernisaży prowadzi w galerii zajęcia z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami. Stworzyła również Galerię Dziecięcą, w której najmłodsi twórcy mogą prezentować swoje prace. Była autorką i współorganizatorką (z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i Uniwersytetem Wrocławskim) ogólnopolskiego konkursu dla nauczycieli na esej lub scenariusz zajęć pt. „Etyka w dzisiejszej szkole” (2007/2008).

W ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami była autorką licznych konferencji dla nauczycieli, pracowników oświaty i samorządu lokalnego, m.in. Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Edukacja Ekologiczna dla Ponadgranicznego Porozumienia” (Polska, Czechy, Niemcy, Ukraina) X. 2006r., Wojewódzkiej Konferencji Naukowej „Z programem ekologicznym Pamiętaj o Nas do Unii Europejskiej – 2003r., Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Szkoła, a zdrowy styl życia” IV. 2008r. czy też Regionalnej konferencji „Dajmy szansę najmłodszym - o kreatywności dzieci” IX. 2009r.

Prowadziła szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Diagnoza gotowości szkolnej” (2008r.–2009r.), „Zero tolerancji dla przemocy w szkole – Porozumienie w szkole” (2008r.), „Obniżenie Obowiązku Szkolnego” (2013r.).
Jest trenerem międzynarodowego programu „Przyjaciele Zippiego”.(2007r.-2012r.) oraz prowadzi szkolenia realizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

W ramach współpracy transgranicznej opracowała i zorganizowała międzynarodowy Piknik Edukacyjny „Ekoart – konwersacje bez granic” (2006r), podczas którego uczniowie i nauczyciele trzech krajów - Polski, Czech i Niemiec - mieli możliwość wymiany doświadczeń, uczestniczenia w licznych warsztatach, pokazach i prezentacjach. Od 2002 roku pełni funkcję eksperta MEN wchodzącego w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

Jest ekspertem w zakresie edukacji ekologicznej dla nauczycieli oraz organizacji i instytucji, które korzystają z jej wiedzy, doświadczenia i umiejętności w zakresie doradztwa, sporządzania opinii i analiz, czego wynikiem są liczne opracowania. Opiniuje programy własne nauczycieli w zakresie edukacji ekologicznej oraz wnioski różnych podmiotów składane w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pozyskiwanie funduszy na realizację edukacji ekologicznej.
Współpracując z Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą w Jeleniej Górze, włączyła się w opracowanie programów kształcenia zgodnych z Krajowymi ramami kwalifikacyjnymi dla szkolnictwa wyższego dla kierunku: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (X 2011r. - II 2012r.). Współpracując z Akademią Rolniczą w Poznaniu od 2005 roku jako sekretarz Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, organizuje i przeprowadza okręgowe eliminacje dla uczniów ze szkół kończących się maturą z województwa dolnośląskiego i opolskiego. Bogusława Bogucka była koordynatorem szkoleń w ramach projektu „Nauczyciel z klasą” (2006r.) i „Uczniowie z klasą” (2007r.) realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Wielokrotnie nagradzana, otrzymała m.in.: nagrodę II stopnia Ministra Edukacji Narodowej, Nagrody Kuratora Oświaty, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Nagrodę Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, Srebrną odznakę Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz liczne nagrody dyrektora SP nr 11 w Jeleniej Górze oraz DODN we Wrocławiu. Jej autorski - „Program edukacji ekologicznej dla klas I-III szkoły podstawowej” został zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej.

W swoim dorobku posiada publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej między innymi: „Jaka jest nasza szkoła – Problemy etyczności i etyki w szkole – teoria i praktyka”, wyd. AD REM 2009; „Skarby Karkonoszy – poradnik metodyczny”, „Program Edukacji Ekologicznej dla Miasta Jeleniej Góry na lata 2010 – 2014”; „Analizę edukacji ekologicznej na pograniczu dolnośląskim” (w języku polskim i niemieckim) – Edukacja ekologiczna bez granic na pograniczu dolnośląsko-saksońskim wyd. Herausgeber 2008; „Mój głos” – wypowiedzi dzieci na temat współczesnych zagrożeń ekologicznych – Fundacja Karkonoska 2003, „Szkolny Kalendarz Ekologiczny” - Fundacja Karkonoska 2003 (autorskie zdjęcia z działalności programu ekologicznego, opracowania i propozycje zajęć; pozyskanie środków finansowych na publikację), „Propozycje działań w kształtowaniu postaw ekologicznych młodego pokolenia w oparciu o własny program – Edukacja ekologiczna 2002” (publikacja wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy jako materiał konferencji naukowej), „Edukację ekologiczną w klasach I – III. Program. Realizacja. Ewaluacja” – Wydawnictwo Nauczycielskie 2001 oraz liczne artykuły w „Ścieżkach Dolnośląskich i Obliczach Edukacji” (wydawnictwa Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu).
Czynnie uczestniczy jako trener w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli takich jak:
 Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – 2009r.
 Szkolenie dla nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów – 2010-2011r.
 Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji – 2011r,
 Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych – 2012-2013.

Ogłoszenia

Czytaj również

Stalowe rumaki w Karpaczu

Czytelniczka: drogo i brudno

Rozmowy o Kowarach

Komentarze (13) Dodaj komentarz

~-as 16-10-2013 10:26
Brawa i gratulacje!
~Inna 16-10-2013 10:46
Gratuluję również i życzę , by w Jeleniej było więcej tak wspaniałych nauczycieli.
~ 16-10-2013 12:02
DOLNOŚLĄZAK. Pani profesor gratuluję. Życzę jednocześnie awansu zawodowego, godnego profesorskiego tytułu. Być może - wskutek awansu - zwolni się miejsce w DODN i szef magistrackiego dialogu społecznego będzie mógł powróć na swoje stanowisko pracy. Czego jemu - z całego serca - życzę.
~Ola 16-10-2013 12:59
Wielkie gratulacje dla Pani Boguckiej!!! Pani Profesor 27 lat temu była moją pierwszą wychowawczynią jeszcze w SP4. Wspominam ją jako ciepłego, miłego nauczyciela, świetnego organizatora i doskonałego pedagoga, który wprowadził mnie w życie szkolne. Do dziś przywołuje pamiecią Pania Bogucką i myślę o niej z wielką sympatią.
~... 16-10-2013 14:03
Serdecznie gratuluję :)
~ 16-10-2013 19:42
Ze zdjęcia widać, że to skromna pani, a w artykule piszą, że zna od podstaw przeszła wszystkie szczeble kariery nauczycielskiej, więc gratulacje się należą, no i ... fajnie, że mamy w Jeleniej Górze choć jedną Panią Profesor Oświaty. :-)
~prof. dr hab 16-10-2013 20:29
Co to za profesor bez habilitacji? To zwykła podszywka. Publikacje też jakieś takie tandetne, nawet nie na Liście Filadelfijskiej. Może redakcja napisze, jaki pani Bogucka ma współczynnik Hirscha?
~M. Kamiński 16-10-2013 21:18
Żenujące uwagi komentatora powyżej. Niby się orientuje w nomenklaturze, a nie potrafi odróżnić tytułu honorowego z ustawy o systemie oświaty od tytułu naukowego z ustawy o tytułach naukowych... Wyczuwam też pewną niczym nieuzasadnioną złośliwość, która świadczy brzydko tylko o anonimowym komentatorze, sytuując go pośród nienawistników internetowych. Redakcja rzetelnie przedstawiła dorobek pani Profesor i nikt już nie może czuć się niedoinformowany czy też wątpić w zasadność tego tytułu, bo mało kto ma tak bogate doświadczenie zawodowe w nauczycielskim fachu jak Pani Bogusława, a jeśli ma, to z pewnością również zasługuje na taki tytuł. I to jest fakt, więc o czym tu rozmawiać?
~do M.Kamińsk 17-10-2013 23:13
A tytuł naukowy to nie jest honorowy? Wszystkie tytuły są honorowe. Co do dorobku, to nie wystarczy go przedstawić, ale sztuką jest wykazać, że jest on ważny. Profesor z zasady powinien wykonywać badania naukowe ważne dla całego świata. Jakie ta pani robiła ważne badania o randze światowej? Bo ja widzę po artykule, że zajmowała się jedynie programami nauczania w jeleniogórskich przedszkolach.
~ 17-10-2013 23:30
Z pani Boguckiej taki profesor jak z profesora sztuki. Niby tytuł ma, ale faktycznie żadnym profesorem nie jest. Normalni profesorowie śmieją się z takich "profesorów".
~żal 18-10-2013 7:08
Tytuł nadany. Gratulacje. Wasze komentarze są na poziomie 4-to latkow zazdrosnych że kolców nie mają. W dodatku inteligencja ...żadna. Zasciankowosc nienawiść zazdrość i brak kultury wy gnioty jedne. żal mi was komentatorzy. Ale jakie miasto patrząc już od gospodarzy tacy ludzie. Brak kultury na wyższych szczeblach więc czego oczekiwać od ludzi którzy podwładnych
~zdzicho 18-10-2013 10:59
do ~prof.dr hab....Szanowny postowiczu,żal ze taki ktoś ukrywa sie pod Nickiem,w artykule przedstawiono osobę i jej dokonania.Pan/i/ zaś ukrywa się po Nickiem i prosi o współczynnik Hirscha proszę samemu pokazać jaki Pan/i posiada,łatwo można sprawdzić czy to czasem nie plagiaty bo to jest teraz bardzo modne wśród naukowców gdyby postowicz zapoznał się z Zarządzeniem MEN to wówczas nie śmiał by się z tytułu HPO..Natomiastdo postowiczów którzy nawet nie przedstawili swoich nickow ...tylko IP dsl.tpnet.pl (83.10.*.*)i*.bigband.com.br (200.192.*.*) ich komentarz jest na bardzo niskim poziomie kultury, inteligencja zerowa.Smiech ich to śmiech przez łzy z zazdrości.Niedocenieni bo za co?Prawdopodobnie nigdy takiego zaszczytu nie dostąpią i przez to wypisują swoje żale....
~ 18-10-2013 15:27
Ciekawe, że M. Kamiński i zdzicho to jest jedna i ta sama osoba (łatwo poznać po IP). Jaki masz interes w bronieniu "profesora", który nigdy żadnym profesorem nie będzie? Może ty podaj swój współczynnik Hirscha (o ile wiesz, co to jest). Google Scholar (o ile też wiesz, co to jest) nie zna takiego naukowca jak "M. Kamiński", a tym bardziej "zdzicho". Zarzucasz innym zerową inteligencję, szkoda, że sam pokazałeś jeszcze mniejszą. Choćby stylem swoich wypowiedzi. Mniej niż zero? Ale index Hirscha pewnie ze 12.

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Dachowanie w Radomierzu

Będzie skwer przy Kamieniu Walońskim

Miastu na urodziny

Będzie jaśniej przy ulicy Hofmana

Są dopłaty do lasów

Sonda

W rządzie jest plan powrotu do 49 województw. Czy to dobry pomysł?

Oddanych
głosów
42
Tak
43%
Nie
52%
Nie wiem
5%